E-F Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

E-F Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

E-F Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

E-F Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

E-F Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

(Türkçe kökenli F ile başlayan ad yoktur.)

Ebin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Evin) Tane, öz > Kökeni: Türkçe

Ebinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Refah, huzur > Kökeni: Türkçe

Ebiri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erim, erdem, fazilet > Kökeni: Türkçe

Ebrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklı, sebatkar > Kökeni: Türkçe

Ebren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Evren, kainat 2. Felek, talih > Kökeni: Türkçe

Ebret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayrılım, ihtilaf > Kökeni: Türkçe

Ebrük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklı, sebatkar > Kökeni: Türkçe

Ece

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Eçe) > Kökeni: Türkçe

Ece

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kraliçe. Güzel kadın > Kökeni: Türkçe

Ecem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benim kraliçem > Kökeni: Türkçe

Ecevit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çalışkan, aktif 2. Haşarı, yaramaz > Kökeni: Türkçe

Ecevit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, açık düşünceli, sinirli, açıkgöz. > Kökeni: Türkçe

Eçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dahi, çok akıllı, çok zeki 2. Saygıdeğer, görgülü hanım > Kökeni: Türkçe

Eçine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğru sözlü, sözüne güvenilir > Kökeni: Türkçe

Ede

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Edi, Ata) Atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi > Kökeni: Türkçe

Eder Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İyi ve güzel işlerin yapılmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Ederkon

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ede+Kon (Konmaktan can, ruh) > Kökeni: Türkçe

Edgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, güzel, hoş 2. Adil, adaletli 3. Eğitmen, öğretmen > Kökeni: Türkçe

Edgüdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Eğitici, öğretici 2. İyi, ala > Kökeni: Türkçe

Edi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eda, ata, saygıdeğer ulu kişi > Kökeni: Türkçe

Edige

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, iyi kalpli 2. Öğretmen > Kökeni: Türkçe

Edik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısa konçlu çizme > Kökeni: Türkçe

Edil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İdil, etil, atil) iyilik, güzellik > Kökeni: Türkçe

Ediz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kıymet, kıymetli 2. Yüksek, Yükselmiş > Kökeni: Türkçe

Ediz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli, ulu > Kökeni: Türkçe

Efe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batı Anadolu yiğidi. Kabadayı > Kökeni: Türkçe

Ege

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Eke, Öke) 1. Dahi, çok akıllı 2. Egemen, sahip 3. Bakıcı, eğitici > Kökeni: Türkçe

Egemen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2. Bilge kişi, dahi 3. ağa, ağabey > Kökeni: Türkçe

Egemen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hakim, hüküm süren > Kökeni: Türkçe

Egit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz değmesi ve nazara karşı göz kenarlarına sürülen bir ot > Kökeni: Türkçe

Eğber

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğri, eğrilmiş > Kökeni: Türkçe

Eğilmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gururlu, mağrur, dik başlı > Kökeni: Türkçe

Eğin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğirilmiş > Kökeni: Türkçe

Eğir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sarış, çeviriş, kuşatma 2. Bükme, kıvırma > Kökeni: Türkçe

Eğnez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Narin, zayıf, ince > Kökeni: Türkçe

Eğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sık, bol > Kökeni: Türkçe

Eğri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğik, bükük Saygılı, alçak gönüllü > Kökeni: Türkçe

Eğrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pınar, göze, küçük çağlayan > Kökeni: Türkçe

Eke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dahi, çok akıllı 2. Sahip, egemen 3. Bakıcı, eğitici > Kökeni: Türkçe

Ekeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cana yakın ve çekici kız > Kökeni: Türkçe

Ekelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deha, kıymet > Kökeni: Türkçe

Ekhe Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurul Han’ın eşidir Diğer büyük Tanrıların anasıdır > Kökeni: Türkçe

Ekim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ekin ekme eylemi 2. Yarım, ziraat > Kökeni: Türkçe

Ekim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ekme işi > Kökeni: Türkçe

Ekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mahsul, tarla ürünü 2. Tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki > Kökeni: Türkçe

Ekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tarladaki ürün > Kökeni: Türkçe

Ekinci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İkinci (erkek, ya da kız) 2. Rençber, çiftçi > Kökeni: Türkçe

Eksük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Azlık, yokluk, yoksulluk > Kökeni: Türkçe

Ekşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eksi, eksik, azlık, yokluk > Kökeni: Türkçe

El

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İl, Ülke, Memleket 2. İlgi, bağlantı 3. Barış, sükunet 4. Kolun, bilekten aşağısı > Kökeni: Türkçe

