U Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

U Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

U Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

U Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

U Harfiyle Başlayan Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ubab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UBAB

(Ar.) Er. 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel.

Ubeyd

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ubeyde). > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UBEYD

(Ar.) Er. - (bkz. Ubeyde).

Ubeyde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

UBEYDE

(Ar.) Ka. - Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah.

Ubeydullah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Allah'ın kulu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UBEYDULLAH

(Ar.)Er. - Allah'ın kulu.

UCAER

(Tür.) Er. - Değerli, yüce kimse.

UCATEKİN

(Tür.) Er. – Yücelikte eşsiz kimse.

UÇANAY

(Tür.) Er. - Ay gibi yüksek anlamında.

UÇANOK

(Tür.) Er. - Hızlı, atak, yiğit.

UÇAR

(Tür.) Er. - Uçan, uçucu.

UÇARER

(Tür.) Er. - Uçar er.

UÇBAY

(Tür.) Er. - Sınır beyi.

UÇBEYİ

(Tür.) Er. - Selçuklu ve Osmanlılar'da sınırlardaki askeri güçlerin kumandanlarına verilen ad.

UÇHAN

(Tür.) Er. - Sınır şehir hanı.

UÇKAN

(Tür.) Er. - Deli dolu, havai, toy.

UÇKUN

(Tür.) 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UÇMA

(Tür.) Er. 1. Dağın karlarla örtülmüş dik yamacı.

UÇMAN

(Tür.) Er. - Uçan uçucu.

UÇUK

(Tür.) Er. 1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.

UÇUR

(Tür.) Er. 1. Vakit, an, fırsat. 2. Mevsim.

Ufki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ufka ait, ufukla ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UFKİ

(Ar.) Er. - Ufka ait, ufukla ilgili.

UFUK

(Ar.) 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UFUKTAN

(a.t.i.) Er. - Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta.

UĞAN

(Tür.) - Yüce, yüksek, güçlü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞANBİKE

(Tür.) Ka. - Uğan bike.

UĞRAŞ

(Tür.) - Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞUR

(Tür.) 1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı. - İslam'da bu tür düşüncelere itibar edilmez. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞURAL

(Tür.) Er. - Uğur - al.

UĞURALP

(Tür.) Er. - Hayırlı yiğit.

UĞURATA

(Tür.) Er. - Hayırlı ata.

UĞURAY

(Tür.) - Uğurlu ay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞURCAN

(Tür.) - İyilikçi ve candan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞUREL

(Tür.) Er. - Eli uğurlu olan.

UĞURHAN

(Tür.) Er. - Hayırlı lider.

UĞURLU

(Tür.) - Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞURLUBAY

(Tür.) Er. - Uğurlu -bay.

UĞURLUBEY

(Tür.) Er. - Uğurlu -bey.

UĞURSAL

(Tür.) Er. - Uğurla ilgili, uğurlu.

UĞURSAN

(Tür.) - Uğuruyla tanınmış olan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞURSAY

(Tür.) Er. - Uğur say.

UĞURSEL

(Tür.) - Uğur sel. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞURSOY

(Tür.) - Uğurlu soydan gelen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞURTAN

(Tür.) Er. - Uğur tan.

UĞURTAY

(Tür.) Er. - Uğurlu genç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞUŞ

(Tür.) 1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2. Benzeyiş. 3. Soy, kabile, soysop. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UĞUZ

(Tür.) Er. - Kutsal, mübarek. Saf, temiz.

UHRA

(Ar.) - Başka, diğer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Ukab

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UKAB

(Ar.) Er. 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı.

Ukbe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ashabın meşhurlarından Ukbe b. Nafı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UKBE

(Ar.) Er. - Ashabın meşhurlarından

Ukde

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UKDE

(Ar.) Er. 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu.

Ukhuvan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Papatya. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

UKHUVAN

(Ar.) Ka. - Papatya.

Uknum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UKNUM

(Ar.) Er. 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.

Ukul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Akıl, us. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UKUL

(Ar.)Er. - Akıl, us.

UKUŞ

(Tür.) Er. - (bkz. Uğuş).

ULA

(Ar.) 1. Birinci. 2. Şan ve şeref sahibi kimse - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ULAÇ

(Tür.) Er. - Bağlayan, bağlayıcı. Sınır.

ULAÇHAN

(Tür.) Er. - Sınır hanı.

ULAĞ

(Tür.) Er. - Ulak.

ULAŞ

(Tür.) - Amacına eriş, isteğine kavuş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ULU

(Tür.) Er. 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin, saygın.

ULUALP

(Tür.) Er. - Çok erdemli, yüce yiğit.

ULUANT

(Tür.) Er. - Kutsal, büyük yemin.

ULUBAŞ

(Tür.) Er. - Yüce, saygın kimse.

ULUBAY

(Tür.) Er. - Yüce, saygın, erdemli kişi.

