Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adları nasıl yazılır?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adları nasıl yazılır?

Pek bilinmeyen bir kurala değinmek istiyoruz arkadaşlar. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adları nasıl yazılır?

TDK kurallarına göre kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlayarak yazılır ve kesme imiyle ayrılır. 

Örnekler:

 • Medeni Kanun,
 • Türk Bayrağı Tüzüğü,
 • Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği
 • Medeni Kanun'a göre...
 • Türk Bayrağı Tüzüğü'nde de belirtildiği gibi...

Kurum ve kuruluş adlarında da benzer bir kullanım vardır ancak kurum ve kuruluş adları kesme imiyle ayrılmaz. TDK açıklaması şöyledir:

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: 

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi,
 • Türk Dil Kurumu,
 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
 • Devlet Malzeme Ofisi,
 • Millî Kütüphane,
 • Çocuk Esirgeme Kurumu,
 • Atatürk Orman Çiftliği,
 • Çankaya Lisesi,
 • Anadolu Kulübü,
 • Mavi Köşe Bakkaliyesi; Türk Ocağı, Yeşilay Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Emek İnşaat;
 • Bakanlar Kurulu, Türk Dili Dergisi Yayın Danışma Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı;
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.

Yorumlar (0)