Ela

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ala) Renkli alacalı > Kökeni: Türkçe

Elban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İlban) Devletçi, devletine bağlı, sadık > Kökeni: Türkçe

Elbir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: El+Bir Elbirliği, işbirliği, imece > Kökeni: Türkçe

Elbite Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıskançlık Tanrısı Diğer Tanrıları kıskandığı söylenir > Kökeni: Türkçe

Elcek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ekin biçme aracı 2. Munis, sessiz > Kökeni: Türkçe

Elçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Devletine bağlı, devletçi 2. Devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci > Kökeni: Türkçe

Elçi / elçibey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden kişi. Arabulucu > Kökeni: Türkçe

Elçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eldiven > Kökeni: Türkçe

Elçim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demet, tutam > Kökeni: Türkçe

Elçim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deste, demet, tutam > Kökeni: Türkçe

Elçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Demet, bağ, buket 2. Ekin biçerken kullanılan bir alet 3. Devlet görevlisi, devletine bağlı > Kökeni: Türkçe

Elçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deste, demet > Kökeni: Türkçe

Eldek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Basiret, kabiliyet, eylem gücü 2. Yedek, elde bulunan > Kökeni: Türkçe

Eldem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alışkın, yetişkin 2. Sevimli, cana yakın 3. Evcil koyun > Kökeni: Türkçe

Eldüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: El+düz yurtsever elez.Yakut destanlarında bekaret Tanrıçası (ulu Tuyun’un kızı) > Kökeni: Türkçe

Elez Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bekâret Tanrıçası Bekâretini ve iffetini koruyan kızlara yardımcı olur > Kökeni: Türkçe

Elgay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurtsever > Kökeni: Türkçe

Elgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Konuk, öncelik verilen kişi 2. Gurbetçi, yurdundan uzak > Kökeni: Türkçe

Elgörmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gezgin, seyyah > Kökeni: Türkçe

Elgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Halk, avam, halktan kişi > Kökeni: Türkçe

Elibol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cömert, eli açık, sahi > Kökeni: Türkçe

Elik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usta, eli yatkın > Kökeni: Türkçe

Eliş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usta, maharetli > Kökeni: Türkçe

Elitaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cimri, eli sıkı > Kökeni: Türkçe

Elitez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Becerikli > Kökeni: Türkçe

Elkatmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: El+Katmış Ülke fethetmiş, algan > Kökeni: Türkçe

Elkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Konuk 2. Yolcu > Kökeni: Türkçe

Elöver

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurtsever > Kökeni: Türkçe

Eltutar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. El+Tutar Yardımsever, hayırşinas 2. Fatih, Algan > Kökeni: Türkçe

Elveren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgunlaşan, yeterlilik kazanan > Kökeni: Türkçe

Emçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doktor, eczacı > Kökeni: Türkçe

Emeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amaç, gaye > Kökeni: Türkçe

Emek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gayret, cehd, zahmet 2. Güç, enerji > Kökeni: Türkçe

Emek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gayret > Kökeni: Türkçe

Emen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Can, ruh, hayat 2. Ağaç dikmek için açılan çukur 3. Meşe ağacı > Kökeni: Türkçe

Emen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh > Kökeni: Türkçe

Emerse Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meltem Tanrısı Bu adda dört Tanrı vardır, dört meltem rüzgarını yönetirler > Kökeni: Türkçe

Emet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sınır, mesafe > Kökeni: Türkçe

Emgek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Emek, zahmet, güçlük > Kökeni: Türkçe

Emlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duygulu, merhametli > Kökeni: Türkçe

Emre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İmre, amrak) Düşkün, aşık, hayallerle yaşayan. İmrenen/imrenilen anlamına da gelir. > Kökeni: Türkçe

Emre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşçü, hayallerle yaşayan > Kökeni: Türkçe

En

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yen) 1. Derinlik, genişlik 2. Av 3. Kıyı 4. Arka > Kökeni: Türkçe

Ençu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sükun, huzur, ruh derinliği > Kökeni: Türkçe

Endeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eşit, müsavi > Kökeni: Türkçe

Eneç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meyil, meyilli > Kökeni: Türkçe

Engin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Genişlik, derinlik, yayıklık 2. Ufuk, ufuk çizgisi > Kökeni: Türkçe

Engin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geniş > Kökeni: Türkçe

Enicuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hısım, kavim. Kardeş > Kökeni: Türkçe

Enik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (enük, enek) Genişçe, yayık > Kökeni: Türkçe

