I-İ Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları 

I-İ Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları 

I-İ Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları 

I-İ Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları

I-İ Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Idaçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muhafız, koruma > Kökeni: Türkçe

Iduğ / ıduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Iduk) Kutsal, Tanrısal > Kökeni: Türkçe

Iğaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağaç, ağaçlıklı bölge 2. Fersah > Kökeni: Türkçe

Iğar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıymetli, ağır > Kökeni: Türkçe

Iğdır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, hoş, hoşluk 2. Yetkin, ehil > Kökeni: Türkçe

Iğırcık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fecir > Kökeni: Türkçe

Ilaçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Laçin, şahin kuşu > Kökeni: Türkçe

Ilanku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kıvrak, atletik 2. Ulu, Ululanmış, yüce > Kökeni: Türkçe

Ildır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ürküt, ürkütücü 2. Berk, sert > Kökeni: Türkçe

Ildırım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldırım, berk > Kökeni: Türkçe

Ilduz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldız, necm > Kökeni: Türkçe

Ilgar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gayret, cehd 2. Atın, dört nala gitmesi hali > Kökeni: Türkçe

Ilgat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kapalı, müphem, belirsiz > Kökeni: Türkçe

Ilgım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serap > Kökeni: Türkçe

Ilgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoş kokulu bir bitki > Kökeni: Türkçe

Ilgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir ağaççık. Hafif esen rüzgâr. Kavurucu sıcak. Serap, hayal > Kökeni: Türkçe

Ilgıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ilık, tatlı, sakince, yumuşakça > Kökeni: Türkçe

Ilıca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ilımlı, ılık, ılıkça 2. Yunak, hamam > Kökeni: Türkçe

Ilık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soğukla sıcak arası > Kökeni: Türkçe

Ilıman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ilık, ılık hava 2. Uyumlu, sakin, mutedil > Kökeni: Türkçe

Ilkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. At yavrusu 2. At sürüsü > Kökeni: Türkçe

Ilkıcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: At çobanı > Kökeni: Türkçe

Imırgı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taze, körpe > Kökeni: Türkçe

Imrağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Imrak, İmre, Emre) Aşık, şayeste, geçkin > Kökeni: Türkçe

Inaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yar, canan > Kökeni: Türkçe

Inak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Han ve Kağanlara yakın olan kişi “Hasbey”2. Gamsız 3. Canan, yar > Kökeni: Türkçe

Iraz / uraz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Irıs, uraz) 1. Baht, talih, mutluluk 2. Cesaret, gözü pek olma > Kökeni: Türkçe

Irga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talihli, şans, şanslı > Kökeni: Türkçe

Irım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Büyü, efsun 2. İçinden su akan toprak, arazi > Kökeni: Türkçe

Irlayu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak > Kökeni: Türkçe

Irmak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akarsu > Kökeni: Türkçe

Irmak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akarsu > Kökeni: Türkçe

Isık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Issıg, Issık, issik) Isı, sıcaklık, hararet > Kökeni: Türkçe

Isıyel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Isı+yel Meltem > Kökeni: Türkçe

Isrık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı > Kökeni: Türkçe

Issık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Isık, ısı > Kökeni: Türkçe

Issız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soğuk, tenha, cansız, kimsesiz > Kökeni: Türkçe

Istık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sıcak, ılıman > Kökeni: Türkçe

Işbara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çalışkan, hamarat 2. Isı+Bora > Kökeni: Türkçe

Işbara / işbara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çalışkan, var olan, durmayan > Kökeni: Türkçe

Işık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aydınlık, nur > Kökeni: Türkçe

Işık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlayan > Kökeni: Türkçe

Işıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yarul, nur, ziya, ışık parıltısı > Kökeni: Türkçe

Işıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işıklı, ışıldayan, parlayan > Kökeni: Türkçe

Işılay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak > Kökeni: Türkçe

Işıltı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık parçası > Kökeni: Türkçe

