H Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

H Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

H Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Habata Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık Tanrısı Habata Gerel (Aydınlık Habata) olarak anılır > Kökeni: Türkçe

Hacır Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kemik Tanrısı İnsanların soylarını belirler > Kökeni: Türkçe

Hagdan Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kamburluk Tanrısı Bel bükülmesi ve kamburluk gönderir > Kökeni: Türkçe

Hakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk ve Moğol kağanlarına verilen ad > Kökeni: Türkçe

Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Devlet başkanı 2. Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3. Beylik başkanı, yönetici > Kökeni: Türkçe

Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devlet başkanı > Kökeni: Türkçe

Hangay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geyik Tanrısı Ak bir geyik olarak betimlenir > Kökeni: Türkçe

Hanı Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aşk Tanrıçası Kadınların gönlüne sevgi verir Erin Han ile birlikte anılır > Kökeni: Türkçe

Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Han’ın dişisi 2. Soylu kadın 3. Han’ın evdeşi (Hatun) 4. Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat > Kökeni: Türkçe

Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağan karısı. Kadın kişi > Kökeni: Türkçe

Hanlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu > Kökeni: Türkçe

Harabıl Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeraltı Tanrısı Yeraltındaki bazı kötü ruhların önderidir > Kökeni: Türkçe

Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Katun) 1. Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2. Saygı duyulan, görgülü hanım.Türkçedeki, kadın sözcüğü buradan gelir. > Kökeni: Türkçe

Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağan karısı. Kadın kişi > Kökeni: Türkçe

Hazal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları > Kökeni: Türkçe

Helin Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Enerji Tanrısı İnsan ruhuna enerji sağlar > Kökeni: Türkçe

Hıncal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öcünü, hıncını al buyruğu > Kökeni: Türkçe

Homar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı > Kökeni: Türkçe

Homon Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratıcı Tanrı Yeryüzünde yaşanan olaylar onun denetimindedir > Kökeni: Türkçe

Humay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğur getiren devlet kuşu. Hun Kağanı Attila'nın annesi > Kökeni: Türkçe

Hun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Kul) Koyun, koyunlu > Kökeni: Türkçe

Hun Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gölgeler Tanrısı İnsan gölgelerinin oluşmasını o sağlar > Kökeni: Türkçe

Hunalp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hun yiğidi > Kökeni: Türkçe

Hundarı Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evlilik Tanrısı Evlenen çiftleri korur ve imkanlarının artmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Huş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir çam ağacı türü I harfi ile başlayan isimler > Kökeni: Türkçe

Hüherdey (Hohoday) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şimşek Tanrısı Hüherdey’in abisidir > Kökeni: Türkçe

Hülagü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tüylü at. İlhanlı Devletinin kurucusu > Kökeni: Türkçe

Hültey Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldırım Tanrıçası Hültey’in kızkardeşidir > Kökeni: Türkçe

Hürey Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soy Tanrısı Oymakları korur > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)