Ö Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Ö Harfiyle Başlayan İsimler, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

Ö Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Ö Harfiyle Başlayan İsimler, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Ö Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Öbek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük grup, tim, takım, parça > Kökeni: Türkçe

Öbge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ced, ata, soy > Kökeni: Türkçe

Öcal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öc+Al intikamcı > Kökeni: Türkçe

Öcal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öç alıcı > Kökeni: Türkçe

Öcek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Esinti, hafif yel 2. Burç > Kökeni: Türkçe

Öcüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İntikam, öç > Kökeni: Türkçe

Ödem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Borç, bakiye 2. Ödül, ödül > Kökeni: Türkçe

Ödemiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Eczacı, doktor 2. Ricacı, yakaran 3. Borçsuz, bakiyesiz 4. Ödül veren ÖDEN > Kökeni: Türkçe

Ödgül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni > Kökeni: Türkçe

Ödgülmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Övülmüş, övülen, başarılı, ödül almış 2. Ricacı, duacı > Kökeni: Türkçe

Ödgür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun, yerinde, vaktinde > Kökeni: Türkçe

Ödrüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçkin, mümtaz > Kökeni: Türkçe

Ödüget

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ricacı, yakarıcı, duacı. Yakutlarda, “akarsular Tanrısı” > Kökeni: Türkçe

Ödük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu > Kökeni: Türkçe

Ödül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Usluluk, akıllılık 2. Yüceltme, ululama, ödül > Kökeni: Türkçe

Ödün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ödeme, ödeyiş 2. Yakarış, niyaz > Kökeni: Türkçe

Ödüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vakit, devir > Kökeni: Türkçe

Ög

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran > Kökeni: Türkçe

Ögdü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övme, methiye > Kökeni: Türkçe

Ögdüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Övülen, methedilen 2. Önce, öncelikli > Kökeni: Türkçe

Öge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı > Kökeni: Türkçe

Ögeç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İki yaşına gelmiş koç > Kökeni: Türkçe

Ögel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zeki, akıllı, aklı başında 2. Burç > Kökeni: Türkçe

Öget

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıl, zeka, akıllılık, 2. Sevgi, muhabbet > Kökeni: Türkçe

Ögir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinç, neşe, eğlence > Kökeni: Türkçe

Öglü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dahi, çok akıllı > Kökeni: Türkçe

Ögredik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2. İdman, talim, antrenman > Kökeni: Türkçe

Ögrü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öğrenilecek olan 2. Arkadaş, refik > Kökeni: Türkçe

Ögüşlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülen, methedilen, övülmeye layık > Kökeni: Türkçe

Öğer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övücü, methedici > Kökeni: Türkçe

Öğleş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıl birliği, fikir birliği > Kökeni: Türkçe

Öğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Toplantı yeri, cemiyet, dernek > Kökeni: Türkçe

Öğren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğrenmekten > Kökeni: Türkçe

Öğret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelenek, terbiye > Kökeni: Türkçe

Öğreyük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gelenek, görenek, terbiye > Kökeni: Türkçe

Öğrük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Munis, cana yakın, el üstünde tutulan > Kökeni: Türkçe

Öğrünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2. Hoşnutluk, memnuniyet > Kökeni: Türkçe

Öğtü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Metih, övme, ululama > Kökeni: Türkçe

Öğtür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övme, methedici > Kökeni: Türkçe

Öğüçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övücü, methedici > Kökeni: Türkçe

Öğülmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başarılı, destekli, övülmeye layık > Kökeni: Türkçe

Öğün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öğünmekten öğün 2. İtina, dikkat 3. Sıra > Kökeni: Türkçe

Öğünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi > Kökeni: Türkçe

Öğünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıvanç ,iftihar > Kökeni: Türkçe

Öğünçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğünmeye değer, öğünme nedeni > Kökeni: Türkçe

Öğünmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övünmüş, övünmeyi hak etmiş, gururlu > Kökeni: Türkçe

Öğünür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gururlu, mağrur > Kökeni: Türkçe

Öğür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Över > Kökeni: Türkçe

Öğüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Anlayış, kavrayış 2. Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı > Kökeni: Türkçe

Ök

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ög) 1. Öz, doğuş, oluş, gelişme 2. Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran > Kökeni: Türkçe

Ökçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi > Kökeni: Türkçe

Ökçür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zeki, anlayışlı > Kökeni: Türkçe

Öke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı > Kökeni: Türkçe

Öker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dahi, süper zeka > Kökeni: Türkçe

Ökerman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dahi, bilge, yanılmaz > Kökeni: Türkçe

Öklü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dahi, akıllı 2. Egemen, denetimci > Kökeni: Türkçe

Öksüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arzu, murat > Kökeni: Türkçe

Öksüz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir.) > Kökeni: Türkçe

Ökte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2. Azametli, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Öktem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıllı, bilge 2. Asi, başına buyruk, pervasız 3. Meşhur, gösterişli 4. Bahar, ilk yaz > Kökeni: Türkçe

Ökten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıllı, bilinçli 2. Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk > Kökeni: Türkçe

Öküç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok, çokluk, bolluk 2. Akıl, us, bilinç > Kökeni: Türkçe

Ökün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kendine dönüş, öze dönüş > Kökeni: Türkçe

Ökünmüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özüne bağlı, özüne dönen > Kökeni: Türkçe

Öküş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok, çokluk, bolluk, bereket 2. Akıl, bilinç, bilinçli > Kökeni: Türkçe

Öküş kara açkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öküş+Kara+Açkı Keskin zekalı > Kökeni: Türkçe

Öküz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Irmak, nehir, büyük akarsu 2. Uzman, bilge, ehil, dahi > Kökeni: Türkçe

Ölçer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mühendis 2. Ağırbaşlı, ölçülü 3. Savaş buyruğu, saldırı buyruğu > Kökeni: Türkçe

Ölçüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Adap, usul, erkan, yol 2. Ağırbaşlılık > Kökeni: Türkçe

Ölmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dirayetli, dayanıklı 2. Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış > Kökeni: Türkçe

Ön

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğu, güneşin doğduğu yön 2. İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4. İlke, öncelik, > Kökeni: Türkçe

Önal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öncü > Kökeni: Türkçe

Önalan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ön+Alan lider, öncü > Kökeni: Türkçe

Önaldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ön+Aldı, lider, öncü > Kökeni: Türkçe

Öncek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önce, önceki, selef > Kökeni: Türkçe

Öncel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Selef, daha önceki 2. Önde olan, öncü, rehber 3. Öncelikli, imtiyazlı > Kökeni: Türkçe

Öncelik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İmtiyaz, torpil > Kökeni: Türkçe

Öncü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İlk, orijinal 2. Lider, yol açan, önde olan > Kökeni: Türkçe

Öncül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öncü, önde, rehber 2. Birinci, ilk > Kökeni: Türkçe

Önçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önceki, önceki, selef > Kökeni: Türkçe

Öndaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan > Kökeni: Türkçe

Önde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öncü, önceki > Kökeni: Türkçe

Öndegün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önde+Gün 1. Önemli gün 2. Önceki gün > Kökeni: Türkçe

Önder

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önde olan öncü, lider > Kökeni: Türkçe

Öndeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol açan, rehber, mihmandar > Kökeni: Türkçe

Öndüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öncü, mihmandar > Kökeni: Türkçe

Öndül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. En önde, en öndeki, öncü 2. Öncelik, imtiyaz > Kökeni: Türkçe

Öndün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Peşin, peşinat 2. Önde, önde gelen > Kökeni: Türkçe

Öne

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İleri, ileride, ötede > Kökeni: Türkçe

Önek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanak, direk, destek > Kökeni: Türkçe

Önel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Usta, uzman, pir 2. Vade, mühlet > Kökeni: Türkçe

Önem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet > Kökeni: Türkçe

Önen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Önde olan, öne geçen 2. Bağlılık, sadakat > Kökeni: Türkçe

Öner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ön+Er Öncü, rehber, kılavuz > Kökeni: Türkçe

Öner

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kılavuz > Kökeni: Türkçe

Öney

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öne geçen, önde gelen 2. Yükseklik > Kökeni: Türkçe

Öng

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk, birinci, başta gelen > Kökeni: Türkçe

Öngel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağırbaşlı, olgun 2. Öncü, öncülük eden > Kökeni: Türkçe

Öngen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zafer, utku 2. Uzun boylu, levent > Kökeni: Türkçe

Önger

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hiddetli, asabi > Kökeni: Türkçe

Öngi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Öngü) 1. Değişik, farklı, sıra dışı 2. Önce, öncelikli > Kökeni: Türkçe

Öngüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öncü, kılavuz 2. Atak, atik, hareketli 3. Delil, kanıt, ispat > Kökeni: Türkçe

Öngük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yastıkların ucuna yapıla işleme > Kökeni: Türkçe

Öngül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol gösteren, ön ayak olan > Kökeni: Türkçe

Önkuzu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ön+Kuzu Kurban, kurbanlık > Kökeni: Türkçe

Önüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önce, önceki, selef > Kökeni: Türkçe

Önüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Birinci, ilk 2. Hasılat, ganimet, kar > Kökeni: Türkçe