ULUBEK

(Tür.) Er. - Saygınlığı olan bey.

ULUBERK

(Tür.) Er. - Saygın kişilikli yiğit..

ULUCAN

(Tür.) Er. - Erdemli, saygın, yüce kişi.

ULUÇ

(Tür.) Er. 1. Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan. 2. Ünlü Türk denizcisi Uluç (Kılıç) Ali Paşa'nın adı.

ULUÇAĞ

(Tür.) Er. - Hayırlı, uğurlu dönem.

ULUÇAM

(Tür.) Er. - Ulu - çam.

ULUÇKAN

(Tür.) Er. - Uluç - kan.

ULUDAĞ

(Tür.) Er. - Çok büyük, yüce dağ.

ULUDOĞAN

(Tür.) Er. - Doğuştan yüce, uğurlu kimse.

ULUER

(Tür.) Er. - Saygın, uğurlu, yüce kimse.

ULUERKAN

(Tür.) Er. - Saygın, yüce, soylu kimse.

ULUĞ

(Tür.) Er. - Ulu, büyük, saygın.

ULUHAN

(Tür.) Er. - Büyük, saygın hükümdar.

ULUKAAN

(Tür.) Er. - Büyük, saygın hükümdar.

ULUKAN

(Tür.) Er. - Soylu yüce kandan gelen.

ULUKUT

(Tür.) Er. - Çok uğurlu, kutlu kimse.

ULUM

(Tür.) - Ululuk, haşmet, büyük gösteriş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ULUMAN

(Tür.) Er. - Ulu, yüksek, saygın kimse.

ULUMERİÇ

(Tür.) Er. - Ulu meriç.

ULUN

(Tür.) 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ULUNAY

(Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ULUÖZ

(Tür.) Er. - Özü yüce, saygın kimse.

ULUS

(Tür.) 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret, kavim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ULUSAN

(Tür.) Er. - Adı yüce tanınmış kimse.

ULUSAN

(Tür.) Er. - Yüce şanlı kimse.

ULUSOY

(Tür.) Er. - Ulu, yüce, soylu.

ULUSU

(Tür.) Er. - Yüce, kutlu su.

ULUŞAHİN

(Tür.) Er. - Ulu şahin.

ULUTAN

(Tür.) Er. - Ulu tan.

ULUTAŞ

(Tür.) Er. - Ulu taş.

ULUTAY

(Tür.) Er. - Ulu tay.

ULUTEKİN

(Tür.) Er. - Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli.

Ulvi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

ULVİ

(Ar.) Er. - Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen.

Ulviye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Ulvi). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

ULVİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Ulvi).

UMA

(Tür.) Er. 1. Hediye, armağan. 2. Konuk, misafir.

UMAN

(Tür.) Er. - Umudu olan, bekleyen, umutlu.

UMAR

(Tür.) - Çare, çıkar yol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UMAY

(Tür.) 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu. - İsim olarak kullanılmaz.

UMMAN

(Ar.) - Ulu, büyük, engin deniz, okyanus. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UMRAN

(Ar.) 1. Bayındırlık, ma-murluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UMUR

(Tür.) - Görgü, bilgi, deneyim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UMURAL

(Tür.) Er. - Görgü, bilgi, deneyim kazan.

UMURALP

(Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, yiğit.

UMURBAY

(Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, saygın kişi.

UMURBEY

(Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, kişi.

UMUT

(Tür.) - Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UNAN

(Tür.) 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UNAT

(Tür.) - Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UNGAN

(Tür.) Er. 1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.

UNSUR

(Ar.). - Öğe, ilke, eleman. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

URAL

(Tür.) Er. - Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ.

URALP

(Tür.) Er. - Kentli yiğit.

URALTAN

(Tür.) Er. - Ur - altan.

URALTAY

(Tür.) Er. - Ur - altay.

URAM

(Tür.) Er. - Büyük, geniş yol.

URAN

(Tür.) - Yetenekli, usta, becerikli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

URANDU

(Tür.) Er. 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.

URANGU

(Tür.) Er. - Savaşçı, savaşkan.

URAZ

(Tür.) Er. - Şans, talih.

Uraza

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

URAZA

(Ar.)Er. 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.

URGUN

(Tür.) Er. 1. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. 2. Gizli.

URHAN

(Tür.) Er. - Yüksek rütbeli han.

URKAN

(Tür.) Er. 1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.

URLUK

(Tür.) Er. - Aile, soy sop. Tohum.

URUÇ

(Ar.) - Yukarı çıkma, yükselme, ağma. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

URUK

(Tür.) Er. 1. Tane, tohum. 2. Nesil, kuşak, soy.

URUZ

(Tür.) Er. - Hedef, amaç, gaye.

URVE

(Tür.) - Kulp, sağlam. Urvetü'l-Vuska, sağlam kulp. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Sahabe adlarındandır

URZA

(Ar.) - Hedef, amaç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

USAL

(Tür.) Er. 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.

