Türkçü İsimler, Türkçe Adlar, Öz Türkçe İsimler

Türkçü İsimler, Türkçe Adlar, Öz Türkçe İsimler 

TÜRKÇE ADLAR (Aradığınız adı aşağıdaki harflerle arayabilirsiniz.)

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Öz Türkçe İsimler ve Anlamları


Çocuklarına Türkçe adlar koymak isteyenler için en güzel Türkçe isimler üzerine bir derleme yaptık. Ayrıntılı adlar sözlüğüne yukarıdaki harflerden ulaşabilirsiniz.

Türkçe İsimler ve Anlamları 
Öz Türkçe İsimler ve Anlamları


A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Abay- Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası

Ada Kutay - Türk mitolojisinde Gök aleminin efendisi. Ülgen

Adal - Ün kazanmış, ünlü

Adayış - Hedefleri için  çaba sarf etme 

Akın - İlerleme, sefer

Akınalp - Kendini geliştiren bilge ve güçlü kişi

Aktuğ - Türk mitolojisinde iyilik tanrısı. Aktu

Alkım - Gökkuşağı

Alp - Yiğit kişi

Alparslan - Arslan gibi güçlü erkek - Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı

Alpay - Yiğit

Alpdem - Dürüst ve güçlü 

Alper - Yiğit

Alperen - Dürüst ve inançlı kişi.

Alpkunt - Karakterli 

Alpkutay - İpek gibi değerli 

Alptekin - İyi huylu yiğit kişi - Gazneliler Devleti’nin kurucusu Türk hükümdar

Altan - Altın 

Altay - Türk, mitolojisinde Dağ Tanrısı

Altınay - Değerli kişi

Anıl - Amaç - Hafıza

Arat - Türk mitolojisinde Ölüm Balığı

Arca - Temizce

Arçuray - Türk mitolojisinde ormanları koruduğuna inanılan varlık

Arda - İşaret çubuğu - Sonra gelen

Arday - Temiz bir görüntüsü olan

Ardıç - Güzel kokulu bir ağaç.

Ardıl - Birinin ardından onun yerine geçen kişi - halef

Argun - Orta Asya’da yaygın bir hayvan.

Arıkan - Türk mitolojisinde iyi ruh - Aruğ Han

Arıl - Tüm kötülüklerden temizlenmiş.

Arın - Güneşin vurduğu dağ yüzü - Temiz

Armağan - Hediye

Arslan - Aslan - Cesur

Artun - Gururlu

Artunç - Tunç gibi sağlam.

Asutay - Hırçın at

Ata - Geçmişte yaşamış büyük

Atakan - Hükümdar olan ata

Atalay - Bilinir olan, ünlü

Atay - Türk mitolojisinde Ceza Tanrısı

Atılay - Bilinir olan

Atınç - Atılgan

Atilla (Attila) - İdil Irmağı gibi parlak - Avrupa Hun hükümdarı

Ayaz - Türk mitolojisinde Soğuk Tanrısı

Aybars - Güçlü ve güzel - Hun İmparatoru Atilla’nın amcası

Ayberk - Güçlü, dayanıklı ve güzel

Aybey - Memluk Devleti’nin kurucusunun adı

Aydın - Işıklı - Bilge 

Aydoğan - Doğuşuyla etrafa mutluluk saçan

Aydoğdu - Ay gibi güzel

Ayhan - Ay kağanı - Oğuz Han’ın annesi

Ayınç - Heybet, hürmet

Aykun - Türk mitolojisinde güç tanrısı

Aykut - Eski Türklerde aydan geldiği düşünülen kutsal güç

B Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Baran - Varan, ulaşan

Barış - Savaşın bitirilmesi,

Barlıbars - Varlıklı ve pars gibi güçlü erkek

Barlıbay - Varlıklı adam

Bartu - Zenginlik

Başar - Başarılı kişi

Başat - Herkesten güçlü

Batı - Güneşin batış yönü

Batu - Bahadır

Batuhan - Güçlü hükümdar - 13. yüzyılda yaşamış Altınordu hükümdarı

Batur - Türk mitolojisinde Cesaret Tanrısı - Cesaretli

Baturalp - Cesaretli

Baybars - Pars gibi güçlü - Memluk Devleti’nin en güçlü sultanlarından birinin adı - Moğolları yenebilen tek Müslüman hükümdar 

