Y Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Y Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları, Türkçe İsimler, Türkçe Adlar ve Anlamları, en son çıkan isimler,

Y Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Y Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

Y Harfiyle Başlayan Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Kız ve Erkek Çocuk Adları

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yaba

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yapa, yapu) 1. Yapı, oluşum 2. Alet, edevat > Kökeni: Türkçe

Yabagu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yabgu, genel vali > Kökeni: Türkçe

Yabalak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yablak) Dayanıklı, metin, mütehammil > Kökeni: Türkçe

Yaban

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yabancı, yabani, vahşi 2. Yapan, yapıcı > Kökeni: Türkçe

Yabay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapay, yapan, yapıcı, yapılmış > Kökeni: Türkçe

Yabgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Üst düzey yönetici, genel vali 2. Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi Göktürkler döneminde kullanılan unvanlardan > Kökeni: Türkçe

Yabgu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üst düzey yönetici. Özerk kağan > Kökeni: Türkçe

Yabır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2. Güreşçi, dövüşçü > Kökeni: Türkçe

Yabır Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik Tanrısı İyiliğin onun özü olduğu söylenir > Kökeni: Türkçe

Yabıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapı, yapıt, eser, mamulat > Kökeni: Türkçe

Yad

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yabancı, el, değişik, farklı > Kökeni: Türkçe

Yada

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yabancı, yabancılık 2. Büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş > Kökeni: Türkçe

Yadaçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaya, piyade 2. yada taşını kullanan > Kökeni: Türkçe

Yadel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yad+Er Gurbet, yabancı memleket > Kökeni: Türkçe

Yadu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yadçı, yad edici > Kökeni: Türkçe

Yagla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talan, yağma > Kökeni: Türkçe

Yağadur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağış, yağmur, bolluk, bereket > Kökeni: Türkçe

Yağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yagan, yakan) 1. Ucu ateşli ok 2. Yağmur 3. Gökten inen nur 4. Yakın, yar, canan > Kökeni: Türkçe

Yağdıbasan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağdı+Basan Düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden > Kökeni: Türkçe

Yağdıkar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağdı+Kar (kar yağarken doğan) > Kökeni: Türkçe

Yağısavan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağı+Savan Düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan > Kökeni: Türkçe

Yağısıyan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağı+Sıyan (defeden, kovan) > Kökeni: Türkçe

Yağış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yakız. Yavuz) Kara, yanarak kararmış, karaya çalan Cesur, gözü pek, şiddetli, yaman, yiğit > Kökeni: Türkçe

Yağız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Esmer, karaşın > Kökeni: Türkçe

Yağma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk > Kökeni: Türkçe

Yağmur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağmur yağışı > Kökeni: Türkçe

Yağmur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gökyüzünden inen su > Kökeni: Türkçe

Yağmur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Havadaki su buğusu-nun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağış > Kökeni: Türkçe

Yağmurca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sessiz ve kısa süren yağmur 2. Bir geyik türü > Kökeni: Türkçe

Yağrık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakarış, dilek, niyaz > Kökeni: Türkçe

Yağrıkçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yakarıcı, duacı 2. Faydalı, yararlı, işe yarayan > Kökeni: Türkçe

Yağuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yavuk) Sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı > Kökeni: Türkçe

Yaka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Sınır, sınır bölgesi 2. Kıyı, sahil > Kökeni: Türkçe

Yakacık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ eteği > Kökeni: Türkçe

Yakak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ucu ateşli ok > Kökeni: Türkçe

Yakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yakıcı, yok edici 2. Yağan > Kökeni: Türkçe

Yakarca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakan, sıcaklığı artıran > Kökeni: Türkçe

Yakarı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dua, temenni, yakarış, dilek > Kökeni: Türkçe

Yakı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İlaç, em 2. Yakıcı, yakan > Kökeni: Türkçe

Yakıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakılan, enerji, ısı kaynağı > Kökeni: Türkçe

Yakşı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi > Kökeni: Türkçe

Yakşılık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İyilik, güzellik, uygunluk > Kökeni: Türkçe

Yaktu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık, meşale, aydınlık > Kökeni: Türkçe

Yakura

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakın, yakınlık duygusu > Kökeni: Türkçe

Yakuşuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu YAKUT > Kökeni: Türkçe

Yakut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir süs taşı. Bir Türk boyu > Kökeni: Türkçe

Yakuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yağız) > Kökeni: Türkçe

Yalabır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak, parıldayan > Kökeni: Türkçe

Yalabuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak, parlayan, ışık saçan > Kökeni: Türkçe

Yalap

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlak, ışıltı, ışık saçan Eski dönem, Tanrı ad ve sıfatlarından > Kökeni: Türkçe

Yalav

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alev, yalaz > Kökeni: Türkçe

Yalavaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalvaç: peygamber > Kökeni: Türkçe

Yalaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yalın, çıplak, aleni 2. Yalın, parlak, ışıklı, alev > Kökeni: Türkçe

Yalçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz > Kökeni: Türkçe

Yalçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dik, sarp, ulaşılmaz > Kökeni: Türkçe

Yaldır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Parlak, parlayan 2. Yıldır, yıldıran, caydırıcı, ürkütücü > Kökeni: Türkçe

Yaldıran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2. Parlak, parlaklık veren > Kökeni: Türkçe

Yaldırım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldırım > Kökeni: Türkçe

