G Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

G Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

G Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

G Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

G Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Galı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalın, hediye, bağış, çeyiz > Kökeni: Türkçe

Galın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hediye, çeyiz > Kökeni: Türkçe

Gamağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütünlük, bütün, tüm > Kökeni: Türkçe

Gara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kara > Kökeni: Türkçe

Garacu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sivil, resmi olmayan > Kökeni: Türkçe

Gargılı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kargılı, mızraklı > Kökeni: Türkçe

Gaspak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süslü, müzeyyen > Kökeni: Türkçe

Gayır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kayır) 1. Taraf, destek, kayırma 2. Lütuf, ihsan, hediye > Kökeni: Türkçe

Gayurmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kayırmış > Kökeni: Türkçe

Gazan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kazan) 1. Kazanma, kazanç, üstünlük 2. Kızgın, kızgınlı celallenmek > Kökeni: Türkçe

Geçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçmiş, mazi, geçen > Kökeni: Türkçe

Geçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçit, köprü > Kökeni: Türkçe

Geçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçeli, caiz > Kökeni: Türkçe

Geçgel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Makbul, nafız > Kökeni: Türkçe

Geçgil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçerli, makbul > Kökeni: Türkçe

Geçgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş > Kökeni: Türkçe

Geçim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaşam, dirlik 2. Anlaşma, uyuşma 3. Rısk, yiyecek, nafaka > Kökeni: Türkçe

Geçimlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Munis, yumuşak huylu > Kökeni: Türkçe

Geçimlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçinmek için gerekli olan > Kökeni: Türkçe

Gedek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Görev, vazife 2. Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol > Kökeni: Türkçe

Gediz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su birikintisi, gölet > Kökeni: Türkçe

Gegez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mümkün, uyumlu > Kökeni: Türkçe

Geğin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Set, şiddetli > Kökeni: Türkçe

Gelberi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ocaklardan, ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk > Kökeni: Türkçe

Geldeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelecek, ati, istikbal > Kökeni: Türkçe

Geldi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelecek, istikbal > Kökeni: Türkçe

Gelek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gelik) halef, sonraki > Kökeni: Türkçe

Gelgeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçici, kalıcı olmayan > Kökeni: Türkçe

Gelgel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekim, cazibe > Kökeni: Türkçe

Gelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Halef, sonraki > Kökeni: Türkçe

Gelikli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Halef > Kökeni: Türkçe

Gelin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelen, dışarıdan içeriye gelen > Kökeni: Türkçe

Gelincik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kır çiçeği > Kökeni: Türkçe

Gencay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın ilk bir haftalık dönemi, hilal, ayça > Kökeni: Türkçe

Gence

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen > Kökeni: Türkçe

Gencer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni yetişmiş yiğit > Kökeni: Türkçe

Genco

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genç > Kökeni: Türkçe

Geneş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Danışma, görüşme. Müşavere, meşveret. > Kökeni: Türkçe

Gengşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cengşi, mucize > Kökeni: Türkçe

Geniş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaygın, enli, engin > Kökeni: Türkçe

Gensu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gen+Su Deniz, büyük göl > Kökeni: Türkçe

Ger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Söz verme, ant içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2. Vahşi hayvan yavrusu 3. dev, devasa > Kökeni: Türkçe

Geray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ger+Ay Uygun, münasip, layık > Kökeni: Türkçe

Gerayhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geray+Han Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanı. Daha sonra gelen hanlar bu adı, birer ünvan olarak kullanmışlardır. > Kökeni: Türkçe

Gerçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalan olmayan, hakiki, öz > Kökeni: Türkçe

Gere Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ev Tanrıçası Bilgelik sâhibidir Bâzen Ülgen’in karısı olduğu söylenir > Kökeni: Türkçe

Gerel Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şelale Tanrısı Şelâlerin suyunun çok olmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Gerez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dilber > Kökeni: Türkçe

Gergöz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zabit, zabıta 2. Geyik gözü > Kökeni: Türkçe

Gerim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yön, cihet 2. Hicap, utangaçlık > Kökeni: Türkçe

Geyik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl > Kökeni: Türkçe

Gez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nişan, işaret 2. Giz, sır > Kökeni: Türkçe

Gezgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seyyah > Kökeni: Türkçe

Gezginsu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irmak > Kökeni: Türkçe

Gezler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nişancı, iyi atıcı > Kökeni: Türkçe

Gılav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Teşvik, destek > Kökeni: Türkçe

Gılıg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat > Kökeni: Türkçe

Gırgıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, aktif, faal > Kökeni: Türkçe

Gıyın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gamze, çukur > Kökeni: Türkçe

Gicik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, hoş, sevimli > Kökeni: Türkçe

Gicik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Minyon, sevimli > Kökeni: Türkçe

Gidik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uç, kenar, sınır, limit > Kökeni: Türkçe

Giray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun, layık > Kökeni: Türkçe

Giray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırım hanlarına verilen ad > Kökeni: Türkçe

Girçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gerçek, hakikat 2. Bağlı, sadakatli > Kökeni: Türkçe

Girgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girişken, müteşebbis, cana yakın > Kökeni: Türkçe

Girik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girişken, müteşebbis > Kökeni: Türkçe

Girişken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girgin > Kökeni: Türkçe

Girtine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İman, inanç > Kökeni: Türkçe

Giz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sır, gizlilik > Kökeni: Türkçe

Gizem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sır, esrar > Kökeni: Türkçe

Gizem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aklın erişemediği sır > Kökeni: Türkçe

Gizlenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazine, define > Kökeni: Türkçe

Godlı Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayvan Tanrısı Evcil hayvanları korur > Kökeni: Türkçe

Gohon Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzellik Tanrıçası Naran Gohon yâni Güneş güzeli olarak anılır > Kökeni: Türkçe

Golto Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Burhan Tanrısı Bu iyi ruhları yönetir > Kökeni: Türkçe

Goncuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Göncük) Kısa gün, kış günü > Kökeni: Türkçe

Gonça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahşiş, hediye > Kökeni: Türkçe

Goral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kısmet, nasip > Kökeni: Türkçe

Göcek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, hoş, güzel > Kökeni: Türkçe

Göçelge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Konup göçülen yer > Kökeni: Türkçe

Göçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göçmen > Kökeni: Türkçe

Göçmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muhacir > Kökeni: Türkçe

Göçüncü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Göçküncü) Geçici, fani > Kökeni: Türkçe

Göğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş > Kökeni: Türkçe

Göğkutluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+kutlu > Kökeni: Türkçe

Göğnük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yanmış, kavrulmuş 2. Mavi, maviye kaçan > Kökeni: Türkçe

Gök

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tanrı, Tanrıdan.Tanrısal, kutsal 2. Mavi, Gök rengi 3. Yer üstü, gökyüzü 4. Ezel, ebet, başsızlık ve sonsuzluk 5. güzellik, göz alıcılık, üstünlük. > Kökeni: Türkçe

Gökalp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göklerin yiğidi bahadır > Kökeni: Türkçe

Gökay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavi gözlü kişi > Kökeni: Türkçe

Gökben

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tanrıdan gelen, gök parçası 2. Masmavi > Kökeni: Türkçe

Gökbey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavi gözlü bey > Kökeni: Türkçe

Gökböri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+Böri Tanrısal kurt. (Bozkurt) > Kökeni: Türkçe

Gökböri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+Böri (.Bazı kaynaklarda “Bozkurt” olarak da geçer.) > Kökeni: Türkçe

Gökçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, zarif, çekici, gözalıcı > Kökeni: Türkçe

Gökçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök rengi > Kökeni: Türkçe

Gökçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökçe, çekici, güzel > Kökeni: Türkçe

Gökçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güzel > Kökeni: Türkçe

Gökçel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavimsi, maviye çalan > Kökeni: Türkçe

Gökçeli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, yakışıklı > Kökeni: Türkçe

Gökçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökçe, güzel, alımlı, dilber > Kökeni: Türkçe

Gökçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel kişi > Kökeni: Türkçe

Gökçil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gökten gelen, göksel 2. Mavi, maviye çalan > Kökeni: Türkçe

Gökçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mavi > Kökeni: Türkçe

Gökdeniz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök renkli deniz. Büyük Okyanus > Kökeni: Türkçe

Göker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökyüzü gibi er > Kökeni: Türkçe

Gökhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göklerin hanı. Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Göklen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, mübarek > Kökeni: Türkçe

Gökmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrısal, Tanrıdan gelen > Kökeni: Türkçe

Gökmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök gözlü > Kökeni: Türkçe

Göksel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökle ilgili > Kökeni: Türkçe

Göktuğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaşmayı seven kimse > Kökeni: Türkçe

Göktürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök+Türk Tanrıdan kut almış. Kutsanmış Türk. (Tanrısal Türk,Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk) > Kökeni: Türkçe

Göktürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orta Asya'da eki bir Türk devleti ve bu devletten olan kişi > Kökeni: Türkçe

Göl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göl, deniz Ululuk, geniş gönüllülük > Kökeni: Türkçe

Göleğez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göl kenarında yetişen bir su çiçeği > Kökeni: Türkçe

Gölet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük göl, gölcük, yapay göl > Kökeni: Türkçe

Gölpön Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koyun Tanrısı Koyunları korur > Kökeni: Türkçe

Gömeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuyuda (Toprak fırında pişirilen ekmek) > Kökeni: Türkçe

Gömek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kömek, yardım, inayet > Kökeni: Türkçe

Gömüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazine, define, mücevher > Kökeni: Türkçe

Göndem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtaatkar, muti, sadık > Kökeni: Türkçe

Gönder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mızrak, direk > Kökeni: Türkçe

Göne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Onur, iftihar > Kökeni: Türkçe

Gönen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Feyz 2. Onur, iftihar 3. Bolluk, bereket > Kökeni: Türkçe

Gönenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık, talih, mutluluk, iftihar > Kökeni: Türkçe

Gönenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, rahatlık içinde yaşama > Kökeni: Türkçe

Gönül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Can, ruh, duygu merkezi 2. Kalp, vücudun kan pompası > Kökeni: Türkçe

Gönül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı > Kökeni: Türkçe

Gönüldaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıpsavunan bireylerin her biri > Kökeni: Türkçe

Görceğiz / Görçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ufuk çizgisi > Kökeni: Türkçe

Görçüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçici, fani > Kökeni: Türkçe

Göregen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli > Kökeni: Türkçe

Görek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görüntü, peyzaj, manzara > Kökeni: Türkçe

Görez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meltem, hafif yel > Kökeni: Türkçe

Görgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Terbiye, muaşeret > Kökeni: Türkçe

Görgüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürbün > Kökeni: Türkçe

Görgülü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Terbiyeli > Kökeni: Türkçe

Görgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görgülü, deneyimli > Kökeni: Türkçe

Görk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe > Kökeni: Türkçe

Görkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük > Kökeni: Türkçe

Görken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hürmetli, Hürmete layık > Kökeni: Türkçe

Görklüce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel > Kökeni: Türkçe

Görklüğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güzel, çekici, ihtişamlı > Kökeni: Türkçe

Görük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözetleyici, casus > Kökeni: Türkçe

Görümcük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan > Kökeni: Türkçe

Görün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Görüntü, Açıklık, netlik > Kökeni: Türkçe

Göründük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşikar, gizlisiz, saklısız > Kökeni: Türkçe

Gövel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gök rengini almış, göğe ermiş > Kökeni: Türkçe

Göveri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeşermiş, gururlu > Kökeni: Türkçe

Gövez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mağrur, gururlu > Kökeni: Türkçe

Göy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, genç > Kökeni: Türkçe

Göymen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanık, yanık tenli > Kökeni: Türkçe

Göynük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanık, kavrulmuş > Kökeni: Türkçe

Göz kaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz+Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı > Kökeni: Türkçe

Gözal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz alıcı, farklı, seçkin, el üstünde > Kökeni: Türkçe

Gözbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz+bay sihirbaz > Kökeni: Türkçe

Gözbaycı / gözbağcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sihirbaz, illüzyonist > Kökeni: Türkçe

Gözde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan > Kökeni: Türkçe

Gözde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok sevilen, beğenilen > Kökeni: Türkçe

