R Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

R Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

R Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Rabah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuran ’da geçiyor Hz. peygamberin en iyi arkadaşı enes bin malik > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Rabbani

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RABBANİ

(Ar.) Er. 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.

Rabıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RABIT

(Ar.) Er. - Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.

Rabıta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RABITA

(Ar.) Ka. 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen.

Rabi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dördüncü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RABİ

(Ar.) Er. - Dördüncü.

Rabia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RABİA

(Ar.) Ka. 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf.

Rabih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yararlı, kazançlı, karlı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RABİH

(Ar.) Er. - Yararlı, kazançlı, karlı.

Raci

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÂCİ

(Ar.) 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.

Racife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RACİFE

(Ar.) Ka. - Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.

Racih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Değerli, üstün. Fıkıhta Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RACİH

(Ar.) Er. - Değerli, üstün. Fıkıhta

Raciye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RACİYE

(Ar.) Ka. 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.

Radi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RADİ

(Ar.) Er. - Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.

Radife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıyamette üfürülecek surun ikincisi > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RADİFE

(Ar.) Ka. - Kıyamette üfürülecek surun ikincisi

Radiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RADİYE

(Ar.) Ka. - Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.

Rafeddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAFEDDİN

(Ar.) Er. - İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Rafet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAFET

(Ar.) Er. - Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir.

Rafız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bırakan, salıveren. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAFIZ

(Ar.) Er. - Bırakan, salıveren.

Rafi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın Adlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÂFİ

(Ar.) Er. - Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden.

Rafia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Her çeşit ayaklık ve destek. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAFİA

(Ar.) Ka. - Her çeşit ayaklık ve destek.

Rafih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahat ve huzurlu yaşayan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAFİH

(Ar.) Er. - Rahat ve huzurlu yaşayan.

Ragıp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İçtenlikle isteyen, özleyen > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Rağbet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İstek, arzu. İstekle karşılama. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAĞBET

(Ar.) Ka. - İstek, arzu. İstekle karşılama.

Rağıb

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Arzulu, isteyen, rağbet eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAĞIB

(Ar.) Er. - Arzulu, isteyen, rağbet eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Rağibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rağıb). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAĞİBE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rağıb).

RAHATEFZA

(a.f.i.) - Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RAHDAN

(Fars.) Er. - Yol bilen.

Rahe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Avuç içi, el ayası. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAHE

(Ar.) Ka. - Avuç içi, el ayası.

Rahi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahat, huzurlu, dingin. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAHİ

(Ar.) Er. - Rahat, huzurlu, dingin.

Rahile

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahat, sakin. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAHİLE

(Ar.) Ka. - Rahat, sakin.

Rahim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın Adlerinden, (bkz. Abdürrahim). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAHİM

(Ar.) Er. - Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrahim).

Rahime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir, (bkz. Rahim). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAHİME

(Ar.) Ka. - Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir, (bkz. Rahim).

Rahiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bal arısı. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAHİYE

(Ar.) Ka. - Bal arısı.

Rahman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır. Allah'ın Adlerinden "abd" takısı alarak Ad olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAHMAN

(Ar.) Er. - Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır. - Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman).

Rahmani

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAHMANİ

(Ar.) Er. - Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü.

RAHMET

(Ar.). - Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rahmeti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahmetle ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAHMETİ

(Ar.) Er. - Rahmetle ilgili.

Rahmetullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın esirgemesi, koruması. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAHMETULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın esirgemesi, koruması.

Rahmi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acımayla ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Rahmiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rahmi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAHMİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rahmi).

RAHŞAN

(Fars.) Ka. - Parıltılı. Işıltı.

Rahşende

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parıldayan, parıldayıcı > Kökeni: Farsça

RAHŞENDE

(Fars.) Ka. - Parıldayan, parıldayıcı.

Raid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürleyen, gürüldeyen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAİD

(Ar.) Er. - Gürleyen, gürüldeyen.

Raide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürleyen bulut. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAİDE

(Ar.) Ka. - Gürleyen bulut.

Raif

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acıması olan, merhametli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAİF

(Ar.) Er. - Acıması olan, merhametli.

Raife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Raif). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAİFE

(Ar.) Ka. - (bkz. Raif).

