Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri


Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri


19641-        Atatürk Kronolojisi, TK, III / 25 (Kasım 1964), s.64-69.


1965


2-        Demokratik Düzen Komünist Metotlarla Nasıl Bozulur? , TK. III / 31 (Mayıs 1965), (74-76), 495-496.

3-        Türkoloji Dergisi, Cilt: I S.1, Ankara 1965, TK, S.36 (Ekim 1965), s.1008.

4-        Atatürk'ün Altı İmzası ve El Yazısından Örnekler, TK. IV/ 37  (Kasım 1965), 88-94.

5-        Aydın Oy, Atatürk Tekirdağ'da, İstanbul 1965, TK, S.37 (Kasım 1965), s.124-125.

6-        Hamdullah Suphi Tanrıöver (1886-10. VI. 1966), CT, Vol. II (1965), Nu.2, s.251-252 (CT imzası ile).

7-        Mehmed Fuad Köprülü (1890-28. VI..1966), CT, Vol. II (1965), Nu.2, s.253-255 (CT imzası ile).


1966


8-        Komünizme Karşı Hürriyet, TK. IV / 42 (Nisan 1966), (60), 564.

9-        Doç. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Dil Davası ve Ziya Gökalp, İstanbul 1965, TK, S.40 (Nisan 1966), s.434.

10-        Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, TK. IV / 43 (Mayıs 1966), (70-71), 642 -643

11-        Gizli Komünist Belgeleri, TK. IV /47 (Eylül 1966), (156-158), 1084-1086.

12-        Türklerde 3, 7 ve 40 Sayıları, Bayrak, Yıl:2, S.25x 4, 1 Aralık 1966 -s.12-15 (Ayrıbasım olarak da yayınlanmıştır.)


1967


13-        Prof. Dr. Mümtaz Turhan (1908-I.I.1969), CT, IV, (1967), Nu.1-2, s.209-210. Ayrıca: TK, S.75 (Ocak 1969), s.244.

14-        Kazım Özalp (1880-6.VI.1968), CT, IV, (1967), Nu.1-2, s.211-212.

15-        Moğolların Gizli Tarihi'ne ve Altan Topçi'ye Göre Çinggis Han'ın Şeceresi, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C.V / 8-9 (1967) Ankara 1970, s.189-191 ve 1 şecere cetveli.

16-        Ali Fuad Başgil (1893-17.IV. 1967), TK, S.55 (Mayıs 1967), s.533-534.

17-        İsmail Hami Danişmend (1899-12.IV. 1967).  TK, S.55, (Mayıs 1967) s.534-535. Ayrıca: CT, Vol. IV (1967), Nu.1-2, s.209-210.

18-        Doç. Dr. Selahattin Olcay, Erzurum Ağzı, Ankara 1966, TK, S.55 (Mayıs 1967), s.547.

19-        Prof Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara 1967: TK, S.56 (Haziran 1967), s.631.

20-        Fevziye A. Tansel, Namık Kemal'in Hususi Mektupları I, Ankara 1967, TK, S.60 (Ekim 1967), s.930.

21-        Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1966, C.XIV, Ankara 1967, TK, S.60 (Ekim 1967), s.935-936.

22-        Atatürk Kronolojisi, TK. VI / 61 (Kasım 1967), (62-76), 62-76.

23-        Komünizm Nedir? Resimlerle Dünya Komünizmi, TK. VI /62 (Aralık 1967), (159-161), 139-141.


196824-        En Eski Türk İçkisi Kımız ve Kımız Bayramı, Bayrak, yıl:4, S.16 (41), Mayıs 1968, s.13-14. Ayrıca: Bayrak, yıl:7, S.18 (6), Ekim 1971, s.40-42.

25-        Yaşayan Farsçada Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Deneme, Bayrak, yıl:4, S.16 (41), Mayıs 1968, s.15-17.

26-        Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, TK. VI / 69 (Temmuz 1968), (86-87) , 686-687.

27-        Türk Jandarması, TK. VI / 70 (Ağustos 1968), (49-57), 737-745.

28-        Em. Korgn. Kazım Özalp (1880-6. VI. 1968), TK. VI /70 (Ağustos 1968), (121), 809.

29-        Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu, TK. VI / 72 (Ekim 1968), (32-36), 920-924.

30-        23 Nisan 1920'den Ekim 1968'e kadar Türkiye Cumhuriyet Kronolojisi I, (23 Nisan 1920'den 1938 Sonuna Kadar), TK VI / 72 (Ekim 1968), (131-147), 1019-1035.

31-        23 Nisan 1920'den Ekim 1968'e Kadar Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi II, TK. VIII / 73 (Kasım 1968), (108-124), 108-124.

32-        Atatürk'e Yapılan Cenaze Töreni, Bayrak, yıl:4, S.16 (48), Aralık 1968, s.13-14. Ayrıca: Atatürk İçin Yapılan Cenaze Töreni, TK.  XI / 21 (Kasım 1972), s.40-45.


1969


33-        Doç. Dr. Hikmet Tanyu, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara 1968, TK, S.79 (Mayıs 1969), s.522.

34-        Namık Kemal'in Hususi Mektupları II, Ankara 1969, TK, S.80 (Haziran 1969), s.582.

35-        Prof. Dr. A. Afet İnan,  Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları, Ankara 1969, TK, S.82 (Ağustos 1969), s.805-806.

36-        Köy Postası, S.300, TK, S.84 (Ekim 1969), s.938.


1970


37-        Yılmaz Öztuna, Resimlerle 93 Harbi, İstanbul 1969, TK, S.94 (Ağustos 1970), s.750.

38-        Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1969, TK, S.97 (Kasım 1970), s.67-68.