Işın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı > Kökeni: Türkçe

Iyış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, hediye, ihsan > Kökeni: Türkçe

İbar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parfüm, koku, misk > Kökeni: Türkçe

İç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2. İçerde kalan kısım, iç kısım > Kökeni: Türkçe

İçbuyruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İç+buyruk Saraylardaki iç hizmetle görevli kişi > Kökeni: Türkçe

İçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İçin) İçli, duygusal > Kökeni: Türkçe

İçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçeride, kapalı, mahfuz > Kökeni: Türkçe

İçerge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İçergu) İçten, samimi > Kökeni: Türkçe

İçge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçeri, içerde, dahili > Kökeni: Türkçe

İçgelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İç+Gelik İçten gelen, doğal davranış, samimiyet > Kökeni: Türkçe

İçger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçe alan, içe bağlayan, tabi kılan > Kökeni: Türkçe

İçgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçli, içten, samimi > Kökeni: Türkçe

İçigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İç geçiren, içli 2. Sabırsız, aceleci > Kökeni: Türkçe

İçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İçli, duygulu 2. İçerde, dahilde, devlete tabi İÇİM > Kökeni: Türkçe

İçingir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçli, hassas > Kökeni: Türkçe

İçit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçilecek nitelikte, içimi güzel > Kökeni: Türkçe

İçkur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaş meydanı > Kökeni: Türkçe

İçlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçli, narin, hassas > Kökeni: Türkçe

İçli (k)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Duygulu, hassas > Kökeni: Türkçe

İçten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Samimi, açık, dürüst > Kökeni: Türkçe

İçtenlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Samimiyet > Kökeni: Türkçe

İde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ede, İdi) Ululuk, nüfuz, kudret > Kökeni: Türkçe

İdege

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı > Kökeni: Türkçe

İdeger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eder, yapar > Kökeni: Türkçe

İdekli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapıcı, edici, güçlü > Kökeni: Türkçe

İder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İzci, takipçi 2. Yapan, yapıcı, edici > Kökeni: Türkçe

İdgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, güzel 2. Tanrısal, mübarek > Kökeni: Türkçe

İdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İdik) 1. Tanrı, rab, sahip, efendi 2. Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu > Kökeni: Türkçe

İdikut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İdi+Kut. Kut sahibi, Tanrıdan gelen, Tanrıya yakın, Tanrıya benzer, Tanrı tarafından görevlendirilmiş vb. anlamları içeren ve Uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan > Kökeni: Türkçe

İdikut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrı’nın kut verdiği kişi. Uygur kağanlarının kullandığı ün > Kökeni: Türkçe

İduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İdi, Tanrısal, mübarek > Kökeni: Türkçe

İgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıkan, yıkıcı, deviren > Kökeni: Türkçe

İgit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yiğit 2. Bakıcı, eğitici > Kökeni: Türkçe

İğdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İğdir) Yetkin, ehil, iyice > Kökeni: Türkçe

İğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saf, temiz, duru, arı > Kökeni: Türkçe

İğsen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kayıtsız, ilgisiz > Kökeni: Türkçe

İğsiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salim, selametli > Kökeni: Türkçe

İkinç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İkinci > Kökeni: Türkçe

İkizer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İkizlerden her biri, benzer > Kökeni: Türkçe

İkşit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekli, bagatur > Kökeni: Türkçe

İl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğuş, oluş, oluşum 2. Bitişme, bütünleşme, doku 3. Devlet 4. Yurt, yer, konak, memleket, diyar 5. halk, ahali, insan topluluğu 6. barış, sulh > Kökeni: Türkçe

İlaçan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Açan. İl almış, fatih, algan > Kökeni: Türkçe

İlaçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Laçin, şahin > Kökeni: Türkçe

 İlay ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1-Ülkenin ya da ilin en güzeli. 2- Ay gibi parlayan ve ili aydınlatan. > Kökeni: Türkçe

İlbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Bay Vali, bakan, beylerbeyi > Kökeni: Türkçe