Göze

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menbaa > Kökeni: Türkçe

Gözebe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tahmin, beklenti > Kökeni: Türkçe

Gözeger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çekici, cazibeli > Kökeni: Türkçe

Gözegü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözde, çekici > Kökeni: Türkçe

Gözeğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ufuk, ufuk çizgisi > Kökeni: Türkçe

Gözeğir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göz+Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen > Kökeni: Türkçe

Gözek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göze > Kökeni: Türkçe

Gözen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cazibeli, çekici, göze hoş gelen > Kökeni: Türkçe

Gözeri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürbün > Kökeni: Türkçe

Gözgeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna > Kökeni: Türkçe

Gözgör

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna > Kökeni: Türkçe

Gözgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna > Kökeni: Türkçe

Gug Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zaman Tanrısı Zamanı yönetir > Kökeni: Türkçe

Guna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kına > Kökeni: Türkçe

Gur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gür, Kür) 1. Şiddet, kızgınlık, öfke 2. Ateş, ateşlilik > Kökeni: Türkçe

Gursaçtı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gur+Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan) > Kökeni: Türkçe

Gurusa Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balıkçı Tanrısı Karısının adı da aynıdır > Kökeni: Türkçe

Gurusa Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Balıkçı Tanrıçası Kocasının adı da aynıdır > Kökeni: Türkçe

Gutar Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kader Tanrısı Kut kelimesi ile ilgilidir > Kökeni: Türkçe

Guva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geyik > Kökeni: Türkçe

Guyuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan > Kökeni: Türkçe

Guyuldar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, ahenkli, geçimli > Kökeni: Türkçe

Guz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel, çekici, yakışıklı 2. Oğuz > Kökeni: Türkçe

Gücenir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan, mahçup > Kökeni: Türkçe

Gücenmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alıngan > Kökeni: Türkçe

Gücer Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalan ve İftira Tanrısı İnsanların yalan ve asılsız sözler söylemesini sağlar > Kökeni: Türkçe

Güç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet > Kökeni: Türkçe

Güçeyü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güçlü, yenilmez > Kökeni: Türkçe

Güçlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gücü olan kişi > Kökeni: Türkçe

Güçlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güç, zorluk, meşakkat > Kökeni: Türkçe

Güdek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güdülenme, motivasyon > Kökeni: Türkçe

Güder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Murat, emel, beklenti > Kökeni: Türkçe

Güdül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2. Kısa, kalın 3. Gözü pek > Kökeni: Türkçe

Güdür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayal, kurgu > Kökeni: Türkçe

Güleç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güler yüzlü, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Gülegen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güler yüzlü, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Gülek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Handan, mütebessim 2. Gölcük, küçük göl > Kökeni: Türkçe

Gülen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Güler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mütebessim, güler yüzlü Talihi açık > Kökeni: Türkçe

Güler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülen, gülümseyen kişi > Kökeni: Türkçe

Gülesin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği > Kökeni: Türkçe

Gülgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülen, mütebessim > Kökeni: Türkçe

Gülse

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülümsemeye yatkın. Gülmesi istenen çocuk > Kökeni: Türkçe

Gülsün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, sıkıntısız olma dileği > Kökeni: Türkçe

Gülük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülen, mütebessim GÜLÜMSER > Kökeni: Türkçe

Gülümser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gülümseyen kişi > Kökeni: Türkçe

Gümül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Demet, buket, deste > Kökeni: Türkçe

Gümüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gümüş madeni > Kökeni: Türkçe

Gün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş, gündüz, afitap > Kökeni: Türkçe

Gün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş. İyi yaşanmış zaman > Kökeni: Türkçe

Günana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+ana Sagay Türklerinde eski dönem, güneş Tanrıçası > Kökeni: Türkçe

Günçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşlik, şemsiye > Kökeni: Türkçe

Günçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşlik > Kökeni: Türkçe

Günçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güneşe benzeyen, güneş gibi 2. Güneşi seven > Kökeni: Türkçe

Gündaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Daş. Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı > Kökeni: Türkçe

Gündem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağır başlı, mülayim > Kökeni: Türkçe