Raik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sade, saf, halis. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAİK

(Ar.) Er. - Sade, saf, halis.

Raika

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sade, saf, katışıksız. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAİKA

(Ar.) Ka. - Sade, saf, katışıksız.

Rakım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazan, çizen. -Yükselti. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAKIM

(Ar.) Er. - Yazan, çizen. -Yükselti.

Raki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAKİ

(Ar.) Er. - Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir.

Rakîb

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın Adlerinden. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAKÎB

(Ar.) Er. - Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden.

Rakid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hareketsiz, durgun, yavaş. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAKİD

(Ar.) Er. - Hareketsiz, durgun, yavaş.

Rakide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durgun, sessiz, hareketsiz. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAKİDE

(Ar.) Ka. - Durgun, sessiz, hareketsiz.

Rakik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAKİK

(Ar.) Er. 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.

Rakika

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rakik). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAKİKA

(Ar.) Ka. - (bkz. Rakik).

Ram

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İtaat eden, boyun eğen. > Kökeni: Farsça

RAM

(Fars.) Er. - İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi.

Ramazan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAMAZAN

(Ar.) Er. - Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi.

Rami

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atan, atıcı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAMİ

(Ar.) Er. - Atan, atıcı.

Ramiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rami). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAMİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rami).

Ramiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAMİZ

(Ar.) Er. 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.

Ramize

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ramiz). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAMİZE

(Ar.) Ka. - (bkz. Ramiz).

Rana

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÂNÂ

(Ar.) Ka. 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.

Rasafet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlamlık, dayanıklılık. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RASÂFET

(Ar.) Ka. - Sağlamlık, dayanıklılık.

Rasanet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlamlık, dayanıklılık, melanet. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RASÂNET

(Ar.) Ka. - Sağlamlık, dayanıklılık, melanet.

Rasi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RASİ

(Ar.) Er. - Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.

Rasia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RASİA

(Ar.) Ka. - Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs.

Rasif

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RASİF

(Ar.) Er. 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.

Rasife

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rıhtım, su içine yapılan set. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RASİFE

(Ar.) Ka. - Rıhtım, su içine yapılan set.

Rasih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RASİH

(Ar.) Er. 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer.

Rasiha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rasih). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RASİHA

(Ar.) Ka. - (bkz. Rasih).

Rasim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Resim yapan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÂSİM

(Ar.) Er. - Resim yapan.

Rasime

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Âdet, töre. Merasim, tören. 2. Formalite. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÂSİME

(Ar.) Ka. 1. Âdet, töre. Merasim, tören. 2. Formalite.

Rasin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlam, dayanıklı, güçlü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RASİN

(Ar.) Er. - Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Rasiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük dağ. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RASİYE

(Ar.) Ka. - Büyük dağ.

Rast

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağ. 2. Haklı, doğru. Uygun > Kökeni: Farsça

RAST

(Fars.) 1. Sağ. 2. Haklı, doğru. Uygunluk. 3. Türk müziğinin en eski makamlarından. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rastan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğru olanlar, haklı olanlar, > Kökeni: Farsça

RASTAN

(Fars.) Er. - Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar.

Rastbin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Herşeyin doğrusunu gören. > Kökeni: Farsça

RASTBİN

(Fars.) - Herşeyin doğrusunu gören. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rasti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğruluk, gerçeklik. > Kökeni: Farsça

RASTİ

(Fars.) Er. - Doğruluk, gerçeklik, istikamet.

Rastkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğru adam. > Kökeni: Farsça

RASTKÂR

(Fars.) Er. - Doğru adam.

Raşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Titreme, titreyiş. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAŞAN

(Ar.) Ka. - Titreme, titreyiş.

Raşid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Olgun, ergin, akıllı. 2. Doğru yolda olan. 3. Hak din olan İslam'ı kabul eden. Kur'an'da Hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAŞİD

(Ar.) Er. 1. Olgun, ergin, akıllı. 2. Doğru yolda olan. 3. Hak din olan İslam'ı kabul eden. Kur'an'da Hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Raşide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Raşid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAŞİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Raşid).

Raşit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğru yola giden > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Ratib

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RATİB

(Ar.) Er. 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Ratibe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ratib). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RATİBE

(Ar.) Ka. - (bkz. Ratib).

