SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, sözcükte anlam ygs, sözcükte anlam soruları, sözcükte anlam tyt, sözcükte anlam nedir, sözcükte anlam 7. Sınıf, sözcükte anlam 6. Sınıf, sözcükte anlam örnekleri, sözcükte anlam 5. Sınıf,

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, sözcükte anlam ygs,  sözcükte anlam soruları,  sözcükte anlam tyt,  sözcükte anlam nedir,  sözcükte anlam 7. Sınıf,  sözcükte anlam 6. Sınıf,  sözcükte anlam örnekleri,  sözcükte anlam 5. Sınıf,

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek Anlam, Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler, Ad Aktarması, (Mecaz-ı Mürsel), Anlam (Deyim) Aktarması, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri Özdeyişler, ,Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma,

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Gerçek (Temel) Anlam

Yan Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Argo Anlam

Soyut Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut Anlamlı Sözcükler

Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Yansıma Sözcükler

Kelime Grupları

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

3. MECAZ ANLAM

Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlamdenir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Bu konuyu bir daha açmayacağım.
İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
Derdim çoktur, hangisine yanayım.
Doktora boş gözlerle bakıyordu.
Bu şarkıya bayılıyorum.
Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
Yakında savaş patlayacak.
Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
İnce işlere aklım pek ermiyor.
Kitapları taşırken kolum koptu.
İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.
Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.

“Kurban olam, kurban olam
Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)
“Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare)
İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
Saçını kestir demedim mi?
Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
Orhan Veli’yi okur musun?

Mecaz anlam

Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak gerçekte mümkün olmayan olgu ve durumlar için kullanılmasıyla ortaya çıkan anlamdır.
Sözcük mecaz anlam kazanırken cümleye göre değerlendirilir.
Çok sayıda anlam barındıran sözcüklerde ağırlık yan anlamdadır.Mecaz anlama, yan anlama göre daha az rastlanır.Aşağıda, bazı sözcüklerin mecaz anlamları verilmiştir.

Bazı adların mecaz anlamları

Sel: O esnada bir duygu seline kapıldık.
Leke: Geçmişinde hiçbir leke olmadığını söylüyor.
Soğuk: Kardeşin çok soğuk birine benziyor.

Bazı niteleyici sözcüklerin mecaz anlamları

Boş: Öğrenci boş gözlerle tahtaya bakıyordu..
Temiz: Doğrusu çok temiz bir iş çıkardınız.

Bazı fiillerin mecaz anlamları

Çağlamak: Dinlediğimiz müzikle ruhlarımız çağlamaya
başladı.
Çarpmak: Divan şiirinde beni çarpan şey, beyitlerdeki
ahenk unsurlarıdır.
Dirilmek: Bu roman, edebiyatımızı kesinlikle diriltecektir

Not:Bir sözcüğün mecaz anlam taşıyabilmesi için bir cümlede
yer alması gerekir.
Mecazlar; sözcük, söz öbeği ve cümle şeklinde olmak üzere üç grupta incelenir.

A) Sözcük Düzeyinde Mecaz Anlam Olayları

1. Deyim aktarmaları
2. Ad aktarması
3. Benzetme
4. Eğretileme
5. Kişileştirme

B) Söz Öbeği Düzeyinde Mecaz Anlam Olayları

1. Dolaylama
2. Deyimler
3. Tarizli sözler
4. Kinayeli sözler
5. Diğer söz öbekleri

C) Cümle Düzeyinde Mecaz Anlam Olayları

1. Atasözleri
2. Tarizli cümleler
3. Kinayeli cümleler

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 13:29
YORUM EKLE