O Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

O Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

O Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Oba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yurt, mekan, mesken, diyar, çadır, mahalle 2. Kabile, aşiret > Kökeni: Türkçe

Obar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ev, baraka > Kökeni: Türkçe

Oben

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Genç aygır 2. Erkek deve yavrusu > Kökeni: Türkçe

Obulaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Oblas, oflas) 1. Gözü pek, atılgan 2. Alicenap, yüce gönüllü. > Kökeni: Türkçe

Obut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şeref, haysiyet > Kökeni: Türkçe

Obuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kaynak, menba > Kökeni: Türkçe

Ocak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yer. Ev, yuva, insan eğitiminin, başladığı yer. > Kökeni: Türkçe

Ocaklı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ocak sahibi. > Kökeni: Türkçe

Od

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ot, ateş > Kökeni: Türkçe

Odak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ocak, yanma, yansıma merkezi > Kökeni: Türkçe

Odakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hanım ozan > Kökeni: Türkçe

Odana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Od+ana Kamcı (Şamanist) gelenekte, “dişi melek” > Kökeni: Türkçe

Odata

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Od+ata Kamcı (Şamanist) gelenekte “erkek melek” > Kökeni: Türkçe

Odçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateşçi > Kökeni: Türkçe

Odgurmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2. Yuva kuran, birlik kuran > Kökeni: Türkçe

Odhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Od+han Kamcı (Şamanist) gelenekte, “ateş Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Odığın (Odın, Odon) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yasa Tanrısı Dünyânın yönetimine gereken yasaları düzenler > Kökeni: Türkçe

Oflaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, güzel, eksiksiz, tam. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. Becerikli. Eflatun rengi > Kökeni: Türkçe

Og

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ok (Doğma, doğum, yaratılış) > Kökeni: Türkçe

Ogan / okan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Okan, Ugan) 1. Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2. Anlayış, zeka, bilgelik 3.Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde, arabuluculuk yapan, “barış Tanrısı”4. Altay ve tuna Türklerinde “ateş Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Ogeday

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok akıllı, bilgili. Cengiz Han'ın oğullarından biri > Kökeni: Türkçe

Oglağu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Körpe, genç kız > Kökeni: Türkçe

Ograk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Azim, kararlılık 2. Niyet > Kökeni: Türkçe

Ograş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğraş, mücadele, meşgale > Kökeni: Türkçe

Ogsat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benzer, benzerlik, benzeyiş > Kökeni: Türkçe

Ogtadurmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okda+Durmuş Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilir. 1.Akıllı, zeki 2. Durmuş, zor durumda kalan, zor koşullarda olan. > Kökeni: Türkçe

Ogur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizlilik, gizem 2. Uğur, baht, talih, mutluluk > Kökeni: Türkçe

Ogurlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğurlu > Kökeni: Türkçe

Ogurmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gizemli, ağzı sıkı > Kökeni: Türkçe

Ogutur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gizli, gizemli > Kökeni: Türkçe

Ogün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: O+Gün Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad. > Kökeni: Türkçe

Ogün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldönümü > Kökeni: Türkçe

Oğçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okçu, haberci, ulak > Kökeni: Türkçe

Oğırcık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğurcuk > Kökeni: Türkçe

Oğlagu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Körpe kız > Kökeni: Türkçe

Oğlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Keçi yavrusu > Kökeni: Türkçe

Oğlaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi > Kökeni: Türkçe

Oğlan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğul, erkek çocuk, genç erkek > Kökeni: Türkçe

Oğramış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uğurlu > Kökeni: Türkçe

Oğrun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizli, gizemli 2. Yavaş, ağır > Kökeni: Türkçe

Oğul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oğlan, erkek çocuğu 2. Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu > Kökeni: Türkçe

Oğul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkek çocuk > Kökeni: Türkçe

Oğulça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2. En küçük oğul > Kökeni: Türkçe

Oğulganmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğlu olmayan > Kökeni: Türkçe

Oğultürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk çocuğu > Kökeni: Türkçe

Oğur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uğur, talih, bahtiyarlık 2. Vakit, zaman, devir > Kökeni: Türkçe

Oğuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bolluk, bereket 2. Hısım, akraba, nesil > Kökeni: Türkçe

Oğuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ok+Uz 2. Ağuz, ağız 3. Olağanüstülük 4. Çağrı, davet, toparlama. > Kökeni: Türkçe

Oğuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olağanüstülük. Birleştirme, toplama > Kökeni: Türkçe

Ohol Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vahşet Tanrısı Yeryüzünde büyük kırımlara sebebiyet verir > Kökeni: Türkçe

Ohuru (Ohıru) Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giysi Tanrısı İnsanlara ve şamanlar giysi verir > Kökeni: Türkçe

Ok

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğum, doğuş, yaradılış 2. Akıl, us 3. Dokunma, el sürme 4. Söyleyiş, çağırış, haber verme 5.Silah, yay ile kullanılan ok 6. örgüt, teşkilat > Kökeni: Türkçe

Okan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrının bir adı (Ogan) > Kökeni: Türkçe

Okan / ogan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ogan 2. Anlayış, fehim 3. (Okan, Ugan) Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2. Anlayış, zeka, bilgelik 4.Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde, arabuluculuk yapan, “barış Tanrısı” 5. Altay ve tuna Türklerinde “ateş Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Okatmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Okutmuş) Haberci, ulak > Kökeni: Türkçe

Okay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Beğenme > Kökeni: Türkçe

Okçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Okuyucu, haberci 2. Ok atan, okçu 3. Örgütçü > Kökeni: Türkçe

Okıçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Davetçi, davetkar, çağırıcı > Kökeni: Türkçe

Oki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çağrı, davetiye > Kökeni: Türkçe

Oklamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ok atmış, savaşçı > Kökeni: Türkçe

Oklu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıllı, zeki 2. Örgütlü > Kökeni: Türkçe

Okşak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik > Kökeni: Türkçe

Okşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Benzeyen, okşayan > Kökeni: Türkçe

Okşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülen beğenilen kişi ol dileği > Kökeni: Türkçe

Okta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıllı, zeki, dahi > Kökeni: Türkçe

Oktan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ok atan > Kökeni: Türkçe

Oktar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Okçu, iyi ok atan 2. Bilgili, akıllı, yaratıcı 3. Davetçi, davetkar > Kökeni: Türkçe

Oktar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okçu > Kökeni: Türkçe

Oktay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ok gibi güçlü > Kökeni: Türkçe

Okto Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ Tanrısı Dağların ve dağlarda yaşayan canlıların koruyuculuğunu yapar > Kökeni: Türkçe

Okuklu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alim, bilgin > Kökeni: Türkçe

Okumagan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış > Kökeni: Türkçe

Okunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Toy ve düğün davetiyesi > Kökeni: Türkçe

Okuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bilgi, bilgelik 2. Bereket > Kökeni: Türkçe

Okuşluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alim, bilgin 2. Bolluk, bereket, bereketli > Kökeni: Türkçe

Okutan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğitmen, öğretmen > Kökeni: Türkçe

Okutgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okutan, eğitmen > Kökeni: Türkçe

Okuv

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okuyuş, kıraat, çağırış > Kökeni: Türkçe

Olagan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olan, doğal, olumlu > Kökeni: Türkçe

Olam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Debdebe, gösteriş, tantana > Kökeni: Türkçe

Olbak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oluş, oluşum > Kökeni: Türkçe

Olca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ganimet, bolluk > Kökeni: Türkçe

Olcaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tören, seremoni, tazim > Kökeni: Türkçe

Olcay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tanrı sıfatlarından. Baht, talih, açık talih, ululuk > Kökeni: Türkçe

Olcay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talih, şans > Kökeni: Türkçe

Olcayto

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahtı açık, bereketli > Kökeni: Türkçe