Rauf

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esirgeyen acıyan, çok merhametli. Allah'ın Adlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır. -(bkz. Abdürrauf). Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RAUF

(Ar.) Er. - Esirgeyen acıyan, çok merhametli. - Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır. -(bkz. Abdürrauf). Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir.

Raufe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rauf). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAUFE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rauf).

Ravend

ANLAMI-AÇIKLAMASI: kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki
(fars.) er. - kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki. > Kökeni: Farsça

RAVEND

(Fars.) Er. - Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki.

Ravza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAVZA

(Ar.) Ka. - Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan.

RAYET

(Ar.) - Bayrak. Sancak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rayiha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel koku. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAYİHA

(Ar.) Ka. - Güzel koku.

Rayihan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Han bayrağı, han sancağı > Kökeni: Farsça

RAYİHAN

(a.f.i.) Er. - Han bayrağı, han sancağı.

Razî

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir Addir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÂZÎ

(Ar.) Er. - Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir.

Raziye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RAZİYE

(Ar.) Ka. - Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen.

Rebab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. bir çeşit kemençe. 2. arapça'da dostlar anlamına gelir. hz. hüseyin'in hanımının ismidir
(fars.) ka. 1. bir çeşit kemençe. 2. arapça'da dostlar anlamına gelir. hz. hüseyin'in hanımının ismidir > Kökeni: Farsça

REBAB

(Fars.) Ka. 1. Bir çeşit kemençe. 2. Arapça'da dostlar anlamına gelir. Hz. Hüseyin'in hanımının ismidir

Rebi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahar, ilkyaz. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REBİ

(Ar.) Er. - Bahar, ilkyaz.

Rebia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rebi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REBİA

(Ar.) Ka. - (bkz. Rebi).

Rebiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REBİYE

(Ar.) Ka. 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.

Reca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umut, umma. İstek, dilek. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RECA

(Ar.) Er. - Umut, umma. İstek, dilek.

Recai

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. As-hab'ın kullandığı Adlerdendir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RECAİ

(Ar.) Er. - İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. As-hab'ın kullandığı isimlerdendir.

Recep

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RECEP

(Ar.) Er. 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli.

Refah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFAH

(Ar.) Ka. - Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak.

Refahet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, gürlük. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFAHET

(Ar.) Ka. - Bolluk, gürlük.

Refakat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Refildik arkadaşlık, yoldaşlık. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFAKAT

(Ar.) Ka. - Refildik arkadaşlık, yoldaşlık.

Refet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REFET

(Ar.) Er. - Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir.

Refettin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rafeddin). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REFETTİN

(Ar.) Er. - (bkz. Rafeddin).

Refhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varlık içinde yaşayan. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFHAN

(Ar.) Ka. - Varlık içinde yaşayan.

Refi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüksek, yüce, saygın. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REFİ

(Ar.) Er. - Yüksek, yüce, saygın.

Refia

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Refı). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFİA

(Ar.) Ka. - (bkz. Refı).

Refig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk ve rahat içinde geçinen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REFİG

(Ar.) Er. - Bolluk ve rahat içinde geçinen.

Refih

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Refhan). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REFİH

(Ar.) Er. - (bkz. Refhan).

Refiha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Refih). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFİHA

(Ar.) Ka. - (bkz. Refih).

Refik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı. 2. Koca. 3. Ortak. 4. Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kur'an'da geçen bir Addir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REFİK

(Ar.) Er. 1. Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı. 2. Koca. 3. Ortak. 4. Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kur'an'da geçen bir isimdir.

Refika

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eş, kan, zevce. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REFİKA

(Ar.) Ka. - Eş, kan, zevce.

REFREF

(Ar.) 1. İnce, yumuşak kumaş. 2. Kenar saçağı. 3. Döşek, döşeme, minder, yastık. 4. Kuşu çok olan çimenlik. 5. Dallan salkım salkım olan ağaç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Reftar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salınarak, edalı yürüyen. > Kökeni: Farsça

REFTAR

(Fars.) Ka. - Salınarak, edalı yürüyüş.

REGAİP

(Ar.) 1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Reha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar. > Kökeni: Farsça

REHA

(Fars.) Er. 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar.) Bolluk, genişlik, varlık.

