Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Gazete Yazıları

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Gazete Yazıları


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Gazete Yazıları
1981


1.        Efsaneler Hazinesi ve Bir Motif..., Son Havadis Gazetesi, 5 Mart 1981, s.2.


1990


2.        Moğolistan Notları, Türkiye Gazetesi, 5-11 Kasım 1990, s.2.


1991


3.        Kürtler ve Kürtçe, Yeni Düşünce, Ankara 8-Mart 1991, 9/488, s.2.

4.        Kürtler ve Doğu Gerçeği, Yeni Düşünce, 1991, S.516, s.2-10.

5.        Gezi Notları: Kırım'dan Geliyorum, Yeni Düşünce, S.518-522.

6.        Yaygın Dil: TÜRKÇE, Ortadoğu, 27.11.1991, s.2.

7.        Niçin Az Okuyoruz?, Ortadoğu, 04.12.1991, s.2.


1992


8.        Türk Kültürü Kimlere Emanet? Ortadoğu, 21.01.1992, s.2.

9.        YÖK Üzerine, Ortadoğu, 07.01.1992, s.2.

10.        Türk ve Kürt Atasözleri Üzerine, Ortadoğu, 21.01.1992, s.2.

11.        Bir Türk Tarihçisinin Kalemiyle "Kürtler", Ortadoğu, 21.01.1992, s.2.

12.        Bağımsızlığını Kazanan Türk Ülkeleri ve Hala Esir Türkler, Ortadoğu, 28.01.1992, s.2.

13.        Ölüme Gönderilen Kerkük Türkleri, Ortadoğu, 01.02.1992, s.2.

14.        Cengiz Han'a Küsen Bulut, Ortadoğu, 04.02.1992), s.2. Ayrıca: Tarla, 01.01.1992, S.92, s.17-18.

15.        Atatürk'ün İşaret Ettiği Türk Milliyetçiliği, Ortadoğu, 11.02.1992, s.2.

16.        Türk Toplumu Artık Gerçeklerini Görmeli, Ortadoğu, 18.02.1992, s.2.

17.        Türkçe'ye Tek Alfabe, Türklere Ortak Türkçe, 25.02.1992, Ortadoğu, s.2.

18.        "YÖK Yasa Taslağı" Üzerine, Ortadoğu, 17.03.1992, s.2.

19.        "MİFAD"tan "HAKAD"a, Sonra Nereye?, Ortadoğu, 10.03.1992, s.2.

20.        Bir Okuyucu Mektubu ve Moğolistan Gerçeği, Ortadoğu, 24.03.1992, s.2.

21.        Güneydoğu Anadolu ve Gerçekler Yazı Dizisi: 1, 2, 3, 4, 5; Ortadoğu, 30.03.1992 - 03.04.1992)

22.        Gagauz Türkleri, Ortadoğu, 31.03.1992, s.2.

23.        Ya Yakamızdan Düşün Ya da Kapatın Kültür Bakanlığı'nı, Ortadoğu, 14.04.1992, s.2.

24.        Türk Atasözlerinde..., Ortadoğu, 28.04.1992, s.2.

25.        Romanya Türkleri ve Romanya'dan Mektup, Ortadoğu, 05.05.1992, s.2.

26.        Özlemini Duyduğumuz Genç Bir Türk Bilim Adamı, Ortadoğu, 12.05.1992, s.2.

27.        Açık ve İmzalı  Mektup, Ortadoğu, 19.05.1992, s.2.

28.        Vah Türkiye'm Vah, Ortadoğu, 07.07.1992, s.2.

29.        Atatürk'ün Vasiyeti, Ortadoğu, 20.10.1992, s.2.

30.        Kültür Savaşları ve Dil Eğitimi, Ortadoğu, 01.12.1992, s.2.

31.        30. Bölge Kalkınmasında Dil Eğitiminin Önemi, Ortadoğu, 08.12.1992, s.2

32.        Edebiyat Fakülteleri Yeniden Kurulmalı, Ortadoğu, 15.12.1992, s.2.


1993


33.        Türkoloji ve Kürdoloji, Ortadoğu, 02.02.1993, s.2.

34.        Türkiye'de Çocuk Edebiyatı, Ortadoğu, 16.02.1993, s.2. Ayrıca: Türkiye'de Çocuk Edebiyatı, Erciyes, XIX/ 224 (Ağustos 1996), s.1.

