Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler

Biyografiler1. Hamdullah Suphi Tanrıöver (1886-10.VI.1966), CT, Vol.II (1965),Nu.2, s. 251^252

2. Mehmet Fuad Köprülü (1890-28.VI. 1966), CT, Vol.II (1965), Nu.2, s.253-255

3. Ali Fuad Başgil (1893-17.IV. 1967), TK, S. 55 (May. 1967), s. 533-534.

4. İsmail Hami Dânişmend (1899-12.IV.1967), TK, S. 55, s. 534-535.

5. (aynı yazı). CT. Vol. IV (1967), Nu.1-2, s. 209-210.

6. Kâzım Özalp (1880-6.VU9638), CT, Vol. IV (Ankara 1967), Nu. 1-2,s. 211-212.

7. Em. Korgnl. Kâzım Özalp (1880- 6. VI. 1968), T.K. VI / 70 (Ağustos1968), (121), 809.

8. Ali Fuad Cebesoy, TK VI (1967-68), s. 256-257.

9. İsmail Hikmet Ertaylan, TK VI (1967-68), s. 196-197.

10. Fuad Uluç. TK VI (1967-68). s. 1036.

11. Prof. Dr. Mümtaz Turhan (1908-1.1.1969), TK,  S. 75 (Ocak 1969), s.244.

12. Halit Fahri Ozansoy (1891-23.II.1971),TK, S. 103 (May. 1971), s. 636-637

13. Abdulkadir İnan ve Manas Destanı, Bibliyografya-Kitap HaberleriBülteni, C.II/I (Ocak 1973), s.23-24)

14. Hacı Bayram-ı Veli, Erciyes, IV/41 (Temmuz 1981), s. 1-3.

15. Fuzulî, Erciyes IV/45 (Kasım 1981), s.13-16.

16. Kaşgarlı Mahmud, Erciyes IV/46 (Aralık 1981), s.7-10.

17. Macar Türkoloğu Ignacz Kunos'un Hayalı ve Eserleri, Erciyes V/49(Mart 1982), s. 10-11.

18. Doğumunun 60. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın Hayatı ve Eserleri, Erciyes V/50 (Nisan 1982), s.3-7.

19. Doğumunun 70. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Ahmet Temir-Hayatı ve Eserleri, Erciyes V/ 57 (Kasım 1982).Bibliyografyalar


1. Kırım  ve   Kırım   Türkleri   Üzerine   Bir   ve   Bibliyografya   Denemesi, Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni, C.II/2 (Mart 1973), s. 33-37.

2. Mongolistlik Üzerine Türkiye'de Yapılan Yayınlarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni., C.II/3 (Mayıs 1973), s. 72-76.

3. Kutadgu Bilig Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni, C.II/4 (Temmuz 1973), s. 109-116.

4. ZDGM'deki Türkoloji ve Mongolistlikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847-1968), Türkoloji Dergisi, C.VH (Ankara 1977), s. 157-170.

5. Moğolların Gizli Tarihi Üzerine Yapılan Araştırmalar, İst. Üniv, TDED, (1986), s.273 - 282
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri, Tuncer Gülensoy pdf, Tuncer Gülensoy kitaplar, Tuncer Gülensoy kitapları, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı, Tuncer Gülensoy etimolojik sözlük pdf, Tuncer Gülensoy vikipedi, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy pdf, tuncer gülensoy kimdir, tuncer gülensoy türkçe el kitabı, tuncer gülensoy kitaplar, tuncer gülensoy makaleleri, 

Tuncer gülensoy etimolojik sözlük pdf, tuncer gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy vikipedi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Aldığı Ödüller, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler

Yorumlar (0)