Bayhan - Zengin hükümdar

Bayram - Kutlu gün

Berkan - Geçmişine bağlı

Berkant - Sözünün eri

Berkay - Sağlam, güçlü

Berke - Kamçı

Berkehan - Güçlü hükümdar - 13. yüzyılda yaşamış Altınordu hükümdarı

Berkin - Sağlam, güçlü

Berkinay - Güçlü. (En küçük erkek evlat için tercih edilir. İnay: Küçük erkek çocuk.)

Berksan - Meşhur

Bilge - Bilgili, âlim - Bir Göktürk kağanı.

Bilger - Doktor - Akıllı

Bilkan - Bilgili

Birdem - Eski Türkçede “birlik” 

Birkan - Soylu

Birol - Biricik

Birsel - Hareketli

Birsen - Biricik

Boday - Buğday tenli

Bolgan - Olay, hadise

Bora - Fırtınalı yağmur

Boran - Türk mitolojilerinde Yağmur Tanrısı

Boyga - Başına buyruk

Böke - Kahraman

Börteçin - Türklerin Ergenekon’dan çıkmasını sağlayan demircini

Börü - Türklerin kutsal saydığı efsanevi kurt

Buğra - Türk mitolojisinde Karahan’ın oğlu. Erkek deve

Bulcahan - Türklerin ve Moğolların ilk atası olan kağan

Bulunç - Vicdan

Buluş - İcat

Bulut - Sıvı hâle gelmeden atmosferde dolaşan su zerreleri.

Bumin - Baykuş- Büyük bir Türk kağanı

Burutay - Türk mitolojisinde yağmur piri

Büge - Büke olarak da kullanılır. Türk mitolojisindeki efsanevi ejderhanın adıdır

C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Cengiz - Büyük Moğol hükümdarı

Ceyhun - Orta Asya’nın en uzun nehri

Coşkun - Heyecanlı kimse

Ç Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Çağaşan - Çağının ilerisinde 

Çağatay - Yavru at - Cengiz Han’ın oğlu

Çağdaş - Uygar

Çağlar - Coşkulu kimse

Çağlayan - Şelale

Çağrı - Çakır kuşu - Davet

Çelik - Su ile sertleştirilen demir

Çetin - Zorlu

D Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Demir - Demir 

Demirhan - Türk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı

Demirkan - Türk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı

Denizalp - Deniz gibi hırçın ve güçlü

Deren - Derleyen - düzenleyip işleri yoluna koyan

Devrim - Mevcut düzeni değiştirmek

Diren - Karşı koyma anlamında 

Direnç - Zorluklara karşı gösterilen çaba

Direniş - Bir düşünce ya da durumu vazgeçmeden savunma

Diriliş - Yeniden üstün hâle gelme

Doğa - Yaşamın var olduğu alan

Doğan - Bir kuş türü

Doğanay - Ayın ilk ve parlak hâli

Doğulay - Türk mitolojisinde açgözlülük tanrısı

Doğuş - Ana karnından çıkış

Dolunay - Yeni ay

Doruk - En üst nokta

Duralp - Her zaman yiğit ve mert 

Durmuş - Uzun ömürlü

Dursun - Uzun ömürlü

Durualp - İyi kalpli yiğit

E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Ediz - Değerli kimse - Yüksek

Egemen - Bağımlı olmayan

Ekin - Olgunlaşmış tahıl.