39-        Ömer Lütfi Göksel... Ve Allah O'nu Yarattı, TK, IX / 97 (Kasım 1970), s.68.

40-        Millî Mücadele'den Önce Atatürk'ün Savaştığı Cepheler, TK. IX / 97 (Kasım 1970), 37-42. Ayrıca: Meslekî ve Teknik Öğretim, S.20 (237), (Kasım 1972), s.4-6.

41-        Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, TK. IX / 97 (Kasım 1970), (67-68), 67-68.

42-        Kutadgu Bilig'den Hikmetler, TK. "Kutadgu Bilig Özel Sayısı", IX / 98 Aralık 1970), S.157-173.


197143-        Türk Dünyası Atasözlerinden Örnekler, Bayrak, yıl:4, S.18 (73), Ocak 1971, s.15-17.

44-        Bursa Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazma Kitaplar Üzerine Notlar, TK, S.102 (Nisan 1971), s.561-564.

45-        Halit Fahri Ozansoy (1891-23.II.1971), TK, S.103 (Mayıs 1971), s.636-637.

46-        Falih Rıfkı Atay (1894-20.11.1971), TK, S.103 (Mayıs 1971), s.638-639.

47-        M. Göktürk Uytun, Resimli Malazgirt Şiirleri, Ankara 1971, TK, S.106 (Ağustos 1971), s.833.

48-        Doç. Dr. Ali Sevim, Malazgirt Meydan Savaşı, Ankara 1971, TK, S.106 (Ağustos 1971) , s.833.

49-        S. Karatanın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi II. Cilt Eki: Malazgirt Meydan Muharebesi, Ankara 1970, TK, S.106 (Ağustos 1971), s.834.

50-        Bursa Haraççıoğlu Kitaplığı'nda Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Notlar, TDAYB 1971, s.231-246.


1973


51-        Abdulkadir İnan Ve Manas Destanı, Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni, C:II/I (Ocak 1973), s.23-24.

52-        Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyeti'nde Kalem Güzeli, TK I, XI/125 (Mart 1973), (59), 351. (tanıtma).

53-        Kırım ve Kırım Türkleri Üzerine Bir ve Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya- KHB, C.II /2 (Mart 1973), s.33-37.

54-        Faruk K. Timurtaş, Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları I, İstanbul 1972, Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973), s.45-46.

55-        Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul 1971, Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973), s.51.

56-        Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1971, Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973), s.51.

57-        Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Bildirileri, Ankara 1971, TKAE Yayını, Bibliyografya -KHB; C.II/2 (Mart 1973),  s.56-58.

58-        Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, İstanbul 1973, Bibliyografya-KHB, C.II/3 (Mayıs 1973), s.98-99.

59-        Mongolistik Üzerine Türkiye'de Yapılan Yayınlarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya-KHB, C.II /3 (Mayıs 1973), s.72-76.

60-        Eski Türk ve Moğol Askerlik Teşkilatının Benzeyen Taraflarıyla Çinggis Khan'ın Büyük Yasasındaki Askerî Cezalar, Töre, S.24, (Mayıs 1973), s.11-15.

61-        Türkoloji Dergisi, TK. XI / 127 (Mayıs 1973), (63-64), 599-600.

62-        Kutadgu Bilig Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya-KHB, C.II /4 (Temmuz 1973), s.109-116.

63-        Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım, İstanbul 1973, Bibliyografya -KHB, C.II/4 (Temmuz 1973), s.122-123.

64-        A. Zeki Velidi Togan,  Oğuz Destanı-Reşididdin Oğuznamesi, İstanbul 1972, Bibliyografya-KHB, C.II/5 (Eylül 1973), s.154-155.

65-        Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, Bibliyografya- KHB, C.II/6 (Kasım 1973), s.209-210.

66-        Türklerde yazı, Töre, S.23 (1973), s.15-17.

67-        Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Deneme, Türkoloji Dergisi C.V / 1 (1973) , s.93-105.

68-        Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar, TDAYB 1973 -1974, s.283-318.
197469-        Altan Topçi, TTK- Belleten, S.152 (Ekim 1974), s.597-634.

70-        Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine Notlar, Türkoloji Dergisi, C.VI. /1, Aralık 1974, s.235-259.

71-        Türk Dünyası Atasözlerinin Anlam Yönünden Benzerlikleri Üzerine Notlar, TFAYB 1974, KB yay., Ankara, 1975, s.93-101.


1975


72-        Yaşayan Farsça ve Arapça'daki Türkçe Kelimeler Üzerine Notlar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi TDED, C.XXI (İstanbul 1975), s.127-157.

73-        Eski Türklerde Ticaret, Ankara Ticaret Odası, S.9, (Ekim 1975), s.5-6.


1976


74-         "Cebe" Adı Hakkında, Atsız Armağanı, İstanbul 1976, s.257-265.


1977


75-         ZDGM'deki Türkoloji ve Mongolistikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847-1968), Türkoloji Dergisi, C.VII (Ankara 1977), s.157-170.

76-        Yirmi Dört Oğuz Boyunun Anadolu'daki İzleri, Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı-1977 KB yay., Ankara 1979, s.73-98.


1979


77-        Türk Fonetik Transkripsiyonu Üzerine, Türkoloji Dergisi, C.VIII (Ankara 1979), s.169-190.