Eniş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Enuş) 1. İniş, yokuşun karşılığı. Rahata ve huzura erme 2. Uçlarda, uçuk. > Kökeni: Türkçe

Enkiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tecrübeli, deneyimli, olgun > Kökeni: Türkçe

Er

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun, olmuş, ergin, yetişkin erkek 2. Asker, çeri > Kökeni: Türkçe

Eray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erken ay. Ayın ilk gününde doğan > Kökeni: Türkçe

Erbil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekli, cesur > Kökeni: Türkçe

Erçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Er+Çe. Erkeğe yakışır biçimde > Kökeni: Türkçe

Erçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkenin idari bölümlerinden her biri (İl, ilçe, kasaba vb.) > Kökeni: Türkçe

Erdal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genç kişi > Kökeni: Türkçe

Erdem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: ( Ertem) Fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik > Kökeni: Türkçe

Erdem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fazilet > Kökeni: Türkçe

Erdemçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erdem sahibi > Kökeni: Türkçe

Erdemlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erdem sahibi > Kökeni: Türkçe

Erden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Er parçası, erden olma > Kökeni: Türkçe

Erdenay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi temiz. Merkür gezegeni > Kökeni: Türkçe

Erdin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ermiş, olgun > Kökeni: Türkçe

Erdinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinç, güçlü > Kökeni: Türkçe

Erdoğan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit doğan > Kökeni: Türkçe

Erek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erişilmek istenen, ülkü, hedef > Kökeni: Türkçe

Erekli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ereğli) Ereği olan > Kökeni: Türkçe

Erem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Müjde, iyi haber > Kökeni: Türkçe

Eren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun, 2. Hür, bağımsız 3. Din ile bütünleşmiş > Kökeni: Türkçe

Eren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, veli > Kökeni: Türkçe

Erendiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Jüpiter gezegeni > Kökeni: Türkçe

Erentüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eren+düz Tuva ve Çuvaş Türklerinde, “terazi yıldızı” > Kökeni: Türkçe

Erez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Erişilen, mutlu olunan 2. Cesur, gözü kara, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Ergen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, deneyimli > Kökeni: Türkçe

Ergenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genç erkek > Kökeni: Türkçe

Ergene

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güçlülük, egemenlik 2. Maden dağı 3. Dağlar arasındaki geçit > Kökeni: Türkçe

Ergenekon

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Maden dağı 2. Dağlar arasındaki yurt > Kökeni: Türkçe

Ergi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eriş, olgunluk, deneyim > Kökeni: Türkçe

Ergil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bilgili, deneyimli, yetişkin 2. Savaşçı, cengaver > Kökeni: Türkçe

Ergin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ermiş, olgun, irfan sahibi 2. Savaşçı, cengaver > Kökeni: Türkçe

Ergin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, ermiş > Kökeni: Türkçe

Ergun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yumuşak huylu kişi 2. Hızlı koşan at 3. Argun > Kökeni: Türkçe

Ergun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yumuşak huylu > Kökeni: Türkçe

Ergün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yumuşak huylu > Kökeni: Türkçe

Erhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit kağan > Kökeni: Türkçe

Erhun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hunlu yiğit > Kökeni: Türkçe

Erik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli > Kökeni: Türkçe

Eriken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ermiş, olgun, bilge > Kökeni: Türkçe

Erim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Müjde, iyi haber 2. Felsefe, derin bilgi 3. Vade, zaman > Kökeni: Türkçe

Erin Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşk Tanrısı Erkeklerin gönlüne sevgi verir Hanı Hatun ile birlikte anılır > Kökeni: Türkçe

Erincik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mahçup, utangaç > Kökeni: Türkçe

Erinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2. Nimet, bolluk > Kökeni: Türkçe

Erinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dirlik, rahat, huzur > Kökeni: Türkçe

Erirey Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ürün Tanrısı Tarladaki hasadı korur > Kökeni: Türkçe

Eriş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gaye, erişilmesi istenen > Kökeni: Türkçe

Erişek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkü, gaye > Kökeni: Türkçe

Erişen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulaşan, vasıl olan > Kökeni: Türkçe

Erişkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, kamil, ermiş > Kökeni: Türkçe

Erk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güç, kudret 2. İktidar, erklik, hükümranlık 3. Bağımsızlık, egemenlik > Kökeni: Türkçe

Erkal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit kal dileği > Kökeni: Türkçe

Erkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit, erkek soyundan gelen kişi > Kökeni: Türkçe

Erke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Egemen, güç 2. İşve, naz, cilve 3. Çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği > Kökeni: Türkçe

Erkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazlım, işvelim, edalım > Kökeni: Türkçe