Ekinç - Kültür

Elçin - Karşılıklı yardım

Elgin - Farklı, diğerlerinden başka

Emek - Harcanan çaba

Emrah - Eski Türkçedeki Amrak kelimesinden gelmektedir - sevimli, sevgili

Emre - Aşık, tutkun

Engin - Açık deniz

Eralp - Yiğit

Eray - Güzel yüzlü yiğit

Erbatur - Yiğit

Erce - Yiğitçe savaşan asker

Erdal - Genç

Erdem - Ahlak ve etik değerleri ifade eden kavram

Erden - El değmemiş

Erdenay - Türk mitolojisinde Tanrıların insanlara bildirmek istedikleri kararları  ileten ruh

Erdi - Amacına ulaşan

Erdil - Vakarlı, oturup kalkmayı bilen

Erdinç - Güçlü

Erdoğan - Doğuştan yiğit olan kişi

Eren - Sezgisi yüksek ve yiğit kişi

Erenalp - Sezgisi yüksek ve yiğit kişi

Erenay - Deneyimli

Ergin - Yetişkin, olgun

Ergül - Türk ve Moğol mitolojisinde hayır dua 

Ergüz - İlkbahar

Erhan - Yiğit hükümdar

Erinç - Ulaşılan dilek

Eriş - Pek çok

Erkan - Yiğit

Erke - Enerji - Türk mitolojisinde baştan çıkarıcı tanrıça

Erki - Türk mitolojisinde zenginliği ile ünlü bir bey

Erkin - Özgür

Erkunt - Güçlü erkek

Erkut - Kut sahibi erkek

Erlinay - Erkekçe davranan

Erman - Yiğit

Erol - “Yiğit ol!” anlamında

Ersen - Yiğit

Ersin - Yiğit

Ersun - Yiğitliğini gösteren

Ertan - Sabahın ilk saatleri

Ertinay - Ruhunda kahramanlık olan

Ertuğ - Savaşçı

Ertuğrul - Dürüst ve güçlü kişi

Ertunç - Tunç gibi sağlam

Esen - Sağlıklı

Esin - İlham

Esinti - Hafif rüzgâr

Esli - Türk mitolojisinde İltekin’in oğlu - Karakter sahibi.

Evren - Kainat, varlığın tamamı

Evrim - Biyolojik ve zamansal değişim

Evşen - Eve mutluluk veren

Eylem - Mevcut duruma karşı verilen mücadele

G Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Gediz - Göl

Giray - Kırım hanlarının kullandığı san

Gökalp - Mavi gözlü yiğit - Ertuğrul Gazi’nin amcası

Gökay - Mavi gözlü

Gökbörü - Türk ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan - Asena

Gökçay - Estetik görünüşlü

Gökçe - Gösterişli

Gökdeniz - Gözleri mavi ve deniz gibi - Engin

Gökhan - Türk mitolojisinde Gökyüzü Kağanı

Gökhun - Doğu Hun İmparatorluğu

Gökmen - Kutlu - Orta Asya’da bir dağ

Göksu - Yağmur

Gökşen - Gökkuşağı - Gökyüzü kadar mutlu

Göktuğ - Göktürk Kağanlığı’nın egemenlik simgesi

Göktürk - Tüm Türkleri tek çatı altında toplayan Türklerin atası imparatorluktan olan

Görkem - Güzel görünüş, estetik

Güçlü - Kuvveti fazla olan 

Güler - Güleç

Gültekin - Kül Tigin - Eski Türkçede “kül” ismiyle parçası manasında isimler yapılmıştır

Günay - Güneş gibi ışıldayan - etrafa bilgi yayan

Günce - İnsanın özel bilgilerini günlük olarak paylaştığı betik

Günçin - Bir Hun tankutu

Gündoğdu - Eski Türklerde adaleti simgeleyen isim

Gündüz - Günün ışıdığı saat aralığı - Osman Bey’in babası

Gündüzalp - Ertuğrul Gazi’nin babası veya oğlu

Güner - Tan vakti

Güneri - Çağdaş, çağın gereklerine göre hareket eden

Güneş - Türk mitolojisinde bir bey - Bir yıldız adı

Güney - Dört yönden birisi

Güngör - Neşe içerisinde yaşayan

Güral - Kırmızı yanaklı

Güray - Işık saçan

Gürdal - Soylu

Gürhan - Güçlü - Türk mitolojisinde Dib Yafku’nun oğlu

Gürol - Yiğit ve cömert olan

Güven - Sadakat ve korku yaşamama durumu

Güvenç - Güvenilir, emin kişi

I-İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Ilgar - Hızlı ve etkili karar verebilen 