78-        Erzurum Ağzı ile Hâtemi Tâ'i Masalı, Türkoloji Dergisi, C.VIII (Ankara 1979), s.403-457. Ayrıca: Hâtemi Tâî (Tey) Masalı, Erciyes, S.37 (Mayıs 1981), s.15-19, II. S.38 (Haziran 1981), s.22-24, III. S.39 (Haziran 1981), s.21-23, S: 40 (Temmuz 1981), s.19-21, S: 42 (Eylül 1981), s.19-24

79-        Anadolu Yer Adları Üzerine Bir Araştırma: Bazlambaç,  TK X-VII / 197 (Mart 1979), s.297-300.


198180-        Basınımızda Dil Yanlışları I, Meydan, S.592-74 (Nisan 1981), s.19-20.

81-        Basınımızda Dil Yanlışları II, Meydan, S.593-75 (Mayıs 1981) s.46-47

82-         "Emre" Adı Üzerine, MK III / I (Haziran 1981), s.18-20.

83-        Folklor Çalışmalarının Anadolu Ağızlarının Derlenmesindeki Rolü, TDAD II/12 (Haziran 1981), s.107-111.

84-        Hacı Bayram-ı Veli, Erciyes, IV /41 (Temmuz 1981), s.1-3.

85-        Basınımızda Dil Yanlışları III, Meydan, S.595-77 (Temmuz 1981), s.59-60.

86-        Amerikan Çocuk Edebiyatına Girmiş Bir Türk Masalı, Yeni Çığ, I / Eylül- Ekim 1981, s.10-13.

87-        Fuzuli, Erciyes IV /45 (Kasım 1981), s.13-16.

88-        Kaşgarlı Mahmud, Erciyes, IV /46 (Aralık 1981), s.7-10.

89-        Düzeltmeler ve Ekler. Şu eserin 1077-1078 sayfalarında: Büyük Türkçe Sözlük. Hazırlayan: D. Mehmet Doğan, Birlik yay.: 4, Sözlük Dizisi: 1, Ankara 1981, 1088 s.


1982


90-        Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, TF, 3 (30), (Ocak 1981), s.4-5.

91-        Ali Şir Nevaî, Erciyes, IV/47, (Ocak 1982), s.2-4.

92-        Macar Türkoloğu Ignacz Kunos'un Hayatı ve Eserleri, Erciyes, V/49 (Mart 1982), s.10-11.

93-        Doğumunun 60. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın Hayatı ve Eserleri, Erciyes V /50 (Nisan 1982), s.3-7.

94-        Eski Türk ve Moğol Şahıs Adları Üzerine, Meydan, S.604-68 (Nisan 1982), s.58-60.

95-        Anadolu ve Balkan Türk Masallarında Müşterek Tipler, TDAD, 17 (Nisan 1982), s.153-158.

96-        Doğumunun 70. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Ahmet Temir-Hayatı ve Eserleri, Erciyes, V /57 (Eylül 1982), s.1-10. (Ayrıca kitap olarak basılmıştır).


1983


97-        Erzurumlu Darîr : "Yüz Hadis Yüz Hikâye"den Seçmeler", Erciyes, S.67 (Temmuz 1983), s.25-27.

98-        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Dede Korkut Hikâyeleri: "Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Poyraz (Elazığ) Varyantı, TK, XXI / 244 (Ağustos 1983), s.547-558.

99-        Erzurumlu Darîr : "Yüz Hadis Yüz Hikâye"den Seçmeler", S.69  (Eylül 1983), s.25-26.

100-        Erzurumlu Darîr : "Yüz Hadis Yüz Hikâye"den Seçmeler",  S.70 (Ekim 1983), s.27.

101-        Behçet Mahir'in Yayınlanmamış Şiirleri, Erciyes, VI /71 (Kasım 1983), s.12-14.


1984


102-        İbni Sina'nın Türk-İslâm ve Batı Kültürlerine Tesirleri, Erciyes, VII /73 (Ocak 1984), s.2-3.

103-        Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerindeki Aşiret, Boy, Soy ve Oymak Adları Üzerine, TDAD, 28 (Şubat 1984), s.134-156.

104-        Kürmançi ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar I: Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası, TK, XXII / 251, 252, 253 (Mart, Nisan, Mayıs 1984), s.53-58.

105-        Türk Dilinin Tarihî Seyri İçerisinde Anadolu Ağızları ve Önemi, TF, 57 (Nisan 1984), s.5-6.

106-        Kürmançi ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar II: Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası, TK, XXII /253 (Mayıs 1984) , s.45-54.

107-        Kürmançi ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar III: Kürmançi ve Zaza Türkçelerinin Anadolu Ağızlarıyla İlişkisi, TK, XXII /256 (Ağustos 1984), s.510-520.

108-        "Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası" Adlı Kitabın Tenkidiyle İlgili Bazı Açıklamalar, Erciyes VII /83 (Kasım 1984), s.8-11.

109-        Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme, TDAYB 1984, s.87-147.


1985110-        Zajaczkowski'nin Bir Yazısı Üzerine, TD, 399 (Mart 1985) , s.172-182.

111-        Anadolu Türk Dili ve Edebiyatının Gelişmesinde Osmanlının Rolü, Erciyes VIII / 87 (Mart 1985) s.5-6.

112-        Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki, TKA "Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun Hatırasına Armağan", XXIII /I-2 (1985) , s.281-296.

113-        Uluslar arası Terörizmin Hedefi Olarak Türkiye ve Türk Gençliği, Uluslararası Terörizm ve Gençlik (1985), s.178-179.


1986


114-        Altan Topçi -II- . TTK -Belleten, C.L, S.196 (Nisan 1986), s.9-71

115-        Moğolların Gizli Tarihi Üzerine Yapılan Araştırmalar, TDED, (1986), s.273-282.


1987


116-        Tunceli Yöresi Efsanelerine Bir Bakış, Erciyes, X /  109 (Ocak 1987), s.11-12.

