Ü Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Ü Harfiyle Başlayan İsimler, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları

Ü Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Ü Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Ü Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Üç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üç sayısı. (Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan) > Kökeni: Türkçe

Üden Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kapı Tanrısı Evlerin kapılarını ve yeraltına giden geçidi korur > Kökeni: Türkçe

Üge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Üyge) Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ügit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon > Kökeni: Türkçe

Üğdül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahşiş, ihsan > Kökeni: Türkçe

Ükelge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, bahşiş > Kökeni: Türkçe

Ülegü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüm, kısım, pay > Kökeni: Türkçe

Üleşür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı > Kökeni: Türkçe

Ülgen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulu, kebir 2. İri, büyük, heybetli, genişEski dönem Tanrılarından ( Türk mitolojisinde iyilik Tanrısı) > Kökeni: Türkçe

Ülgi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örnek, numune > Kökeni: Türkçe

Ülgüdür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örnek, numune > Kökeni: Türkçe

Ülgüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Örnek, numune > Kökeni: Türkçe

Ülke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt > Kökeni: Türkçe

Ülkem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülke, memleket sevgisi > Kökeni: Türkçe

Ülken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Ülgen) > Kökeni: Türkçe

Ülken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün, süper > Kökeni: Türkçe

Ülker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2. Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3.Kadife, peşkir, gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav > Kökeni: Türkçe

Ülker

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım > Kökeni: Türkçe

Ülker çeriğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Savaş hilesi, savaş taktiği > Kökeni: Türkçe

Ülkü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İdeal, hedef, olacağına inanılan.”Olan, değil, olması gereken.”2. Prensip, adet, düstur 10. Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı > Kökeni: Türkçe

Ülkü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey > Kökeni: Türkçe

Ülkücü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen > Kökeni: Türkçe

Ülküdaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse > Kökeni: Türkçe

Ülküm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülkü sevgisi > Kökeni: Türkçe

Ülüglü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talihli, kısmetli, bahtı açık > Kökeni: Türkçe

Ülük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (ülüg) Kısmet, nasip, pay > Kökeni: Türkçe

Ülükbulmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ülük+bulmuş Uygur kağanlarının unvanlarından > Kökeni: Türkçe

Ülüş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2. Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konu.komşuİçin ayrılan ve saklanan pay > Kökeni: Türkçe

Ümit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Umut ün > Kökeni: Türkçe

Ünal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ün+Al 2. İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey) > Kökeni: Türkçe

Ünal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün alan. İnal soyundan gelen > Kökeni: Türkçe

Ünaldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ün+Aldı Ünlü, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ündev

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Namlı, meşhur > Kökeni: Türkçe

Ünlü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Meşhur, namlı, tanınmış 2. Gür sesli, sesini duyuran > Kökeni: Türkçe

Ünsal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adın duyulsun dileği > Kökeni: Türkçe

Üregen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bereketli, münbit > Kökeni: Türkçe

Üregir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, bereket, üretkenlik > Kökeni: Türkçe

Ürek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürek, kalp > Kökeni: Türkçe

Üreklü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, yiğit > Kökeni: Türkçe

Ürentuyun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üren+tuyun Eski dönem, yakut Tanrı adlarından > Kökeni: Türkçe

Ürgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kıvılcım, şerare > Kökeni: Türkçe

Ürgese Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hîle Tanrısı İnsanların hîle yapıp birbirlerini aldatmalarını sağlar > Kökeni: Türkçe

Ürgüç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Körük, demirci körüğü > Kökeni: Türkçe

Ürk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dehşet, korku, çekince > Kökeni: Türkçe

Ürkmez

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, korkusuz > Kökeni: Türkçe

Ürküt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ürkütücü, dehşet verici > Kökeni: Türkçe

Ürük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Süregen, daimi > Kökeni: Türkçe

Ürün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan > Kökeni: Türkçe

Üründük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Verimli, seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Üründül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Seçkin, güzide > Kökeni: Türkçe

Ürüng

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Maneviyat, manevi güç, 2. Temiz, pak > Kökeni: Türkçe

Üste

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galip, faik > Kökeni: Türkçe

Üstek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün, galip, faik > Kökeni: Türkçe

Üstün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstte olan, galip, faik, muzaffer > Kökeni: Türkçe

Üstün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstte olan > Kökeni: Türkçe

Üstüngü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece > Kökeni: Türkçe

Ütgür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hızlı, seri, çabuk > Kökeni: Türkçe

Üyen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İlkeli, özüne bağlı 2. İyilik sever, temiz yürekli > Kökeni: Türkçe

Üyge

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyi, yararlı, zararsız > Kökeni: Türkçe

Üygen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik dolu, temiz kalpli > Kökeni: Türkçe

Üygen Hanım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İffet Tanrıçası Nâmuslu insanları özellikle iffetli kadınları korur > Kökeni: Türkçe

Üygenarık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üygen+arık Altay, Tuva, sogay destanlarında adı geçen bir Tanrıça > Kökeni: Türkçe

Üzbe

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı > Kökeni: Türkçe

Üzlünçüğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olağanüstü, fevkalade > Kökeni: Türkçe

Üzüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Can, ruh, öz, tin V harfi ile başlayan isimler > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:00
YORUM EKLE