Önür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başlangıç, siftah > Kökeni: Türkçe

Önürt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önce, öncelik > Kökeni: Türkçe

Önüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Önce, öncelik > Kökeni: Türkçe

Öpgine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öpücük, buse > Kökeni: Türkçe

Öpke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İç geçirme, öfke, hırs > Kökeni: Türkçe

Öpöz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh, nefs > Kökeni: Türkçe

Örçüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üreyiş, gelişim, büyüme > Kökeni: Türkçe

Örçün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İpten örülmüş merdiven > Kökeni: Türkçe

Ören

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Örme yapan, örücü 2. Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar > Kökeni: Türkçe

Örge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Örnek, motif, örgü örneği 2. Şahika, yükseklik > Kökeni: Türkçe

Örgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Örülü ip, urgan 2. Keçi kılından yapılan ip > Kökeni: Türkçe

Örgüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2. Mevki, mertebe 3. Tümsek, tepe > Kökeni: Türkçe

Örikli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şeciyeli > Kökeni: Türkçe

Örken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Urgan, örülü ip 2. Fidan > Kökeni: Türkçe

Örkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fidan 2. Taht, tahtırevan > Kökeni: Türkçe

Örnek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Numune, standart, ölçü > Kökeni: Türkçe

Örpen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Örtülü, kapalı, gizli 2. Alev, alev ışığı > Kökeni: Türkçe

Örs

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzerinde metal maden dövülen demir kütle Dayanıklılık > Kökeni: Türkçe

Örte

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örtü, örtülü > Kökeni: Türkçe

Örtgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl > Kökeni: Türkçe

Örtün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin > Kökeni: Türkçe

Örüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örgü malzemesi, dokuma tezgahı > Kökeni: Türkçe

Örüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çit, ağıl > Kökeni: Türkçe

Örün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Saç örgüsü, belik 2. Beyazlık, temizlik 3. Gökyüzünün bulutsuz hali 4. Ürün, hasılat > Kökeni: Türkçe

Öründü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arı, temiz, saf, pakize > Kökeni: Türkçe

Öründül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Seçkin, güzide 2. Saf, temiz, pak > Kökeni: Türkçe

Ös

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gerçek, hakiki > Kökeni: Türkçe

Ösrük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mert, özü sözü bir 2. Esrik, kendinden geçmiş > Kökeni: Türkçe

Österiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fantezi, hayal, fantastik > Kökeni: Türkçe

Öter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ricacı, yakaran 2. İleri, ileri geçmiş 3. Çığırıcı, ötücü, okuyucu > Kökeni: Türkçe

Ötgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Geçmiş, aşmış, ötede olan > Kökeni: Türkçe

Ötgür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Delici, delip geçen ÖTİLİG > Kökeni: Türkçe

Ötker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ricacı, duacı 2. Geçici, fani > Kökeni: Türkçe

Ötnü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rica, yakarı, istirham > Kökeni: Türkçe

Ötüg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek > Kökeni: Türkçe

Ötügen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ötüken) > Kökeni: Türkçe

Ötüken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrı’ya yakaran 2. Geçmiş, mazi, onurlu ve övünçlü mazi > Kökeni: Türkçe

Ötün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ödün, verme, bağış, mağfiret 2. Yakarı, yalvarış, niyaz > Kökeni: Türkçe

Ötünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Rica, dilek, maruzat, istirham 2. İltimas, tarafgirlik > Kökeni: Türkçe

Övet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övüş, övgü > Kökeni: Türkçe

Övgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övme, methetme > Kökeni: Türkçe

Övgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Takdir, beğeni > Kökeni: Türkçe

Övgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülen, övülmeye layık > Kökeni: Türkçe

Övüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övünç, iftihar > Kökeni: Türkçe

Övül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülen, övülmeye layık > Kökeni: Türkçe

Övünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı > Kökeni: Türkçe

Övüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğüt, nasihat > Kökeni: Türkçe

Öyke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öfke, hiddet, hınç > Kökeni: Türkçe

Öykü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Taklit, benzeme, benzetme, 2. Hikaye > Kökeni: Türkçe

Öykü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ayrıntılarıyla anlatılan olay, hikaye > Kökeni: Türkçe

Öykünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi > Kökeni: Türkçe

Öylek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zaman, devir > Kökeni: Türkçe

Öyük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Coşku, coşkunluk, tezahürat > Kökeni: Türkçe

Öz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kişinin “ben” derken, anlatmak istediği, tinsel varlık. 1. Ben, tin, can, ruh, gönül 2. Asıl, esas, temel,unsur 3. şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4. uz, uzluk, ustalık 5. dere, ırmak > Kökeni: Türkçe