117-        Ziya Gökalp ve Türk Milleti, Erciyes, X / 110 (Şubat 1987), s.6-8.

118-        Altan Topçi -III-, TTK- Belleten, C.II, S.199 (Nisan 1987), s.19-66.

119-        Şavak Türk Kilimciliği ve Kilim Terminolojisi, Erciyes, X / 112 (Nisan 1987), s.6-9.

120-        M. Akif'in Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Hizmetlerinden Çizgiler, Erciyes, X / 113 (Mayıs 1987), s.1-6.

121-        Aşiretlerde yaşayan Türkçe İle İlgili Düşünceler, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.29 (Temmuz 1987), s.41-43.

122-        Doğu Anadolu Efsaneleri İçerisinde Tunceli Efsaneleri, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.31 (Eylül 1987) s.30-33.

123-        Romence'deki Türkçe Kelimeler Üzerine Notlar, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), C.I / I  (1987) s.9-31.


1988


124-        Kütahya Yöresinin Etnik Yapısı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.14 (Şubat 1988), s.47-56.

125-        Ahlat'ta Türk Damgaları I., Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1988 II (1), s.91-148.

126-        Ahlât'ta Türk Damgaları II, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1988 II (2), s.55-92.


1989


127-        Tuva Türkleri ve Edebiyatları Üzerine, TK, Yıl: XXVII, S.311 (Mart 1989), s.49-52.

128-        Moğolistan İlimler Akademisi'nin Çalışmaları, TK, Yıl: XXVII, S.312 (Nisan 1989), s.242-245.

129-        Kazak Tilining Tüsindirme Sözdigi, TK, Yıl: XXVII, S.314 (Haziran 1989), s.53.

130-        Sovyet Tyurkologiya Dergisi ve Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası Adlı Eserin Tanıtılması, Erciyes, X II/ 142 (Ekim 1989), s.11-14.

131-        Kazak Türkologlarının Önemli Çalışmaları, Erciyes, XII / 143 (Kasım 1989), s.19.


1990132-        Anadolu Ağızları, Erciyes, XII / 145 (Ocak 1990), s.7-8.

133-        Azeri Şairi Musa Yagub'un İki Şiir Kitabı Üzerine, TK, XXVIII/321 (Ocak 1990), s.63.

134-        Dünya Türklüğünde Yazı, Erciyes, XIII / 146 (Şubat 1990), s.1-4.

135-        L. R. Kızlasov, İstoriya Yujnoy Sibiri v Srednie Veka, Uçeb, posobie dlya stud. Vuov-m., Moskva 1984, TK, XXVIII /329 (Eylül 1990), s.571.

136-        Erkin Alptekin,  Doğu Türkistan'dan Hicretimizin 40. Yılı, Kayseri 1990, TK, XXVIII/329 (Eylül 1990), s.571-572.

137-        Azerbaycan'da Yayınlanan Türk Dili İle İlgili Eserler, Azerbaycan (Kasım 1990), 39 /276, s.26-27.

138-        Dobruca Türklerinin (Tatarlarının) Destanları ve Nedret -Enver Mahmut, TK, XXVIII /332 (Aralık 1990), s.30-39.

139-        Prof. Dr. Osman N. Tuna,  Sümer  ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi, TDK yay., Ankara 1990. 57 s., TK, XXVIII/332 (Aralık 1990) s.765.

140-        Z. A. Makas Azerbaycan'ın Tarihi, Kültürel Coğrafyası, Ankara 1990, 60 s., Azerbaycan, (Ankara 1990), 39/276, s.40.

141-        Garabağ Tarihi Üzerine Mühim Bir Eser, Azerbaycan, (Ankara 1990), 39/176, s.39. Ayrıca: TK, XXIX/33b, (Nisan 1991), s.254-255.


1991


142-        Romanya Türklerinin Sesi KARADENİZ, TK, XXIX /333, (Ocak 1991) s.59-60.

143-        F. S. Barutçu, Sthiramati'nin Vasubandhu'nun Abhidharmakosasastra'sına yazdığı tefsirin Etü, tercümesi, Abidarim kımlıg koşavarti şastirtakı çınkirtü yörüglerning kingürüsi'nden Üç İtigsizler, Ankara 1990, TK, XXIX/334, (Şubat 1991), s.127.

144-        Kayserili Yaşayan Bir Halk Şâiri: Ömer Özcan, Erciyes, (Mart 1991), 14 /159, s.5-6.

145-        Folklor Zenginlikleriyle Aksaray ve Çevresi, Erciyes, (Nisan 1991), 14 /160, s.1-5

146-        Doğu Anadolu Ağızlarında Görülen Bazı Fonetik ve Morfolojik Özelliklerin Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi, TDAD, (Nisan 1991), S.71 s.109-113. Ayrıca: TDAD, (Ağustos 1991), S.73   s.81-86.

147-        Moğol Tarih Yazıcılığı ve "Erdeni-yin Tobçi" , TK, XXIX/336, (Nisan 1991), s.227-229.

148-        Garabağnameler, TK, (Nisan 1991), XXIX/336, s.62-63.

149-        Göktürk Anıtlarının Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi, TDAD, (Haziran 1991), S.72, s.35-47. Ayrıca: TDAYB 1994, TDK yay., Ankara, s.41-53.

150-        Türk Diline Bir Bakış, Gençliğin Sesi, (Temmuz 1991), II /165, s.4-6. Ayrıca: Erciyes, XIV / 146 (Ekim 1991), s.1-2.

151-        Tanzimattan Günümüze Türkçe'nin Gelişimi, Güneyde Kültür, (Temmuz 1991),  III/ 29, s.10-11.