Rehamet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sesin ince, yavaş ve tatlı olması. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REHAMET

(Ar.) Ka. - Sesin ince, yavaş ve tatlı olması.

Rehaset

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tazelik, yumuşaklık. 2. Ucuzluk. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REHASET

(Ar.) Ka. 1. Tazelik, yumuşaklık. 2. Ucuzluk.

Rehavi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk müziğinin en eski makamlarından. > Kökeni: Farsça

REHAVİ

(Fars.) Er. - Türk müziğinin en eski birleşik makamı.

Rehayi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kurtulma, necatrehayi İsminin > Kökeni: Farsça

REHAYİ

(Fars.) - Kurtulma, necat. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

REHBER

(Fars.) Er. - Yol gösteren, kılavuz.

Rehnüma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol gösteren > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Reis

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başkan, baş. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REİS

(Ar.) Er. - Başkan, baş.

Rekanet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağırbaşlılık, gururluluk. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REKÂNET

(Ar.) Ka. - Ağırbaşlılık, gururluluk.

Rekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REKİN

(Ar.) Er. - Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.

Rekine

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rekin). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REKİNE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rekin).

Rekiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REKİZ

(Ar.) Er. 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı.

Remide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ürkmüş, korkmuş > Kökeni: Farsça

REMİDE

(Fars.) Ka. - Ürkmüş, korkmuş.

Remiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REMİZ

(Ar.) Er. l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.

Remle

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çölde bulunan kristal biçimindeki kum tanesi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Remzi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REMZİ

(Ar.) Er. - Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.

Remziye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Remzi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REMZİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Remzi).

Renan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnleyen, çınlayan. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RENÂN

(Ar.) Er. - İnleyen, çınlayan.

Rengidil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk müziğinde bir makam. > Kökeni: Farsça

RENGİDİL

(Fars.) Ka. - Türk müziğinde bir makam.

Rengin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Renkli, parlak renkli. 2. G > Kökeni: Farsça

RENGİN

(Fars.) Ka. 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

RENGİNAR

(Tür.) Ka. - Nar renginde olan.

Resa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yetişen, yetiştiren, erişen > Kökeni: Farsça

RESÂ

(Fars.) Ka. - Yetişen, yetiştiren, erişen.

Resai

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süsler, süs. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RESAİ

(Ar.) Er. - Süsler, süs.

Resan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erişenler, yetişenler, ulaşanlar. > Kökeni: Farsça

RESAN

(Fars.) - Erişenler, yetişenler, ulaşanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Resane

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Özlem, hasret > Kökeni: Farsça

RESANE

(Fars.) Ka. - Özlem, hasret.

Resanet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağlamlık, metanet. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RESANET

(Ar.) Ka. - Sağlamlık, metanet.

Resmi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RESMİ

(Ar.) Er. 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.

Resmigül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gül gibi güzel. > Kökeni: Farsça

RESMİGÜL

(Fars.) Ka. - Gül gibi güzel, gül biçiminde.

Resmiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Resmi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RESMİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Resmi).

Resul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RESUL

(Ar.) Er. - Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber.

Resulhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hükümdarların hanı. > Kökeni: Farsça

RESULHAN

(a.f.i.) Er. - Hükümdarların elçisi.

Reşad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REŞAD

(Ar.) Er. 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Reşat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Layık, değer, yakışır > Kökeni: Farsça

REŞAT

(Fars.) Er. - Layık, değer, yakışır.

Reşid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Cenab-ı Hakk'ın Adlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden. Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REŞİD

(Ar.) Er. 1. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden. - Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Reşide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Reşid). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REŞİDE

(Fars.) Ka. - Yetişmiş, olgunlaşmış, ermiş.

REŞİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Reşid).

Reşiduddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REŞİDUDDİN

(Ar.) Er. - Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi.

Reşik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzun boylu, yakışıklı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REŞİK

(Ar.) Er. - Uzun boylu, yakışıklı.

Reşit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıllı, iyi davranan > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Reva

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışır, uygun, yerinde > Kökeni: Farsça

REVA

(Fars.) Er. - Yakışır, uygun, yerinde.

Revah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REVAH

(Ar.) Er. 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.

Revaha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REVAHA

(Ar.) Ka. - (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası.

Revahi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bal arıları. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REVAHİ

(Ar.) Er. - Bal arıları.