Ilgı - Türk mitolojisinde Taş-Beg’in oğlu

Ilgın - Hafif rüzgâr - esinti

Ilık - Aklıselim kararlar verebilen - Soğukla sıcak arası

Ilım - Ölçülü davranma erdemi

Işık - Aydınlık

İdikut - Kut sahibi 

İgen - Çok, çokluk içerisinde olan

İlber - Önder

İlberk - Ülkeyi güçlü hâle getiren - liderlik eden

İlberk - Ulusal kahraman

İldeniz - Bilgeliğiyle bilinen Kıpçak Türkü Türk atabeyi - Ülkesi deniz gibi engin olan

İlerk - Ülkenin güçlü yöneticisi

İlge - İlke

İlgi - Bağlılık

İlhan - Hükümdar

İlkay - Hilâl

İlke - Temel bilgi

İlker - İlk erkek çocuk

İlkut - Tanrı tarafından yönetme gücü verilen kişi

İlkutay - Tanrı tarafından yönetme gücü verilen kişi

İlöge - Başbakan, başvezir

İltekin - Buğra Han’ın oğlu - Türk prensi

İlten - Türk mitolojisinde Dağ Tanrısı

İlter - Ülkeyi içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp, derleyen

İltuğ - Bağımsızlık nişanı

İmer - Çok zengin

İnal -Korkut Ata ve diğer soyluların tahta çıkardığı Kayı Türkü

İnanç - Gönülden bağlanma 

İnay - Küçük erkek çocuk

İnel - Kapgan Kağan’ın küçük oğlu

İrten - Tuva Türkçesinde sabah

İstenç - İrade

K Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Kaan - Türk hükümdarlarına verilen ad

Kağan - Türk hükümdarlarına verilen ad

Karahan - Türk mitolojisinde Dib-Yafku’nun oğlu -  Güçlü hükümdar

Kaya - Büyük taş kütlesi 

Kayaalp - Ertuğrul Gazi’nin dedesi

Kayahan - Kaya gibi güçlü hükümdar

Kayhan - Güçlü hükümdar

Kayıtbay - Bir Memluk sultanı

Kayra - Yeniden, tekrar - Bağışlayıcı

Kayraalp - Merhametli yiğit

Kıraç - Verimsiz toprak

Kıvanç - Övünç, iftihar

Kongar - Koyu kahverengi

Koral - Sınır muhafızı

Koralp - Yürekli yiğit

Koray - Yürekli, cesur

Korkut - Dolu tanesi - Eski Türk inanışındaki ak sakallı bilge

Köksal - Sağlam temeller üzerinde duran

Kubat - Büyük boyutlu

Kut - Türk halk inancında kutsal enerji, yaşam gücü

Kutal - Tanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi


 
Kutalmış - Tanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi

Kutay - Kutlu

Kürşat - 40 askeriyle birlikte Çin sarayını basan Türk Kahraman

L Harfi

Laçin - Yiğit - Bir Memluk sultanı - Kartal

M Harfi

Mergen - Türk mitolojisinde Akıl Tanrısı

Meriç - Kuş iskeleti

Mete - MÖ 209 – MÖ 174 arasındaki Asya Hun Devleti hükümdarı

Metehan - MÖ 209 – MÖ 174 arasındaki Asya Hun Devleti hükümdarı

Mutlu - Mesut

Müren - Türk mitolojisinde ırmağın koruyucu ruhu

O-Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Ogün - Mutlu olunacağına inanılan gün

Oğuz - Türklerin atası - En büyük Türk boylarından biri

Oğuzhan - Güçlü hükümdar - Türklerin atası 

Okan - Anlayışlı - Türk mitolojisinde barış tanrısı

Okay - Türk mitolojisinde Sihir Tanrısı

Oktay - Ok gibi güçlü kişi

Olcan - Türk mitolojisine göre Türklerin ve Moğolların ilk ve ortak atası olan kağan