152-        Bölge Kalkınmasında Türk Dili Eğitiminin Önemi, Yeni Forum, (Ağustos 1991), XII / 267, s.53-54.

153-        Türk Kültür Tarihini Aydınlatan Yazılı Belgelerimiz, Erciyes, (Eylül 1991), 14 / 165, s.1.

154-        Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dil ve Üslûp, İçel Kültürü, (Kasım 1991), C.5, S.18, s.4-9.

155-        Kiril Alfabesinin Türk Diline Olumsuz Baskıları, Ana Sözü, (Kiril harfleriyle) Kişinev-Moldova, 16.12.1991, S.91-92, s.4-5

156-        Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesi'nde Türk Damgaları ve Taşçı İşaretleri, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi, (Tıp mektebi), Kayseri 1991, s.47-48 + 108-117.

157-        The Turks and Their Writing Across the Ages, Image, (Ankara 1991), S.38, s.6-9

158-        The Turkish Language, Image, (1991), S.40, s.3-5

159-        The First Turkish İnscriptions, Image, (1991) S.40, s.2-6

160-        Writing that reveal Turkish cultural history, Image, (1991), S.41, s.13-14.

161-        The Turkish Language in the Last Century, Image, (1991) , S.44, s.24-25.

162-        Eski Türk Yazıtları Üzerine Mühim Bir Eser, Millî Folklor (Ankara 1991), C.2, S.9, s.46-47.


1992163-        Atatürkçü Düşünce Millî Birlik, Beraberlik ve Türk Dili, (İstanbul, 20 Mart 1992), s.2.

164-        Kürtçe Türkçe'nin Bir Parçasıdır, Kamu Çalışanları Dergisi, Ankara, Haziran 1992, C.2, S.18, s.32-37.

165-        Kiril Alfabesinin Türk Diline Olumsuz Tesirleri, Millî Kültür, Ankara, Haziran 1992, S.93, s.45.

166-        Çağdaş Gagavuz Şairlerinden Örnekler, TD, S.488, (ağustos 1992), s.138-147

167-        Anadolu'yu Parçalamaya Yönelik İç ve Dış Süreli Yayınlar, (Y. Kalafat ile), TDAD., S.80 (Ekim 1992), s.61-83.

168-        Evaluation of some Phonetic and Marphologic Proporties in Eastern Anatolian Dialects from the point of altaistic Languages, Altaic Religious Beliefs and Practices, (Budapeşte), Kasım 1992, s.151-156.

169-        Türk Dünyasından, Erciyes, XV/ 179 (Kasım 1992), s.1-4.

170-        Çuvaşça ve Zazaca Üzerine Notlar, TDTD, VI/ 72, (Aralık 1992) , s.37-38.

171-        "TEŞİ" adı Üzerine, Kızılırmak, Sivas, S.12 (Aralık 1992), s.23-24.

172-        Türk Dünyasından: Gagavuz Türkleri, Ana Sözü, Kişinev -Moldova, S.40, 21.11.1992, s.3-4 (Gagavuz Türkçesi ile)

173-        Folklor Zenginlikleriyle Aksaray, Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara 1992, s.45-54.

174-        Doğu Anadolu Dil Araştırmaları, (Yaşar Kaya Kalafat ile), E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4'ten ayrı basım (Kayseri 1992), s.47-78.

175-        Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri, TKA, XXX / 1-2 (1992), s.62-63.


1993


176-        Türk ve Kürt Atasözleri Üzerine, TDAD, İstanbul (Nisan 1993), s.185-188.

177-        (Y. Kalafat ile) Türk Divan Şiiri ve Kurmanç Lehçemiz: Kelime Hazineleri İtibariyle Bir Karşılaştırma, Erciyes, XVI/ 184 (Nisan 1993), s.4-14.

178-        Kırgız Türklerinin 1933 Yılında "Latin Alfabesi" Kullandıklarını Gösterir Tarihi Bir Belge, TY, S.69 (Mayıs 1993) , s.20-21.

179-        Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Bünyan Varyantı, Bünyan Kültürü, Kayseri, S.6 (Mayıs 1993), s.2-10.

180-        Mongolian Studies in Turkey, TKA, XXXI / 1-2 (1993), s.155-158.

181-        The Effects from Cultural Respect of the Changes in Soviet Russia on Turkey and Middle Asian Turkish Countries, TKA, XXXI / 1-2 (1993), s.189-194.


1994182-        Sovyetlerdeki Değişimin Türkiye ile Orta Asya Türk Ülkelerine Kültürel Açıdan Etkisi, TK, XXXII/370, (Şubat 1994), s.88-93.

183-         "Türk Dilleri" Terimi Üzerine, İçel Kültürü, 8/ 33 (Mayıs 1994), s.3.

184-        Teksas'ta Türk Kültürü, Türkiye'de "OGNİ"ciler, İçel Kültürü, 8/ 33 (Mayıs 1994), s.4.

185-        "Altay Dil Ailesi" ve Mayalar, TK, XXXII / 374, (Haziran 1994), s.333-335. Ayrıca: TD, S.521, (Mayıs 1995), s.500-502.

186-        F. Sümer'in Oğuzlar'ı Azeri Türkçesinde Yayınladı, TK, XXXII/374, (Haziran 1994), s.381.

187-        İki Dergi: TARLA ve CEM, İçel Kültürü, 8/34. (Temmuz 1994), s.28.

188-        Türk Dünyasından Yeni Basılan Üç Sözlük, TK, XXXII /375 (Temmuz 1994), s.447-448. Ayrıca: Ortadoğu,  28.07.1994, s.2. TD, S.522, (Haziran 1995), s.716-718.