Revaid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gürleyen bulutlar. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REVAİD

(Ar.) Er. - Gürleyen bulutlar.

REVAN

(Fars.) 1. Akan, su gibi akıp giden. 2. Ruh, can. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Revha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahatlık. Gönül rahatlığı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REVHA

(Ar.) Er. - Rahatlık. Gönül rahatlığı.

REVİŞ

(Fars.) Er. - Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol.

Revnak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlaklık, güzellik, tazelik, süs. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REVNAK

(Ar.) Ka. - Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.

REVZEN

(a.f.i.) Ka. - Pencere.

REYAN

(Ar.). - Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Reyhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REYHAN

(Ar.) Ka. 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.

Reyya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel koku, reyhan. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REYYA

(Ar.) Ka. - Güzel koku, reyhan.

REYYAN

(Ar.) - Suya kanmış, suya doymuş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rezan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağırbaşlı, gururlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REZAN

(Ar.) Er. - Ağırbaşlı, gururlu.

Rezzak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah'ın Adlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

REZZAK

(Ar.) Er. - Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak).

Rezzan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağırbaşlı, ağır, onurlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

REZZAN

(Ar.) Ka. - Ağırbaşlı, ağır, onurlu.

Rıdvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RIDVAN

(Ar.) Er. 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir.

Rıfat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RIFAT

(Ar.) Er. - Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe.

Rıfkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RIFKI

(Ar.) Er. - Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.

Rıfkıye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rıfkı). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RIFKIYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rıfkı).

Rıza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RIZA

(Ar.) Er. - Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.

Rızkullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah'ın kulu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RIZKULLAH

(Ar.) Er. - Allah'ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah'ın kulu.

RİAYET

(Ar.) 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı, itibar. 3. Ağırlama. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rical

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RİCAL

(Ar.) Er. 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.

Rihem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağmur yağdığında toprağın kokusu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Rikab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RİKAB

(Ar.) Er. - Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Rikkat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RİKKAT

(Ar.) Ka. - İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu.

Rimayet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RİMAYET

(Ar.) Ka. - Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta.

Rindan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dünya işini boş gören. > Kökeni: Farsça

RİNDAN

(Fars.) Ka. - Dünya işini boş görenler, alçakgönüllüler, kalenderler.

Risale

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Mektup. 2. Kısa yazılmış, küçük kitap. 3. Dergi, mecmua. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RİSALE

(Ar.) Ka. 1. Mektup. 2. Kısa yazılmış, küçük kitap. 3. Dergi, mecmua.

Risaleddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin elçisi, peygamberi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RİSALEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin elçisi, peygamberi. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Risalet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Elçilik. Peygamberlik. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RİSALET

(Ar.) Er. - Elçilik. Peygamberlik.

RİVA

(Ar.) - Suya kanmışlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RİYASET

(Ar.) - Reislik, başlık, baş olma, başkanlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Riyaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RİYAZ

(Ar.) Er. - Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza.

RİYAZET

(Ar.) - Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Ronay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dolunayda ay bazı haller geçirir. Ronay ismide ayın hallerinden biridir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Ruhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel kokan, güzel kokulu. > Kökeni: Farsça

RUHAN

(Fars.) Ka. - Güzel kokan, güzel kokulu.

RUHANİ

(Fars.) Er. - Ruhla ilgili. Gözle görülmeyen.

RUHCAN

(Tür.) Er. - Ruh ve can isimlerinden bileşik isim.

RUHFEZA

(Tür.) Ka. - Yükselen ruh, yüksek ruh.

Ruhi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ruhsal, ruhla ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RUHİ

(Ar.) Er. - Ruhsal, ruhla ilgili.

Ruhiddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin ruhu, özü. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RUHİDDİN

(Ar.) Er. - Dinin ruhu, özü. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

RUHİNUR

(f.a.i.) Ka. - Nurlu, aydınlık yüzlü.

RUHİŞEN

(a.f.i.) Ka. - Şen, neşeli, canlı kimse.

Ruhiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ruhi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RUHİYE

( Ar.) Ka. - (bkz. Ruhi).

Ruhnevaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ruh okşayan. > Kökeni: Farsça

RUHNEVAZ

(Fars.) Ka. 1. Ruh okşayan. 2. Türk müziğinde bir makam.

