Y Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Y Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Y Harfiyle başlayan Arapça farsça İsimler, Y Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Y Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Y Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Y Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Y Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Y Harfiyle başlayan Farsça İsimler

Y Harfiyle başlayan Arapça İsimler, Y Harfiyle başlayan Farsça İsimler

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

YABAN

(Tür.) Er. 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışarı, başka ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası.

Yaban gülü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kır gülü. Bozkır > Kökeni: Türkçe+Farsça

YABAN GÜLÜ

Kadın adı. 1. Kır gülü. Bozkır çiçeği. 2. Kuşburnu. Kökeni: Türkçe+Farsça

YABAR

(Tür.) Er. - Güzel koku, misk.

Yabende

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bulucu, bulan. Keşfeden > Kökeni: Farsça

YABENDE

(Fars.) - Bulucu, bulan. Keşfeden. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YABGU

(Tür.) Er. - Eski Türk devletlerinde "hükümdar" anlamında kullanılan bir unvan.

Yade

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hatıra > Kökeni: Farsça

YADE

(Fars.) Ka. - Hatıra.

YADİGAR

(Fars.) - Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yafes

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YAFES

(Ar.) Er. - Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir.

YAĞAN

(Tür.). - Yağmur, kar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YAĞIN

(Tür.) Er. 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt.

YAĞINALP

(Tür.) Er. - (bkz. Yağın).

YAĞIZ

(Tür.) Er. 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.

YAĞIZALP

(Tür.) Er. - Esmer, güçlü yiğit.

YAĞIZBAY

(Tür.) Er. - Esmer kimse.

YAĞIZER

(Tür.) Er. - Esmer kimse.

YAĞIZHAN

(Tür.) Er. 1. Esmer hükümdar. 2. Yeğni, katı, cesur han.

YAĞIZKAN

(Tür.) Er. - Asil, soylu kan.

YAĞIZKURT

(Tür.) Er. - Esmer, güçlü, kuvvetli kimse.

YAĞIZTEKİN

(Tür.) Er. - Esmer, güçlü, erkek.

YAĞMUR

(Tür.) Ka. - Gökten damlalar halinde düşen su.

YAĞMURCA

(Tür.) Er. - Bir tür geyik. Dağ keçisi.

YAHŞİ

(Tür.) Er. 1. İyi, güzel, çok güzel. 2. Yiğit, yakışıklı. 3. Toy, deneyimsiz genç.

YAHŞİBAY

(Tür.) Er. - İyi tanınan, saygın kimse.

YAHŞİHAN

(Tür.) Er. - Genç, güzel hükümdar.

YAHYA

(İbr.) Er. - 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber.

Yakazan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Yakzan). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YAKAZAN

(Ar.) Ka. - (bkz. Yakzan).

Yaktın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kabak. kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki > Kökeni: Farsça

YAKTIN

(Fars.) Er. - Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki.

Yakub

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". -Hz. Yusuf (a.s.)'un babası ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden (Hz. Ya'kub). Hz. İshak (a.s.)'ın oğlu. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YA'KUB

(Ar.) Er. 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". -Hz. Yusuf (a.s.)'un babası ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden (Hz. Ya'kub). Hz. İshak (a.s.)'ın oğlu. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Yakup

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir peygamber adı > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YAKUT

(Ar.) 1. Parlak kırmızı, şeffaf kıymetli taş. 2. Sibirya'nın kuzey kısmında yaşayan bir Türk kavmi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yakzan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyanık, gözü açık. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YAKZAN

(Ar.) Er. - Uyanık, gözü açık.

YALABUK

(Tür.) Er. 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. Şimşek. 3. Çevik, atik, işgüzar. 4. Kavgada üstün gelen.

YALAP

(Tür.) Er. 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. San renkli bir kuş. 4. Şimşek.

YALAVAC

(Tür.) Er. - Peygamber, elçi.

YALAZ

(Tür.) Er. 1. Alev. 2. Bayrak.

YALAZA

(Tür.) - Alev. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YALAZABEY

(Tür.) Er. - Ateş gibi.