Erki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güçlü, egemen, erke 2. Atik, çevik > Kökeni: Türkçe

Erkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağımsız, otorite tanımaz, özgür 2. Başına buyruk, kendi bildiğini okuyan 3. Sürekli, süreklilik > Kökeni: Türkçe

Erkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağımsız > Kökeni: Türkçe

Erkindik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkinlik, bağımsızlık, hürriyet > Kökeni: Türkçe

Erklig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Egemen, kuvvetli, şefkatli > Kökeni: Türkçe

Erkmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağımsız, başına buyruk 2. Bekar, evlenmemiş > Kökeni: Türkçe

Erkut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, dayanıklı erkek. Kutsal kişi > Kökeni: Türkçe

Erlik han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erlik+han Kamcı (Şamanist) gelenekte “cezalandırma Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Erman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Erdemli, güç, mert 2. Kutsal, mukaddes > Kökeni: Türkçe

Erman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erdemli. Er kişi. Kutsal > Kökeni: Türkçe

Ermiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, müdrik > Kökeni: Türkçe

Ernek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük parmak, serçe parmağı > Kökeni: Türkçe

Erol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğitlik dileği > Kökeni: Türkçe

Ersan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğitliği ile ün yapmış kişi > Kökeni: Türkçe

Erse

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ermesi, olgunlaşması istenen > Kökeni: Türkçe

Ersen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, neşeli erkek > Kökeni: Türkçe

Ersin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uzun ömürlülük dileği 2. Olgunluk, bilgelik dileği > Kökeni: Türkçe

Ersin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgunluk, bilgelik dileği > Kökeni: Türkçe

Ersoy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit soydan gelen kişi > Kökeni: Türkçe

Ersü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fazla, çok fazlalık > Kökeni: Türkçe

Ertan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tan zamanı > Kökeni: Türkçe

Erte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Seher, şafak 2. Yarın, gelecek, sonraki, halef > Kökeni: Türkçe

Ertegi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Destan, lejant > Kökeni: Türkçe

Erten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tan, şafak > Kökeni: Türkçe

Erten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tan > Kökeni: Türkçe

Ertik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meslek, sanat > Kökeni: Türkçe

Ertim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, erişkin, bilge > Kökeni: Türkçe

Ertin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mahsun, hüzünlü 2. Kendine yeten > Kökeni: Türkçe

Ertingü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olağanüstü, fevkalade 2. Efsane, mit > Kökeni: Türkçe

Ertuğrul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst, doğru kişi > Kökeni: Türkçe

Ertunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tunç gibi sağlam erkek > Kökeni: Türkçe

Erzene

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doruk, zirve, en üst > Kökeni: Türkçe

Erzi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Veli, vasi, yönetici > Kökeni: Türkçe

Erzik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Asıl, ana, temel 2. Soylu ve yiğit > Kökeni: Türkçe

Esbol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Es+Bol. Çok zeki, çok akıllı (Usu bol) > Kökeni: Türkçe

Ese

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mutluluk, sağlık 2. Yel, esinti > Kökeni: Türkçe

Eselik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Selam, selamet > Kökeni: Türkçe

Esen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlık, selamet 2. Yel, yumuşak yel > Kökeni: Türkçe

Esenlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esenli, sağlıklı > Kökeni: Türkçe

Eser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esinti, yel > Kökeni: Türkçe

Eser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esinti, yel > Kökeni: Türkçe

Esi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel, esinti > Kökeni: Türkçe

Esim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esinti > Kökeni: Türkçe

Esin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Esinti, yel 2. Soluk, sağlık, nefes 3. İlham > Kökeni: Türkçe

Esin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esinti, sabah yeli > Kökeni: Türkçe

Esin buga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Timur'un ordusundaki ünlü komutan (Esenboğa adı bu komutandan gelir) > Kökeni: Türkçe

Esinti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel, hafif yel > Kökeni: Türkçe

Esirgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arkadaş, dost, yaren 2. Korunan, yakınlık duyulan > Kökeni: Türkçe

Esirgenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazlı, nazenin > Kökeni: Türkçe

Esirkiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Merhamet, acıma duygusu > Kökeni: Türkçe

Eskin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel, yel alan > Kökeni: Türkçe

Eslek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yumuşak başlı, uysal 2. Selam, selamet > Kökeni: Türkçe

Esnek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzayan, genişleyen, esen > Kökeni: Türkçe

Esrigün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esri+Gün. Fırtına > Kökeni: Türkçe

Esrik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mecnun, kendinden geçmiş > Kökeni: Türkçe

Esrimiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kendinden geçmiş > Kökeni: Türkçe

Estelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yadigar, hatıra > Kökeni: Türkçe

Esti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel, esinti > Kökeni: Türkçe

Eşim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, becerikli > Kökeni: Türkçe

Eşingen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çalışkan 2. Eşit, müsavi > Kökeni: Türkçe

Eşitgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İşitken, işiten, dikkatli > Kökeni: Türkçe

Eşkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hızlı, atik 2. Dayanıklı, metin 3. Rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge > Kökeni: Türkçe

Eşlik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dost, yaren, refik > Kökeni: Türkçe

Etgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, iyilik 2. Etki, şiddet > Kökeni: Türkçe

Etige

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğretmen, mürebbiye > Kökeni: Türkçe

Etil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtil. İdil > Kökeni: Türkçe

Etingü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olağanüstü, fevkalade > Kökeni: Türkçe

Etiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüksek, ulu > Kökeni: Türkçe

Evcil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evine bağlı, evcimen > Kökeni: Türkçe

Evcim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Evcimen, evcil 2. İşgüzar, hamarat > Kökeni: Türkçe

Evcimen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evine bağlı > Kökeni: Türkçe

Evcimik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ekonomist, tutumlu. > Kökeni: Türkçe

Evdeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanım, erkeğin eşi > Kökeni: Türkçe

Evgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İvedi, acele > Kökeni: Türkçe

Evgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aceleci, telaşlı 2. Evcil, evine bağlı > Kökeni: Türkçe

Evin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cevher, öz, nüve > Kökeni: Türkçe

Evin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir şeyin özü > Kökeni: Türkçe

Evirgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tedbir, tedbirli 2. Dönüşüm, çevirim > Kökeni: Türkçe

Evren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kainat 2. Ejderha, canavar 3. Baht, talih > Kökeni: Türkçe

Evren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kainat > Kökeni: Türkçe

Evrensel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evreni kaplayan, evreni içine alan EYGİ > Kökeni: Türkçe

Evrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belirli aşamalarla değişme > Kökeni: Türkçe

Eygiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi kişi, iyi insan > Kökeni: Türkçe

Eygü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, iyice > Kökeni: Türkçe

Eyin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vücut > Kökeni: Türkçe

Eyinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Refah, mutluluk > Kökeni: Türkçe

Eyke (Öyke) Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadın Tanrıçası Günlük ev işlerinde kazalardan korur > Kökeni: Türkçe

Eylem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İş, iş görme, çalışma 2. Etkileyici davranış 3. Durdurma, önünü kesme > Kökeni: Türkçe

Eylem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fiil, yapma > Kökeni: Türkçe

Eyletmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amansız, aman vermez > Kökeni: Türkçe

Eyletür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik sahibi, cömert > Kökeni: Türkçe

Eylik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik, yardım, iane > Kökeni: Türkçe

Eymen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alçak gönüllü, mütevazı 2. Yardımsever, hayırşinas > Kökeni: Türkçe

Eymür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Eymir) İyilik sahibi, hayırşinas > Kökeni: Türkçe

Eytemiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel konuşan, tatlı dilli, hatip > Kökeni: Türkçe

Eyüge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, iyice > Kökeni: Türkçe

Ezdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ezen, ezici, baskıcı > Kökeni: Türkçe

Ezgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, iyilik, 2. Uyum, ahenk 3. Acı, üzüntü 4. Name, hoş sada > Kökeni: Türkçe

Ezgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Belli bir kurala göre düzenlenmiş ses bütünü, melodi > Kökeni: Türkçe

Ezgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun > Kökeni: Türkçe

Ezilgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mazlum, zulüm görmüş > Kökeni: Türkçe

Ezim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Belirti, iz 2. Zorunluluk, mecburiyet > Kökeni: Türkçe

Ezinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Belirti, iz 2. Ezginlik, mahzunluk 3. İşkence > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Arapça İsimler Arapça Adlar Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça, Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, suriye bayan isimleri, Farsça kızı isimleri, Arapça isimler yazılışı, Arapça isimler erkek, osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça isimler ve Türkçeleri, Arapça isimler sözlüğü, suriye bayan isimleri, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Farsça kızı isimleri, arap isimleri uzun, bebek isimleri erkek, bebek isimleri 2019, modern bebek isimleri 2016, kuranda gecen bebek isimleri, bebek isimleri dini, duyulmamış isimler ve anlamları, ikibin on yedi erkek bebek isimleri, modern erkek bebek isimleri, Sözlük, Türkçe

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:37
YORUM EKLE