H Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

H Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

H Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Habban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güney Arabistan'da bir kasaba. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HABBAN

(Ar.) Er. - Güney Arabistan'da bir kasaba.

Habeşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HABEŞİ

(Ar.) Er. - Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup.

Habib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevgili. Seven, dost. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HABİB

(Ar.) Er. - Sevgili. Seven, dost.

Habibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Habib) > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HABİBE

(Ar.) Ka. - (bkz. Habib)

Habibullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HABİBULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber.

Habil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HABİL

(Ar.) Er. - Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.

Habinar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nar tanesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HABİNAR

(Ar.) Ka. - Nar tanesi.

Habir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenab-ı Hak. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HABİR

(Ar.) Er. 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenab-ı Hak.

Haccac

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HACCAC

(Ar.) Er. 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından.

Hacce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hacca giden,Kabe'yi ziyaret eden hacı kadın. 2. Bir çeşit akdiken. Daha çok lakab olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HACCE

(Ar.) Ka. 1. Hacca giden,

Hace

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hoca. 2. Bilgin, öğreten. > Kökeni: Farsça

HACE

(Fars.) Er. 1. Hoca. 2. Bilgin, öğretmen. 3. Çelebi, sahip, muallim, profesör. - Daha çok lakab olarak kullanılır.

Hacer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taş, kaya. -Hacer-i Esved Kabe'nin duvarında bulunan meşhur kara taş. 2. Hz. İsmail'in annesi ve Hz. İbrahim'in cariyesinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HACER

(Ar.) Ka. 1. Taş, kaya. -Hacer-i Esved

Hacerunnur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HACERUNNUR

(Ar.) Ka. - Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde.

Hacı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HACI

(Ar.) Er. 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse.

Hacib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HACİB

(Ar.) Er. - Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Hacir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HACİR

(Ar.) Er. 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan.

HADDAS

(Ar.). Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hadi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HADİ

(Ar.) Er. 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.

Hadic

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erken doğan oğlan çocuğu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HADİC

(Ar.) Er. - Erken doğan oğlan çocuğu.

Hadice

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Hadice Hz. Muhammed (s.a.s)'in ilk eşi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HADİCE

(Ar.) Ka. - Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Hadice

Hadid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HADİD

(Ar.) Er. 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.

Hadim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hizmetkar, yardım eden. Hadim-i Harameyn Harem-i Şerifin hizmetkarı. Hicaz'ın alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HADİM

(Ar.) Er. - Hizmetkar, yardım eden. Hadim-i Harameyn

Hadis

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hz.Muhammed'in söz ve davranışları > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hadiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hadi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HADİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hadi).

Hafaza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2. Bekçiler. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAFAZA

(Ar.) Ka. 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2. Bekçiler.

Hafız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ezberleyen / Özellikle Kuran-ı Kerim'i ezbere okuyan > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hafi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAFİ

(Ar.) Er. 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam.

Hafid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkek torun. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAFİD

(Ar.) Er. - Erkek torun.

Hafide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kız torun. (bkz. Nebire). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAFİDE

(Ar.) Ka. - Kız torun. (bkz. Nebire).

Hafiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Allah'ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAFİZ

(Ar.) Er. 1. Allah'ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse.

Hafize

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hafız). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAFİZE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hafız).

Hafizüddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAFİZÜDDİN

(Ar.) Er. - Dinin koruyucusu. - Daha çok unvan olarak verilir.

Hafsa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAFSA

(Ar.) Ka. - Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin.

HAKAN

(Tür.) Er. 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan.

Hakem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın Adlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAKEM

(Ar.) Er. 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi.

HAKGÜZAR

(a.f.i.). - Hakkı tanıyan, haktan ayrılmayan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Haki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeşile çalan koyu sarı. > Kökeni: Farsça

HAKİ

(Fars.) Er. ı. Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi.

Hakikat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAKİKAT

(Ar.) Ka. l. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik.

Hakim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAKİM

(Ar.) Er. 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.

Hakime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hakim). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hakime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı (bkz. Harim). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAKİME

(Ar.) Ka. - (bkz. Hakim).

HAKİME

(Ar.) Ka. - Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı (bkz. Harim).

Hakimiyet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAKİMİYET

(Ar.) Ka. - Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta.

Hakkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAKKI

(Ar.) Er. 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip.

HAKTAN

(Tür.) Er. - Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği.

HAKTANIR

(a.t.i.) Er. - Herkesin hakkını gözeten kimse.

Halas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurtuluş, kurtulma. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALAS

(Ar.) Er. - Kurtuluş, kurtulma.

Halaskar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurtarıcı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALASKAR

(Ar.) Er. - Kurtarıcı.

Haldun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devamlılar, sürekli olanlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALDUN

(Ar.) Er. - Devamlılar, sürekli olanlar.

Hale

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HALE

(Ar.) Ka. - Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl.

Halef

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALEF

(Ar.) Er. 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse.

Halenur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hale). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HALENUR

(Ar.) Ka. - (bkz. Hale).

Halid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALİD

(Ar.) Er. 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid

Haliddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALİDDİN

(Ar.) Er. - Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü.