YALAZALP

(Tür.) Er. - Alev gibi parlak yiğit.

YALAZAN

(Tür.) - Berk, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YALAZAY

(Tür.) - Ayın kırmızı ışıklar açar hali. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YALÇIN

(Tür.) Er. 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı.

YALÇINER

(Tür.) Er. - (bkz. Yalçın). Çetin, sert ve yiğit.

YALÇINKAYA

(Tür.) Er. - bkz. Yalçın.

YALÇUK

(Tür.) Er. 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.

YALDIRAK

(Tür.) Er. - Ak, parlak, ışıltılı.

YALE

(Fars.) - Sığır boynuzu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YALGIN

(Tür.) Er. 1. Serap, ılgın. 2. Alev.

YALIM

(Tür.) Er. 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. 3. Kaya. Sarp yer, uçurum. 4. Şimşek. 5. Kuvvet, kudret. 6. Onur, derece. 7. Çalım, gurur.

YALIN

(Tür.) 1. Gösterişsiz, sessiz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YALINALP

(Tür.) Er. - (bkz. Yalın).

YALINAY

(Tür.) - (bkz. Yalın). Ayın en görkemli ve sade görüntüsü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YALINÇ

(Tür.) Er. - Karışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olan.

YALKI

(Tür.) Er. 1. Yalın, tek. 2. Işın.

YALKIN

(Tür.) Er. - (bkz. Yalgın).

YALMAN

(Tür.) Er. 1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak'ın ağzı veya ucu. 2. Sarp, dik. Eğik, eğinik.

YALTIR

(Tür.) Er. - Parlak, parlayan.

YALTIRAK

(Tür.) Er. 1. Işık, parıltı. 2. Kuyruklu yıldız.

YALTIRAY

(Tür.) Er. - (bkz. Yaltır). Ayın ışıltısı.

YALVAÇ

(Tür.) Er. - (bkz. Yalavaç).

YAMAÇ

(Tür.) Er. 1. Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan. 2. Yakın. 3. Bedel, karşılık.

YAMAN

(Tür.) Er. 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir, kurnaz, becerikli.

YAMANER

(Tür.) Er. - Güçlü, cesur erkek.

YAMANÖZ

(Tür.) Er. - Özü güçlü olan.

YANAÇ

(Tür.) Er. - Yön, taraf.

YANAL

(Tür.) Er. 1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, değişik renkli. 3. Kırmızı pembe. 4. Nehir yatağı.

YANAR

(Tür.) Er. 1. Parlayan, parıldayan. 2. Kaplıca. 3. Aralık ve Ocak ayı.

YANIK

(Tür.) Er. 1. Yanmış olan, esmer. 2. Duygulu, dokunaklı. 3. Kavruk, gelişmemiş. 4. Aşık.

YANIKER

(Tür.) Er. - Aşık, vurgun kimse.

YANKI

(Tür.) - Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YAPINCAK

(Tür.) Ka. - Seyrek taneli, kırmızı bereli bir üzüm türü.

YAPRAK

(Tür.) Ka. 1. Bitkilerde ekseriya klorofilli, yeşil renkli, çeşitli şekil ve yapıda olan soluk almaya yarayan uzantı. 2. Kitap yaprağı, varak.

YAREN

(Fars.) Er. - Arkadaş, dost, yakın dost.

Yarıdil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gönül arkadaşı, sevgili. > Kökeni: Farsça

YARIDİL

(Fars.) - Gönül arkadaşı, sevgili. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YARKAYA

(Tür.) Er. - Sarp, uçurumlu kaya.

YARKIN

(Tür.) - Şimşek, ışık, ışıklı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YARLIK

(Tür.) Er. 1. Buyruk, ferman. Yasa, kanun. 2. Yoksul, acınan. 3. Bağış, lütuf.

YARUK

(Tür.) Er. - Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı.

YASA

(Tür.) Er. - Sevinç memnuniyet, beğenme ve alkış ifade eder; yaşasın, ömrü çok olsun, aferin.

