O Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

O Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

O Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

O Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

O Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

OBA

(Tür.) Er. 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova.

OBUZ

(Tür.) Er. 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki derenin birleştiği dar yer. 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere.

ODHAN

(Tür.) Er. - Atak, hareketli ve canlı lider.

ODKAN

(Tür.) Er. 1. Canlı, coşkulu kimse. 2. Ateş kanlı. 3. Atak. Delidolu

ODMAN

(Tür.) Er. - Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.

OFLAS

(Tür.) Er. - (bkz. Oflaz).

OFLAZ

(Tür.). 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar uygun. 6. Cesur kabadayı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OFLAZER

(Tür.) Er. - Oflaz er. Gürbüz, becerikli, eksiksiz, yiğit.

OGAN

(Tür.). - (bkz. Okan).

OGANER

(Tür.) Er. - Oğan er.

OGÜN

(Tür.). - Anımsanan belirli bir günde doğan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OĞANER

(Tür.) Er. - Oğan er.

OĞANSOY

(Tür.) Er. - Oğan soy.

OĞUÇ

(Tür.) Er. 1. Oymak. Hısım, akraba. 2. Bereket.

OĞUR

(Tür.) Er. 1. Uğur. 2. Samimi, içten dost. 3. Bir şey yapabilmek için ele geçen zaman ya da elverişli durum.

OĞURALP

(Tür.) Er. - Samimi, içten yiğit.

OĞURATA

(Tür.) Er. - Uğurlu ata.

OĞUŞ

(Tür.) Er. - Erkek çocuk.

OĞUZ

(Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu.

OĞUZALP

(Tür.) Er. - Oğuz boyundan, yiğit, savaşçı.

OĞUZATA

(Tür.) Er. 1. Oğuz'a mensup, güçlü yiğit baba. 2. Oğuz kahramanı.

OĞUZBALA

(Tür.) Er. 1. Oğuz çocuğu. 2. Yiğit gürbüz çocuk.

OĞUZBAY

(Tür.) Er. - Oğuz bay.

OĞUZCAN

(Tür.) Er. - Oğuz can.

OĞUZER

(Tür.) Er. - Oğuz er.

OĞUZHAN

(Tür.) Er. 1. Yiğit han, hakan. 2. Oğuz boylarının efsanevi kahramanı.

OĞUZKAN

(Tür.) Er. - Damarlarında Oğuz kanı taşıyan.

OĞUZMAN

(Tür.) Er. - Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse.

OĞUZTAN

(Tür.) Er. - Görkemli, aydınlık.

OĞUZTÜZÜN

(Tür.) Er. 1. Sağlam, yiğit. 2. Yumuşak huylu, sakin.

OKAN

(Tür.) Er. 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz.

OKANALP

(Tür.) Er. 1. Anlayışlı yiğit. 2. Tanrısal gücü olan yiğit.

OKANAY

(Tür.) Er. - Okan ay.

OKANDAN

(Tür.) Er. - Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın verdiği.

OKANER

(Tür.) Er. - (bkz. Okanalp).

OKATAN

(Tür.) Er. - Ok atan.

OKATAY

(Tür.) Er. - Ok atay.

OKAY

(Tür.). 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli. 3. Beğenme. 4. Satürn gezegeni. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OKBAŞ

(Tür.) Er. - Ok baş.

OKBOĞA

(Tür.) Er. - Hızlı ve boğa gibi güçlü.

OKBUDUN

(Tür.) Er. - Birlik içinde olan. Dürüst soya mensup.

OKCAN

(Tür.) Er. - Canlı, hareketli canı tez.

OKÇUN

(Tür.) Er. - Uzak, öte, uzakta bulunan.

OKDAĞ

(Tür.) Er. - Ok dağ.

OKDEMİR

(Tür.) Er. 1. Demir gibi sağlam ve atak. 2. Demirden yapılmış ok.

OKER

(Tür.) Er. - Hızlı, canlı, hareketli kimse.

