Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları

19781)  Ignacz Kunos, Türk Halk Edebiyatı (hzl.: Dr. Tuncer  Gülensoy), Tercüman 1001 Temel Eser, No. 127. İstanbul 1978, 176 s. (1926 yılında Arap harfleriyle basılan eser, T. Gülensoy tarafından yeniden tanzim ve tertip edilerek, 184 not ilavesiyle yayınlanmıştır.Son baskı: Ankara 2002, Akçağ yay.; Bu eser Macar Türkolog Tasnádi Edit tarafından Macarcaya tercüme edilerek, 1999 yılında Budapeşte'de basılmıştır. 108 s.)


1981


2) Anadolu ve Rumeli ağızları Bibliyografyası (Anadolu -Kıbrıs -Suriye -Irak -Bulgaristan Yunanistan - ve Romanya Türk Ağızları), Kültür Bakanlığı, Millî Folklor Araştırma Dairesi (MİFAD) yay.: 33, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1981, 144 s.


1983


3) Prof. Dr. Ahmet Temir'in Hayatı ve Eserleri , Erciyes Dergisi yay.: 1, Kayseri 1983, 38 s.

4) Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma, İnceleme -Sözlük. TKAE yay., Ankara 1983, 69 s.


1985


5) Trabzon Yöresi Türküleri. Türküler ve Atma Türküler, Anadolu Sanat yay.: 13, Karadeniz Folkloru Dizisi: 1, İstanbul 1985, 40 s.

6) Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları I, Şifabağ -Kemaliye 1985, 151 s.


19867) Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları  II, Şifabağ -Kemaliye 1986, 350 s.

8) Doğu Anadolu Osmanlıcası, - Etimolojik Sözlük Denemesi-, TKAE yay., Ankara 1986, 535 s.


1987


10) Die Bemerkungen Über die Lebende Türkische Sprache in den Nomandenstammen, Ankara 1987, 14 s.


1988


10) Kütahya ve Yöresi Ağızları, İnceleme- Metinler- Sözlük, TDK yay., Ankara 1988, XXX + 257 s.


1989


11) Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları Damgalar -Enler -İmler, TDAV yay., İstanbul 1989.


199212) Doğu ve Güneydoğu Dil Araştırmaları: Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri, Ankara  1992,  48 s.

13)Türkçe Dersleri, Erciyes Üniv. yay., Kayseri 1992, XVI + 270 s.

14) Tunceli ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile), Boğaziçi yay., İstanbul 1992, 188 s.


1993


15) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağızları Üzerine Düşünceler, Boğaziçi yay., İstanbul 1993, 135 s.

16) Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme, Erciyes Üniv. yay., Kayseri 1993, 159 s.


1994


17) Kürtçenin Etimolojik Sözlüğü, Ankara 1994, LXXVI + 154 s.

18) Orta Asya'dan Kırım'a, Bizim Gençlik yay., Kayseri 1994.

19) Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik yay., Kayseri, 1994.

20) Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri I. (Eski Yazı- Osmanlıca - Tarihi Metinler ve Okuma Parçaları- İmlâ Kılavuzu.) Kayseri   1994.

21) Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler, (A. Buran ile), TDK yay., Ankara 1994, 239 s.


199522) Türkçe Yer Adları Kılavuzu, TDK yay., Ankara  1995, XII + 103 s.

23) Ignacz Kunos, Türk Halk Edebiyatı, Bizim Gençlik yay., Kayseri 1995, 130 s. (Notlarla genişletilmiş ikinci baskı.)


2000


24) Açıklamalı Kırgız Kişi Adları Sözlüğü, Bişkek 2000, 260 s.

25) Kırgız Türkçesinin Latin Harfli İmlâ Kılavuzu, Bişkek 2000, 120 s. [21000 kelime]


2001


26) Türkçe El Kitabı, Akçağ yay., Ankara 2001, 638 s. (Genişletilmiş 3. baskı)


2002


27) Manas Destanı -Türkiye Türkçesi ile -, Akçağ yay., Ankara 2002, 366 s.


2003


28) Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, (Dr. Ercan Aklaya ile) Akçağ yay., Ankara 2003, 222 s.


200429) Kırgız Türkçesinin Kavramlar Sözlüğü, Kayseri, 2004, 134 s.

30) Kırgız Türkçesi -Türkiye Türkçesi /  Türkiye Türkçesi Kırgız Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü, Erciyes Üniv. yay., Kayseri 2004, 48 s.

31) Kırgız Türkçesi -Türkiye Türkçesi /Türkiye Türkçesi- Kırgız Türkçesi Sözlük, Erciyes Üniv. yay., Kayseri 2004, 319 s.

32) Mitat Sadullah (Sander): Yeni Sarf ve Nahiv, (Mustafa Fidan ile), TDK yay., Ankara 2004.

33) Kırgız Türkçesi Grameri I: Fonetik -Morfoloji, Erciyes Üniv. yay., Kayseri 2004, 126 s.


2005


34) Ötemiş Hacı: Cengiznâme, Akçağ yay., Ankara 2005.

35) Türkiye Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, (Baybars Gülensoy ile), İstanbul 2005.


2006


36) Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin [Tarihî-Yaşayan Türk Dilleri], Anadolu Ağızları ve Altay Dilleri İle Karşılaştırmalı Köken Bilgisi Sözlüğü, I. (A-K).-Etimolojik Sözlük Denemesi-, TDK yay., Ankara 2006; II (L-Z), Ankara 2006.Prof. Dr. Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri, Tuncer Gülensoy pdf, Tuncer Gülensoy kitaplar, Tuncer Gülensoy kitapları, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı, Tuncer Gülensoy etimolojik sözlük pdf, Tuncer Gülensoy vikipedi, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy pdf, tuncer gülensoy kimdir, tuncer gülensoy türkçe el kitabı, tuncer gülensoy kitaplar, tuncer gülensoy makaleleri, tuncer gülensoy etimolojik sözlük pdf, tuncer gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy vikipedi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları

Yorumlar (0)