YASAN

(Tür.) Er. 1. Tertip, düzen. 2. İmge, belirti. 3. Bir işi yapma isteği, karar. 4. Öngörü. 5. Baskın.

YASAVUL

(Tür.) Er. 1. Koruyucu muhafız. 2. İlhanlılar devrinde ordu müfettişliği yapan kimse. 3. Jandarma, polis.

YASEMİN

(Fars.) Ka. - Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum).

Yaser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YASER

(Ar.) Er. - Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık.

Yasin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kur'an-ı Kerim'in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YASİN

(Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.

YASUN

(Tür.) Er. 1. Tarz, üslup, töre. 2. Doğa, tabiat.

YAŞAM

(Tür.) - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YAŞANUR

(Tür.) - (bkz. Yaşa). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YAŞAR

(Tür.) - Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan adlardır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YAŞIK

(Tür.) Er. - Işık, parıltı, parlaklık.

YAŞIL

(Tür.) Er. 1. Yeşil. 2. Erkek ördek.

YAŞIN

(Tür.) 1. Işık, parlaklık. 2. Gizli. 3. Şimşek.

YATMAN

(Tür.) Er. - Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.

YATUK

(Tür.) Er. 1. Kanun, santur vb. sazların genel adı. 2. Saklanan kullanılmayan şey. 3. Tembel.

Yaver

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yardımcı > Kökeni: Farsça

YAVER

(Fars.) Er. - Yardımcı.

YAVEŞ

(Tür.) Er. 1. Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin. 2. Şefkatli, sevecen.

YAVUZ

(Tür.) Er. 1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı.

YAVUZALP

(Tür.) Er. - (bkz. Yavuz). Çetin ve mücadeleci yiğit.

YAVUZAY

(Tür.) Er. - (bkz. Yavuz). Ayın en güzel hali.

YAVUZCAN

(Tür.) Er. - Güçlü kişiliği olan, kimse.

YAVUZER

(Tür.) Er. - Cesur, güçlü erkek.

YAVUZHAN

(Tür.) Er. - Güçlü hükümdar, hakan.

YAY

(Tür.) Er. 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk. 2. Burç.

YAYALP

(Tür.) Er. - (bkz. Yay). -Sportmen.

YAYBÜKE

(Tür.) Er. - (bkz. Yay).

YAYGIR

(Tür.) Er. - Gökkuşağı.

YAYLA

(Tür.) Ka. - Deniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek yerler.

YAZGAN

(Tür.) Er. - Yazan, yazar.

YAZGANALP

(Tür.) Er. - (bkz. Yazgan).

YAZGI

(Tür.) - Kader, alın yazısı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YAZGÜLÜ

(Tür.) Ka. - Yazın açan gül.

YAZIR

(Tür.) Er. - Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı.

YEDİER

(Tür.) Er. - (bkz. Yediger).

YEDİGER

(Tür.) Er. - Büyük ayı takım yıldızı.

YEDİVEREN

(Tür.) Ka. - Yılda her mevsim çiçek açan gül.

YEFA

(Ar.) - Yüksek yer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yegah

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Türk müziğinin en eski makamlarından. > Kökeni: Farsça

YEGAH

(Fars.) Ka. - Türk müziğinin en eski makamlarından bir terkib.

Yegan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tekler, birler > Kökeni: Farsça

YEGAN

(Fars.) Er. - Tekler, birler.

Yegane

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Biricik, tek > Kökeni: Farsça

YEGANE

(Fars.) Ka. - Biricik, tek.

YEĞİN

(Tür.) Er. 1. Zorlu, katı, şiddetli. 2. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. 3. Bereketli, bol. 4. İyiliği seven. 5. Yakışıklı, güzel, ince. 6. Uygun yerinde.

YEĞİNER

(Tür.) Er. - (bkz. Yeğin).

YEĞREK

(Tür.) Er. 1. İyilik sever. 2. Güzel. 3. Fazla, çok.

Yehud

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yahudi, Hz. Ya'kub'un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YEHUD

(Ar.) Er. - Yahudi, Hz. Ya'kub'un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları.

