2018 TYT TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

2018 TYT TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

Toplamda 40 sorudan oluşan Türkçe dersinin konu dağılımı aşağıdaki gösterilmiştir:

Sözcük Anlamı: 2
Cümle Anlamı: 4
Paragraf: 22
Anlatım Bozukluğu:1 
Yazım Kuralları: 2
Noktalama İşaretleri: 2 
Ses bilgisi:1
Sözcükte yapı: 1
Kelime grupları: 1
Cümlenin ögeleri: 1
Ekler: 1
Tamlamalar: 1
Fiilimsiler (eylemsiler) : 1

2018 AYT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI KONU DAĞILIMI

Toplam 24 sorudan oluşan Türk Dili ve Edebiyatı dersinin konu dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Sözcükte Anlam: 1
Cümlede Anlam: 1
Paragraf: 2
Şiir Bilgisi/Söz Sanatları: 3
Edebi Akımlar: 1
Halk Edebiyatı: 1
Divan Edebiyatı: 5
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı: 2
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı: 1
Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı: 2
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: 5

Yorumlar (0)