Dilimiz kimliğimizdir

Dilimiz kimliğimizdir ne demek?

Dilimiz kimliğimizdir demek, dilin hayatımızdaki anlam ve önemini vurgulayan bir özlü söz demektir. Dilimizi yitirmek benliğimizi ve kimliğimizi yitirmek demektir. Bizi biz yapan değerlerimizin başında dilimiz gelmektedir.

Özetle; Türkçe giderse Türkiye gider, demektir.

Dilimiz Kimliğimizdir

Sami Yavrucuk

ÖNCE DİLDE BİRLİK, SONRA DA FİKİRDE VE İŞTE BİRLİK

Türk milliyetçilerinin en çok hassasiyet gösterdikleri konu DİL BİRLİĞİMİZDİR. Çünkü, DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR. Güzel Türkçemiz DEVLET DİLİMİZdir. Onun için, Karamanoğlu Mehmet Beğ “TÜRÇEDEN BAŞKA DİL KULLANILMAYA” buyurmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal de, vatan ve istiklâlini koruyan Türk Milletine DİLİNİN DE YABANCI DİLLER BOYUNDURUĞUNDAN KURTARILMASINI emretmiş ve bu amaçla Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur.

DİL konusunda düşünürken şu gerçeği daima dikkate almamız gerekir; Bugün dünyada altı binden fazla dil konuşulduğu ve Türkçemizin de bu diller arasında yedinci sırada olduğu(1). Peki... çok eskileri bırakalım, son altmış yılda neler oldu? Dilimizin başına neler geldi?

Bazı köksüz “aydınlar” dilimizi sadeleştirmek yalanı ile uyduruk kelimeler üreterek HALKTAN KOPTUlar. Türk Dil Kurumu’muzu halkın düşmanı hâline getirdiler. Daha sonraki yıllarda, TÜRKÇEYİ YOZLAŞTIRMANIN YOLLARI bulundu. ANADİLİMİZ hangisi? diye sormaya başladık. Yabancı kelimelerin hücumuna uğradık. Bütün kültür kollarındaki yozlaşma dilimize de bulaştı. İŞYERLERİNE TÜRKÇE İSİM için milliyetçiler uğraş vermeye mecbur oldular. Bu İHANETte öncelikle, işyeri sahiplerimiz ve belediyelerimiz SORUMLULUĞU BİLMEDİLER. Tokat’ın Erbaa İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı Ahmet Yenihan Beğ, Türkçe isim konulmayan işyerlerine ruhsat verilmeyeceğini, çünkü bu uygulamanın Türk kültürüne de olumsuz etki yaptığını ifade ile ÜLKÜCÜ TÖRE’nin ne olduğunu bilmeyenlere gösterdi. Fakat aynı ilçenin Ticaret Odası Başkanı, bu kararı tepkiyle karşıladı ve “Bu devirde böyle bir mantık olamaz” diye konuştu(2). İşte bir atasözümüz: “30 yıl eğri büyüyen ağaç bir yılda doğrulmaz.” Bu YABANCI İLGİSİ BÜYÜK olan KÜLTÜR DEĞİŞİMİ ne isyan eden ÇORUMLU BİR GRUP GENÇ “FRANSA, DİLİNİ KANUNLA KORURKEN BİZ NİÇİN TÜRKÇEMİZİ BOZUYORUZ?” diye TEPKİ gösteriyorlar. Doğrudur. DİL, MİLLETLERLE BİRLİKTE YAŞAR. Bağımsızlığını, vatanını, bayrağını kaybeden fakat dil’ini koruyan milletlerin tekrar her şeylerine sahip olduklarını, dilini kaybeden milletlerin de eriyip yok olduklarını yakın tarihimizde çok gördük. Milliyetçilerin dil konusundaki hassasiyetlerinin bir sebebi de budur.

Son yıllardaki YABANCI DİL EĞİTİMİ’nin artması, TÜRKÇE TARTIŞMASINI gündemin ilk maddesi yaptı ve TÜRK MİLLETİ DİLİNE VE DEVLETİNE SAHİP ÇIK buyruğu gereği YABANCI DİLLE ÖĞRETİM mücadele hedefimiz oldu. Neticede; Hükûmetimizin milliyetçi kanadının lideri, beklenen müjdeyi verdi. “EĞİTİM VE ÖĞRETİM DİLİ ARTIK TÜRKÇE OLACAKTIR” fermanını ilân etti.

TÜRK DİLİNİN MESELELERİ tabiî ki var. Bunların başında Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızın dediği gibi ALFABE BİRLİĞİ ŞARTI. Tarih boyunca sık sık alfabe değiştirmiş ve bu değişimler yüzünden kültür kesintileri yaşamış olan milletimizin artık ortak bir alfabede buluşma mecburiyeti vardır.

Bugün üç farklı alfabe ile yazı hayatını sürdüren Türk lehçe ve şivelerinin ortak bir alfabede buluşmaları için kararlı politikalar üretilmelidir. Alfabe birliğinden sonraki ikinci işimiz YAZI DİLİ BİRLİĞİdir. Bugün Türk Dili, ikisi lehçe yirmisi şive olmak üzre 22 ayrı yazı diline bölünmüş durumdadır. Bütün Türklerin ortak bir yazı dilinde buluşmaları zordur, fakat imkânsız değildir. Türkçemizin İLİM DİLİ olma yolundaki eksikliklerinin giderilmesinde kurumların çabası gereklidir. Ancak, yabancı dillerde eğitim yapmayı marifet sayan üniversitelerimizden bu yönde bir çaba beklemek beyhudedir. Tarihte, Arapça ve Farsçaya karşı yürütülen mücadelelerin bugün de İngilizceye karşı yürütülmesi ve TÜRKÇEMİZİN BATILI DİLLER KARŞISINDA İSTİKLÂLİNİN MUHAFAZASInın temini şartı ile karşı karşıyayız. Burada da hizmeti yüklenecek olanlar Türk milliyetçileridir. Çünkü millîyet düşmanları boş durmuyorlar. Bilimsel olarak doğru değilken, alfabesi olmayan kürtçe diye bir dilin geçerliliğinden bahsedebiliyorlar. Yine, İngiliz Kültür Derneği tarafından belirlenen beş bin kişiye güya Türk Bankası (Kentbank) düşük faizle ve iki yıl vâde ile kredi verecek ve gençlerimiz yabancı milletlerin kontrolunda yabancı okullarında eğitim yapacaklar. Almanya boş durur mu? Hessen eyaleti İçişleri Bakanı “Türklerin anadil derslerine verdiğimiz devlet desteğini kaldıracağız, önemli olan Almanya’nın geleceğidir. Anadil dersleri uyum için büyük engel.”(3) diyebiliyor.

Yazıma son verirken Türk milliyetçilerini TÜRKÇEMİZİ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUM VE DİLİMİZİ HAFİFE ALMAK, KENDİMİZİ HAFİFE ALMAKTIR diyorum.

TANRI TÜRKÜ KORUSUN.

(1) Tömer (Ank. Ün. Dil Öğr. Mrk) nin tertiplediği “Dünyada Türkçe Öğrenimi” sempozyumu sonuç bildirisi.

(2) 18.2.2000 Hürriyet.

(3) 11.VI.2000 Hürriyet. 

Yorumlar (0)