Günden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: El üstünde tutulan, revaçta. > Kökeni: Türkçe

Günder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+der Derleyen, toplayan > Kökeni: Türkçe

Gündöndü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Döndü bir çiçek türü > Kökeni: Türkçe

Gündü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gündüz, gün ortası > Kökeni: Türkçe

Gündüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün içi, gün ortası, güneşli gün > Kökeni: Türkçe

Gündüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Günün aydınlık çağı > Kökeni: Türkçe

Günel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan > Kökeni: Türkçe

Güner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşin doğma zamanı > Kökeni: Türkçe

Güneş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş > Kökeni: Türkçe

Güneş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök nesnesi > Kökeni: Türkçe

Güney

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Küney) Güneşe bakan, güneş gören > Kökeni: Türkçe

Güney

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dört ana yönden biri > Kökeni: Türkçe

Güngen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Takvim, vakit > Kökeni: Türkçe

Güngör

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Gör “Bahtı açık olsun, mutlu olsun” > Kökeni: Türkçe

Güngör

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu ol dileği > Kökeni: Türkçe

Güngörmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Görmüş “Deneyimli, dolu yaşamış > Kökeni: Türkçe

Günhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Günlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneşlik, şemsiye > Kökeni: Türkçe

Güntekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan kimse > Kökeni: Türkçe

Güntülü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Tülü (.Gündüz düşü) > Kökeni: Türkçe

Günüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nafaka, günlük > Kökeni: Türkçe

Günyeli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gün+Yeli doğudan gelen yel, doğu rüzgarı > Kökeni: Türkçe

Gür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kür) 1. Sağlam, sıkı 2. Sık, yoğun 3. Yiğit, korkusuz > Kökeni: Türkçe

Güray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni doğan ay > Kökeni: Türkçe

Gürboğa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kürboğa) gür+boğa Türkistan’ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda genel vali olan, “ İbni-kuteybe” adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi. > Kökeni: Türkçe

Gürbüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Gürbüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelişmiş, iri yapılı, sağlam > Kökeni: Türkçe

Güre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güç, enerji > Kökeni: Türkçe

Güreli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Enerjik, çalışkan 2. Haz, doyum > Kökeni: Türkçe

Gürgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ağaç türü > Kökeni: Türkçe

Gürhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanlar hanı. Kara Hitay hanlarına verilen ad > Kökeni: Türkçe

Gürkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canlı kanlı kişi > Kökeni: Türkçe

Gürol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, geliş dileği > Kökeni: Türkçe

Gürsel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürlükle ilgili > Kökeni: Türkçe

Gürüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gürz) topuz > Kökeni: Türkçe

Güven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtimat > Kökeni: Türkçe

Güven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuşku duymadan inanma duygusu, itimat > Kökeni: Türkçe

Güvenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güvence, garanti > Kökeni: Türkçe

Güvenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güvenme duygusu. Sevinçli. Dayanak, arka, yardım > Kökeni: Türkçe

Güyük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Canavar, vahşi hayvan > Kökeni: Türkçe

Güz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonbahar > Kökeni: Türkçe

Güzel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen > Kökeni: Türkçe

Güzel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoşa giden, beğenilen, çekici > Kökeni: Türkçe

Güzey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taze, körpe, yeni 2. Destek, fırsat 3. Sonbahar 4. Kuzey yönü > Kökeni: Türkçe

Güzin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan > Kökeni: Türkçe

Güzlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güz döneminde kalınan yer > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Arapça İsimler Arapça Adlar Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça, Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, suriye bayan isimleri, Farsça kızı isimleri, Arapça isimler yazılışı, Arapça isimler erkek, osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça isimler ve Türkçeleri, Arapça isimler sözlüğü, suriye bayan isimleri, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Farsça kızı isimleri, arap isimleri uzun, bebek isimleri erkek, bebek isimleri 2019, modern bebek isimleri 2016, kuranda gecen bebek isimleri, bebek isimleri dini, duyulmamış isimler ve anlamları, ikibin on yedi erkek bebek isimleri, modern erkek bebek isimleri, Sözlük, Türkçe

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:36
YORUM EKLE