Yaldız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan > Kökeni: Türkçe

Yalduruk / yaltırık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaldırık) Parlak, parlatılmış > Kökeni: Türkçe

Yalgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serap, yanıltıcı, görüntü > Kökeni: Türkçe

Yalıksuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Günahsız > Kökeni: Türkçe

Yalım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ateş, kıvılcım 2. Kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3. Yüksek kayalık > Kökeni: Türkçe

Yalım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateş, kıvılcım > Kökeni: Türkçe

Yalın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alev, parlaklık 2. Çıplak, net, açıkta olan, açık 3. Kınsız, kılıfsız kılıç 4. tek başına, yalnız, korumasız > Kökeni: Türkçe

Yalın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sade > Kökeni: Türkçe

Yalınca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalnız, tek başına > Kökeni: Türkçe

Yalınçak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz > Kökeni: Türkçe

Yalma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yağmurluk, pelerin > Kökeni: Türkçe

Yalman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2. Eğimli, dik tepe > Kökeni: Türkçe

Yalman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kılıcın keskin ağzı > Kökeni: Türkçe

Yaltuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalınlık, yalın olma hali > Kökeni: Türkçe

Yalunmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yalın, çıplak, saf, arınmış > Kökeni: Türkçe

Yaluy

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyü, tılsım, sihir > Kökeni: Türkçe

Yalvaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Elçi, resul, nebi, peygamber > Kökeni: Türkçe

Yalvaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Peygamber > Kökeni: Türkçe

Yam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulak atı 2. At gibi, ata benzeyen 3. Çöl, kıymık > Kökeni: Türkçe

Yamaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2. Karşı, karşısı, öteki taraf > Kökeni: Türkçe

Yaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2. Kötü, fena, üzücü > Kökeni: Türkçe

Yaman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün nitelikli. Kötü, fena > Kökeni: Türkçe

Yamçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulak, postacı 2. Ulak atı, postacı atı 3. Yağmurluk 4. Kalın, kolsuz yelek, kuzu derisiyle kaplı giysi > Kökeni: Türkçe

Yamı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ulak atı 2. Çöp, kıymık 3. İtibar, nüfuz > Kökeni: Türkçe

Yamtar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaman, güçlü, kuvvetli 2. Yağmurluk 3. Obur, iştahlı > Kökeni: Türkçe

Yamtar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Güçlü. Obur > Kökeni: Türkçe

Yamun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Denetleyici, murakıp, müfettiş > Kökeni: Türkçe

Yanaçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yanaç) Canip, candan > Kökeni: Türkçe

Yanağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yanak) Yanak, kısım, yan > Kökeni: Türkçe

Yanar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Işıltı, ışık 2. Ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı > Kökeni: Türkçe

Yanaşık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ev kızı 2. Evlatlık alınmış, kız çocuğu > Kökeni: Türkçe

Yanbaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sadık, bağlı, yakın, yanında, yanı başında, vefakar > Kökeni: Türkçe

Yanç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yanıç) Hilal, yarım ay biçiminde > Kökeni: Türkçe

Yançı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: At zırhı > Kökeni: Türkçe

Yançuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yancık) At zırhı, at örtüsü > Kökeni: Türkçe

Yandaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanında duran, destekleyen, taraftar > Kökeni: Türkçe

Yandık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Heybetli, gösterişli, azametli > Kökeni: Türkçe

Yandu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnançlı, inanmış, imanlı > Kökeni: Türkçe

Yangak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yanak 2. Yanık, sevdalı > Kökeni: Türkçe

Yangal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Isı, hararet, ateş, ateşlilik > Kökeni: Türkçe

Yangır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma > Kökeni: Türkçe

Yanı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cilve, işve, can yakıcılık > Kökeni: Türkçe

Yanık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevdalı, aşık, istekli > Kökeni: Türkçe

Yanıt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ödül, ödül 2. Karışık > Kökeni: Türkçe

Yank

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yang) Metod, tarz, usul > Kökeni: Türkçe

Yanku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yankı) Aksi seda, eko > Kökeni: Türkçe

Yankuçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mübaşir, mahkeme memuru > Kökeni: Türkçe

Yantır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şehla, şehla gözlü > Kökeni: Türkçe

Yantuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gösterişli, azametli > Kökeni: Türkçe

Yantut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bedel, tazminat > Kökeni: Türkçe

Yanuç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnce, zayıf, narin > Kökeni: Türkçe

Yanuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Esmer tenli, kara 2. Tutkun, aşık, sevdalı > Kökeni: Türkçe

Yanulmas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite > Kökeni: Türkçe

Yanut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yanıt, karşılık 2. Ödül, ödül > Kökeni: Türkçe

Yapa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaba, yapma, çaba, enerji 2. Bütün, hep, bütünlük 3. Vefa > Kökeni: Türkçe

Yapagı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapağı > Kökeni: Türkçe

Yapan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yapıcı 2. Yaban, vahşi > Kökeni: Türkçe

Yapar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapıcı, üretken, olumlu > Kökeni: Türkçe

Yaparlı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olumlu, yapıcı YAPI > Kökeni: Türkçe

Yapınç / yapıncak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yapınçak) Yapılmış, mamul, üretilmiş > Kökeni: Türkçe

Yapkara Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hizmet Tanrısı Ülgen’in yardımcısıdır ve onun emirlerini yerine getirir > Kökeni: Türkçe