Özak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+ak soylu > Kökeni: Türkçe

Özal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özünü al, bul dileği > Kökeni: Türkçe

Özalp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özünde yiğit olan kişi > Kökeni: Türkçe

Özay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gerçek ay > Kökeni: Türkçe

Özbek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+Bek Cesur, kendine güveni tam > Kökeni: Türkçe

Özbek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, kendine güveni tam. Bir Türk boyu > Kökeni: Türkçe

Özbir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+bir soylu > Kökeni: Türkçe

Özdek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2. Beden, vücut 3. Ağacın, köküne yakın olan > Kökeni: Türkçe

Özdel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Soylu 2. Armağan, hediye > Kökeni: Türkçe

Özden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İçten, samimi 2. Ender rastlanan, olağanüstü 3. Akraba, hısım 4. Armağan, hediye > Kökeni: Türkçe

Özden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özle ilgili > Kökeni: Türkçe

Özek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Temel, asıl, üs, merkez 2. Can, ruh, gönül > Kökeni: Türkçe

Özel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ayırt, fark, farklılık 2. Uzman, usta, kalifiye 3. Kişiye özgü, kişisel > Kökeni: Türkçe

Özen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İçten, samimi 2. Dikkat, itina, emek, heves 3. Irmak, küçük akarsu > Kökeni: Türkçe

Özenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gıpta, heves 2. Direnç, gayret, dik başlılık > Kökeni: Türkçe

Özer

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit, doğru kişi > Kökeni: Türkçe

Özerk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen > Kökeni: Türkçe

Özge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ben’in karşıtı. Başka, öteki, yabancı, gayrı, el. (Günümüzde anlam kayması vardır. Öze yakın, kendine yakın, özün parçası anlamında kullanılmaktadır.) > Kökeni: Türkçe

Özge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başka, öteki. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı > Kökeni: Türkçe

Özgel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öze ait, özden gelen, samimiyet > Kökeni: Türkçe

Özgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özü geniş, rahat kişi > Kökeni: Türkçe

Özgeriş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hayal, kurgu, fantezi 2. Devrim, başkaldırı > Kökeni: Türkçe

Özgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus > Kökeni: Türkçe

Özgü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kutsal. Özellikle birine veya bir şeye ait olan > Kökeni: Türkçe

Özgüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özü güçlü olan kişi. Moral > Kökeni: Türkçe

Özgül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir türe ilişkin > Kökeni: Türkçe

Özgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has > Kökeni: Türkçe

Özgün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gerçek > Kökeni: Türkçe

Özgür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez > Kökeni: Türkçe

Özgür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağımsız > Kökeni: Türkçe

Özgüven

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama > Kökeni: Türkçe

Özhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kağan soyundan gelen > Kökeni: Türkçe

Özi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fert, şahıs > Kökeni: Türkçe

Öziç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık, şahsiyet > Kökeni: Türkçe

Özil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+il anayurt > Kökeni: Türkçe

Özkan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Temiz kan. Soylu kişi > Kökeni: Türkçe

Özker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulu ruhlu kişi 2. İyiliksever, hayırsever > Kökeni: Türkçe

Özkonuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh > Kökeni: Türkçe

Özlek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Üretken, münbit 2. Felek, talih 3. Özel, şahsi, kişisel > Kökeni: Türkçe

Özlem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2. Özel, hususi, kişisel > Kökeni: Türkçe

Özlem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir yeri, kişiyi, nesneyi görme ona kavuşma isteği, hasret > Kökeni: Türkçe

Özlen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Özlenen, aranan 2. Dürüst, özü sözü bir 3. Özel, hususi, kişisel > Kökeni: Türkçe

Özlen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Su kaynağı. Küçük dere. Ağaç kökü. Özlenecek kadar sevilen bir kişi ol > Kökeni: Türkçe

Özleş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kendine dönüş, kendinden veriş > Kökeni: Türkçe

Özlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orijinal, sağlam > Kökeni: Türkçe

Özlük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şahsi, özel, kişisel > Kökeni: Türkçe

Özmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst, özü sözü bir > Kökeni: Türkçe

Özmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dürüst > Kökeni: Türkçe

Özrüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçkin, seçilmiş > Kökeni: Türkçe

Öztürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Katıksız, saf Türk > Kökeni: Türkçe

Özüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Vücut, gövde, endam > Kökeni: Türkçe

Özüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma > Kökeni: Türkçe

Özveren

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+Veren Fedakar, fedai > Kökeni: Türkçe

Özveri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öz+veri fedakarlık > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:55
YORUM EKLE