P (R) Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler

P (R) Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

P (R) Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

P Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları (R ile başlayan Türkçe ad bulunmaz.)

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Pamir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Orta Asya'da bir yayla > Kökeni: Türkçe

Panu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Batı Hun kağanı > Kökeni: Türkçe

Pars

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Leopar > Kökeni: Türkçe

Pars

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Leopar > Kökeni: Türkçe

Parsak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Acıma duygusu, merhamet 2. Porsuk. > Kökeni: Türkçe

Paşa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: General, ordu komutanı > Kökeni: Türkçe

Peçen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çayır, çimen, çayırlık, otlak > Kökeni: Türkçe

Peçenek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Otlak, çayırlık 2. Bacanak > Kökeni: Türkçe

Pek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Berk, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2. Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg, beğ, > Kökeni: Türkçe

Peker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü, yiğit, çok sağlam > Kökeni: Türkçe

Pekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acımasız, sert > Kökeni: Türkçe

Pekiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sıklık, sertlik, pekişmişlik > Kökeni: Türkçe

Pelen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, ehven > Kökeni: Türkçe

Pelin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği > Kökeni: Türkçe

Pelit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meşe ağacının çiçeği > Kökeni: Türkçe

Perbi Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı Hakkında çok fazla bilgi yoktur > Kökeni: Türkçe

Perinçek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Berincek) 1. Sadık, içten bağlı 2. Fedakar > Kökeni: Türkçe

Petek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arı kovanı > Kökeni: Türkçe

Pınar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kaynak, kaynarca, göze > Kökeni: Türkçe

Pınar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yerden kaynayarak çıkan su > Kökeni: Türkçe

Pınçu Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İyilikler yaptığı söylenir > Kökeni: Türkçe

Pırıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çok parlak, çok ışıklı > Kökeni: Türkçe

Pışgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, pişkin > Kökeni: Türkçe

Pişkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, pişmiş > Kökeni: Türkçe

Pusat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Busat, basat) 1. Silah 2. Zırh, koruyucu > Kökeni: Türkçe

Pusat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Silah > Kökeni: Türkçe

Pusug

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pusu > Kökeni: Türkçe

Pusun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Pusu, pusma, sinme > Kökeni: Türkçe

Pusunç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci > Kökeni: Türkçe

Puysa Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı Herkesin iyiliğini ister > Kökeni: Türkçe

Püskül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sarkık, asılı duran süs, aksesuar > Kökeni: Türkçe

Yorumlar (0)