OKERGÜN

(Tür.) Er. - Ok ergin.

OKGÜÇ

(Tür.) Er. - Ok gibi güçlü ve hızlı.

OKHAN

(Tür.) Er. - Hızlı, atak ve güçlü lider, han.

OKKAN

(Tür.) Er. - Ok kan.

OKMAN

(Tür.) Er. 1. Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2. Okçu. Kemankeş.

OKSAL

(Tür.) Er. - Ok sal.

OKSALMIŞ

(Tür.) Er. - Ok atmakla meşhur.

OKSAR

(Tür.) Er. - Ok atışına hazırlan.

OKSAY

(Tür.) Er. - Ok ve Say'dan birleşik isim.

OKSEV

(Tür.) Er. - Ok ve Sev'den birleşik isim.

OKSEVEN

(Tür.) Er. - Ok seven.

OKSU

(Tür.) Er. - Hızlı ve düzenli akan su.

OKŞAK

(Tür.) Er. 1. Benzeyiş. 2. Benzeyen, andıran.

OKŞAN

(Tür.) Ka. - Daima övülen, beğenilen insan ol.

OKTAN

(Tür.) Er. - Ok tan.

OKTAR

(Tür.) Er. - Ok tar.

OKTAY

(Tür.) Er. - Öfkeli, sinirli, kızgın.

OKTUĞ

(Tür.) Er. - Ok tuğ.

OKTUNA

(Tür.) Er. - Ok tuna.

OKTÜRE

(Tür.) Er. - Ok türe.

OKTÜREMİŞ

(Tür.) Er. - Ok türemış.

OKUŞ

(Tür.) Er. 1. Zeka, akıl, anlayışlılık (Öküs'ten). 2. Çağrı, davet.

OKUŞLU

(Tür.) Er. - Zeki, akıllı, anlayışlı.

OKUTAN

(Tür.) Er. - Eğitici, öğretmen.

OKUTMAN

(Tür.) Er. - Okutan, öğreten, öğretmen.

OKUYAN

(Tür.) Er. 1. Okumayı seven. 2. Çağıran, davet eden.

OKYALAZ

(Tür.) Er. - Ateş gibi canlı ve çabuk.

OKYAN

(Tür.) Er. - Ok yan.

OKYANUS

(Yun.) - Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OKYAR

(Tür.) Er. - Ok yar.

OKYAY

(Tür.) Er. - Ok yay.

OLCA

(Tür.) - Savaşta düşmandan ele geçirilen mal, ganimet. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OLCAY

(Tür.) Ka. - Baht, talih, ikbal.

OLCAYTU

(Tür.) Er. - Bahtlı, şanslı, talihli.

OLCAYTUĞ

(Tür.) Er. - (bkz. Olcaytu).

OLCUM

(Tür.) l. Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2. Kendini olduğundan üstün gösteren. 3. Hekimlik taslayan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OLDAÇ

(Tür.) Er. - Şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan.

OLGAÇ

(Tür.) Er. - Olgun, yetişkin, iyi gelişmiş.

OLGUN

(Tür.) - Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OLGUNAY

(Tür.) - Olgunay, dolunay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OLGUNER

(Tür.) Er. - Olgun er. Yetişmiş, iyi gelişmiş kimse.

OLGUNSOY

(Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen.

OLGUNSU

(Tür.) Er. - Olgunsu

OLSAR

(Tür.) Er. - Adın duyulsun.

OMAÇ

(Tür.) - Hedef, gaye, amaç. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OMAY

(Tür.) 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONAR

(Tür.) - Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. Hastalıktan, dertten kurtulan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONARAN

(Tür.) Er. 1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. İyileştiren, tedavi eden. 2. Başaran, bitiren.

ONAT

(Tür.) 1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaratılışlı. 3. Doğru, dürüst nitelikli. 4. Kolay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONATKAN

(Tür.) Er. - Onat kan. Temiz, dürüst soydan gelen.