Yehuda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hz. Ya'kub'un on iki oğlunun en büyüğü. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YEHUDA

(Ar.) Er. - Hz. Ya'kub'un on iki oğlunun en büyüğü.

Yekbun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birleşmek anlamındadır. > Kökeni: Farsça

Yekçeşme

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tek gözlü. > Kökeni: Farsça

YEKÇEŞME

(Fars.) Ka. 1. Tek gözlü. 2. (Tür.) Güneş.

Yekdane

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Eşi benzeri olmayan, tek. > Kökeni: Farsça

YEKDANE

(Fars.) Ka. 1. Eşi benzeri olmayan, tek. 2. Bir çeşit gerdanlık.

YEKPARE

(Fars.) Ka. - Tek parça, bütün, som.

Yekreng

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bir renkte olan. > Kökeni: Farsça

YEKRENG

(Fars.) Ka. 1. Bir renkte olan. 2. Sözünün eri olan. 3. Meşhur bir çeşit lale.

YEKRU

(Fars.) Er. 1. Bir yüzlü, iki yüzlü olmayan. 2. Güvenilir dost.

Yekruye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Yekru) > Kökeni: Farsça

YEKRUYE

(Fars.) Ka. - (bkz. Yekru).

Yeksan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Düz. 2. Bir, beraber. > Kökeni: Farsça

YEKSAN

(Fars.) 1. Düz. 2. Bir, beraber. 3. Her zaman, bir düzeyde. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yeksare

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Bkz. Yekser) yeksare > Kökeni: Farsça

YEKSARE

(Fars.) Ka. - (bkz. Yekser).

Yekser

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yalnız başına. 2. Bir başta > Kökeni: Farsça

YEKSER

(Fars.) Er. 1. Yalnız başına. 2. Bir baştan bir başa. 3. Ansızın, nagehan.

Yekta

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz > Kökeni: Farsça

YEKTA

(Fars.) Er. 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz.

YELAL

(Tür.) Er. - Rüzgar, yel, esinti.

Yelda

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uzun ve siyah şey. Şeb-i yelda > Kökeni: Farsça

YELDÂ

(Fars.) Ka. - Uzun ve siyah şey. Şeb-i yelda; uzun gece.

YELDAN

(Tür.) Er. - Hızlı, süratli.

YELEN

(Tür.) Er. 1. Arzu, istek. 2. Fırtına.

YELER

(Tür.) Er. - Yel gibi hızlı, çabuk kimse.

YELESEN

(Tür.) Er. - Yel gibi hızlı, çabuk.

YELİZ

(Tür.) Ka. - Güzel, havadar, aydınlık.

YELMEN

(Tür.) Er. - Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse.

YELTEKİN

(Tür.) Er. - (bkz.Yeler).

YENAL

(Tür.) Er. - Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir.

YENAY

(Tür.) - Yeni ay, hilal-i ayça. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YENBU

(Ar.) - Pınar, çeşme, kaynak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YENER

(Tür.) - Üstün gelen, kazanan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YENGİ

(Tür.) Er. - Zafer, utku, yenme, alt etme.

YENİSEY

(Tür.) Er. - Eski SSCB'de 3800 km uzunluğundaki ırmak.

YENİSU

(Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YEREL

(Tür.) - Belirli bir yer ile ilgili olan, örf. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YERGİN

(Tür.) Er. - Hüzünlü, tasalı, kaygılı.

Yerhum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Erkek kartal. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YERHUM

(Ar.) Er. - Erkek kartal.

YERSEL

(Tür.) - Yere ait, yerle ilgili. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YERTAN

(Tür.) Er. - Güneşin ilk ışıklan.

Yesar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YESAR

(Ar.) Er. 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı.

Yesaret

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kolaylık. 2. Zenginlik. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YESARET

(Ar.) Ka. 1. Kolaylık. 2. Zenginlik.

Yesari

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YESÂRİ

(Ar.) Er. 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili.

YESÜGEY

(Tür.) Er. - Cengiz Han'ın babası, Kubilay Han'ın kardeşi olan Türk- Moğol hükümdarı.