35.        Türk Tarih Yazıcılığı, Ortadoğu, 06.04.1993, s.2.

36.        Adile ,ayda ve Etrüskler, Ortadoğu, 13.04.1993, s.2.

37.        Prof. Dr. Bahaeddin Ögel'i Anarken , Ortadoğu, 20.01.1993, s.2.

38.        186. Üniversitelerimiz ve Türk Dünyası, Ortadoğu, 12.08.1993, s.2.

39.        Hoca Ahmet Yesevi Yılı'na ve Anma Toplantılarına Bir Bakış, Ortadoğu, 13.07.1993, s.2.

40.        Türklerde Devlet Anlayışı ve Devlete Sahip Çıkmak, Ortadoğu, 05.10.1993, s.2.

41.        "Sürekli Türk Dili Kurultayı"nın Ardından, Ortadoğu, 12.10.1993, s.2.

42.        Türk Bilimler Akademisi, Ortadoğu, 14.10.1993, s.2.

43.        Türkî değil Türk, Ortadoğu, 26.10.1993, s.2.

44.        Türk Cumhuriyetleri ile Kültür, Alfabe ve Eğitim Bağlarımız, Ortadoğu, 03.11.1993, s.2.

45.        Zaza Gençliğinden Açık Mektup, Ortadoğu, 04.11.1993, s.2.

46.        Uzunlu Kasabası ve Açık Hava Folklor Müzesi, Ortadoğu, 09.11.1993, s.2.

47.        Bu Vatan Türkeli Ezelden Beri: Hayrettin Tokdemir, Artvin Yöresi Folkloru, 1993, 679 S., Ortadoğu- Pazar Şöleni, 14.11.1993, s.8-9.

48.        Gagavuz Türkçesinin Grameri Türkiye'de Yazıldı, Ortadoğu, 11.11.1993, s.2.

49.        Türk Bayrağı, Ortadoğu, 16.11.1993,  s.2.

50.        Yine "Bilim Adamı" Meselesi, Ortadoğu, 23.11.1993, s.2.

51.        "Dostluk" ve "Tuz-Ekmek Hakkı" Deyimleri Üzerine, Ortadoğu, 25.11.1993, s.2.

52.        Alanya III. Tarih ve Kültür Semineri, Ortadoğu, 03.11.1993, s.2.

53.        Üniversitemizde İdari ve Mali Reform, Ortadoğu,  02.12.1993, s.2.

54.        "Fırat Havzası Efsaneleri" Adlı Eser Üzerine, Ortadoğu, 07.12.1993, s.2.

55.        Kırım ve Gagavuz Türklerinin Kültürel Meseleleri, Ortadoğu, 16.12.1993, s.2.

56.        Kırım ve Gagavuz Türklerinin Kültürel Meseleleri (2), Ortadoğu, 21.12.1993, s.2.

57.        Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri, Ortadoğu, 23.12.1993, s.2.

58.        Orhun Yazıtlarının Okunuşunun Yüzüncü Yılı, Ortadoğu-Pazar Şöleni, S.9, 26.12.1993, s.2.

59.        Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen'in Hatırasına, Ortadoğu, 28.12.1993, s.2.

60.        İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Ortadoğu, 30.12.1993, s.2.


1994


61.        Tanıdığım Şairler ve Yekta Güngör Özden, Ortadoğu, 13.01.1994, s.2.

62.        Kürtler ve Doğu Gerçeği , Ortadoğu, 18.01.1994, s.2.

63.        Kürtler ve  Doğu Gerçeği , (2), Ortadoğu, 20.01.1994, s.2.

64.        "Özgür Gündem'le Mülakat (1), Ortadoğu, 10.02.1994, s.2.

65.        "Özgür Gündem"le Mülâkat (2), Ortadoğu, 15.02.1994, s.2.

66.        Sosyal Bilimler ve Manevi Değerlerimiz, Ortadoğu, 16.06.1994, s.2.

67.        "Anayasal Vatandaşlık" ve Bölünmeye Başlamış Türkiye, Ortadoğu , 21.06.1994, s.2.