Olcaytu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık talih, bahtı açık, bereketli > Kökeni: Türkçe

Olça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ganimet, bereket > Kökeni: Türkçe

Olçam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ganimet, nimet, bolluk > Kökeni: Türkçe

Olçar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saldırı komutu, saldırı 2. Haber, havadis 3. Uygun, muvafık > Kökeni: Türkçe

Olçum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgunluk, olgun, yetişkin 2. Hüner, marifet > Kökeni: Türkçe

Olgaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, olmuş > Kökeni: Türkçe

Olgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yetişkin, olmuş, kamil > Kökeni: Türkçe

Olgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yetişmiş, olmuş > Kökeni: Türkçe

Olum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oluş, doğuş, olmaya elverişli. > Kökeni: Türkçe

Olun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2. Genç, taze 3. Soyluluk OLUŞ > Kökeni: Türkçe

Omaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amaç, gaye > Kökeni: Türkçe

Omak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soy, kan, soyluluk 2. Aile, akraba > Kökeni: Türkçe

Omay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Umay) Seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Omrak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevilen, maşuka > Kökeni: Türkçe

Omur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Umur) 1. İlgi, heves 2. Güç, dayanıklılık, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Omurca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Omurtag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kartal yavrusu > Kökeni: Türkçe

Onak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Onanmış, kabul görmüş 2. Sevgili, el üstünde tutulan > Kökeni: Türkçe

Onal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğuş, ortaya çıkış 2. Sağlam, dayanıklı > Kökeni: Türkçe

Onanlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam, meyin, mütehammil > Kökeni: Türkçe

Onanmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam, bayındır, destekli > Kökeni: Türkçe

Onat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlam, dayanıklı 2. Yakışıklı 3. Terbiyeli, iyi davranışlı > Kökeni: Türkçe

Onatça

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Makbul, hatırşinas > Kökeni: Türkçe

Onay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlam, dayanıklı, uygun 2. Makul, kabul, tasdik > Kökeni: Türkçe

Ong

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2. iyilik, rahmet, bereket, bolluk 3. sevinç, neşe, mutluluk > Kökeni: Türkçe

Ongan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2. Verimli, gelişkin 3. Bayrak, simge, totem > Kökeni: Türkçe

Ongu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kar, kazanç 2. Set, sütre > Kökeni: Türkçe

Onguç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu > Kökeni: Türkçe

Onguday

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Karlı, kazançlı > Kökeni: Türkçe

Ongun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bolluk ve bereket Tanrısı. 2. Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3. Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4. totem, simge, bayrak, flama > Kökeni: Türkçe

Ongur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurtuluş, salah > Kökeni: Türkçe

Ongut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koruyucu, muhafız, kale muhafızı > Kökeni: Türkçe

Onuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlıklı, dayanıklı 2. Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3. Usul, yol, teamül 4. Yararlı, faydalı > Kökeni: Türkçe

Onuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bereket, bolluk, verim 2. Uğur, talih > Kökeni: Türkçe

Opak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Apak) Temiz, bakımlı > Kökeni: Türkçe

Opan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mağara, delhiz > Kökeni: Türkçe

Opçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Apçın, afşın) Zırh, demir ağ > Kökeni: Türkçe

Opur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Obur, iştahlı > Kökeni: Türkçe

Opuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katı, sert > Kökeni: Türkçe

Or

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yer, durak, bölge 2. Doğramak, biçmek 3. Mevki, mertebe 4. Düzen, kuruluş > Kökeni: Türkçe

Orak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici > Kökeni: Türkçe

Oral

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şehri al anlamında buyruk > Kökeni: Türkçe

Oran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taht, şeref makamı 2. Yüksek mevki, yüksek derece > Kökeni: Türkçe

Orangay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratıcı Tanrı Canlıları yaratır ve doğadaki yerlerini belirler > Kökeni: Türkçe

Oray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Or+Ay 1. Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2. Fırsat, hamle > Kökeni: Türkçe