Ruhsade

ANLAMI-AÇIKLAMASI: yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş
(fars.) ka. - yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş. > Kökeni: Farsça

RUHSADE

(Fars.) Ka. - Yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş.

RUHSAL

(Tür.) Ka. - Ruhla ilgili olan, ruhi.

Ruhsar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanak. Yüz, çehre > Kökeni: Farsça

RUHSAR

(Fars.) Ka. - Yanak. Yüz, çehre.

Ruhsare

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Ruhsar) > Kökeni: Farsça

RUHSARE

(Fars.) Ka. - (bkz. Ruhsar).

RUHSAT

(Ar.) - İzin, müsaade. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Ruhşan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüce, üstün, şanlı, ruh. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RUHŞEN

(a.f.i.) Ka. - (bkz. Ruhişen).

Ruhugül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RUHUGÜL

(Ar.) Ka. - Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu.

RUHUNUR

(Tür.) Ka. - (bkz. Ruhinur).

Rukiye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RUKİYE

(Ar.) Ka. - Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır.

Rumman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nar cennet meyvasıdır bu ismin manasıda nar`dır. Herkese öneriyorum. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Ruşen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aydın, parlak. Belli, aşikar > Kökeni: Farsça

RUŞEN

(Fars.) Er. - Aydın, parlak. Belli, aşikar.

Ruşeni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Aydınlık, açıklık. B > Kökeni: Farsça

RUŞENİ

(Fars.) Er. 1. Aydınlık, açıklık. Belli olma. 2. Bir tarikatın adı. Halvetiyyenin Ruşeni kolunun kurucusu olan Aydınlı Ömer Dede'dir.

Rutkay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeni doğan ay.> Kökeni: Farsça

Ruzan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Günler, gündüzler. > Kökeni: Farsça

RUZAN

(Fars.) Ka. - Günler, gündüzler.

Ruze

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oruç demektir. > Kökeni: Farsça

Ruzi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gündüze ait, güneşli.> Kökeni: Farsça

RUZİ

(Fars.) Er. 1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2. Rızık, azık, kısmet, nasip.

Ruziye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gündüze ait, güneşli. > Kökeni: Farsça

RUZİYE

(Fars.) Ka. - Gündüze ait, gündüzle ilgili.

Rücum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akan yıldız. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÜCUM

(Ar.) Er. - Akan yıldız.

Rüçhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstünlük, üstün olma. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÜÇHAN

(Ar.) Er. - Üstünlük, üstün olma.

Rükneddin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dinin temel direği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÜKNEDDİN

(Ar.) Er. - Dinin temel direği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Rüknettin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir şeyin temeli / Dinin temeli > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

Rükni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÜKNİ

(Ar.) Er. l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse

Rükunet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ağırbaşlılık, gururluluk. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜKUNET

(Ar.) Ka. - Ağırbaşlılık, gururluluk.

Rümeysa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İlk müslüman kadının adı > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

Rüstem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğit, kahraman. > Kökeni: Farsça

RÜSTEM

(Fars.) Er. - Yiğit, kahraman. İran'ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

Rüsti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yiğitlik. Üstünlük. > Kökeni: Farsça

RÜSTİ

(Fars.) Er. - Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet.

Rüsuhi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÜSUHİ

(Ar.) Er. 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.

Rüştü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğru yolda olan. Akıllı, ergin. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

RÜŞTÜ

(Ar.) Er. - Doğru yolda olan. Akıllı, ergin.

Rüveyda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hoş, ince, nazik, Rüveyde. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜVEYDA

(Ar.) Ka. - Hoş, ince, nazik, Rüveyde.

Rüveyde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rüveyda). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜVEYDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rüveyda).

Rüveyha

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zariflik, incelik. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜVEYHA

(Ar.) Ka. - Zariflik, incelik.

Rüvide

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Rüveyde). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜVİDE

(Ar.) Ka. - (bkz. Rüveyde).

Rüya

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜYA

(Ar.) Ka. 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut.

Rüyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rüyanın görüldüğü gün, senin gördüğün rüya > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

RÜYET

(Ar.) - Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Rüzgar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zaman, devir. 2. Dünya > Kökeni: Farsça

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu