Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Tezler, yönettiği tezler

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Tezler, yönettiği tezler


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Tezler, yönettiği tezlerYÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:

  Tezin Adı

 

Öğrencinin Adı SoyadıYılıSayfası


1 Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları (İnceleme- Metin-Sözlük) Ahmet BURAN

1986333


2 Bingöl Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük) Paki KÜÇÜKER

19881500


3 Karahanlıca ve Eski Anadolu Metinlerinde Deyimler ve Ata Sözleri Ahat ÜSTÜNER

1989283


4 Atabetü’l-Hakâyık Grameri B. Atsız GÖKDAĞ

1989190


5 Emirdağ / Kaçarlı Türkmenleri Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük) Nuray AÇIKGÖZ

1989232 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:1


Şehrî Divanı Mustafa ASLAN

19901782


Yarkend Ağzı Nevzat ÖZKAN

19902713


Eskişehir ve Yöresi Ağızları Hülya PİLANCI

19911824


Avşar Ağızları Ayşen KILIÇ

19913555


Bünyan ve Yöresi Ağızları İbrahim DOĞAN

19911406


Talas ve Yöresi Ağızları Alaattin KORKMAZLAR

1991597


Gemerek ve Yöresi Ağızları Suzan S. TOKATLI

1991878Tahir Kutsi Makal’ın Hayatı Eserleri; Eserlerinde Halk Edebiyatı Motifleri


Namık ASLAN

1991122


9 İli Vilayeti Kulca- Tarançı Ağzı Mahmut SARIKAYA

1991245


10 Karaman ve Yöresi Ağızları Hikmet KORAŞ

1992317


11 Kayseri Masalları Rasim DENİZ

1992245


12

Bulgaristan Türklerinin Mevsim Törenleri


Ahmet TACEMEN

1992170


13 Kayseri ve Çevresi Türküleri Kadir ÖZDAMARLAR

1993166


14 Akkışla ve Yöresi Ağızları Abdullah ELGÜN

1993213


15

Boğazlıyan’da Mani


Geleneği ve Boğazlıyan Manileri


Ahmet ÖCAL

1993183


16 Yeşilhisar ve Yöresi Ağızları Mustafa EKİNCİ

1993176


17 Toros Sarıkeçilileri’nde Göçer Hayatı ve Bu Hayatın Etrafındaki Folklor Hilmi DULKADİR

1993160


18 Halk Hikâyeleri Erdoğan ALTINKAYNAK

1993221


19 Karslı Âşık Murat Çobanoğlu Hayatı, Sanatı ve Eserleri Bayram DURBİLMEZ

1993547


20 Kul Gali ve Yusuf Zeliha Kıssası İbrahim AKIŞ

1993296


21 Eskişehir Türkmen Ağızları Canan İLERİ

1993233


22 Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası S. Burhanettin AKBAŞ

1993685


23 Ula ve Yöresi Ağızları Ali KIRLI

1994126


24 Kaman ve Yöresi Ağızları Feridun TEKİN

1994293


25 Yozgat Manileri Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma Vasfi ADİKTİ

1994212


26 Niğde Efsaneleri Bayram SÖNMEZ

1994470


27

Âşıklık Geleneğinde Söz ve Ezgi


Murat KARABULUT

1995130


28 Ardanuç ve Yöresi Ağızları İ. Ethem ÖZKAN

1994139


29 Yozgat Ağıtları Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma Necati ŞAHİN

1995260


30 Sürnâme-i Hümâyun’da Folklorik unsurlar Şeref BOYRAZ

1994471


31 Kırşehir Halk Edebiyatı, Folklor ve Etnografyası Mahmut SEYFELİ

1995570


32 Taşeli Platosu Efsaneleri Mehmet EROL

1996228


33 Özvatan’ın Halk Edebiyatı, Folklor ve Etnografyası Güngör TEPELİ

1996300


34 Türkmen Türkçesinde Cümle Yapısı Ahmet KAYASANDIK

1998176


35 Kırıkkale Karakeçililerinin Folkloru Halk Edebiyatı ve Etnografyası Üzerine İnceleme Bedri ÖZÇELİK

1995484


36 Gesi ve Yöresi Ağızları Çiğdem ERGÜL

1998
37 Türkçe Öğretimi Oktay DURUKAN

1998
38 Manas Destanındaki Türkiye Türkçesine Benzer Kelimeler Hilal     KILIÇ

1999
39 Gesi, Ağırnas, Mimarsinan ve Yöresi Ağızları Fatma DELİCEOĞLU

1999
40 Hacıbektaş Folkloru Mehmet KARAASLAN

2003
41 Subaşı Köyü Ağzı (Kayseri) Kezban GUVCİ

2004
42 Bulgaristan-Kırcali Bölgesi Türk Ağızları Nigar ALİ

2005
43 Türkçede Nazal n Hülya NAZİF

2006
44 Çingiznâme Üzerine Biçim ve Cümle Bilgisi Çalışması İlknur AYGÜN

2006
     

 

 

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ:

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:  Tezin Adı

 

Öğrencinin Adı SoyadıYılıSayfası


1 Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Ekleri Ahmet BURAN

1989XVII+382


2 Nevaî, Mecâlisü’n-Nefâis Vahit    TÜRK

1990XIII+700


3 Yadigâr-ı İbn-i Şerif (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin) Paki KÜÇÜKER

1994X+1360 

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:

Tezin Adı
Öğrencinin Adı SoyadıYılıSayfası


1 Posoflu Âşık Sabit Müdami, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri Bekir S. ÖZSOY

1993723


2 Oğuz Grubu Türk Şivelerinde Sıfat-Fiiller B. Atsız GÖKDAĞ

1993185


3 Battal-nâme (İnceleme-Metin-İndeks) Burhan PAÇACIOĞLU

1993683


4 Gagavuz Türkçesi Grameri Nevzat ÖZKAN

1993352


5 Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiiller Ahat ÜSTÜNER

1993250


6 Kırşehir ve Yöresi Ağızları Ahmet GÜNŞEN

1994717


7 Şah İsmail Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma Faruk ÇOLAK

1994295


8 Başkurt Türkçesi Grameri Suzan S. TOKATLI

1994273

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri, Tuncer Gülensoy pdf, Tuncer Gülensoy kitaplar, Tuncer Gülensoy kitapları, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı, Tuncer Gülensoy etimolojik sözlük pdf, Tuncer Gülensoy vikipedi, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy pdf, tuncer gülensoy kimdir, tuncer gülensoy türkçe el kitabı, tuncer gülensoy kitaplar, tuncer gülensoy makaleleri, 

Tuncer gülensoy etimolojik sözlük pdf, tuncer gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy vikipedi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Aldığı Ödüller, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Bibliyografyalar ve Biyografiler, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy - Tezler, yönettiği tezler

Yorumlar (0)