İlbay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vali > Kökeni: Türkçe

İlber

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağana bağlı yüksek devlet görevlisi > Kökeni: Türkçe

İlbey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+bey Vali, bakan, beylerbeyi > Kökeni: Türkçe

İlbi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, sihir > Kökeni: Türkçe

İlbilge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Bilge ( Devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan) > Kökeni: Türkçe

İlbilge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkenin en bilgili kişisi > Kökeni: Türkçe

İlbilig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Devlet bilgisi ve deneyimi 2. Devlet arşivi > Kökeni: Türkçe

İlbilmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Bilmiş Yurtsever, yurduna bağlı > Kökeni: Türkçe

İlçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan > Kökeni: Türkçe

İlçin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devlet görevlisi, devlete iş gören > Kökeni: Türkçe

İldaş / ildeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurttaş, hemşeri > Kökeni: Türkçe

İldem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pişman, nadim > Kökeni: Türkçe

İler

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oluşum, bitişim > Kökeni: Türkçe

İley

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Civar, etraf > Kökeni: Türkçe

İlgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kanıt, delil, ispat > Kökeni: Türkçe

İlgerü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İleri, ileride 2. Doğu, doğudan 3. Bolluk, refah > Kökeni: Türkçe

İlgezdi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Gezdi, Gezgin, seyyah > Kökeni: Türkçe

İlgezer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+gezer, gezgin > Kökeni: Türkçe

İlgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağlantı, bitişim, alaka, özen > Kökeni: Türkçe

İlgik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Barışsever, barışçı > Kökeni: Türkçe

İlginç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlgi çeken, ilgi duyulan, enteresan, sıra dışı > Kökeni: Türkçe

İlgir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Barışçı, barışsever > Kökeni: Türkçe

İlgörmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+görmüş, gezgin > Kökeni: Türkçe

İlgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amaç, hedef > Kökeni: Türkçe

İlgüy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazlı, nazenin > Kökeni: Türkçe

İlhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Han. Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han > Kökeni: Türkçe

İlhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağana bağlı özerk han > Kökeni: Türkçe

İlidi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yarar, fayda > Kökeni: Türkçe

İlig (ğ)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ünlü, tanınmış, meşhur 2. İlk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış > Kökeni: Türkçe

İlik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk, birinci, önce > Kökeni: Türkçe

İlingi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devletine bağlı, devletinin hizmetçisi > Kökeni: Türkçe

İliş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitişik, yakın > Kökeni: Türkçe

İlk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik > Kökeni: Türkçe

İlkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk kan > Kökeni: Türkçe

İlke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ülke) Kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu. (Günümüz Türkçesinde, “prensip, düstur” anlamında) > Kökeni: Türkçe

İlke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temel düşünce, prensip > Kökeni: Türkçe

İlkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benim ilkem > Kökeni: Türkçe

İlker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk doğan erkek çocuk > Kökeni: Türkçe

İlki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk, ilkin, birinci > Kökeni: Türkçe

İlkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birinci, öncelikli > Kökeni: Türkçe

İlkuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Kuş Kartal türü bir avcı kuş İLLİ > Kökeni: Türkçe

İlmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devletçi, devletine sadık > Kökeni: Türkçe

İlsiret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Siret Düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan > Kökeni: Türkçe

İlteber

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eski Türklerde vali, komutan > Kökeni: Türkçe

İltemiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+demiş yurtsever > Kökeni: Türkçe

İlter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan > Kökeni: Türkçe

İlter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurt koruyucusu > Kökeni: Türkçe

İlterim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+terim > Kökeni: Türkçe

İlteriş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Teriş, Yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, bir aya getiren ve yücelten > Kökeni: Türkçe

İlteriş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Devleti yeniden derleyen toparlayan kişi. İkinci Göktürk Devleti'nin ilk kağanı > Kökeni: Türkçe

İltöre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Töre Devlet geleneği > Kökeni: Türkçe

İltutmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Tutmuş, Algan, fatih > Kökeni: Türkçe

İlun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulu, yüce 2. Soylu 3. Genç, cıvan > Kökeni: Türkçe

İlyığdı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İl+Yığdı, Algan, fatih > Kökeni: Türkçe

İme

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Em, çare, derman > Kökeni: Türkçe

İmeçe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birliktelik, emek ortaklığı > Kökeni: Türkçe

İmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Emen, can, ruh 2. Kayın ağacı > Kökeni: Türkçe

İmer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayırsever, iyilik sahibi > Kökeni: Türkçe

İmge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, yararlı 2. İz, belirti 3. Tasavvur, zihinsel simge > Kökeni: Türkçe

İmişçi tungatar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmişçi+Tunga+Tar. Kaplanlarla dövüşen cesur kişi > Kökeni: Türkçe

İmrag / emrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (imrağ, imrak) Aşık, derviş, dost > Kökeni: Türkçe

İmre /emre / imrağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağabey, ağa 2. Beylerbeyi 3. Aşık, derviş, dost > Kökeni: Türkçe

İmren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmrenmekten. imrenilen, iç geçirten > Kökeni: Türkçe

İmren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir şeyi elde etme isteği > Kökeni: Türkçe

İnak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kardeş, kardeş çocuğu 2. Han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı > Kökeni: Türkçe

İnal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu, Kağan ya da Hanların ana tarafından akraba 2. Anası Kağan yada Han soyundan olup babası kara budundan, halktan olan kişi 3. Avrupa’daki, kont, baron vb. ünvanların Türkçedeki karşılığı > Kökeni: Türkçe

İnal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soylu. Kağanın akrabası > Kökeni: Türkçe

İnalçık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük inal > Kökeni: Türkçe

İnan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İman, inanç 2. Kural, akide 3. Emniyet, güvenlik > Kökeni: Türkçe

İnanç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir düşünceye kesin bağlılık. İman > Kökeni: Türkçe

İnangu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnanılan, güvenilen, mutemet > Kökeni: Türkçe

İnanır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmanlı, inançlı > Kökeni: Türkçe

İnce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafif, yeğni, nazik > Kökeni: Türkçe

İncesen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Huzur ve güvenlik, sükunet > Kökeni: Türkçe

İnci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yinçi, yinçgü) 1. İşve, naz, eda 2. Sessizlik, ıssızlık 3. İstiridye türü deniz kabuklusundan çıkan tane, takı > Kökeni: Türkçe

İnci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük bir süs taşı > Kökeni: Türkçe

İncilay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayın en ince hali > Kökeni: Türkçe

İnçgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnce, narin > Kökeni: Türkçe

İndirbey Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Av Tanrısı Av hayvanlarını korur > Kökeni: Türkçe

İner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnmek eyleminden. Alçak gönüllü, mütevazı > Kökeni: Türkçe

İnerbaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İner+Baş Alçak gönüllü > Kökeni: Türkçe

İni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kardeş, karındaş, kayın birader > Kökeni: Türkçe

İnisi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük erkek kardeşi > Kökeni: Türkçe

İpar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parfüm, misk > Kökeni: Türkçe

İpek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yipek) İpek böceğinin ipeği (İp kökünden) > Kökeni: Türkçe

İpek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak kumaş > Kökeni: Türkçe

İrçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yırcı, halk ozanı 2. İrik, iricik 3. Yirçi, yerci, toprak sahibi > Kökeni: Türkçe

İrçik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İricik 2. Er, küçük er > Kökeni: Türkçe

İren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sert, katı2. Araç, vasıta 3. Ürek, yürek > Kökeni: Türkçe

İrençin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağımsız, başına buyruk 2. Güçlü, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

İrge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yırlama, söyleme, okuma 2. Ergin, olgun > Kökeni: Türkçe

İrgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İrge) Uygurlar ve Karluklar dönemi memuriyet unvanlarından > Kökeni: Türkçe