USALAN

(Tür.) Er. - Akıl alan, akıllı.

USALP

(Tür.) Er. - Akıllı yiğit.

USARE

(Tür.) Ka. - Özsu.

USBAY

(Tür.) Er. - Akıllı, saygın kişi.

USBERK

(Tür.) Er. - Şimşek gibi parlak akıllı kimse.

USBEY

(Tür.) Er. - Akıllı kişi.

USER

(Tür.) Er. - Akıllı kişi.

USHAN

(Tür.) Er. - Akıllı hükümdar.

USKAN

(Tür.) Er. - Akıllı soydan gelen.

USLU

(Tür.) - Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

USLUER

(Tür.) Er. - Akıllı, olgun kişi.

USMAN

(Tür.) Er. - Akıllı, zeki kimse.

USUM

(Tür.) Er. - Akıllı.

USUN

(Tür.) - Hüzün. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

USUNBİKE

(Tür.) Ka. - Hüzünlü hanım.

UTARİD

(Ar.) - Merkür. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

Utbe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meşhur sahabelerden bazılarının ismi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UTBE

(Ar.) Er. - Meşhur sahabelerden bazılarının ismi.

UTKAN

(Tür.) Er. 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

UTKU

(Tür.) - Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan, mutlu sonuç, zafer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UTMAN

(Tür.) Er. - Şerefli, edepli, terbiyeli kimse.

UYAR

(Tür.) Er. 1. Uygun yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

UYARALP

(Tür.) Er. - Uysal, nazik yiğit.

UYAREL

(Tür.) Er. - Uyar el.

UYGAN

(Tür.) Er. - Uyumlu, uyan.

UYGAR

(Tür.) - Kültürlü, eğilimli, görgülü, medeni. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UYGU

(Tür.) - Uyum, uygunluk. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UYGUN

(Tür.) 1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UYGUNEL

(Tür.) Er. - Uygun el.

UYGUNER

(Tür.) Er. - Uygun uyumlu, olumlu.

UYGUR

(Tür.) 1. Orta Asya'da büyük devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat yapıtları bırakmış olan bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UYGURALP

(Tür.) Er. - Uygar yiğit. Uygur'a mensup kişi.

UYSAL

(Tür.) - Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UYUN

(Ar.) - Gözler. Pınarlar, kaynaklar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UZ

(Tür.) 1. İyi, güzel. Uygun, doğru. 2. Usta. 3. Temiz, dikkatli. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 4. Yakın, içten. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UZALP

(Tür.) Er. - İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.

UZAY

(Tür.) - Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UZBAY

(Tür.) Er. - İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.

UZCAN

(Tür.) Er. - Uysal, uyumlu, iyi insan.

UZEL

(Tür.) - Usta, becerikli kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UZER

(Tür.) Er. - Becerikli, akıllı kişi.

Uzeyle

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir harabe ismi. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

UZGÖREN

(Tür.) Er. - Gerçeği önceden görebilen.

UZHAN

(Tür.) Er. - Ülke ve halkına faydalı olan.

UZKAN

(Tür.) Er. - Erdemli soydan gelen.

Uzlet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

UZLET

(Ar.) Er. - Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma.

UZMA

(Ar.) - Büyük, en büyük. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UZMAN

(Tür.) - Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

UZSAN

(Tür.) Er. - Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan.

UZSOY

(Tür.) Er. - İyi nitelikli soydan gelen.

UZTAN

(Tür.) Er. - Uz - tan.

UZTAŞ

(Tür.) Er. - Uz - taş.

UZTAV

(Tür.) Er. - Uz - tav.

UZTAY

(Tür.) Er. - Uz - tay.

UZTEKİN

(Tür.) Er. - Uz - tekin.

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Arapça İsimler Arapça Adlar Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça, Arapça Farsça İsimler, Arapça Farsça Çocuk İsimleri, Arapça İsimler Erkek, Arapça İsimler Kadın, A Harfiyle Başlayan İsimler, Arapça isimler erkek, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Arapça isimler sözlüğü, Arapça isimler ve Türkçeleri, Osmanlı kızı isimleri ve anlamları, suriye bayan isimleri, Farsça kızı isimleri, Arapça isimler yazılışı, Arapça isimler erkek, osmanlı kızı isimleri ve anlamları, Arapça isimler ve Türkçeleri, Arapça isimler sözlüğü, suriye bayan isimleri, Allahın mucizesi anlamına gelen isimler, Farsça kızı isimleri, arap isimleri uzun, bebek isimleri erkek, bebek isimleri 2019, modern bebek isimleri 2016, kuranda gecen bebek isimleri, bebek isimleri dini, duyulmamış isimler ve anlamları, ikibin on yedi erkek bebek isimleri, modern erkek bebek isimleri, Sözlük, Türkçe

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:16
YORUM EKLE