Halide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Halid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HALİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Halid).

Halife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALİFE

(Ar.) Er. 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.

Halil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Samimi dost, Allah'ın dostu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALİL

(Ar.) Er. - Samimi dost, Allah'ın dostu.

Halilullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın dostu. Hz. İbrahim (a.s.). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Halim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah'ın Adlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılması tercih edilir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALİM

(Ar.) Er. 1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılması tercih edilir.

Halime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Halim). Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HALİME

(Ar.) Ka. - (bkz. Halim). Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden.

Halis

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hilesiz, katkısız. 2. Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. 3. Yalnız, sadece. (bkz. Muhlis). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALİS

(Ar.) Er. 1. Hilesiz, katkısız. 2. Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. 3. Yalnız, sadece. - (bkz. Muhlis).

Halise

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Halis). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HALİSE

(Ar.) Ka. - (bkz. Halis).

Halit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'l-Beşer

İnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed.

Hallac

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. Hallac-ı Mansur 922 yılında "Ene'1-Hak" dediği için asılan ve divan edebiyatında adına sık sık rastlanılan ünlü sufı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALLAC

(Ar.) Er. - Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. - Hallac-ı Mansur

Haluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi huylu, insaniyetli, geçim ehli olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HALUK

(Ar.) Er. - İyi huylu, insaniyetli, geçim ehli olan.

Haman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMAN

(Ar.) Er. - Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri.

Hamase

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMASE

(Ar.) Er. - Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar.

Hamaset

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. Kahramanca şiir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAMASET

(Ar.) Ka. 1. Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. Kahramanca şiir.

Hamdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMDİ

(Ar.) Er. 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici.

Hamdiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hamdi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAMDİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hamdi).

Hamdullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın övgüsü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMDULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın övgüsü.

Hami

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Himaye eden, koruyan, koruyucu, sahip çıkan, gözeten. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMİ

(Ar.) Er. - Himaye eden, koruyan, koruyucu, sahip çıkan, gözeten.

Hamid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey. (s.a.s)'in lakaplarından. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hamid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülmeye değer. Allah'ın Adlerinden (bkz. Abdülhamid). Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMİD

(Ar.) Er. 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey. (s.a.s)'in lakaplarından.

HAMİD

(Ar.) Er. - Övülmeye değer. - Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülhamid). - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Hamide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Hamid) > Kökeni: Farsça

HAMİDE

(Fars.) Ka. - (bkz. Hamid).

HAMİL

(Ar.). 1. Yüklü. Gebe. 2. Sahip, malik. 3. Taşıyan, gözeten. 4. Uhdesinde bir poliçe bulunan. 5. Hamil-i vahy

Hamit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şükredici, hamdedici > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hamiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Himaye eden, koruyan korucu. 2. Kayıran, kayırıcı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAMİYE

(Ar.) Ka. 1. Himaye eden, koruyan korucu. 2. Kayıran, kayırıcı.

Hamiyet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Milli onur ve haysiyet. 2. İnsanlık, fazilet. 3. İzzeti nefs. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAMİYET

(Ar.) Ka. 1. Milli onur ve haysiyet. 2. İnsanlık, fazilet. 3. İzzeti nefs.

Hammad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: -1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman Hadisçi. Tabiindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMMAD

(Ar.) Er. -1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman

Hammade

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hammad). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAMMADE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hammad).

Hamra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Daha, pek çok kızıl, kırmızı. el-Hamra İspanya'nın Gırnata şehrinde Araplardan kalma meşhur saray. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAMRA

(Ar.) Ka. - Daha, pek çok kızıl, kırmızı. - el-Hamra

Hamza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir. Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAMZA

(Ar.) Er. 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir. - Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir.

Hanbeli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (Öl. 855) Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HANBELİ

(Ar.) Er. Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (Öl. 855)

Handan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gülen, gülücük > Kökeni: Farsça

HANDAN

(Fars.) Ka. 1. Gülen, gülücü. 2. Güler yüzlü, sevimli.

Hande

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Açılış, açılma > Kökeni: Farsça

HANDE

(Fars.) Ka. 1. Açılış, açılma. 2. Gülme, gülüş.

HANDEGÜL

(Fars.) Ka. - Gülün açması.

HANEDAN

(Fars.) Er. - Kökten, asil ve büyük aile.

Hanef

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğruluk, istikamet. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HANEF

(Ar.) Er. - Doğruluk, istikamet.

Hanefi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmamdı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan. Hanefi mezhebine mensup kişi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HANEFİ

(Ar.) Er. - İmamdı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan. Hanefi mezhebine mensup kişi.

HANIM

(Tür.) Ka. 1. Kadınlar için kullanılan saygı sözü. 2. Eş, karı, zevce. 3. Ev sahibesi.

Hanif

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed (s.a.s)'in tebliğinden önce Mekke'de tek Allah'a inananlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HANİF

(Ar.) Er. l. Tek Allah'a, Al¬lah'ın birliğine inanan. 2. İslam inan¬cına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed (s.a.s)'in tebliğin¬den önce Mekke'de tek Allah'a ina¬nanlar.