Yaprak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yapurgak) Ağaç ve çiçek yaprağı > Kökeni: Türkçe

Yaprak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü > Kökeni: Türkçe

Yapsık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Memnuniyet, neşe, meftunluk > Kökeni: Türkçe

Yapşın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapıcı, olumlu, becerikli > Kökeni: Türkçe

Yapurgak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaprak) > Kökeni: Türkçe

Yar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yarı) 1. Uçurum, dik bayır 2. Tanzim, tertip, organizasyon > Kökeni: Türkçe

Yaragu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yarar, fayda, faydalı, yararlı > Kökeni: Türkçe

Yarağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yarar, fayda, faydalı, yararlı 2. Silah, zırh, kalkan 3. Erkek organı. > Kökeni: Türkçe

Yaraşuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uyumlu, ahenkli, barışsever > Kökeni: Türkçe

Yaraşur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun, münasip, layık > Kökeni: Türkçe

Yaratgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratan, yaratıcı > Kökeni: Türkçe

Yaratu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratma, tertipleme, düzenleme > Kökeni: Türkçe

Yaratun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü > Kökeni: Türkçe

Yaratur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici > Kökeni: Türkçe

Yaray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usta, ehil, beceri sahibi > Kökeni: Türkçe

Yaraylı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Uygun, münasip, yararlı > Kökeni: Türkçe

Yarçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ortak, şerik, hissedar > Kökeni: Türkçe

Yardak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yardımcı, asistan, muavin, refik > Kökeni: Türkçe

Yargan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2. Koruyucu, muhafazakar 3. Mahkeme,Yüksek mahkeme > Kökeni: Türkçe

Yargı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hukuk, hüküm, mahkeme, adalet > Kökeni: Türkçe

Yargıcı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yarguçu, yagıçı, yargıç) Yargıç hakim, yargı mercii > Kökeni: Türkçe

Yargıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yargıcı, hakim > Kökeni: Türkçe

Yargıçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yargıç > Kökeni: Türkçe

Yargın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yarkın) 1. Gün ışığı 2. Şimşek, çakın 3. Canan, arkadaş, dost 4. Güler yüzlü > Kökeni: Türkçe

Yarguçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yargıcı, yargıç, hakim > Kökeni: Türkçe

Yarım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yapıcı, yaparlı 2. Yarış, müsabaka 3. Bölüm, bölünmüş > Kökeni: Türkçe

Yarıp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yarı, yarım, bölük, bölünmüş > Kökeni: Türkçe

Yarış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bölüş, bölüm 2. Müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma > Kökeni: Türkçe

Yarız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yarıcı, seri, çabuk, hızlı > Kökeni: Türkçe

Yarlıg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Bağışlama, acıma 2. Ferman, buyruk > Kökeni: Türkçe

Yarlıgaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnayet, yardım, bağış, merhamet > Kökeni: Türkçe

Yarlıgamas

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Acımasız, acımaz, bağışlamaz > Kökeni: Türkçe

Yarlıgamış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlayıcı, merhametli, rahman > Kökeni: Türkçe

Yarlıgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahman, bağışlayıcı > Kökeni: Türkçe

Yarlıgar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlayıcı > Kökeni: Türkçe

Yarlıgasun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağışlayıcı, rahman > Kökeni: Türkçe

Yarlık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Esirgeme, bağışlama 2. Buyruk, ferman > Kökeni: Türkçe

Yarluğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İrade, istem, buyruk > Kökeni: Türkçe

Yarluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muhtaç, yoksul > Kökeni: Türkçe

Yarluka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bağış, lütuf, koruma > Kökeni: Türkçe

Yarmakan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yarmayan) Armağan, hediye > Kökeni: Türkçe

Yarp

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yarıp) Durgun, sabit > Kökeni: Türkçe

Yarpan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yarban, yarıban) Sabit, sakin, kendi halinde > Kökeni: Türkçe

Yarşı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hissedar, ortak > Kökeni: Türkçe

Yartım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Kısım, bölük, fırka 2. Yardım, inayet, destek > Kökeni: Türkçe

Yaruk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Işık, ziya, nur 2. Zırh, koruyucu > Kökeni: Türkçe

Yasa

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yasağ, yasak) Yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak > Kökeni: Türkçe

Yasaçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yasacı) 1. Parlamenter, Yasa yapan, yasa koyucu 2. Yasaya bağlı, yasal > Kökeni: Türkçe

Yasağ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yasak, yasa > Kökeni: Türkçe

Yasal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2. Yasalara uygun, nizami > Kökeni: Türkçe

Yasan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tertip, düzen, tasarı, plan 2. İşaret, alamet, karar > Kökeni: Türkçe

Yasar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan > Kökeni: Türkçe

Yasatan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yasalara saygılı > Kökeni: Türkçe

Yasatur

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yasa+Tur Yasaya bağlı, yasayı uygulayan > Kökeni: Türkçe

Yasavul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yasayı korumak ve uygulamakla görevli memur. Zabıta, polis > Kökeni: Türkçe

Yasguç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nikap, gizlilik > Kökeni: Türkçe

Yasun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yisun, İsun) Doğa, tabiat > Kökeni: Türkçe

Yasut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yasıt) Onur, şeref, haysiyet > Kökeni: Türkçe

Yasvul

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yasavul) 1. Polis, bekçi 2. Mübaşir > Kökeni: Türkçe

Yaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik > Kökeni: Türkçe

Yaşagu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ömür, yaşam, canlılık > Kökeni: Türkçe

Yaşam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hayat, ömür, dirlik > Kökeni: Türkçe

Yaşar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ömür, yaşam, hayatta kalış. > Kökeni: Türkçe

Yaşar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileği > Kökeni: Türkçe

Yaşıl

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeşil renk Tazelik, gençlik, zindelik 2. Yeşillik, çimenlik > Kökeni: Türkçe

Yaşın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Gizlilik, gizem 2. Şimşek, çakın YAŞIT > Kökeni: Türkçe

Yaşlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giz, sır, esrar, gizli kalması gereken > Kökeni: Türkçe

Yaşru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Giz, gizlilik, gizem > Kökeni: Türkçe

Yaşuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Işık, ışın, şua 2. Aşkın, aşık, aşmış > Kökeni: Türkçe

Yaşurgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ketum, sıkı ağızlı, sır vermez > Kökeni: Türkçe

Yatağan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yatağan, yatakan) 1. Kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2. Tembel, miskin 3.Borcunu ödemeyen, üstüne yatan (Uygurlarda) > Kökeni: Türkçe

Yatı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı > Kökeni: Türkçe

Yatkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yatık, yatan, uygun, uygunluk > Kökeni: Türkçe

Yatman

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Muti, efendi, uyumlu, itaatkar > Kökeni: Türkçe

Yatman Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rüzgar Tanrısı Rüzgarları estiren koruyucu ruhtur > Kökeni: Türkçe

Yatuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yatkın, becerili, meleke sahibi 2. Tembel, ağır kanlı > Kökeni: Türkçe

Yavçın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yatçın) Konuk, yatıya gelen konuk > Kökeni: Türkçe

Yavga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soy, sop, nesil > Kökeni: Türkçe

Yavnık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sevinç, neşe > Kökeni: Türkçe

Yavri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zayıf, güçten düşmüş > Kökeni: Türkçe

Yavru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen > Kökeni: Türkçe

Yavuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili > Kökeni: Türkçe

Yavuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yağız) Kara. Sert, şiddetli, dehşetli, gözü kara, yaman > Kökeni: Türkçe

Yavuz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sert huylu > Kökeni: Türkçe

Yay

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaz mevsimi 2. Silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik > Kökeni: Türkçe

Yayak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaya, piyade > Kökeni: Türkçe

Yaygaru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman > Kökeni: Türkçe

Yaygın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yayık, yayılmış > Kökeni: Türkçe

Yaygır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaykır) Uzay, sema, yıldızlar alemi > Kökeni: Türkçe

Yayık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaygın, geniş, genişlemiş 2. Tufan, deprem 3. Altay destanlarında adı geçen, Tanrı Bayülken’in oğullarından > Kökeni: Türkçe

Yayın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Serap, feyezan > Kökeni: Türkçe

Yaykıru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sema, feza, uzay > Kökeni: Türkçe

Yayla

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaz yeri, yazlık. Bahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge > Kökeni: Türkçe

Yaylaeri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yayla+Eri Yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan > Kökeni: Türkçe

Yaylak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yayla, yazlık, sayfiye > Kökeni: Türkçe

Yaylım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yayılım, yayılma yeri, otlak, mera > Kökeni: Türkçe

Yaymut

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yay+Mut Yaz sevinci > Kökeni: Türkçe

Yayuçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan > Kökeni: Türkçe

Yayuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2. Deprem, yer sarsıntısı > Kökeni: Türkçe

Yazal

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Takı, süs, ziynet, mücevher > Kökeni: Türkçe

Yazdıç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Anıt, kitabe > Kökeni: Türkçe

Yazgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden. Eski dönem Tanrı ad ve sıfatlarından > Kökeni: Türkçe

Yazgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazıcı. Tanrının adlarından > Kökeni: Türkçe

Yazgı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2. Tanrısal, ilahi > Kökeni: Türkçe

Yazgulu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Talihli, bahtı açık > Kökeni: Türkçe

Yazıçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazıcı, katip > Kökeni: Türkçe

Yazım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yazgı, mukadderat > Kökeni: Türkçe

Yazın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yaz vakti, bahar vakti 2. Kader, alın yazısı > Kökeni: Türkçe

Yazınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kader, alın yazısı, yazgı > Kökeni: Türkçe

Yazır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok ülkeler gezmiş, görmüş 2. Çok ülke fethetmiş, fatih 3. Yazar, yazıcı, katip > Kökeni: Türkçe

Yeden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2. Yetkin, yeterli, usta > Kökeni: Türkçe

Yeğ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yek, yeke) 1. Yüksek, ala, eftal, iyi, daha iyi 2. Soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz > Kökeni: Türkçe

Yeğen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2. Kardeş çocuğu (Babası ya da anasıölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3. Güveyi, damat > Kökeni: Türkçe

Yeğin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Üstün, faik 2. Bereketli 3. Çok güçlü, hızlı, şiddetli > Kökeni: Türkçe

Yeğinek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yığınak, küme 2. Üstün, faik, daha iyice > Kökeni: Türkçe

Yeğni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Hafif 2. Alçak gönüllü, mütevazı > Kökeni: Türkçe

Yeğrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yekrek) Etfal, evla, iyi, üstün > Kökeni: Türkçe

Yekrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evla, iyi, üstün, daha iyi > Kökeni: Türkçe

Yeksek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tedbirli, ihtiyatkar > Kökeni: Türkçe

Yekül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yeğül) Yeğni, faik, üstün, muzaffer > Kökeni: Türkçe

Yel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rüzgar, esi > Kökeni: Türkçe

Yelçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel gibi, hızlı > Kökeni: Türkçe

Yeleç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Havadar, yel alan > Kökeni: Türkçe

Yelegen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hızlı, süratli, yel gibi > Kökeni: Türkçe

Yeleğin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel alan yer, rüzgarlı yer > Kökeni: Türkçe

Yelek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yel gibi, hızlı 2. Okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3. Kolsuz ve yakasız üst giyeceği > Kökeni: Türkçe

Yelekin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yeleğin) Rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer > Kökeni: Türkçe

Yelen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Arzu, istek, dilek 2. Fırtına > Kökeni: Türkçe

Yeles

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel esintisi, havadar, rüzgarlı YELESER > Kökeni: Türkçe

Yelesey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel+Esey Yel esintisi > Kökeni: Türkçe

Yelim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hareket, eylem, devinim > Kökeni: Türkçe

Yelin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yel uğrağı, yel alan yer 2. Yel değişi, yel teması > Kökeni: Türkçe

Yelis

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Havalı, havadar, rüzgarlı > Kökeni: Türkçe

Yeliz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel+İz Havadar, rüzgarlı, havalı > Kökeni: Türkçe

Yeliz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yel esen yer > Kökeni: Türkçe

Yelkim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Havadar, havası güzel yer > Kökeni: Türkçe

Yelkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Konuk 2. Hızlı, yol gibi > Kökeni: Türkçe

Yelme

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Öncü, yol gösteren, mihmandar > Kökeni: Türkçe

Yen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yenmek, alt etmek 2. Deri 3. Yeni, yenilik, orijinal > Kökeni: Türkçe

Yencilek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafif, yeğin, narin, ince > Kökeni: Türkçe

Yendün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tercih, seçim, referans > Kökeni: Türkçe

Yener

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üstün gelen, kazanan > Kökeni: Türkçe

Yengi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeni, orijinal 2. Zafer, utku > Kökeni: Türkçe

Yenin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galip, muzaffer, utkan > Kökeni: Türkçe

Yeniş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galebe, galibiyet, utku > Kökeni: Türkçe

Yentür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalender > Kökeni: Türkçe

Yenül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mütevazı, alçak gönüllü > Kökeni: Türkçe

Yeprem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aktif, faal, becerikli, çalışkan > Kökeni: Türkçe

Yerçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Başkan, yol gösteren, mürşit. > Kökeni: Türkçe

Yerçilig

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İzci, takipçi > Kökeni: Türkçe

Yergin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük > Kökeni: Türkçe

Yerinür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Durağan, üşengeç, müşkülpesent > Kökeni: Türkçe

Yerünmes

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz > Kökeni: Türkçe

Yesuga / yesükey

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yesuge, yasagay) Yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana > Kökeni: Türkçe

Yesuken

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yasuga, yasag, yasa) Yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı > Kökeni: Türkçe

Yeşil

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaşil) 1. Tazelik, taze, körpe 2. Çimen, çimenlik > Kökeni: Türkçe

Yeşim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eski dönemlerde, Türklerce kutsanmış, değerli taş > Kökeni: Türkçe

Yet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yeti, yete) Kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet > Kökeni: Türkçe

Yetek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gaye, emel > Kökeni: Türkçe

Yeten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeterli, yetkin, usta > Kökeni: Türkçe

Yeter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yeterli, yetkin, uzman, usta > Kökeni: Türkçe

Yeter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sonuncu olması istenen çocuk > Kökeni: Türkçe

Yetgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması dileği ile verilen adlardan 2. Olgun > Kökeni: Türkçe

Yeti

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yetenek, kabiliyet 2. Yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel 2. etki, etkileyici 3. yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş > Kökeni: Türkçe

Yetiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eriş, ulaş dileği > Kökeni: Türkçe

Yetişgin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yetişkin) Yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli > Kökeni: Türkçe

Yetiz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş > Kökeni: Türkçe

Yetki

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü > Kökeni: Türkçe

Yetkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2. Etkileyici, çekici, mükemmel > Kökeni: Türkçe

Yetkin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yetişkin, olgun > Kökeni: Türkçe

Yetmen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli > Kökeni: Türkçe

Yeygü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Armağan, bahşiş, ihsan > Kökeni: Türkçe

Yeyin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Galip, kavi, üstte olan > Kökeni: Türkçe

Yeyni

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ehven, iyi > Kökeni: Türkçe

Yeyrek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Makbul, kabul gören, beğeni toplayan > Kökeni: Türkçe

Yeytem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eski, kadim > Kökeni: Türkçe

Yezim Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Soğuk Tanrısı Yeryüzüne soğuk getirir > Kökeni: Türkçe

Yıbar

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Koku, parfüm 2. Kokulu mum > Kökeni: Türkçe

Yığ

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yığılı, toplu, birikim > Kökeni: Türkçe

Yığaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Ağaç 2. Erkeklik organı 3. Yığıcı, toplayıcı > Kökeni: Türkçe

Yığan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yıkan) 1. Yığıcı 2. Yıkıcı > Kökeni: Türkçe