68.        Kayseri'de Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri, Ortadoğu, 21.06.1994, s.2.

69.        Üniversitelerimizde "Reform" Gereği, Ortadoğu, 28.06.1994, s.2.

70.        Kayseri'den "İnsan Manzaraları" ve Kaderine Terkedilmiş Şehir, Ortadoğu, 30.06.1994, s.2.

71.        Dünya Dillerinde  Türkçe Kökenli Kelimeler, Ortadoğu, 07.07.1994, s.2.

72.        "Batı Trakya Türkleri"ve Avukat Nevzat Kayagil, Ortadoğu, 12.07.1994, s.2.

73.        "1.Giresun Sempozyumu"nun Ardından, Ortadoğu, 14.07.1994, s.2.

74.        Üniversitelerimizde Sosyal Bilimler Eğitimi, Ortadoğu, 19.07.1994, s.2.

75.        Boyabat'tan Giresun'a, Ortadoğu, 21.07.1994, s.2.

76.        Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin (mi) dir... Ortadoğu, 26.07.1994, s.2.

77.        Eski "Sovyet" Türkolojisine Bir Bakış, Ortadoğu , 01.08.1994,  s.2.

78.        Bilime Tasarruf, Ortadoğu , 04.08.1994, s.2.

79.        Birleşik Türk Cumhuriyetleri Vakfı, Ortadoğu, 09.08.1994, s.2.

80.        Erciyes Üniversitesi'nde Beş Yıl, Ortadoğu, 23.08.1994, s.2.

81.        "Üniversitelerimizde İlmi Yayın Atağı" ve Erciyes Üniversitesi, Ortadoğu, 16.08.1994, s.2.

82.        Unutturulmaya Çalışılan Atatürk ve İlkeleri , Ortadoğu 01.09.1994, s.2.

83.        Hantal Üniversiteler, Ortadoğu, 13.09.1994, s.2.

84.        Yeni Öğretim Yılına Girerken Üniversitelerimiz, Ortadoğu, 15.09.1994, s.2.

85.        Bilim Adamı Olarak "Türkçe" ve Türkçeyi İyi Bilmek, Ortadoğu, 20.09.1994, s.2.

86.        "Erciyes Dergisi" İkiyüz Yaşında, Ortadoğu, 22.09.1994, s.2.

87.        Üniversitelerimiz ve "Sosyal Bilimler Enstitüleri", Ortadoğu, 27.09.1994, s.2.

88.        Cadı Kazanının Kaynadığı Yer: Üniversitelerimiz, Ortadoğu, 29.09.1994, s.2.

89.        Bilim Adamı Yetiştiren Kurumlar: Enstitüler, Ortadoğu, 04.10.1994, s.2.

90.        Ertürk Yöntem ve "Perde Arkası", Ortadoğu, 11.10.1994, s.2.

91.        Okuyucularımla Sohbet, Ortadoğu, 18.10.1994, s.2.

92.        Meclisten Dışarı "Türk", Ortadoğu, 25.10.1994, s.2.

93.        Türk ve Kürt Töresi, Ortadoğu, 15.11.1994, s.2. Ayrıca: Erciyes, XVI / 202, (Ekim 1994), s.1.

94.        Kürt Sorununa Çözümler(miş)..., Ortadoğu, 01.11.1994, s.2.

95.        Kürtçenin Etimolojik Sözlüğü, Ortadoğu , 08.11.1994, s.2.

96.        Citius, Altius, Fertius (Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Güçlü), Milliyetçi Çizgi, 09.11.1994, s.11.

97.        "Kırmızı Dosya"da Anlatılmayan Gerçekler, Ortadoğu, 22.11.1994, s.2.

98.        "Brüksel Kürt Enstitüsün"nden Mektup Var, Ortadoğu, 24.11.1994, s.2.

99.        Türkiye'de Sanat Tarihçiliği, Ortadoğu, 01.12.1994, s.2.

100.        Okuyucularımın Kalemiyle Kürtler ve Kürtçe..., Ortadoğu, 08.12.1994, s.2.

101.        Harput'u Gördünüz mü?..., Ortadoğu, 11.12.1994, s.2.

102.        İran ve Afganistan'dan Doğu Oğuzca Materyaller, Ortadoğu, 13.12.1994, s.2.

103.        Kürtçe ve Zazaca'nın Etimolojik Sözlüğü, Ortadoğu, 15.12.1994, s.2.

104.        "Bilim"i ve "Bilim Adamı"nı Kurtarmak, Ortadoğu, 20.12.1994, s.2.

105.        Karakeçili , Ortadoğu, 22.12.1994, s.2.

106.        Türklüğün Tarihi ve Kökeni, Ortadoğu, 27.12.1994, s.2.

107.        Türklüğün Tarihi ve Kökeni(2), Ortadoğu, 29.12.1994, s.2.


1996


108.        Kültür Yozlaşması,  Türkeli, 1/1,  29.03.1996, s.16

109.        Türkiye'nin Kaderiyle Oynanıyor, Türkeli, 05.04.1996, s.16.

110.        Ben Bu Filmi Görmüştüm, Türkeli, 1/3, 12.04.1996, s.16

111.        İçel Halk Kültürü Bibliyografyası, Üzerine, Türkeli, S.1/4, 19.04.1996, s.16

112.        Kaybolan Değerlerimiz-1: Türk Dili, Türkeli, 1/5 26.04.1996, s.16.

113.        Güneydoğu İncelemeleri Enstitüsü Kurulsun, Türkiye, 27.04.1996,  s.5.

114.        Kaybolan Değerlerimiz-2: Türk Ahlakı, Türkeli, 1/6, 03.05.1996, s.16.

115.        Türk'ün Destanını Yazmak, Türkeli, 1/7, 10.05.1996, s.10.

116.        Kaybolan Değerlerimiz-3: Türk Töresi, Türkeli, 1/8, 17.05.1996, s.16.

117.        Kaybolan Değerlerimiz-4, Türk Folkloru, Türkeli, 1/9, 24.05.1996, s.16.

118.        Kaybolan Değerlerimiz-5: Türk Kültürü, Türkeli, 1/11, 07.06.1996, s.10.

119.        Kaybolan Değerlerimiz-6: Komşuluk, Türkeli, 1/11, 07.06.1996, s.10

120.        Türklerde Ağız Tadı: Çiğbörek, Türkeli, S.12, 14.06.1996, s.16.

121.        Kaybolan Değerlerimiz-8: Unuttuğumuz Bilim adamlarımız, Türkeli, S.13, 21.06.1996, s.16.

122.        Kaybolan Değerlerimiz-9: Sağlığımız, Türkeli, S.14, 28.06.1996, s.16.

123.        Kaybolan Değerlerimiz-10: Sağlığımız, Türkeli, 1/15,05.07.1996, s.16.

124.        Kaybolan Değerlerimiz-11: Türk Damak Tadı, Türkeli, 1/16, 12.07.1996, s.16.

125.        Kaybolan Değerlerimiz-12: Türklerde Devlet Anlayışı, Devlet Sırrı, Türkeli, 19.07.1996, s.16.

126.        Kaybolan Değerlerimiz-13: İnsanların Boynuna Farz Olan On İki Şart, Türkeli, 1/18, 26.07.1996, s.10.

127.        Unutulmuş Bir Kitap ve Bilinmeyen Gerçekler-1. Türkeli. 1/19, 01.08.1996, s.10, II. Türkeli, 1/20, 09.08.1996, S.10, Ortadoğu, 07.09.1996, s.2.

128.        Yeni Çıkan Bazı Kitaplar, Türkeli , 1/21, 16.08.1996, s.10.

129.        Mahaçkale'de Bir Mizah Dergisi, Molla Nasreddin, Türkeli, 1/22, 23.08.1996, s.5.

130.        Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Türkeli, 1/23, 30.08.1996, s.10. Ayrıca: TK, XXXIV / 403 (Kasım 1996), s.703-704.