Hanife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hanif). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HANİFE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hanif).

Hanifi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mezhep, Bknz Hanefi > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HANNAN

(Ar.) Çok acıyan, çok merhametli. Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim yapılır. Abdülhannan.

HANNAS

(Ar.) - Şeytan. - İsim olarak kullanılmaz.

Hansa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arapların en büyük ünlü hanım şairi. Müslüman olmuştur. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HANSA

(Ar.) Ka. - Arapların en büyük ünlü hanım şairi. Müslüman olmuştur.

HANSOY

(Tür.) Er. - (Han sülalesine mensup.

Hanzade

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hükümdar çocuğu > Kökeni: Farsça

HANZADE

(Fars.) Ka. - Hükümdar çocuğu.

Hanzala

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eshâb-ı kirâmdan olan ve Uhud savaşı şehitlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hanzale

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğu Arabistan'da bir Arap kabilesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HANZALE

(Ar.) Ka. - Doğu Arabistan'da bir Arap kabilesi.

HARE

(Fars.) Ka. 1. Sert taş, kaya. 2. Meneviş, menevişli kumaş.

Harem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2. Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3. İç avlu. 4. Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. Mekke-Medine'nin ismi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAREM

(Ar.) Ka. 1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2. Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3. İç avlu. 4. Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. Mekke-Medine'nin ismi.

Harika

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmkanların üstünde olup insanda hayret uyandıran şey. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HARİKA

(Ar.) Ka. İmkanların üstünde olup insanda hayret uyandıran şey.

Harim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Biri için kutsal olan şeyler. 2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer. 4. Bir evin civarı. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HARİM

(Ar.) Er. 1. Biri için kutsal olan şeyler. 2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer. 4. Bir evin civarı. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi.

Haris

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. Koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HARİS

(Ar.) Er. 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. Koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı.

Harise

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Haris). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HARİSE

(Ar.) Ka. - (bkz. Haris).

Harizm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amuderya’nın aşağı kısmı > Kökeni: Farsça

HARİZM

(Fars.) Er. - Amuderya'nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke. Bu ülkede XIII. yy'a kadar dilini muhafaza ederek yaşamış olan İran kavminin adı.

Harman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HARMAN

(Ar.) Er. 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak.

Harras

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HARRAS

(Ar.) Er. - Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken.

Harun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HARUN

(Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir.

HARUT

(Ar.). 1. Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedil-

Harzem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Harizm) > Kökeni: Farsça

HARZEM

(Fars.) Er. - (bkz. Harizm).

Hasafet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HASAFET

(Ar.) Er. 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı.

Hasan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib Ali (r.a.)’nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur’an’da geçen kelimelerdendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HASAN

(Ar.) Er. - Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib

HASBEK

(Tür.) Er. - Dürüst, iyi, saf insan.

HASBİ

(Tür.) Er. - İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.

Hasbinur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hasibe). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASBİNUR

(Ar.) Ka. - (bkz. Hasibe).

Haseki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HASEKİ

(Ar.) Er. - Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad.

Hasen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HASEN

(Ar.) Er. 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır.

Haseni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hasene ait. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASENİ

(Ar.) Ka. - Hasene ait.

Hasgül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli, eşsiz gül. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASGÜL

(Ar.) Ka. - Değerli, eşsiz gül.

Hashanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2. Bilge, değerli kadın. Birleşik isim. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASHANIM

(Ar.) Ka. 1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2. Bilge, değerli kadın. - Birleşik isim.

Hasib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HASİB

(Ar.) Er. 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman.

Hasibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hasib). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASİBE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hasib).

Hasif

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hasafetli, aklı başında olgun adam. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HASİF

(Ar.) Er. - Hasafetli, aklı başında olgun adam.

Hasife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hasif). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASİFE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hasif).

HASKIZ

(Tür.) Ka. - İyi nitelikleri kendinde toplamış genç kız.

HASLET

(Ar.) - İnsanın yaratılışındaki huyu, tabiatı, mizacı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hasna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İffetli, şerefli, namuslu. (bkz. Hesna). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASNA

(Ar.) Ka. - İffetli, şerefli, namuslu. - (bkz. Hesna).

HASPOLAT

(Tür.) Er. - Katışıksız, saf, çelik gibi.

Hasret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2. İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HASRET

(Ar.) Ka. 1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2. İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş.

Haşim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan. Ezen, kıran, yaran, parçalayan. Ben-i Haşim Hz. Peygamber'in (s.a.s) soyu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAŞİM

(Ar.) Er. 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan. - Ezen, kıran, yaran, parçalayan. - Ben-i Haşim Hz. Peygamber'in (s.a.s) soyu.

Haşimî

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Haşime mensup, Haşimilerden olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAŞİMÎ

(Ar.) Er. - Haşime mensup, Haşimilerden olan.

Haşmeddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin büyüklüğü, ihtişamı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAŞMEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin büyüklüğü, ihtişamı.