Yığın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli > Kökeni: Türkçe

Yığınak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Toplum, kitle > Kökeni: Türkçe

Yığınca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar > Kökeni: Türkçe

Yığlınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yığlınçı) İffetli, edepli, namuslu > Kökeni: Türkçe

Yığnak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yığın, yığınak, toplum, cemaat > Kökeni: Türkçe

Yığrık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mahçup, utangaç > Kökeni: Türkçe

Yıkın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yığın) Afet, yıkım, zarar > Kökeni: Türkçe

Yıkınç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıkmış, yıkıcı > Kökeni: Türkçe

Yıkmış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıkıcı, devirici, güçlü > Kökeni: Türkçe

Yıldıku

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldız, yıldız kümesi > Kökeni: Türkçe

Yıldır

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözü kara, korkusuz > Kökeni: Türkçe

Yıldıran

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Yıldıray

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Işık saçan parlak ay > Kökeni: Türkçe

Yıldırgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Yıldırım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaldırım) 1. Berk, yüksek voltajlı elektrik 2. Göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık > Kökeni: Türkçe

Yıldırım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Şimşek > Kökeni: Türkçe

Yıldız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan > Kökeni: Türkçe

Yıldız

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Parlayan gök nesnesi > Kökeni: Türkçe

Yıldızhan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Oğuz Kağan'ın altı oğlundan biri > Kökeni: Türkçe

Yılduru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Berrak, net, temiz, billur > Kökeni: Türkçe

Yılgı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yılma, dehşet, ürküntü > Kökeni: Türkçe

Yılgın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yılmış, ürkek, bezgin YILIĞ > Kökeni: Türkçe

Yılkı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. At, at yavrusu 2. At sürüsü > Kökeni: Türkçe

Yılma

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2. Dik yokuş, dağ yamacı > Kökeni: Türkçe

Yılmasın

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yılmaz, korkusuz > Kökeni: Türkçe

Yılmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gözü pek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli > Kökeni: Türkçe

Yılmaz

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Korkusuz, yenilmez > Kökeni: Türkçe

Yıragu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen > Kökeni: Türkçe

Yırak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Irak, uzak, mesafeli > Kökeni: Türkçe

Yırı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı > Kökeni: Türkçe

Yırım

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Solak 2. Yarım 3. Yurt, toprak > Kökeni: Türkçe

Yış

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yaş, yaşıl) Orman, yeşillik içindeki bölge > Kökeni: Türkçe

Yışık

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Tulga, demir örgülü tulga 2. Işık > Kökeni: Türkçe

Yibek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ateşli, hararetli, heyecanlı > Kökeni: Türkçe

Yige

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dayanıklı, kavi, metin > Kökeni: Türkçe

Yiğenek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Toplum, kitle, cemaat 2. Yeğen, yeğencik > Kökeni: Türkçe

Yiğin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir > Kökeni: Türkçe

Yiğit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2. Delikanlı, cıvan, genç 3. Koca, eş > Kökeni: Türkçe

Yiğit

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, alp > Kökeni: Türkçe

Yilun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yulun) İri, heybetli, gösterişli, cesim > Kökeni: Türkçe

Yinçke

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnce, zarif, narin > Kökeni: Türkçe

Yinçkelü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Nazik, anlayışlı, kibar > Kökeni: Türkçe

Yinçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. İnce, zarif 2. İnci > Kökeni: Türkçe

Yindek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Daimi, ebedi, sürekli, kalıcı > Kökeni: Türkçe

Yir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya > Kökeni: Türkçe

Yirçi

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren > Kökeni: Türkçe

Yirdeş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan > Kökeni: Türkçe

Yirdinçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yirtinçü) Evren, kainat > Kökeni: Türkçe

Yirga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mesut, mutlu, mutluluk dolu > Kökeni: Türkçe

Yirtinçü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Evren, kainat > Kökeni: Türkçe

Yisun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (yasun, yosun) Doğa, tabiat, yeşillik > Kökeni: Türkçe

Yiter

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Varis, mirasyedi > Kökeni: Türkçe

Yitik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yetik, olgun 2. Keskin 3. Kayıp > Kökeni: Türkçe

Yitirmiş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul > Kökeni: Türkçe

Yitüt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Meziyet, maharet, beceri > Kökeni: Türkçe

Yizek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Askeri kılavuz, öncü > Kökeni: Türkçe

Yogotor Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Çiftçi Tanrıçası Çiftçileri ve ürünlerini korur > Kökeni: Türkçe

Yoğanak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yığınak, kütle > Kökeni: Türkçe

Yoğçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yuğcu, yuğ yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı > Kökeni: Türkçe

Yoğun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış > Kökeni: Türkçe

Yokuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır > Kökeni: Türkçe

Yol

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzerinden gidilen. 1. Kut, mut, baht, yazgı, kader 2. Örf, adet, töre, gelenek > Kökeni: Türkçe

Yola

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Örf, adet, usul, erkan 2. Meşale, kandil > Kökeni: Türkçe

Yolaç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü > Kökeni: Türkçe

Yolaçan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+Açan Önder, öncü > Kökeni: Türkçe

Yolak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+ak 1. Dürüst, namuslu, temiz 2. Çığır, yenilik, gidişat 3. Kısa yol, kestirme yol > Kökeni: Türkçe