131.        Türklerde Ağız Tadı: Çiğbörek, Türkeli, 1/24, 06.09.1996, s.10.

132.        Türk Milliyetçilerinin Kaderi, Türkeli, 1/26, 20.09.1996, s.5 II. 1/27, 26.09.1996, s.5.

133.        Türkçe Bir Bilim Dilidir, Türkeli, S.28, 04.10.1996, s.5.

134.        Türk Olmak, Müslüman Olmak, Türkeli, 1/29, 10.10.1996, s.5.

135.        Kayseri'de Yok Edilen Bir Kültür Tarihi, Türkeli, 1/30, 18.10.1996, s.5.

136.        Güzel Yazılar: Oğuz'dan Bugüne ve Güzel Yazılar: Hikâyeler-I, Türkeli, S.31, 25.10.1996, s.5.

137.        Alanya'nın Ölümü, Türkeli, 1/32, 01.11.1996, s.7.

138.        Suriye'deki Bayır-Bucak Türkmenleri ve Halk İnançları, Türkeli, 1/33 (08.11.1996), s.7 Ayrıca: Türk Kültürü, XXXIV/406 (Şubat 1997), s.127-128 ve Erciyes, XXIII/273 (Eylül 2000), s.16.

139.        Üniversitelerimiz Üzerine-1, Türkeli, 1/34, 15.11.1996, s.7.

140.        Üniversitelerimiz Üzerine -II, Türkeli, 1/35, 22.11.1996, s.7.

141.        Kıbrıs'ta Türkoloji, Türkeli, 1/36, 29.11.1996, s.7. Ayrıca: Erciyes, XXIII/272 (Ağustos 2000), s.3-4.

142.        Almanca'daki Türkçe Kelimeler Üzerine -I, Türkeli, 1/37, 06.12.1996, s.7.

143.        Almanca'daki Türkçe Kelimeler Üzerine -II, Türkeli 1/38, 13.12.1996, s.7.

144.        Fransızca'daki Türkçe Kelimeler, Türkeli, S.39, 20.11.1996, s.7.

145.        Nahçivan'daki Türkoloji Çalışmaları ve Veliyeddin Eliyev'in Üç Eseri, Türkeli, 1/40, 25.12.1996, s.7.


1997


146.        Eski Bir Türk Ülkesinden Mektup, Türkeli, 1/41, 01.01.1997, s.7.

147.        Kerey Kazaklarının Genel Türk Kültürü İçindeki Yeri, Türkeli, 1/43, 15.01.1997, s.7; 1/44, 22.01.1997, s.7. Ayrıca: TK, XXXV / 410 (Haziran 1997) , s.354-357.

148.        Şor Türkleri ve Şor Sözlüğü, Türkeli, 1/45, 29.01.1997, s.7.

149.        Lav Lav Mahsın! (Türkçe ve Arabesk), Türkeli, 1/45, 29.01.1997, s.7.

150.        Üniversitelerimizde Eğitim ve Öğretim, Türkeli, 1/46, 05.02.1997, s.7.

151.        Atatürk'ü Sevmek Ya da Sevmemek, Türkeli, 1/47, 12.02.1997, s.7.

152.        Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisi, Türkeli, 1/48, 19.02.1997, s.7.

153.        Saraybosna'dan Mektuplar, Türkeli, 1/49, 26.02.1997, s.7.

154.        Milli Eğitim ve Unutulan Töreler, Türkeli, 1/50, 05.03.1997, s.7. Ayrıca: Ortadoğu, 21.08.1997, s.2.

155.        Amerika Kıtası ve Türkler, Türkeli, 1/51, 12.03.1997, s.7.

156.        Moğolistan'da Türk Kültürü ve Orhun Anıtları, Türkeli, 1/52, 19.03.1997, s.12.

157.        Rusça'daki Türkçe Kelimeler Üzerine, Türkeli, 1/53, 26.03.1997, s.12.

158.        Doçentlik Sınav Yönetmenliğinde Değişiklik Önerileri, Türkeli, 1/54, 02.04.1997, s.12.

159.        Mahaçkale'de Bir Mizah Dergisi: Molla Nasreddin, Türkeli, 1/55 09.04.1997, s.12.

160.        Kıbrıs İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış, Türkeli, 11/58 30.04.1997, s.12.

161.        Öğretim Üyelerinin Maddi ve  Manevi Durumu, Türkeli, 11/59, 07.05.1997, s.12.