Haşmet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İhtişam, gösterişlilik, heybet, büyüklük. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAŞMET

(Ar.) Er. - İhtişam, gösterişlilik, heybet, büyüklük. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Hatem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 3. Hatemü'l-Enbiya > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HATEM

(Ar.) Er. 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 3. Hatemü'l-Enbiya

Hatemi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonuncu en son olan / Mühürcü > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hatır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HATIR

(Ar.) Er. 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli.

Hatıra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatıra gelen, hatırda kalan şey, andaç. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HATIRA

(Ar.) Ka. - Hatıra gelen, hatırda kalan şey, andaç.

HATIRNEVAZ

(a.f.i.) Ka. - Gönlü okşayan, hatırnaz.

HATIRSAZ

(a.f.i.) Er. - Gönül yapan, hoşnut eden.

Hatib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe Adlerindendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HATİB

(Ar.) Er. 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir.

Hatice

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HATİCE

(Ar.) Ka. - Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin.

Hatif

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HATİF

(Ar.) Er. - 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen.

Hatife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hatif). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HATİFE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hatif).

Hatim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HATİM

(Ar.) Er. 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici.

Hatime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hatim). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HATİME

(Ar.) Ka. - (bkz. Hatim).

Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kadın. 2. Eş, zevce. 3. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara ya da hakan eşlerine verilen unvan. Örfte isim olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HATUN

(Ar.) Ka. 1. Kadın. 2. Eş, zevce. 3. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara ya da hakan eşlerine verilen unvan.- Örfte isim olarak kullanılır.

Haver

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şark, doğu. 2. Güneşin doğuşu > Kökeni: Farsça

HAVER

(Fars.). 1. Şark, doğu. 2. Güneşin doğduğu gün. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Havle

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAVLE

(Ar.) Ka. 1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir.

Havva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esmer kadın. Havva Hz. Adem (a.s.)'in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAVVA

(Ar.) Ka. - Esmer kadın. Havva

Hay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay". > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAY

(Ar.) Er. 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. - "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay".

Haya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYA

(Ar.) Ka. l. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma.

Hayal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İnsanın kafasında canlandırdığı şey. 2. Bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. Gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey, görüntü. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYAL

(Ar.) Ka. 1. İnsanın kafasında canlandırdığı şey. 2. Bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. Gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey, görüntü.

Hayali

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYALİ

(Ar.) Er. - 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri.

Hayat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaşayan, diri. 2. Canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYAT

(Ar.) Ka. 1. Yaşayan, diri. 2. Canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış.

HAYATEFZA

(a.f.i.) Ka. - Hayat artıran.

HAYATENGİZ

(a.f.i.) Ka. - Yaşatan, yaşamaya zorlayan.

Hayati

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dirilik, canlılık. 2. Büyük önem taşıyan. 3. Hayata, yaşayışa ait, hayatla ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYATİ

(Ar.) Er. 1. Dirilik, canlılık. 2. Büyük önem taşıyan. 3. Hayata, yaşayışa ait, hayatla ilgili.

Haydar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYDAR

(Ar.) Er. 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.

Hayim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYİM

(Ar.) Er. 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş.

Hayme

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çadır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYME

(Ar.) Ka. - Çadır.

Hayr

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'l-Vera > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYR

(Ar.) Er. İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'l-Vera

Hayran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşırı derecede sevgi duyan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYRAN

(Ar.) Er. 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşırı derecede sevgi duyan.

Hayrat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler. 2. Sevap için kurulan müessese. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYRAT

(Ar.) Er. 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler. 2. Sevap için kurulan müessese.

Hayreddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. -Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYREDDİN

(Ar.) Er. - Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. -Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.

Hayret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYRET

(Ar.) Ka. - Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme.

Hayrettin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayır eden, hayır sahibi > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hayri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYRİ

(Ar.) Er. - Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait.

Hayriye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hayri). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYRİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hayri).

Hayrullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın hayırlı ettiği erkek. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYRULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın hayırlı ettiği erkek.

Hayrulnisa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinç, mutluluk ve huzur > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hayrunnisa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadınların hayırlısı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAYRUNNİSA

(Ar.) Ka. - Kadınların hayırlısı.

Haysiyet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şeref, onur, itibar, değer. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYSİYET

(Ar.) Er. - Şeref, onur, itibar, değer.

Hayyam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam, > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAYYAM

(Ar.) Er. 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam,

Hazal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAZAL

(Ar.) Ka. - Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.

Hazan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonbahar, güz > Kökeni: Farsça

HAZAN

(Fars.) Ka. - Sonbahar, güz.

HAZAR

(Ar.) 1. Sabit meskeni olanların oturdukları memleket. 2. Barış ve güven. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılabilir.

Hazel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İşaret bırakan sevilen insan anlamındadır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hazen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzüntü. Gam, keder. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAZEN

(Ar.) Ka. - Üzüntü. Gam, keder.

HAZER

(Ar.) - Deniz, bahr, büyük su. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hazım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAZIM

(Ar.) Er. - Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan.

Hazim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÂZİM

(Ar.) Er. - Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan.

Hazime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sindirici kuvvet, (bkz. Hazim). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÂZİME

(Ar.) Ka. - Sindirici kuvvet, (bkz. Hazim).