ONATSÜ

(Tür.) Er. - Güzel, dürüst asker. Nitelikli asker.

ONAY

(Tür.). -Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONBULAK

(Tür.) Er. - On bulak.

ONGAR

(Tür.) Er. - Kurtuluş.

ONGAY

(Tür.) Er. - Kolay.

ONGEN

(Tür.) - Basan, zafer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONGU

(Tür.) Ka. 1. Gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık. 2. Bayındırlık, gelişmişlik.

ONGUN

(Tür.) 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol, Bayındır. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONGUNALP

(Tür.) Er. - Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.

ONGUNER

(Tür.) Er. - Gelişmiş, gürbüz genç.

ONGUNSU

(Tür.) Er. - Bol ve gür akan su.

ONGÜNER

(Tür.) Er. - Ongün-er.

ONGÜNEŞ

(Tür.) Er. - Ongün-eş.

ONUK

(Tür.) Er. - Sevgili, aziz.

ONUKER

(Tür.) Er. - Onuk er. Sevilen, sevgili insan, saygı değer.

ONUKTEKİN

(Tür.) Er. - Sevilen, sayılan güvenilir, emin insan.

ONUL

(Tür.) - İyileş, iyi ol, sağlıklı ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ONULTAN

(Tür.) Er. - İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan.

ONUR

(Tür.) Er. 1. İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

ONURAD

(Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış ad.

ONURAL

(Tür.) Er. - Şan, şeref kazan.

ONURALP

(Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış kimse. Yiğit ve onurlu.

ONURHAN

(Tür.) Er. - Onurlu han, hükümdar.

ONURKAN

(Tür.) Er. - Onurlu, soylu kandan gelen.

ONURSAL

(Tür.) Er. - Onurla ilgili. Saygı için verilen san.

ONURSAN

(Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış, şerefli.

ONURSAY

(Tür.) Er. - Onur say.

ONURSEV

(Tür.) Er. - Onur sev.

ONURSOY

(Tür.) Er. - Onurlu soydan gelen.

ONURSU

(Tür.) Er. - Onur su.

ONURSÜ

(Tür.) Er. - Onurlu asker.

ORAK

(Tür.) Er. 1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2. Ekin biçme aracı.

ORAL

(Tür.) Er. - Kuleyi, şehri ele geçir, zaptet.

ORALMIŞ

(Tür.) Er. Kale, şehir almış.

ORAN

(Tür.) Er. 1. Ölçü, nispet, derece. Ölçülü, hesaplı. 2. Tahmin. 3. Anlayışlı. 4. Abartma, abartı. 5. Özel işaret, nişan.

ORAY

(Tür.) 1. Ateş gibi kızıl renkte ay. 2. Şehirli, şehirde yaşayan. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ORBAY

(Tür.) Er. - Ordu komutanı. Ordu beyi.

ORBEK

(Tür.) Er. - Şehir beyi.

ORBEY

(Tür.) Er. - Bekçi muhafız.

ORCAN

(Tür.) Er. 1. Bey can. 2. Üstün, kıdemli kişi.

ORCANER

(Tür.) Er. - (bkz. Orcan).

ORÇUN

(Tür.) Er. - Ardıllar, halefler.

ORGUN

(Tür.) Er. - Gizli saklı.

ORGUNALP

(Tür.) Er. - Orgun alp.

ORGUNALP

(Tür.) Er. - Örgün alp.

ORGUNTAY

(Tür.) Er. - Orgun tay.

ORGÜL

(Tür.) Ka. - Ateş gibi kırmızı renkte gül.

ORHAN

(Tür.) Er. - Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi

ORHON

(Tür.) Er. - (bkz. Orhun).

ORHUN

(Tür.) Er. 1. Orta Asya'da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında.

ORKAN

(Tür.) Er. - Or kan.

ORKİDE

(Fran.) Ka. - Çiçeklerinin güzelliği nedeniyle seralarda yetiştirilen değerli bir süs bitkisi.