YEŞİL

(Tür.) Ka. 1. San ile mavinin karışımından oluşan, çoğu bitki yapraklarında görülen renk. 2. Genç, taze. 3. Koyu al renkte at. 4. Yeşil başlı yaban ördeği.

Yeşim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YEŞİM

(Ar.) Ka. - Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş.

YETEN

(Tür.) 1. Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. 2. Süresi dolan, günü gelen. 3. Tüm canlılar, herkes. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YETENER

(Tür.) Er. - Olgun erkek.

YETER

(Tür.) - Sonuncu olması istenen çocuklara verilen adlardır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YETİK

(Tür.) Er. 1. Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun. 2. Güç işleri başaran, becerikli. 3. Delikanlı. 4. İri, büyük.

YETİŞ

(Tür.) - Amacına ulaş, isteğine kavuş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YETİŞEN

(Tür.) - Ulaşan, kavuşan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YETKİN

(Tür.) - Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YETKİNER

(Tür.) Er. - Olgun, kişilikli bilge.

Yezdan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı > Kökeni: Farsça

YEZDAN

(Fars) 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah. - İsim olarak kullanılmaz.

Yezid

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YEZİD

(Ar.) Er. - Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu.

YIBAR

(Tür.) Er. - Misk, amber, güzel koku.

YILDANUR

(Tür.) Ka. - Seneyi aydınlatan, ışık saçan.

YILDIKU

(Tür.) Ka. 1. Yıldız. 2. Ünlü Hun hükümdarı Atilla'nın son karısı.

YILDIR

(Tür.) Er. - Parlak, parlayan, ışıklı ışık.

YILDIRALP

(Tür.) Er. - (bkz. Yıldır).

YILDIRAN

(Tür.) Er. - Parlayan, ışıldayan, ışık saçan.

YILDIRAY

(Tür.) Er. - Parlak, ışık saçan ay.

YILDIRIM

(Tür.) Er. 1. Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, saika. 2. Şiddetli, süratli, çabuk! Yıldırım harekatı. Ünlü Osmanlı padişahı

YILDIZ

(Tür.) Ka. 1. Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak görülen gök cismi, necm, kevkeb, si-tare, ahter. 2. Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan köşeli. 3. Baht, talih. 4. Mesleğinde çok parlamış kimse ve daha çok parlamış kimse, sinema sanatçısı. 5. Kuzey (Denizcilikte).

YILDIZHAN

(Tür.) Er. - Yıldızların hakanı.

YILHAN

(Tür.) Er. - Yıl - han.

YILKAN

(Tür.) Er. - Yıl - kan.

YILMA

(Tür.) Er. - Vazgeçme, korkma, doğru yoldan yürümekten ayrılma, yılma.

YILMAZ

(Tür.) Er. - Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.

YILŞEN

(Tür.) Ka. - (bkz. Yıldanur).

YİĞİT

(Tür.) Er. 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek. 3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.

YİĞİTCAN

(Tür.) Er. - Güçlü, korkusuz, kahraman.

YİĞİTER

(Tür.) Er. - (bkz. Yiğit-can).

YİĞİTHAN

(Tür.) Er. - Yiğit, cesur hakan.

YİĞİTKAN

(Tür.) Er. - Güçlü, cesur soydan gelen.

YOĞUN

(Tür.) Er. 1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan. 2. Dolu, sık. 3. Kalabalık. 4. İri, kaba, kalın.

YOĞUNAY

(Tür.) Er. - (bkz. Yoğun).

YOLAÇ

(Tür.) Er. - Yol gösteren, kılavuz.

YONCA

(Tür.) Ka. - Baklagillerden, kırmızı veya mor çiçek açan, çayır bitkisi.

YORDAM

(Tür.) 1. Kılavuz, rehber. 2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek. 4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YORUÇ

(Tür.) Er. - Komutan, kumandan.

YOSUN

(Tür.) - Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YÖNAL

(Tür.) Er. - Yönünü, cepheni al.

YÖNER

(Tür.) Er. - (bkz. Yönal).