Hazin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAZİN

(Ar.) Er. 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren.

Hazine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAZİNE

(Ar.) Ka. 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.

Haziz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAZİZ

(Ar.) Er. 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan.

Hazize

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Haziz). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAZİZE

(Ar.) Ka. - (bkz. Haziz).

Hazlan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. Ad olarak kullanılmaması daha uygundur. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAZLAN

(Ar.) Er. 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur.

Hazra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeşil, sebze, hadra. 2. Gökyüzü. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HAZRÂ

(Ar.) Ka. 1. Yeşil, sebze, hadra. 2. Gökyüzü. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam.

Hazrec

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HAZREC

(Ar.) Er. 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu.

Hebib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rüzgar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HEBİB

(Ar.)Er.-Rüzgar.

Hecil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HECİL

(Ar.) Ka. - İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere.

Hedef

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HEDEF

(Ar.) Er. 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç.

Hediye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hediye, armağan. 2. Karşılıksız verilen şey. Hediyetullah Allah'ın hediyesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HEDİYE

(Ar.) Ka. 1. Hediye, armağan. 2. Karşılıksız verilen şey. - Hediyetullah

Hekim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HEKİM

(Ar.) Er. - 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof.

Henna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kına ağacı, (bkz. Kına). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HENNÂ

(Ar.) Ka. - Kına ağacı, (bkz. Kına).

HEPER

(Tür.) Er. - Cesur, yiğit kimse.

HEPGÜL

(Tür.) Ka. 1. Gül gibi güzel kadın. 2. Neşeli ol.

HEPŞEN

(Tür.) Ka. - (bkz. Hepgül).

HEPYENER

(Tür.) Er. - (bkz. Heper).

Hesna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel kadın. 2. Hanım, kadın. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HESNA

(Ar.) Ka. 1. Güzel kadın. 2. Hanım, kadın.

Heyban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Korkunç, korku veren. 2. Çok utangaç. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HEYBÂN

(Ar.) Er. 1. Korkunç, korku veren. 2. Çok utangaç.

Heybet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İnsanlarda korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Karizma, doğal etkileyiş. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HEYBET

(Ar.) Er. 1. İnsanlarda korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Karizma, doğal etkileyiş.

Hezar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bülbül. > Kökeni: Farsça

HEZÂR

(Fars.). 1. Bülbül. 2. Çok, pek çok. 3. Bin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hezare

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Afganistan'ın dağlık kesiminde oturan bir kabile. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HEZÂRE

(Ar.) Ka. - Afganistan'ın dağlık kesiminde oturan bir kabile.

Hezarfen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok bilen, elinden her iş gelen > Kökeni: Farsça

HEZARFEN

(Fars.) Er. - Çok bilen, elinden her iş gelen. Bin türlü iş beceren. Hezarfen Ahmet Çelebi

Hıdır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hızır). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIDIR

(Ar.) Er. - (bkz. Hızır).

Hıfzı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIFZI

(Ar.) Er. 1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma.

Hıfziye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hıfzı). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HIFZİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hıfzı).

Hıfzullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın koruması, saklaması. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIFZULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın koruması, saklaması.

Hıfzurrahman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu. Allah'ın uhdesinde. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIFZURRAHMAN

(Ar.) Er. - Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu. Allah'ın uhdesinde.

HINCAL

(Tür.) Er. - Öc al.

Hıyre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kamaşık, donuk, fersiz görüntü > Kökeni: Farsça

HIYRE

(Fars.) Ka. - Kamaşık, donuk, fersiz göz.

Hızır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeşil. Yeşillik. 2. Kehf suresinde 59-81. ayetlerde bahsi geçen ve Hz. Musa'nın onunla buluşarak imtihan olunduğu şahsın müfessirlerin ekseriyetinin üzerinde ittifakla durdukları ismi. Hızır hakkında çok çeşitli rivayetler vardır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIZIR

(Ar.) Er. 1. Yeşil. Yeşillik. 2. Kehf suresinde 59-81. ayetlerde bahsi geçen ve Hz. Musa'nın onunla buluşarak imtihan olunduğu şahsın müfessirlerin ekseriyetinin üzerinde ittifakla durdukları ismi. Hızır hakkında çok çeşitli rivayetler vardır.

Hızır Bey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İstanbul'un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan Türk alimi ve şairi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIZIR BEY

(Ar.) Er. - İstanbul'un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan Türk alimi ve şairi.

Hızırhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HIZIRHAN

(Ar.) Er. - Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu.

HIZLAN

(Tür.) Er. - Hız kazan, hızını artır.

Hibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlama, bağış. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİBE

(Ar.) Ka. - Bağışlama, bağış.

Hibetullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın bağışlaması, bağışı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİBETULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın bağışlaması, bağışı.

Hicab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİCAB

(Ar.) Er. 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde.

Hicabi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hicab). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİCABİ

(Ar.) Er. - (bkz. Hicab).

Hicran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı, keder. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİCRAN

(Ar.) Ka. 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı, keder.

Hicret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2. Rasulullah'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİCRET

(Ar.) Ka. 1. Bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2. Rasulullah'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur.