Oltunç - Saygıdeğer kişi

Ongun - Türk mitolojisinde Bereket Tanrısı

Oray - Görgülü kişi

Orçun - Makam sahibi

Orhan - Kağanlık makamını elinde tutan

Orhun - Türklerin tarih sahnesine çıktığı vadinin adı

Orkan - Kağana ait toprak

Orkun - Türklerin tarih sahnesine çıktığı vadinin adı

Orkut - Eski Türklerde kutsal sayılan yer 

Ortun - Ortanca çocuk

Ozan - Halk şairi - Eski Türklerde merasimleri yöneten kişi

Öge - Temel unsur - Son Uygur kağanı

Ögen - Küçük ırmak

Öğüt - Nasihat

Öktem - Onurlu

Ökten - Akıllı

Önal - Önde olan - öncü

Önay - Önde olan - öncü

Öncel - Diğerlerinden daha önde olan

Önder - Ülkenin temellerini kuran kişi - Bir organizasyona liderlik eden kişi

Öngün - Herkesten farklı

Övünç - Kıvanç

Özalp - Doğuştan yiğit olan 

Özer - Yiğit

Özgen - Özen gösteren

Özgüç - Maneviyat

Özgür - Bağımlı olmayan

Özhan - Kağan soyundan gelen kişi

Özkan - Kağan soyundan gelen kişi

P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Pamir - Türkistan’da bulunan bir dağ grubu 

Pars - Yırtıcı bir hayvan

Parslan - Pars

Paşa - Kurmay düzeyinde askeri rütbeli kişi

Payna - Türk kültüründe Bereket Töreni

Pusat - Türk kültüründe silaha verilen ad

R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Rona - Attila’nın oğlu 

S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Saltuk - Özgür kişi - İlk Müslüman Türk hükümdarı (Saltuk Buğra Han)

Salur - Kılıç 

Sanberk - Sağlamlığı ile tanınan

Sancak - Alay bayrağı

Sarkan - Türk ve Macar mitolojisinde Ejderha Tanrısı

Sarp - Erişilmesi zor - engebeli

Sarsılmaz - Dirayetli

Savaş - Fiziksel çarpışma

Savcı - Osman Bey’in kardeşi - EHikmetli sözler söyleyen kişi

Sayda - İçi dışı bir 

Saygınç - Saygıdeğerlik

Saylam - Seçkin kişi

Saylan - Uçurum

Seçkin - Soylu - üstün

Seğmen - Silahlı yiğit

Selçuk - Güzel konuşan

Sencer - Kale

Seren - Derleyip toplayan, düzenleyen - Arslan Han’ın oğlu

Sergen - Yüksek düzlük

Serin - Sakinlik - Hafif düzeyde soğuk

Sonalp - Son yiğit anlamında en son doğan erkek çocuğa konulan isim

Sonay - Son güzel anlamında son doğan çocuğa konulan isim


 Soner - Son yiğit anlamında son doğan çocuğa konulan isim

Sonsuz - Ebediyete kadar sürecek olan - ebedi

Sunay - İyilik yapan - Yüreği ay gibi parlak olan

Sungur - Akdoğan

Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Şanlı - Tanınmış ad sahibi 

Şaylan - Eski Türklerde bayram kutlamaları

Şen - Mutlu - neşeli

Şener - Neşeli

Şenol - Daima neşeli olan

Şensoy - Neşesi soyundan alan

Şeren - Çevik

Şeylan - Eski Türklerde bayram kutlamaları

Şırıl - Akarsu sesi

T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Talay - Türkmitolojisinde Okyanus Tanrısı