Oray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ay gibi parlak. Şehirli > Kökeni: Türkçe

Oraz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih > Kökeni: Türkçe

Orçun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kesici, keskin, doğrayıcı 2. Bölge, vilayet 3. Onurlu, ahlaklı, iyi huylu > Kökeni: Türkçe

Orçun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölge, vilayet. Kesici. İyi ahlaklı > Kökeni: Türkçe

Orda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer) > Kökeni: Türkçe

Ordu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Orda) 1. Orta, çekirdek, merkez 2. Silahlı ve düzenli topluluk > Kökeni: Türkçe

Orduca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ordu ile ilgilenen 2. Ortaca, ortanca > Kökeni: Türkçe

Orga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bayrak, flama > Kökeni: Türkçe

Orgarun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İstihkam 2. Bayraklı, bayrak sahibi > Kökeni: Türkçe

Orgir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kesici, biçici > Kökeni: Türkçe

Orgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sırdaş, sır saklayan, ketum > Kökeni: Türkçe

Orhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şehir yöneticisi > Kökeni: Türkçe

Orhun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli > Kökeni: Türkçe

Orhun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türkleri kullandığı en eski yazı > Kökeni: Türkçe

Orkun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türkleri kullandığı en eski yazı > Kökeni: Türkçe

Ormag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğramak, biçmek > Kökeni: Türkçe

Orman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağaçlık, bölge > Kökeni: Türkçe

Ormuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğrayan, biçen > Kökeni: Türkçe

Ornak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taht, tahtırevan 2. Yer, yöre > Kökeni: Türkçe

Orpag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Menşe, kök, nesep > Kökeni: Türkçe

Ortaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ortadaki, ortanca 2. Ilımlı, dengeli > Kökeni: Türkçe

Ortaçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ilımlı > Kökeni: Türkçe

Ortağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ortak, ortalama, ortada buluşma > Kökeni: Türkçe

Ortug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ortak, pay sahibi > Kökeni: Türkçe

Oruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yol, eylem, gidişat 2. Çare, çözüm, imkan, uygunluk > Kökeni: Türkçe

Orum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mera, otlak > Kökeni: Türkçe

Orun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2. Karargah, görev yeri > Kökeni: Türkçe

Orunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hediye, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Orunçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oya, işleme 2. Rehin, emanet > Kökeni: Türkçe

Orunduk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Koltuk, iskemle > Kökeni: Türkçe

Orunguluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bayrak, flama > Kökeni: Türkçe

Orunlug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Taht, makam > Kökeni: Türkçe

Oruntag

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüksek mevki, makam > Kökeni: Türkçe

Orus

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Talih, uğur, baht, mutluluk 2. Amaç, hedef > Kökeni: Türkçe

Oskay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hamarat, işgüzar 2. Neşeli, şen > Kökeni: Türkçe

Ot

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ateş, ocak, ev 2. Nebat, bitki OTACI > Kökeni: Türkçe

Otağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2. Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır > Kökeni: Türkçe

Otağa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ot+Ağa Evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi > Kökeni: Türkçe

Otak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda > Kökeni: Türkçe

Otamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doktor, hekim > Kökeni: Türkçe

Otancak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlaç, merhem, deva > Kökeni: Türkçe

Otar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçici, fani > Kökeni: Türkçe

Otçigen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ot+Çigen (“Ot+Tigin” adının, Moğol ağzındaki söylenişi.) > Kökeni: Türkçe

Otgun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabadayı. > Kökeni: Türkçe

Otkun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabadayı. > Kökeni: Türkçe

Otluğ (k)

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateşli > Kökeni: Türkçe

Otman / Osman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ailenin en küçük oğlu. Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan kişi. Çok eskilerden beri süregelen, Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev en küçük çocuğa kalır. Bu yüzden ilerde evin ya da mülkün idaresi küçük oğlandadır. Yani, ocak onunla yanmaya devam edecek, aile, oba ya da oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektir. Bu çocuklara ”Otman, Ot Tigin, Othan” vb. adlar verilir. Osmanlı/Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanı Osman da otman sözcüğünden gelir. Ertuğrul Beğ’in en küçük oğludur. > Kökeni: Türkçe