YÖNET

(Tür.) Er. 1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal. 4. Becerikli, yatkın. 5. Biçim, tarz, usul.

YÖNTEM

(Tür.) 1. Yol, tarz, metod. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YÖRÜK

(Tür.) Er. 1. Göçebe. 2. Çabuk yürüyen, hızlı. 3. Hayvancılıkla geçinen göçebe Oğuz Türkleri.

YULA

(Tür.) 1. Meşale. Kandil. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yulet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kuran-ı Kerim’de ihlas suresinde geçer doğmadı ve doğrulmadı anlamına gelir. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YULUĞ

(Tür.) 1. Mutlu, mesut. 2. Hak, adalet. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YUMLU

(Tür.) 1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YUMUK

(Tür.) Ka. 1. Açılmamış çiçek, gül goncası. 2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı.

YUMUŞ

(Tür.) - İş, güç çalışma. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yunus

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YUNUS

(Ar.) Er. 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi.

YURA

(Tür.) Er. - Dağ sırtı.

YURDAER

(Tür.) Er. - Yurdu için doğmuş kimse.

YURDAGÜL

(Tür.) Ka. - Ülkene gül. İlken için yararlı ol.

YURDANUR

(Tür.) Ka. - Yurduna, ülkene ışık saç, aydınlat.

YURDAŞEN

(Tür.) - Yurdu şenlendiren. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YURDAY

(Tür.) - Yurdu aydınlatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YURDCAN

(Tür.) Er. - Yurda canlılık veren.

YURDUSEV

(Tür.) Ka. - Ülkeni, yurdunu sev.

YURT

(Tür.) Er. 1. At, kısrak. At sürüsü. 2. Orman.

YURTSEVEN

(Tür.). - Yurdunu milletini seven. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YURTSEVER

(Tür.) Er. - (bkz. Yurtseven).

Yusuf

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YUSUF

(Ar.) Er. 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.

YUŞA

(Tür.) Er. - Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün.

YÜCE

(Tür.) - Yüksek, büyük, ulu, bala. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YÜCEALP

(Tür.) Er. - Büyük, ulu yiğit.

YÜCEL

(Tür.) - Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YÜCELAY

(Tür.) - (bkz. Yücel). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

YÜCELEN

(Tür.) Er. - Yükselen, yüce bir duruma gelen, ilerleyen.

YÜCESAN

(Tür.) Er. - Saygın bir adı olan.

YÜCESOY

(Tür.) Er. - Saygın, ulu, soylu.

YÜCETEKİN

(Tür.) Er. - (bkz. Yüce).

YÜKSEL

(Tür.) - Yükseklere çık, yücel, basan kazan, ilerle. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yümin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YÜMİN

(Ar.) Er. 1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket.

Yümna

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sağ taraf. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YÜMNA

(Ar.) Ka. - Sağ taraf.

Yümni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören. Kıyamet gününde kitabını sağ tarafından alacak olan. 2. Uğura ait, uğurla ilgili. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YÜMNİ

(Ar.) Er. 1. Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören. Kıyamet gününde kitabını sağ tarafından alacak olan. 2. Uğura ait, uğurla ilgili.

Yümniye

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (bkz. Yümni). > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YÜMNİYE

(Ar.) Ka. - (bkz. Yümni).

YÜRÜK

(Tür.) Er. - (bkz. Yörük). 1. Çabuk ve hızlı yürüyen. 2. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker. 3. Hızlı koşan at.

YÜRÜKER

(Tür.) Er. - (bkz. Yürük).

Yüsr

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kolaylık, rahat. 2. Zenginlik. > Kökeni: Arapça, Türü: Erkek adı.

YÜSR

(Ar.) Er. 1. Kolaylık, rahat. 2. Zenginlik.

Yüsra

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sol taraf. İnşirah ve talak surelerinde geçer. Kolaylık anlamıda taşımaktadır. > Kökeni: Arapça, Türü: Kadın adı.

YÜSRA

(Ar.) Ka. - Sol taraf.

YÜZÜAK

(Tür.) Er. - Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse.

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:04
YORUM EKLE