189-        Gelişen Teknolojinin Türkolojiye Katkısı, Yesevi, 1/8 (Ağustos 1994), s.28.

190-        Türklerde "Ad Verme Geleneği" ve Hektor, Millî Folklor, 3/22 (Kış 1994), s.5-6.

191-        Türkçemiz, Erciyes, XVII/ 201 (Eylül 1994), s.1-2.

192-        Türk ve Kürt Töresi, Erciyes, XVII/ 202 (Ekim 1994), s.1.

193-        "Millet" ve "Milliyet" Kelimeleri Üzerine, TK, XXXII /379 (Kasım 1994) s.695-698.

194-        Vakıf, Kültür Varlıklarımız ve Unutulan Vakfiye Hükümleri, XI. Vakıf Haftası Kültür Varlığının Korunması, Yaşatılması ve Bu Amaçla Mali Kaynakların Sağlanması Semineri, (6-8 Aralık 1994 Ankara), XI. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1994, s.167-172.

195-        Dobruca Türklerinin (Tatarlarının) Destanları, BİR, 1 (1994), s.59-66.

196-        Dil Nedir? (s.9); Ana Dil Ne Demektir? (s.10); Türkçenin Tarihte ve Günümüzde Evrenselliğinden Ne Anlıyorsunuz? (s.91-94); Türkçe'nin Etkilediği Diller Hangileridir? (s.94-96); Yabancı Dillerden Türkçeye Kelime Alırken Nelere Dikkat Etmelidir? (s.176-178); Halkımızın Türkçeye Karşı Sorumlulukları Neler Olmalıdır? (s.181-182); Çeviri Dili Olarak Türkçe Yeterli Bir Dil midir? (s.247-248). Şu kitabın içinde: Türkçe Kültürü. Hazırlayan: Doç. Dr. İskender Pala, Çocuk Vakfı yay., 99 Soruda Çocuk Dizisi.7, İstanbul 1994.

197-        Kazakistan'da ve Türkistan'da (Özbekistan'da) Türk Yer Adları ve Anadolu'daki İzleri, TKA, XXXII / 1-2 (1994), s.157-169.

198-        Kültürel Temizlik ve Türk Kültürü, Erciyes, XIX/204 (Aralık 1994), s.3.1995199-        Uyduruk Bir Aşk Öyküsü, Erciyes, XVIII/ 205 (Ocak 1995), s.5.

200-        Zazacanın Sözlüğü, Erciyes, XVIII/ 206 (Şubat 1995), s.30.

201-        Türk Millî Kültürü İçinde Kürtler ve Kürtçe, Erciyes, XVIII/ 207 (Mart 1995), s.12.

202-        Karakeçili, İçel Kültürü, S.39, (Mayıs 1995), s.3.

203-        Teşi Adı Üzerine, İçel Kültürü, S.39, (Mayıs 1995), s.12.

204-        "Türkçe Konuşan Müslümanlar" ile Türkçe Öğrenmiş Urum'lar", TK, XXXIII /386 (Haziran 1995) s.33-35.

205-        Türk Giyim Kuşamına Bir Bakış: Çarşaf ve Fes, Erciyes, XVIII/ 210 (Haziran 1995), s.1.

206-        Tokat'ta Yazma Basmacılığı, İçel Kültürü, S.40, (Temmuz 1995), s.3.


1996


207-        Karayım Türkleri ve Aleksander Dubinski, TK, XXXIV / 394, (Şubat 1996), s.110-112.

208-        Ahlat Mezar Taşları, Erciyes, XIX/ 220 (Nisan 1996), s.18.

209-        Eski Sovyet Türkolojisine Bir Bakış, Erciyes, XIX/ 221 (Mayıs 1996), s.7.

210-        Yarısı (Yerin Altında / Yere Çakılı) Adam Deyimi Üzerine, İçel Kültürü, 10/ 45 (Mayıs 1996), s.15-16.

211-        Saraybosna İçin, İçel Kültürü, 10/45 (Mayıs 1996), s.8

212-        Türk Dünyası ve Anadolu'da Ortak Yer Adları, Erdem, C.IX, S.25, (Haziran 1996), s.25-44.

213-        Türkiye Türkçesi'nde Batı ve Doğu Kökenli Kelimeler, Yesevî, 3/ 30, (Haziran 1996), s.15.

214-        İran ve Afganistan'dan Doğu Oğuzca Metinler, Erciyes, XIX/ 223 (Temmuz 1996), s.12.

215-        Çuvaşça ve Zazaca Üzerine Notlar, İçel Kültürü, 9 / 41 (Eylül 1996), s.3-4.

216-        Kayseri'de Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri, Erciyes, XIX/ 225 (Eylül 1996), s.18.

217-        Türkçe'nin Zenginliği Üzerine Notlar: Almanca'daki Türkçe Kelimeler, Dil ve İnsan, 1/4  (Eylül-Ekim 1996), s.3-5, 693-710.

218-        Kampüre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Anadolu Varyantları, TK XXXIV/403 (Kasım 1996), s.687-692.

219-        Gagavuz Türkleri, Yesevî, 3/35 (Kasım 1996), s.15.

220-        Cengiz Han'a Küsen Bulut, Yesevî, 3/ 36 (Aralık 1996), s.11.

221-        Yaşayan Türkçede Yabancı Unsurlar, Erciyes, XIX/ 228 (Aralık 1996), s.35.

222-        Erzincan (Belen Nahiyesi-Şenlik Köyü) Ağız İle "Sefil Yakub" Hikâyesi, Prof. Dr. Umay Günay Armağanı, Ankara 1996, s.26-33.