Yolaldı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+Aldı 1. İlerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2. Terbiyeli, yola gelmiş, > Kökeni: Türkçe

Yolbak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yolbaka, yolbakan) Konuksever, misafirperver > Kökeni: Türkçe

Yolbilir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+Bilir Görgülü, bilgili, usul erkan sahibi > Kökeni: Türkçe

Yolçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Önder, başkan, şef, lider 2. Peygamber, nebi 3. Gelenekçi, muhafazakar 4. Yolcu, yola çıkmış, > Kökeni: Türkçe

Yoldam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Uysal, yola gelen, yolunda giden 2. Usul, metot, tarz > Kökeni: Türkçe

Yoldaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş, aynı, töre ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı > Kökeni: Türkçe

Yoleri

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+Eri 1. Töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli > Kökeni: Türkçe

Yolkulu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+Kulu Töreye ve kurallara bağlı > Kökeni: Türkçe

Yolluğ tigin

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Göktürk Yazıtlarını yazan kişi. Kapgan Kağan'ın oğlu > Kökeni: Türkçe

Yolluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yolluğ) 1. Kutlu, mübarek 2. Olgun, ergin 3. Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut, bahtiyar > Kökeni: Türkçe

Yoloğlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yol+Oğlu 1. Fedai, serdengeçti 2. Adak, adanmış, kurban 3. Bağlı, kendini töreye bağlamış. > Kökeni: Türkçe

Yolum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usul, kaide, prensip > Kökeni: Türkçe

Yolunda giden

ANLAMI-AÇIKLAMASI: > Kökeni: Türkçe

Yonat

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Tam, eksiksiz, kusursuz > Kökeni: Türkçe

Yonca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sulu yerlerde yetişen bir bitki türü > Kökeni: Türkçe

Yonca

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kırmızı ve mor renkli bir çiçek > Kökeni: Türkçe

Yonhoboy Hatun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hastalık Tanrıçası Bu ada sâhip birkaç kızkardeştirler > Kökeni: Türkçe

Yorçu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2. Yorumcu, yorumlayan, eleştirmen > Kökeni: Türkçe

Yordam

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2. Jest, eda, işve, naz > Kökeni: Türkçe

Yorga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yurga) Rahvan giden at > Kökeni: Türkçe

Yornuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İstirahat, istirahatgah, dinlenme yeri > Kökeni: Türkçe

Yosun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Suda yaşayan ilkel bir bitki > Kökeni: Türkçe

Yovaş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yavaş) Çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim > Kökeni: Türkçe

Yöndem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yöntem) Usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan > Kökeni: Türkçe

Yönet

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Biçim, tarz, yöntem 2. Uygun, uyumlu, uysal, geçimli YÖNTEM > Kökeni: Türkçe

Yönten

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üslup, tarz, biçim > Kökeni: Türkçe

Yörgenç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Dağ dönemeci, dağ yolu > Kökeni: Türkçe

Yörtem

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Usul, biçim, tarz > Kökeni: Türkçe

Yöyen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mevsim, sezon > Kökeni: Türkçe

Yudum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir kerede içilen su > Kökeni: Türkçe

Yuğak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Bir su kuşu > Kökeni: Türkçe

Yuğka

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İnce > Kökeni: Türkçe

Yuğruş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yukruş, Yukruç) Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan > Kökeni: Türkçe

Yula

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2. Işıldak, ışık veren, meşale, kandil > Kökeni: Türkçe

Yulu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Adalet > Kökeni: Türkçe

Yuluğbirim

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yuluğ+birim Uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi > Kökeni: Türkçe

Yuluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Traşlı, matruş, bakımlı 2. Yağmacı > Kökeni: Türkçe

Yulum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Fedakar, yardımsever 2. Yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı > Kökeni: Türkçe

Yulun

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yolcu, yola giden > Kökeni: Türkçe

Yulyu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yulu, yuluk, Yulug) 1. Yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2. Haraç, cizye, vergi 3. Traş, traşlı,bakımlı 4. yağma, yağmacı > Kökeni: Türkçe

Yum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık > Kökeni: Türkçe

Yumlu

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu > Kökeni: Türkçe

Yumru

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Yumulu, yumuk, yumruk 2. İri, heybetli, gösterişli > Kökeni: Türkçe

Yumuk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Gül, goncagül > Kökeni: Türkçe

Yumuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yumuç) 1. Söz, öğüt, nasihat 2. Emir, ferman, buyruk 3. Müjde, müjdeli haber 4. Yumuk, yumulmuş, yumruk > Kökeni: Türkçe

Yumutgan

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik > Kökeni: Türkçe

Yunak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Üzerinde çamaşır dövülen ve yıkanan, büyük taş parçası > Kökeni: Türkçe

Yunmuş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yıkanmış, temiz, titiz, arık > Kökeni: Türkçe

Yunt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Çadır, oba, ev, yurt, vatan 2. Terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3. Uygarlık, medeniyet > Kökeni: Türkçe

Yurçı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Becerikli, mahir 2. Yirçi, yer gösteren, rehber > Kökeni: Türkçe

Yurga

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Rahvan giden at. > Kökeni: Türkçe

Yurt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: 1. Vatan, kutsanmış toprak 2. Kaynak, asıl, kök 3. Uygarlık, medeniyet 4. Çadır, oba, ev > Kökeni: Türkçe