ORKUN

(Tür.) Er. - (bkz. Or hun).

ORKUT

(Tür.) Er. - Kutlu, uğurlu şehir.

ORKUTAY

(Tür.) Er. - Or kut ay.

ORSAN

(Tür.) Er. - Yüce adı olan.

ORTAÇ

(Tür.) Er. 1. Tepe, ozanların bulunduğu. 2. Mirasçı. 3. Veliaht. 4. Sıfat fiiller.

ORTAN

(Tür.) Er. - Ateş renginde kızıl tan.

ORTANCA

(Tür.) 1. Pek çok türü bulunan süs bitkisi. 2. Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasındaki kardeş. İsim olarak kullanılmaz.

ORTUNÇ

(Tür.) Er. - Ateş renginde tunç.

ORUÇ

(Tür.) Er. - İslam'ın beş şartından birisidir. Tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar Allah rızası için yiyip içmekten cinsi münasebetten sakınmak. İbadet. Savm. -Oruç Reis; Önceleri Cezayir'de olup daha sonra Osmanlı donanmasına katılan ünlü denizci.

ORUK

(Tür.) Er.l. Aile, oymak. Göçmen olarak gelip bir yere yerleşen. 2. Yol, çare, imkan.

ORUN

(Tür.) Er. 1. Özel, yer. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 2. Gizli, habersiz. 3. Huy, yaratılış.

ORUS

(Tür.) Er. - Eski uygur adlarındandır. "Talih, baht, saadet" anla¬mındadır.

ORUZ

(Tür.) Er. - Düşün, düşünce.

OSKAN

(Tür.) Er. - Akıllı.

OSKAY

(Tür.) - Neşeli, mutlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Osman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

OSMAN

(Ar.) Er. 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi.

OTAC

(Tür.). - Hekim, doktor. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OTARAN

(Tür.) Er. - Hayvanları otlatan çoban.

OTAY

(Tür.) - Ateş renginde ay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OYA

(Tür.) Ka. 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ ya da firkete ile yapılan ince dantel. 2. İnce, güzel, nazik.

OYAL

(Tür.) - Oy al. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OYALP

(Tür.) Er. - Oy alp.

OYANALP

(Tür.) Er. - Oğan alp. Güçlü yiğit.

OYHAN

(Tür.) Er. - Oy han.

OYKAN

(Tür.) Er. - Oy kan.

OYKUT

(Tür.) Er. - Oy kut.

OYLUM

(Tür.) 1. Vadi, koyak. Çukur, oyuk. 2. Bir cismin uzayda kapladığı boşluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OYMAN

(Tür.) Er. - Görüş, düşünce sahibi.

OYTUN

(Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OYTUNÇ

(Tür.) Er. - Oy tunç.

OYUM

(Tür.) - Oymak işi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OZAN

(Tür.) Er. 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel konuşan.

OZANALP

(Tür.) Er. - Şiir söyleyen tatlı dilli yiğit.

OZANER

(Tür.) Er. - Ozan er.

OZANSOY

(Tür.) Er. - Güzel konuşan, şiir yazan bir soydan gelen.

OZANSÜ

(Tür.) Er. - Güzel konuşan, şiir yazan asker.

OZGAN

(Tür.) Er. - Öne geçen, kazanan, başarılı.

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Arapça İsimler Arapça Adlar Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça, Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, suriye bayan isimleri, Farsça kızı isimleri, Arapça isimler yazılışı, Arapça isimler erkek, osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça isimler ve Türkçeleri, Arapça isimler sözlüğü, suriye bayan isimleri, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Farsça kızı isimleri, arap isimleri uzun, bebek isimleri erkek, bebek isimleri 2019, modern bebek isimleri 2016, kuranda gecen bebek isimleri, bebek isimleri dini, duyulmamış isimler ve anlamları, ikibin on yedi erkek bebek isimleri, modern erkek bebek isimleri, Sözlük, Türkçe

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:19
YORUM EKLE