1997223-        The Value of Altan Topçi in Regards of the History of Turkish Language, Erdem, C.IX, S.27 (Ocak 1997), s.1119-1128.

224-        Kıbrıs İle İlgili Çalışmalara Bir Bakış, TK, XX-XV / 407 (Mart 1997), s.184-186.

225-        Rusça'daki Türkçe Kelimeler Üzerine, Dil ve İnsan, 2/7 (Haziran 1997), s.1-2. Ayrıca: Yesevî IV /42 (Haziran 1997), s.9

226-        Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı, II, S.15, (Mayıs -Haziran 1997), s.221-226.

227-        Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı, II, S.16, (Temmuz -Ağustos 1997), s.1720-    1722.

228-        Türkiye Türkçesi'ndeki Macarca ve İbranice Kelimeler Üzerine, Yesevî, IV /44, (Ağustos 1997), s.9.

229-        N. Özkan, Türk Dünyası, (Nüfus-Sosyal Yapı-Dil-Edebiyat), Kayseri 1997, TK, XXXV /412 (Ağustos 1997), s.511-512.

230-        Türkçe'yi Doğru, Güzel ve Yerinde Kullanmak, Yesevî, Yıl:4, S.45, (Eylül 1997), s.10.

231-        Türk Dili Tarihi Üzerine Notlar: Işkın, TD, S.549, (Eylül 1997), s.253-254.

232-        İngilizce'deki Türkçe Kelimeler, Dil ve İnsan, S.9, (Eylül- Ekim 1997), s.5-8.

233-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsanelerine Bir Bakış, Yesevî,  IV / 47 (Kasım 1997), s.638-639.

234-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsanelerine Bir Bakış, Yesevî, IV /47 (Kasım 1997) s.12-13.

235-        Manas Adı Üzerine, İçel Kültürü, Yıl: 10, S.54, (Kasım 1997), s.37-38.

236-        Türk Kişi Adlarının Dil ve Tarih Açısından Önemi, Dil ve İnsan, Yıl: 2, S.10, (Kasım -Aralık 1997), s.9-12. Ayrıca: TD, 565 (Ocak 1999), s.3-8.

237-        Türkçenin ve Türkolojinin Sorunları, TD, S.552, (Aralık 1997), s.530-532.

238-        Sunuş, [Ahmet Günşen, Anadolu'nun Türkleşmesi Sürecinde Türk Soy, Boy, Oymak ve Cemaatleri ile Kırşehir] adlı eserin içerisinde (İstanbul 1997), s.IX.


1998239-        Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğüne Katkılar, TD, S.533, (Ocak 1998), s.14-16.

240-        Türkçe'nin Zenginliği ve Batı Dillerindeki Türkçe Kelimeler, Yesevî, Yıl: 4, S.49, (Ocak 1998), s.9.

241-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsaneleri Üzerine Bir Bakış, Kardeş Ağızlar, S.5, (Ocak-Şubat-Mart 1998), s.1-5.

242-        Türkçe Üzerine Notlar: Yoğurt, TD, S.554, (Şubat 1998), s.138-139.

243-        Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Yesevî, C.V, S.50, (Şubat 1998), s.11.

244-        Türk ve Moğollarda Ata Verilen Değer, Yesevî, Yıl: 5, S.51, (Mart 1998), s.10-11.

245-        Mirza Elekber Sabir ve Hophopname, Erciyes, XXI/ 243 (Mart 1998), s.11, 23.

246-        Anadolu'da Türkmen Aşiretleri, Bilge, Bahar 1998, S.16, s.65-66.

247-        Erence, Bilge, 1998 Bahar, S.16, s.76-77.

248-        Sibirya Araştırmaları, Bilge, Bahar 1998, S.16, s.84.

249-        E-Mail: Language Unity of Turkish World, Anadolu Ajansı, (1 Nisan 1998),

250-        Türk ve Moğollarda Ata Verilen Değer Manas Destanı'nda "Özel Atlar", TK, XXXVI /420 (Nisan 1998), s.213-219.

251-        Türkçe Çarmıha Geriliyor(muş),  Orkun, S.2 (Nisan 1998), s.16-17.

252-        Nahçivan'dan Geliyorum, Yesevî, Yıl: 5, S.52 (Nisan 1998), s.22-25.

253-        Manas, Tarla, 98/4 (Nisan 1998), s.8-10.

254-        Türk Halk Edebiyatı İçinde Şaman Efsaneleri, Kardeş Ağızlar, S.6 (Nisan-Mayıs -Haziran 1998), s.1-5.

255-        Altayistik ve Anadolu Ağızları, Bir Dergisi-Kemal Eraslan'a Armağan Sayısı, (Mayıs 1998).

256-        Türklerde Şaman, Kardeş Ağızlar, S.7, (Mayıs 1998).

257-        Türklerde Saç, Sakal, Bıyık Kelimeleri, (Etimolojileri ve Anlamları), Kardeş Ağızlar, S.7. (Mayıs 1998).

258-        Radloff Varyantı Manas Destanı'nın Yeni Bir Yorumu, Millî Kültür Araştırmaları -50. Kültür ve Sanat Yılında Dr. Mehmet Önder'e Armağan, KB yay., Ankara 1996, (Mayıs 1998), s.136-148.

259-        Sanatta "İntihal", 'Güvercin'i 'Kuş'a Çevirmek, TK, XXXVI /421 (Mayıs 1998), s.268-273.

260-        Nahçivan Tarihine Kısa Bir Bakış,  Yesevî, V / 53 (Mayıs 1998), s.13.

261-        Türk Halk Edebiyatında "Askere Mektuplar" ve "Mavi Berelim", Tarla, 98/5 (Mayıs 1998), s.13-14.