Otmar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateşli, ateş saçan > Kökeni: Türkçe

Ovat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düzgün, muntazam > Kökeni: Türkçe

Ovcay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereket Tanrısı Ürünlerin bol olmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Ovlaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözü pek, atılgan > Kökeni: Türkçe

Ovmaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: El ile yoğrularak yapılan yiyecek > Kökeni: Türkçe

Ovsal Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrısı Hayvanları hastalandırır Yalnız kadınlara musallat olur > Kökeni: Türkçe

Oy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düşünmek, düşünce, fikir 2. Çukur > Kökeni: Türkçe

Oya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oyularak yapılan elişi, işleme 2. Emanet, rehin 3. Sempatik, minyon > Kökeni: Türkçe

Oya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnce örgü işi > Kökeni: Türkçe

Oyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İman, inanç 2. Düşünce, efkar > Kökeni: Türkçe

Oyaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çukur, kuyu > Kökeni: Türkçe

Oybak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çukurlu vadi > Kökeni: Türkçe

Oybat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oyuk ve çukurlu yer > Kökeni: Türkçe

Oygak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oya, rehin 2. Uyanık, müteyakkız > Kökeni: Türkçe

Oygur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dere yatağı, dere oyuğu > Kökeni: Türkçe

Oyınlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Düşünceli, efkarlı > Kökeni: Türkçe

Oylum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çukur, kuyu, boşluk 2. Kurucu, kuruntu, yormak > Kökeni: Türkçe

Oylum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hacim, varlık, bolluk, genişlik. > Kökeni: Türkçe

Oymak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yığın, kitle. Türklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy’dan küçük olan akrabalar topluluğu > Kökeni: Türkçe

Oymon Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitki Tanrıçası Bitkileri korur ve onlara can verir > Kökeni: Türkçe

Oymur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dere, dere yatağı > Kökeni: Türkçe

Oynak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Maral, ceylan, vb. Hayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi > Kökeni: Türkçe

Oyodol Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayna Tanrısı Aynalara koruyucu ruhlar gönderir > Kökeni: Türkçe

Oyram

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Girdap, anafor > Kökeni: Türkçe

Oyrat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Derin, oyuk, derinleşmiş > Kökeni: Türkçe

Oysul Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Deve Tanrısı Develeri korur > Kökeni: Türkçe

Oytun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutsanmış, mübarek > Kökeni: Türkçe

Oytun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutsal, mübarek > Kökeni: Türkçe

Oyur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vücut, endam > Kökeni: Türkçe

Oz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İleri, ön, önde > Kökeni: Türkçe

Oza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kadim, eski, ezeli, hep var olan > Kökeni: Türkçe

Ozağı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tecrübeli, bilgili, uzman > Kökeni: Türkçe

Ozamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzamış, uzman, usta işinin ehli > Kökeni: Türkçe

Ozan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Oz damgasıyla ilişkilidir. Ozlaşıp Tanrı’ya dönen, ermiş, yüce kişi anlamına gelir. 2.(Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazan. 3.Usta, işinin ehli. > Kökeni: Türkçe

Ozan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kopuz çalıp söyleyen kişi, şair > Kökeni: Türkçe

Ozar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzman, usta, bilirkişi > Kökeni: Türkçe

Ozay Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereket Tanrısı Her tarafta bolluk olmasını sağlar > Kökeni: Türkçe

Ozgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kademeli, dereceli, öncelikli > Kökeni: Türkçe

Ozman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzman > Kökeni: Türkçe

Ozmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzmanlaşmış, yetik > Kökeni: Türkçe

Ozul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esas, kaide > Kökeni: Türkçe

Ozut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İkamet, ikametgah > Kökeni: Türkçe

Ozutgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İleride, ilerici > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)