İrik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sert, katı, iri > Kökeni: Türkçe

İrim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Müjde, iyi haber > Kökeni: Türkçe

İris / ıraz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kurtuluş, hürriyet 2. Iras, ıraz Türk mitolojisindeki Tanrıça adlarından “kötü ruhları kovup, tamuya gönderen Tanrıça” > Kökeni: Türkçe

İrkil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ululuk, heybet, cesaret 2. Aksakal, kam, baksı > Kökeni: Türkçe

İrkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, bilge, ulu > Kökeni: Türkçe

İrkit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ürküt, ürkütücü, heybetli > Kökeni: Türkçe

İrkli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güçlü, muktedir 2. Yüksek dereceli memur > Kökeni: Türkçe

İrnek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Emek) Serçe parmak > Kökeni: Türkçe

İrşi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Peri, peri kızı > Kökeni: Türkçe

İrtegün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erte+gün sabah > Kökeni: Türkçe

İrtem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Erdem, fazilet 2. Marifet, hüner > Kökeni: Türkçe

İrtiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hüner, hünerlilik > Kökeni: Türkçe

İrtük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değer, kıymet > Kökeni: Türkçe

İsen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Esen, yel, rüzgar 2. Doğa, tabiat 3. Açık, net, sahih > Kökeni: Türkçe

İsihi Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereket Tanrısı Yeryüzüne bolluk ve bereket gönderir > Kökeni: Türkçe

İstek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İsteyiş, arzu > Kökeni: Türkçe

İstem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İrade, dileme erki > Kökeni: Türkçe

İstemi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İstem, irade, dileme ve buyurma erki > Kökeni: Türkçe

İstemi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Buyurma erki > Kökeni: Türkçe

İstemi yabgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bumin Kağan'ın kardeşi, Batı Göktürk yabgusu > Kökeni: Türkçe

İşbara

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bara +Var İş, devinme, davranma, iş bilen, çok çalışan. > Kökeni: Türkçe

İşçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İşgüzar, hamarat > Kökeni: Türkçe

İşgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İçgün) Kızıl yapraklı bir yayla çiçeği İŞİM > Kökeni: Türkçe

İşitgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İşitici, dinleyici, öğüt dinleyen > Kökeni: Türkçe

İşlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İdmanlı, eğitimli 2. İşgüzar, çalışkan > Kökeni: Türkçe

İtbarak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İt+Barak (Barık, baraka)Türk mitolojisinde adı geçen köpek > Kökeni: Türkçe

İtgüçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İteleyen, itici, yapıcı, destekçi > Kökeni: Türkçe

İtik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yetik, yetkin, uzman > Kökeni: Türkçe

İtimgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İteleyen, itici, destekçi > Kökeni: Türkçe

İtmaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alet, edevat, takım > Kökeni: Türkçe

İtmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Etmiş) Yapıcı, uzman, uzmanlaşmış > Kökeni: Türkçe

İvecen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aceleci, telaşlı > Kökeni: Türkçe

İvgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Evgin) Ateşli, sabırsız, telaşlı > Kökeni: Türkçe

İyba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Utangaç > Kökeni: Türkçe

İye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güç, kudret, erklik, sahip olma > Kökeni: Türkçe

İyeuza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İye+Uza, Güçlü, egemen ve uzman > Kökeni: Türkçe

İyi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, yararlı ve uğurlu > Kökeni: Türkçe

İyik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İyi, uğurlu 2. Heves > Kökeni: Türkçe

İyim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzellik, hüsnü niyet 2. Dost, canan, yaren > Kökeni: Türkçe

İyimser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olayları iyi gözle gören ve yorumlayan > Kökeni: Türkçe

İynem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dost, ahbap, yaren, canan > Kökeni: Türkçe

İz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti > Kökeni: Türkçe

İzgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (İzgü) 1. İyi, kutlu 2. Akıllı, zeki 3. Adil, adaletli > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:10
YORUM EKLE