Talu - Çok bilgili kişi - Okyanus

Tan - Günün ilk ışıklarının belirdiği zaman 

Tanal - Şafak sökmeden önce beliren kızıllık

Tanalp - Şafak sökmesi gibi huzurlu yiğit kimse

Taner - Şafak sökmesi gibi huzurlu yiğit kimse

Tanju - Tanhu- Hun kağanılarının ünvanı

Tankutay - İpek gibi parıldayan şafak ışığı

Tansen - Tan gibi huzurlu

Tantuğ - Sabahın doğuşunun alametleri

Tardu - Armağan - hediye

Targutay - Türk mitolojisinde ilk insan - Adem

Tarkan - Eski Türklerde bir soyluluk unvanı - Saygın kişi

Taşkın - Coşkulu - heyecanlı

Taygun - Torun

Taykut - Kutlu 

Tekin - Prens - güvenilir 

Teoman - Mete Han'ın babası - duman

Timur - Timur imparatorluğunun Türk hükümdarı - demir

Tolga - Zırhlı başlık

Tolgay - Yaşama alanı - çevre

Tolun- Türk mitolojisinde Verimlilik Tanrısı

Tolunay - Eski Türkçe dolunay

Tolunbay - Dolunay kadar güzel anlamında 

Tomurcuk - Bitkiden doğan filiz

Toprak - Ülke 

Toralp - Gururlu

Torku - İpek

Toygan - Varlıklı - mülk sahibi

Toygar - Bir tür serçe

Tuğra - Osmanlı hükümdarlarının imzası

Tuğrul - Dumrul adlı yırtıcı bir kuş türü

Tuğşad - Buhara 'nın yöneticisi - kağanın yardımcısı

Tulpar - Türk mitolojisindeki kanatlı at 

Tuman - Teoman adının aslı - Duman - Mete Han'ın babası

Tuna - Bir kaplan türü

Tunahan - Kaplan kadar güçlü han

Tunay - Sükunet - Gece aydınlığı

Uğur
Ulaş
Ülgen
Ülker
Ülkü
Uluç
Ünal
Ünalp
Ünay
Ünel
Ünol
Ünsal
Ünver
Ural
Üregir
Uruz
Utku
Uzhan
Varol
Volkan
Yağız
Yağmur
Yakut
Yalçın
Yaman
Yanal
Yarkan
Yarkay
Yarkın
Yaşar
Yavuz
Yektaş
Yenal
Yener
Yengür
Yerbay
Yerbey
Yerşan
Yertunç
Yiğit
Yıldıray
Yıldırım
Yıldızalp
Yıldızay
Yıldızbay
Yıldızbek
Yıldızbey
Yıldızcan
Yıldızer
Yıldızhan
Yıldızkan
Yılmaz
Yücel
Yüksel


Türkçe Kız Çocuk Adları


Akın
Alma
Altın
Aral
Arıkan
Armağan
Arsal
Arzu
Asana
Aşına
Atun
Ay
Ayça
Ayçiçek
Aydın
Ayız
Aykut
Ayla
Aysel
Banu
Başak
Begüm
Belgi
Belgü
Benek
Bengi
Bengü
Bergü
Bilge
Buğday
Burcu
Burçak
Burçın
Burla
Bükün
Bürçü
Ceyhun
Çağla
Çemen
Çiçek
Çiçem
Çiğdem
Çilen
Çimen
Damla
Deniz
Dilek
Duru
Duygu
Ebin
Ebren
Ediz
Ekin
Engin
Erdem
Erinç
Erten
Esen
Eser
Esin
Gönül
Gözde
Güler
Günay
Gürbüz
Işığ
Işık
Işıl
Işılay
Irmak
İdil
İlbilge
İmrem
İnci
İrinç
İrtiş
İtil
Kayça
Kırçiçek
Kıvanç
Konçuy
Kutku
Külden
Külegen
Mengü
Mınar
Olcay
Oya
Öğünç
Övünç
Özge
Pamuk
Petek
Pınar
Selçen
Sevgi
Sevim
Sevinç
Seyhun
Sezen
Sezer
Sırma
Suna
Temren
Tengiz
Tolunay
Tuna
Tura
Turanç
Turga
Turna
Tuygu
Uğur
Umay
Umut
Ülker
Ülkü
Üzüm
Yağmur
Yaprak
Yaşar
Yeter
Yıldız
Yinçü
Yonca
Yumak

Yorumlar (0)