262-        Nahçivan'dan Geliyorum, TK, XXXVI /422, (Haziran 1998) , s.321-329.

263-        Türk Kültür Tarihi İçin Önemli Bir Eser, Bilge, (Haziran 1998).

264-        Çin Tarihlerinde Türklere Verilen Adlar, Orkun, S.5, (Temmuz 1998).

265-        Kırgız ve Kazak Türkçelerine Ölüm Yaşasın Rusça, Erciyes, XXI/247 (Temmuz 1998), s.1-2.

266-        Türk ve Moğol Efsanelerine Göre Börteçino'dan Babür'e, Orkun, S.6, Ağustos 1998, s.30-31.

267-        Türkmen Yer Adları ve Anadolu'daki İzleri, Kardeş Ağızlar, (Ağustos -Eylül 1998).

268-        Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğüne Katkılar, Erciyes, XXI/ 249 (Eylül 1998), s.1-2.

269-        Türk Devletleri Arasındaki Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Siyasî İlişkilerin Mevcut Durumu, İlişkilerin Etkinleştirilmesinin Rasyonel Yolları, Erciyes, XXI/ 270 (Ekim 1998), s.21-23.

270-        "Mongolica. 'An International Annual of Mongol Studies", Türk Dünyası, S.6, (Güz 1998), s.935-936.

271-        Ünlü Çuvaş Türkoloğu: Mihail Romanoviç Fedetov (Hayatı ve Eserleri), (Elena Kudryevtseva ile), Türk Dünyası, S.6 (Güz 1998), s.888-891.

272-        "Mongolica. 'An International Annual of Mongol Studies", Türk Dünyası, S.6 (Güz 1998), s.935-936.

273-        Altayistik- Mongolistik- Türkoloji, TD, S.574, (Eylül 1998), s.23-25.


1999274-        Kaybolan Değerlerimiz: Osman Gâzi'nin Vasiyeti, TK, XXXVII/436, (Ağustos 1999), s.480.2000


275-        Millî Eğitim ve Unutulan Töreler, Erciyes, XXIII/ 269 (Mayıs 2000), s.1.

276-        Kırgızistan'da Bulunan 'Köktürk Alfabesiyle Yazılmış İki Satır' ve 'Türk Altısı', Erciyes, XXIII/271 (Temmuz 2000), s.12.

277-        Anadolu'da Türkmen Aşiretleri "Bozulus" Türkmenleri: 1540-1640, Erciyes, XXIII/273 (Eylül 2000), s.16.

278-        Kutadgu Bilig Bibliyografyası, TD, S.586 (Ekim 2000), s.371-377.

279-        Türkiye'de Türk Kişi ve Yer Adları ile İlgili İlmî Çalışmaların Durumu, Erciyes, XXIII/275 (Kasım 2000), s.1-4.

280-        Altayistic, Mongolistic and Anatolian Dialects, Hasan Eren Armağanı, TDK yay., Ankara 2000, s.190-195.

281-        Börteçine ve Temuçin, Hasan Eren Armağanı, Ankara 2000, s.196-199.


2001


282-        Millet, İnsan ve Kültür, Erciyes, XXIV/ 206 (Ocak 2001), s.1-2.

283-        Lav lav Mahsun, Erciyes, XXIV/278 (Şubat 2001), s.1.

284-        Anadolu Ağız Araştırmalarının Bugünkü Durumu, Erciyes, XXIV/280 (Nisan 2001), s.1.

285-        Ali (Gali) ve Kıssa-i Yusuf, Erciyes, XXIV/281 (Mayıs 2001), s.4.

286-        Bozat (Bulandı) Yöresi Manileri ve Ağız Özellikleri, Erciyes, XXIV/284 (Ağustos 2001), s.2-3.

287-        Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Erciyes, XXIV/287 (Kasım 2001), s.10.

288-        Oğuz Kağan'ın Duası, Yesevî, VIII /96, Kasım 2001), s.70.


2002289-        Türkiye'nin Komşularında Türkoloji, Yesevî, IX/97, (Ocak 2002), s.24.

290-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsanelerine Bir Bakış, Yesevî, IX/98, (Şubat 2002), s.24-25.

291-        Adın Kim?-Ulan-Egzoz-Yakînen-Aynı, TK, S.470 (Haziran 2002), s.359-362.

292-        Bektaşî Felsefesinin Anadolu Giyim Kuşamına Yansıması, Erciyes, XXV/298 (Ekim 2002), s.3-5.


2003


293-        Yitirdiklerimiz: Prof.Dr. Ahmet Temir'in Ardından, TD, S.618 (Haziran 2003), s.619-621.


2004


294-         Bir Etimolojik Sözlük Üzerine Notlar, TD, S.627 (Mart 2004), s.204-222.


2005


295-        Türkçe Sözlükte madde Başı Olmayan Fakat Türkçede Kişi ve Yer Adı Olarak Kullanılan Sözler, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı Makaleler, İstanbul 2005, s.220-222.
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri, Tuncer Gülensoy pdf, Tuncer Gülensoy kitaplar, Tuncer Gülensoy kitapları, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı, Tuncer Gülensoy etimolojik sözlük pdf, Tuncer Gülensoy vikipedi, Tuncer Gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy pdf, tuncer gülensoy kimdir, tuncer gülensoy türkçe el kitabı, tuncer gülensoy kitaplar, tuncer gülensoy makaleleri, tuncer gülensoy etimolojik sözlük pdf, tuncer gülensoy türkçe el kitabı pdf, tuncer gülensoy vikipedi, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kitapları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Makaleleri

Yorumlar (0)