Hicri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİÇSÖNMEZ

(Tür.) Er. - (bkz. Sönmez).

HİÇYILMAZ

(Tür.) Er. - (bkz. Yılmaz).

Hidayeddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin gösterdiği doğru yol. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİDAYEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin gösterdiği doğru yol.

HİDAYET

(Ar.). - Hak yoluna doğru yola girme. 2. Müslüman olmak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hidiv

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİDİV

(Ar.) Er. - İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı.

Hikem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hikmetler. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİKEM

(Ar.) Er. - Hikmetler.

Hikmeddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin hikmeti. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİKMEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin hikmeti. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

HİKMET

(Ar.). 1. Hakimlik, feylesofluk. 2. Sebeb, gizli, Allah'ın hikmeti. 3. Felsefe. 4. Ahlaki söz, öğüt verici, kısa öz, öğretici söz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hikmetullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2. Allah'ın hikmeti. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİKMETULLAH

(Ar.) Er. 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2. Allah'ın hikmeti.

Hila

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hükümdarın taltif etmek istediği kimseye verdiği kıymetli elbise. Hil'at. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİLÂ

(Ar.) Er. - Hükümdarın taltif etmek istediği kimseye verdiği kıymetli elbise. Hil'at.

Hilal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hilal, yeni ay şeklinde olan ay, ayça, gençay. 2. Bir yazı sitili. 3. Hilaliyye Kadiri tarikatı şubelerinden birinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİLÂL

(Ar.) Ka. 1. Hilal, yeni ay şeklinde olan ay, ayça, gençay. 2. Bir yazı sitili. 3. Hilaliyye

Hilmi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yumuşak huylu, sakin tabiatlı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİLMİ

(Ar.) Er. - Yumuşak huylu, sakin tabiatlı.

Hilmiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hilmi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİLMİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hilmi).

Hilye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Süs, zinet, cevher. 2. Güzel sıfatlar. 3. Güzel yüz. 4. Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİLYE

(Ar.) Ka. 1. Süs, zinet, cevher. 2. Güzel sıfatlar. 3. Güzel yüz. 4. Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser.

Himayet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koruma, korunma. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİMAYET

(Ar.) Er. - Koruma, korunma.

Himmet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2. Ermiş kimsenin tesiri. 3. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİMMET

(Ar.) Er. 1. Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2. Ermiş kimsenin tesiri. 3. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.

Himyer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yemen'de bir kavmin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİMYER

(Ar.) Er. - Yemen'de bir kavmin adı.

Hind

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hindistan. 2. Sahabeden Ebu Süfyan'ın karısı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİND

(Ar.) Ka. 1. Hindistan. 2. Sahabeden Ebu Süfyan'ın karısı.

Hira

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hiram

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salınma, salınarak edalı yürüme > Kökeni: Farsça

HİRAM

(Fars.) Er. - Salınma, salınarak edalı yürüme.

Hiranur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mekke ’ de bulunan Hira Dağı (Cebel-i Nur). Hz. Muhammed ’e ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HİSAR

(Ar.). 1. Kuşatma, etrafını sarma. 2. Kale etrafı islihkamlı bent. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Hişam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nisam el-Melik Emevi halifesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİŞAM

(Ar.) Er. - Nisam el-Melik

Hizber

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arslan, esed, gazanfer, şir, bahadır. 2. Cesur, yürekli adam. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİZBER

(Ar.) Er. 1. Arslan, esed, gazanfer, şir, bahadır. 2. Cesur, yürekli adam.

Hizbullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'a inananlar topluluğu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HİZBULLAH

(Ar.) Er. - Allah'a inananlar topluluğu.

Hizran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hezaren ağacı. > Kökeni: Farsça

HİZRAN

(Fars.) Ka. 1. Hezaren ağacı. 2. Harun er-Reşid'in annesi.

Hoşeda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hareket ve davranışı hoş, güzel > Kökeni: Farsça

HOŞEDA

(Fars.) Ka. - Hareket ve davranışı hoş, güzel. Cazibeli.

Hoşendam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boyu bosu güzel, düz > Kökeni: Farsça

HOŞENDAM

(Fars.) Ka. - Boyu bosu güzel, düzgün olan.

Hoşfidan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel endamlı, boylu boslu> Kökeni: Farsça

HOŞFİDAN

(Fars.) Ka. - Güzel endamlı, boylu boslu kadın.

Hoşkadem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayağı uğurlu > Kökeni: Farsça

HOŞKADEM

(Fars.) Ka. - Ayağı uğurlu.

Hoşneva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel sesli > Kökeni: Farsça

HOŞNEVÂ

(Fars.) Ka. - Güzel sesli.

Hoşnigar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, hoş sevgili > Kökeni: Farsça

HOŞNİGAR

(Fars.) Ka. - Güzel, hoş sevgili.

Hoşten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel vücutlu > Kökeni: Farsça

HOŞTEN

(Fars.) Ka. - Güzel vücutlu.