Yurtlak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer. > Kökeni: Türkçe

Yurul Han

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Diğer büyük Tanrıların atasıdır İyilik Tanrısı olarak geçer > Kökeni: Türkçe

Yutluk

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Kayıp, zarar > Kökeni: Türkçe

Yutum

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yudum, damla, tike, parça > Kökeni: Türkçe

Yuvanç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Teselli > Kökeni: Türkçe

Yüce

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüksek, ulu, alicenap, haşmetli > Kökeni: Türkçe

Yücel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yücelik, ululuk, haşmet. > Kökeni: Türkçe

Yücel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ululuk > Kökeni: Türkçe

Yüğnek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Alçak gönüllü, mütevazı. > Kökeni: Türkçe

Yüğnük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Salih, temiz > Kökeni: Türkçe

Yüğrük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürük. > Kökeni: Türkçe

Yüğünt

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Selam > Kökeni: Türkçe

Yüknü

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Secde, secdede olan > Kökeni: Türkçe

Yüksel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükseklik, ululuk, büyüklük > Kökeni: Türkçe

Yüksel

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yükseklik, büyüklük > Kökeni: Türkçe

Yükselen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Ulu, kişi. > Kökeni: Türkçe

Yükseliş

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Büyüklük, ululuk, ikbal > Kökeni: Türkçe

Yükün

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baş eğme, saygı duruşu, tazim. > Kökeni: Türkçe

Yükünç

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğilme, reverans, namaz > Kökeni: Türkçe

Yüküngen

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğilen, reverans yapan, saygılı > Kökeni: Türkçe

Yüküntür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Baş eğdirir, diz çöktürür. > Kökeni: Türkçe

Yükünük

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Eğilme, reverans > Kökeni: Türkçe

Yükünür

ANLAMI-AÇIKLAMASI: İbadet eden > Kökeni: Türkçe

Yülek

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Okun arkasındaki, denge tüyü. > Kökeni: Türkçe

Yünkül

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Hafif, narin > Kökeni: Türkçe

Yüre

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Daire, helezon, çember > Kökeni: Türkçe

Yüreğir

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yürekli, cesur > Kökeni: Türkçe

Yürekli

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Cesur, korkusuz. > Kökeni: Türkçe

Yürik

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, hayat, ömür, geçim. > Kökeni: Türkçe

Yürüm

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yaşam, hayat, ömür > Kökeni: Türkçe

Yüzak

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz+Ak Masum, günahsız. > Kökeni: Türkçe

Yüzakı

ANLAMI-AÇIKLAMASI: Yüz+Akı Masumiyet, temizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri > Kökeni: Türkçe

Yüzlüg

ANLAMI-AÇIKLAMASI: (Yüzlüg, yüzlük) Soylu, dürüst, namuslu. > Kökeni: Türkçe

TÜRKÇE ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARAPÇA ADLAR

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yukarıdaki harflere tıklayarak çocuklarınıza güzel isimler verebilirsiniz.

Çocuklarımıza Türkçe adlar vermeye özen gösterelim.

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

Arapça isimler, Arapça adlar, Arapça isimler erkek, Arapça adlar erkek, Arapça isimler kadın, Arapça adlar kadın, Farsça isimler, Farsça adlar, Arapça modern isimler, bebek isimleri, bebek adları, ilginç isimler, ilginç adlar, karizmatik isimler, yeni isimler, dini isimler, modern isimler

Göktürkçe Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları) Orhun Yazıtları, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, kısaltmalar İngilizce, kısaltmalar ve açılımları, kısaltmaların yazımı test, kısaltması nedir, numara kısaltması,

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Tamlamalar hakkındaki diğer yazılar için tıklayınız. TAMLAMALAR

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ

erkek bebek isimleri, türkçe erkek isimleri, anlamlı bebek isimleri, keşfedilmemiş isimler, bebek isimleri 2019, popüler erkek bebek isimleri 2019, değişik bebek isimleri, dini bebek isimleri,

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler, Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler, Türkçe , Göktürkçe, Edebiyat, Türkçe Adlar, Tarih, Köken bilgisi, etimoloji, Lehçeler, Yazım Kılavuzu, Türk DünyasıTürkçe Adlar, Türkçe Çocuk Adları, Türkçe Çocuk İsimleri, Bebek Adları, Bebek İsimleri

Öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri, Türk isimleri listesi, Sözlük, Türkçe sözlük, öz Türkçe adlar, öz Türkçe isimler, öz Türkçe erkek adları, öz Türkçe kadın adları, Göktürk isimleri,


Türk isimleri listesi, güzel öz türkçe isimler, türkçe adlar konusu, ülkücü isimler, eski kadin isimleri, göktürk prenslerinin isimleri, türk savaşçı isimleri, eski türk isimleri erkek, değişik bebek isimleri, modern bebek isimleri, dini bebek isimleri, eski türk isimleri kadın, en son çıkan isimler, tarihi türk isimleri, modern bebek isimleri,

Eski osmanlı isimleri, tarihi türk isimleri, eski isimler erkek, türk isimleri listesi, oğuzlarda erkek isimleri, türk savaşçı isimleri, türk isimleri erkek, türk isimleri listesi, ülkücü isimler, türk savaşçı isimleri, türk hükümdar isimleri, güzel öz türkçe isimler, eski kadin isimleri, oğuzlarda erkek isimleri

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:01
YORUM EKLE