Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Ü Harfiyle Başlayan İsimler

Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Ü Harfiyle Başlayan İsimler

Ü Harfiyle Başlayan İsimler, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Ü Harfiyle Başlayan İsimler

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Üç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üç sayısı. (Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan) > Kökeni: Türkçe

Üden Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kapı Tanrısı Evlerin kapılarını ve yeraltına giden geçidi korur > Kökeni: Türkçe

Üge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Üyge) Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ügit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon > Kökeni: Türkçe

Üğdül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahşiş, ihsan > Kökeni: Türkçe

Ükelge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Ülegü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüm, kısım, pay > Kökeni: Türkçe

Üleşür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı > Kökeni: Türkçe

Ülgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulu, kebir 2. İri, büyük, heybetli, genişEski dönem Tanrılarından ( Türk mitolojisinde iyilik Tanrısı) > Kökeni: Türkçe

Ülgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örnek, numune > Kökeni: Türkçe

Ülgüdür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örnek, numune > Kökeni: Türkçe

Ülgüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örnek, numune > Kökeni: Türkçe

Ülke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt > Kökeni: Türkçe

Ülkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülke, memleket sevgisi > Kökeni: Türkçe

Ülken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ülgen) > Kökeni: Türkçe

Ülken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün, süper > Kökeni: Türkçe

Ülker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2. Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3.Kadife, peşkir, gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav > Kökeni: Türkçe

Ülker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım > Kökeni: Türkçe

Ülker çeriğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaş hilesi, savaş taktiği > Kökeni: Türkçe

Ülkü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İdeal, hedef, olacağına inanılan.”Olan, değil, olması gereken.”2. Prensip, adet, düstur 10. Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı > Kökeni: Türkçe

Ülkü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey > Kökeni: Türkçe

Ülkücü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen > Kökeni: Türkçe

Ülküdaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse > Kökeni: Türkçe

Ülküm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkü sevgisi > Kökeni: Türkçe

Ülüglü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talihli, kısmetli, bahtı açık > Kökeni: Türkçe

Ülük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (ülüg) Kısmet, nasip, pay > Kökeni: Türkçe

Ülükbulmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülük+bulmuş Uygur kağanlarının unvanlarından > Kökeni: Türkçe

Ülüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2. Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konu.komşuİçin ayrılan ve saklanan pay > Kökeni: Türkçe

Ümit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umut ün > Kökeni: Türkçe

Ünal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ün+Al 2. İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey) > Kökeni: Türkçe

Ünal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün alan. İnal soyundan gelen > Kökeni: Türkçe

Ünaldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün+Aldı Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ündev

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Namlı, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ünlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Meşhur, namlı, tanınmış 2. Gür sesli, sesini duyuran > Kökeni: Türkçe

Ünsal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adın duyulsun dileği > Kökeni: Türkçe

Üregen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereketli, münbit > Kökeni: Türkçe

Üregir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, bereket, üretkenlik > Kökeni: Türkçe

Ürek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürek, kalp > Kökeni: Türkçe

Üreklü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, yiğit > Kökeni: Türkçe

Ürentuyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üren+tuyun Eski dönem, yakut Tanrı adlarından > Kökeni: Türkçe

Ürgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıvılcım, şerare > Kökeni: Türkçe

Ürgese Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hîle Tanrısı İnsanların hîle yapıp birbirlerini aldatmalarını sağlar > Kökeni: Türkçe

Ürgüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Körük, demirci körüğü > Kökeni: Türkçe

Ürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dehşet, korku, çekince > Kökeni: Türkçe

Ürkmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, korkusuz > Kökeni: Türkçe

Ürküt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ürkütücü, dehşet verici > Kökeni: Türkçe

Ürük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süregen, daimi > Kökeni: Türkçe

Ürün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan > Kökeni: Türkçe

Üründük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Verimli, seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Üründül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Ürüng

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Maneviyat, manevi güç, 2. Temiz, pak > Kökeni: Türkçe

Üste

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galip, faik > Kökeni: Türkçe

Üstek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün, galip, faik > Kökeni: Türkçe

Üstün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstte olan, galip, faik, muzaffer > Kökeni: Türkçe

Üstün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstte olan > Kökeni: Türkçe

Üstüngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece > Kökeni: Türkçe

Ütgür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hızlı, seri, çabuk > Kökeni: Türkçe

Üyen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İlkeli, özüne bağlı 2. İyilik sever, temiz yürekli > Kökeni: Türkçe

Üyge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, yararlı, zararsız > Kökeni: Türkçe

Üygen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik dolu, temiz kalpli > Kökeni: Türkçe

Üygen Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İffet Tanrıçası Nâmuslu insanları özellikle iffetli kadınları korur > Kökeni: Türkçe

Üygenarık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üygen+arık Altay, Tuva, sogay destanlarında adı geçen bir Tanrıça > Kökeni: Türkçe

Üzbe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı > Kökeni: Türkçe

Üzlünçüğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olağanüstü, fevkalade > Kökeni: Türkçe

Üzüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh, öz, tin V harfi ile başlayan isimler > Kökeni: Türkçe

erkek bebek isimleri,  türkçe erkek isimleri,  anlamlı bebek isimleri,  keşfedilmemiş isimler,  bebek isimleri 2019,  popüler erkek bebek isimleri 2019,  değişik bebek isimleri,  dini bebek isimleri,

Yorumlar (0)