Huban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzeller, sevgililer. > Kökeni: Farsça

Hubeyb

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Küçük taze buğday taneceği. Tanecik. Hubeyb b. Adiyy el-Ensarî (Öl. 625) İslam'ın ilk şehitlerindendir. Uhud'un ardından tutsak edildi ve Mekke'ye köle olarak götürüldü. Uhud'ta öldürülen Haris'e mukabil, işkence edilerek vahşi bir biçimde kazığa vuruldu ve şehid oldu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HUBEYB

(Ar.) Er. 1. Küçük taze buğday taneceği. Tanecik. Hubeyb b. Adiyy el-Ensarî (Öl. 625)

Hubter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pek güzel, en güzel > Kökeni: Farsça

HUBTER

(Fars.) Ka. - Pek güzel, en güzel.

Huceste

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğurlu, hayırlı, kutlu > Kökeni: Farsça

HUCESTE

(Fars.) Ka. - Uğurlu, hayırlı, kutlu.

HUCURAT

(Ar.) 1. Hücreler odalar. 2. Kur'an-ı Kerim'in 49. suresinin adı.

Hud

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HUD

(Ar.) Er. - Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler.

HUDA

(Ar.). 1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2. Allah'ın isimlerinden. 3. Kur'an-ı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi.

Hudavendi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hükümdarlık. 2. E > Kökeni: Farsça

HUDAVENDİ

(Fars.) Er. 1. Hükümdarlık. 2. Efendi, sahip, maliklik. 3. Hakim, hükümdar.

Hudavendigar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sahip, hükümdar, > Kökeni: Farsça

HUDAVENDİGAR

(Fars.) Er. 1. Sahip, hükümdar, bay. 2. Fars edebiyatında Allah manasında kullanılır.

Hudayi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah’a mensup, Allah' adanmış > Kökeni: Farsça

HUDAYİ

(Fars.) Er. - Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı.

Hudeybiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2. İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HUDEYBİYE

(Ar.) Er. 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2. İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer.

HULAGU

(Fars.) Er. - Moğol hükümdarı olup, İran'da Moğol hanedanının kurucusudur.

Hulki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hulk, yaratılışla ilgili, doğal tabi. 2. İyi ahlaklı, iyi huylu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HULKİ

(Ar.) Er. 1. Hulk, yaratılışla ilgili, doğal tabi. 2. İyi ahlaklı, iyi huylu.

Hulusi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Halis olan, saf, iç temizliği. 2. Samimi, candan. -(bkz. Halis). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HULUSİ

(Ar.) Er. 1. Halis olan, saf, iç temizliği. 2. Samimi, candan. -(bkz. Halis).

Humeyra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Beyaz tenli kadın. 2. Hz. Aişe'nin lakabı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HUMEYRA

(Ar.) Ka. 1. Beyaz tenli kadın. 2. Hz. Aişe'nin lakabı.

HUNALP

(Tür.) Er. - Cesur, kahraman.

HUNDE

(Ar.) Ka. - Sükun, sulh ve mütareke, (bkz. Hudeybiye). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

HURDAZ

(Fars.) Er. - Farsların kullandığı şemsi senenin 3. ayına verilen isim.

Huri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. Daha çok lakab olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HURİ

(Ar.) Ka. 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. - Daha çok lakab olarak kullanılır.

HURİSER

(a.f.i.) Ka. - Cennet kızlarının başı, hurilerin başı.

Huriye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Coşkunluk hallerinde hurilerle buluştuklarına inanan bir tarikat. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HURİYE

(Ar.) Ka. - Coşkunluk hallerinde hurilerle buluştuklarına inanan bir tarikat.

HURREM

(Fars.) Ka. 1. Şen, sevinçli, güleryüzlü, gönülaçan, taze, hoş. 2. Bir yazı sitili. 3. Hurrem Sultan

Hurşid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş, aftab, mihr, şems. > Kökeni: Farsça

HURŞİD

(Fars.) Er. - Güneş, aftab, mihr, şems. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.

Hurşit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş > Kökeni: Farsça

Husrev

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hükümdar, padişah. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HUSREV

(Ar.) Er. - Hükümdar, padişah.

Huzeyfe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Peygamber efendimizin sır katibinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Huzur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HUZUR

(Ar.) Er. - Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç.

Hüccet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Delil. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hüccet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Senet, vesika, delil. 2. Seçkin alimlere verilen unvan. Hüccetü'l-İslam > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜCCET

(Ar.) Er. - Delil.

HÜCCET

(Ar.) Er. 1. Senet, vesika, delil. 2. Seçkin alimlere verilen unvan. - Hüccetü'l-İslam

Hüdai

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hüdayi). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜDAİ

(Ar.) Er. - (bkz. Hüdayi).

HÜDAVENDİGAR

(Fars.) Er. 1. Amir, hükümdar. 2. Osmanlı padişahlarından I. Murad'ın ünvanı.

Hüdaverdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hülya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuruntu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜLYA

(Ar.) Ka. - Kuruntu.

Hüma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜMA

(Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk.

HÜMEZE

(Ar.) - Birini arkasından çekiştirmek. Kur'an-ı Kerim'in 104. suresinin adı. İsim olarak kullanılmaz.

Hüner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir işte gösterilen incelik > Kökeni: Farsça

HÜNER

(Fars.) Ka. - Bir işte gösterilen incelik ve beceriklilik, maharet, ustalık marifet.

Hünkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uğurlu. 2. 15-29 yaş arasında tahta çıkmaya aday hükümdar > Kökeni: Farsça

HÜNKAR

(Fars.) Er. 1. Uğurlu. 2. 15-29 yaş arasında Osmanlı Sultanlarına verilen isim.

Hür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özgür, bağımsız. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜR

(Ar.) Er. - Özgür, bağımsız.

HÜRAY

(a.t.i.). - Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

HÜRCAN

(a.t.i.). (bkz. Hüray).

HÜRDOĞAN

(a.t.i.) Er. - (bkz. Hüray).

Hüreyre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kedicik, kedi yavrusu. Ebu Hüreyre Ashab-ı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜREYRE

(Ar.) Er. Kedicik, kedi yavrusu. - Ebu Hüreyre

HÜRGÜL

(Tür.) Ka. - Gül gibi özgür güzel.

HÜRKAL

(Tür.) Er. - Esir olma.

HÜRKAN

(Tür.) Er. - Özgür soydan gelen.

Hürmet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜRMET

(Ar.) Ka. - Saygı.

Hürmüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zerdüştlerin hayır tanrısı. 2. Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü. 3. Jüpiter, müşteri, erendiz. 4. Sasani sülalesinden 5. padişahın adı.

HÜRMÜZ

(Fars.) Er. 1. Zerdüştlerin hayır tanrısı. 2. Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü. 3. Jüpiter, müşteri, erendiz. 4. Sasani sülalesinden 5. padişahın adı.

HÜROL

(Tür.) Er. - (bkz. Hürkal).

Hürrem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeşil taze. 2. Gönlü hoş > Kökeni: Farsça

HÜRREM

(Fars.) Ka. 1. Yeşil taze. 2. Gönülaçıcı. 3. Şen şakrak, sevinçli.

Hürriyet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hürlük, serbestlik. 2. İstediğini herhangi bir engelle karşılaşmadan karar dairesi içinde yapabilme hali. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜRRİYET

(Ar.) Ka. 1. Hürlük, serbestlik. 2. İstediğini herhangi bir engelle karşılaşmadan karar dairesi içinde yapabilme hali.

HÜRSEL

(Tür.) Er. - (bkz. Hürol).

HÜRSEV

(Tür.) Er. - Hürriyeti seven kişi.

HÜRYAŞ AR

(Tür.) Er. (bkz. Hürsev).

Hüsam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Keskin kılıç. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜSAM

(Ar.) Er. - Keskin kılıç.

Hüsameddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana'nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi dikte ettirdiği kişidir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜSAMEDDİN

(Ar.) Er. 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana'nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi dikte ettirdiği kişidir. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Hüsamettin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Hüseyin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜSEYİN

(Ar.) Er. 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu.

HÜSMEN

(Tür.) Er. - Hüseyin'den bozma olarak yapılan isim.

Hüsna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok, en çok, pek çok güzel" gibi anlamlara gelmektedir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hüsni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzelliğe ait, güzellikle ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜSNİ

(Ar.) Er. - Güzelliğe ait, güzellikle ilgili.

Hüsniye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Hüsni). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜSNİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Hüsni).

Hüsnü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok güzel. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜSNÜ

(Ar.) Ka. - Çok güzel.

HÜSNÜGÜL

(a.f.i.) Ka. - Gülün güzelliği.

HÜSNÜGÜZEL

(Tür.) Ka. - Sarı çiçekli, güzel yapraklı süsbitkisi.

Hüsnühal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Davranış güzelliği. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜSNÜHAL

(Ar.) Ka. - Davranış güzelliği.

HÜSREV

(Fars.) Er. 1. Padişah, hükümdar, sultan. 2. Hüsrev şirin masalının erkek kahramanı. - Hüsrev

Hüteyn

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hicaz ve Mısır'da dağınık halde yaşayan büyük bir göçebe kabile. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜTEYN

(Ar.) Er. - Hicaz ve Mısır'da dağınık halde yaşayan büyük bir göçebe kabile.

Hüvare

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berberi kabilesinin en önemlilerinden birinin adı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

HÜVARE

(Ar.) Ka. - Berberi kabilesinin en önemlilerinden birinin adı.

Hüvel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Manasi ( O ) demektir, yani hüvel baki, O Allah C.C. Ebedi dir manasina kullanilir. Kur’an-ı kerim de geçen bir kelime. Mehmet Emin adlı ziyaretçimiz tarafından düzeltilmiştir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hüveyda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık, apaçık, belirgin > Kökeni: Farsça

HÜVEYDÂ

(Fars) Ka. - Açık, apaçık, belli, besbelli, zahir.

Hüyem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok büyük aşk. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Hüzey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuzey Arabistan'da büyük bir Arap kabilesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

HÜZEY

(Ar.) Er. - Kuzey Arabistan'da büyük bir Arap kabilesi.

Hüzzam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk müziğinin en eski makamlarındandır. > Kökeni: Farsça

Yorumlar (0)