162.        Üniversitelerimiz ve Adları, Ortadoğu, 13.05.1997, s.2

163.        Türkçe'nin İki Güzel Deyimi: Tuz-Ekmek Hakkı ve Nankörlük, Ortadoğu, 15.05.1997, s.2.

164.        Atatürk'ü Sevmek, Ortadoğu, 03.06.1997, s.2.

165.        Bilim, Bilim Adamı ve Üniversite, Ortadoğu, 05.06.1997, s.2.

166.        Türklerde Devlet Anlayış-Devlet Sırrı, Ortadoğu, 17.06.1997, s.2.; 05.09.1997, s.2.

167.        Unuttuğumuz Bilim Adamlarımız, Ortadoğu, 19.06.1997, s.2.

168.        Bayrak ve Türklerde Bayrak Sevgisi, Ortadoğu, 23.06.1997, s.2. Erciyes, XXII /264 (Aralık 1999), s.2

169.        Çok Kültürcülük (!) ve  Türk Kültürü, Ortadoğu, 24.06.1997, s.2. Ayrıca: Erciyes, XXI /246 (Haziran 1998), s.2.

170.        Hazım Şabanoviç'in "Bosanski Pasaluk" (Bosna Paşalığı) Adlı Eseri ve Bu Konuda Bosna'dan Bir Mektup, Ortadoğu, 26.06.1997, s.2.

171.        Türkçe'yi Ne Kadar Biliyoruz?, Ortadoğu, 03.07.1997, s.2.

172.        Gençlik ve Problemleri, Ortadoğu, 01.07.1997, s.2.

173.        Alanya'yı Öldürmeyin, Ortadoğu, 08.07.1997, s.2.

174.        Türklerin Dinî Tarihi, Ortadoğu, 10.07.1997, s.2.

175.        Üniversite Enstitüleri Yeniden Düzenlenmelidir, Ortadoğu, 15.07.1997, s.2.

176.        Kırgız ve Kazak Türklerine Ölüm, Yaşasın Rusça, Ortadoğu, 17.07.1997, s.2.

177.        Kömürhanı Köprüsü, Ortadoğu, 22.07.1997,  s.2.

178.        Mirze Elekber Sabir ve "Hop -Hop Name", Ortadoğu, 24.07.1997, s.2.

179.        Hurşid ile Mahmihri Hikayesi, Ortadoğu, 29.07.1997, s.2.

180.        Ahilik Kültürü Bildirileri, Ortadoğu, 29.07.1997, s.2.

181.        Kayseri'de Ermeni Olayları, Ortadoğu, 29.07.1997, s.2.

182.        Nasreddin Hoca Japonya'da, Ortadoğu , 31.07.1997, s.2.

183.        Üniversitelerimizde Öğretilenler, Ortadoğu, 06.08.1997, s.2.

184.        Türklerde 'Gönül' Sözlüğü, Ortadoğu, 07.08.1997, s.2.

185.        Cahit Külebi, Ortadoğu, 10.08.1997, s.2.

186.        Orhan Okay ve İnci Enginün'e Armağan, Ortadoğu, 14.08.1997, s.2.

187.        Türk Dil Kurumu'nun Yeni Yayını: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. Ortadoğu, 28.08.1997, s.2.

188.         F.S. Barutçu, Ali Şir Nevai, Muhâkemetü'l-Lugateyn, (Ankara 1997), Ortadoğu, 28.08.1997, s.2.

189.        Türk Folkloru, Türkeli, 03.12.1997, S.82, s.19.


1998


190.        Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Vikingler ve Türkler, Ortadoğu,  03.01.1998, s.2.

191.        İngilizce'deki Türkçe Kelimeler, Ortadoğu,  22.01.1998, s.2.

192.        Tezsiz Doçentlik, Kitapsız Profesörlük  (1), Ortadoğu,  28.01.1998, s.2; (2)  29.01.1998, s.2. Ayrıca: Erciyes, XXII/267, (Mart 2000), s.18.

193.        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Alt Yapısı (1), Ortadoğu,  04.01.1998, s.2; (2)  05.01.1998,  s.2.

194.        The Marmara'dan Kasseria'ya , Ortadoğu,  07.01.1998, s.2.

195.        Üniversitelerimizde Yaprak Dökümü ve Bilim(1), Ortadoğu, 11.02.1998, s.2; (2)  12.02.1998, s.2.

196.        Türk Olmak Müslüman Olmak, Ortadoğu,  17.02.1998, s.2.

197.        Kaybolan Bir Türk Eseri: Kömürhanı Köprüsü ve Fırat Köprüsü, Ortadoğu,  18.02.1998, s.2.

198.        Millet, İnsan ve Kültür (Türk Kültüründe Yozlaşma Var mıdır?) (1), Ortadoğu,  20.02.1998, s.2; (2),  21.02.1998, s.2.

199.        Almanca'daki Türkçe Kelimeler (1), Ortadoğu,  24.02.1998, s.2. (2)  25.02.1998, s.2.

200.        Türk Dünyası Dil Tabusunu Yıktı, Ortadoğu,  02.03.1998, s.6.

201.        Türkler ve Amerika Kıtası (1), Ortadoğu,  03.03.1998, s.2; (2)  04.03.1998, s.2.

202.        Anadolu Destanları Adlı Kitabı Kim Yazdı?, Ortadoğu,  10.03.1998, s.2.

203.        Sodom-Gomore ve  Pompei, Ortadoğu,  12.03.1998, s.2.

204.        Tacikistan Bir Türk Ülkesi midir?, Ortadoğu,  19.03.1998, s.2.

205.        Türk Dünyası Dostluk, Kardeşlik ve  İşbirliği Kurultayları, Ortadoğu,  20.03.1998, s.2.

206.        Türkçe'ye Saygı Duymak, Ortadoğu,  24.03.1998, s.2.

207.        Bilim Adamının Şairliği Tutarsa, Ortadoğu,  26.03.1998, s.2.

208.        "Hüzünbaz", "Kürtçe Altyazılı Kızgınlık" (Türkçe'nin Hüznü), Ortadoğu,  01.04.1998, s.2.

209.        Türklerde Töre (Anlam - Etimolojisi), Ortadoğu,  12.04.1998, s.2.

210.        Manas Destanı-1, Yaşayan Tek Destan, Ortadoğu,  28.04.1998, s.2.

211.        Manas Destanı -2, Manas Beşikteyken Konuştu, Ortadoğu,  29.04.1998, s.2.2002


212.        Kıbrıs'ta Türk Kültürü, Volkan, 01.04.2002, s.9.


2006


213.         Kürtler ve Doğu Gerçeği, Yeniçağ, 01.01.2006, s.14.

214.        Kürtler ve bilmediğimiz gerçekler, Yeniçağ, 03.01.2006, s.14.

215.        Oğuz Boyları ve Farslaşan, Araplaşan, Kürtleşen Türkler, Yeniçağ, 04.01.2006, s.14.

216.        Anadolu''da Oğuz Boyları Ve Farslaşan-Araplaşan-Kürtleşen Türkler (2), Yeniçağ, 05.01.2006, s.14

217.        Bazı gerçekler, Yeniçağ, 12.01.2006, s.14.

218.        Unutamadığım hocam Prof. Muharrem Ergin, Yeniçağ, 13.01.2006, s.14.

219.        Karacadağ Türkmenleri, Yeniçağ, 19.01.2006, s.14.

220.        Türk'ü ve Türkiye'yi sırtından vurmak, Yeniçağ,  27.01.2006, s.14.

221.        Türkçe ad ve soyad kullanan Anadolu Kürtleri, Yeniçağ, 02.02.2006, s.14.

222.        Fen Edebiyat Fakültesi mezunu gençlerimiz mağdur edilmesin, Yeniçağ, 10.02.2006, s.14.

223.        "Ulan / Lan" sözcüğünün kökeni nedir?, Yeniçağ, 17.02.2006, s.14.

224.        Türk Milletini Yönetenler, Yeniçağ, 23.02.2006, s.14.

225.        "İnsan hakları"- Batı (AB) ve ABD, Yeniçağ, 10.03.2006, s.14.

226.        Kürt Konferansı, Yeniçağ, 17.03.2006, s.14.

227.        1986'dan 2086'ya, Yeniçağ, 24.03.2006, s.14.


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri, Tuncer Gülensoy pdf, Tuncer Gülensoy kitaplar, Tuncer Gülensoy kitapları, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı, Tuncer Gülensoy etimolojik sözlük pdf, Tuncer Gülensoy vikipedi, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy pdf, tuncer gülensoy kimdir, tuncer gülensoy türkçe el kitabı, tuncer gülensoy kitaplar, tuncer gülensoy makaleleri, 

Tuncer gülensoy etimolojik sözlük pdf, tuncer gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy vikipedi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Aldığı Ödüller, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Tezler, yönettiği tezler

Yorumlar (0)