Türkçe Hakkında Doğru Sanılan Yanlışlar

TÜRK DİLİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1. “Türk dilinde ses uyumu vardır.”  YANLIŞ! Hangi Türk dili? Hiçbir Türk dilinde tam anlamıyla bir ses uyumu yoktur.

2. “Türk dilinde uzun ses yoktur.”  YANLIŞ! Hem eski Türkçede (bkz. DLT), hem de Türkmence ve Halaççada uzun ses vardır. Eski Oğuzcada da vardır. 

3. “Türkçe sözlerde O ve Ö sesleri yalnızca ilk hecede bulunur, sonraki hecelerde bulunmaz.”  YANLIŞ! Kırgızcada, Sahacada ve öteki Sibrya Türk dillerinde var. Bu diller Türk dilleri değil mi?

4. “Türkçede F sesi yoktur.”  YANLIŞ! F sesi eski Türkçede bile var. DLT'de çok sayıda F sesi bulabilirsiniz.

5. “Türkçede J sesi yoktur.”  YANLIŞ! J sesi hem eski Türkçede, hem de bugünkü Uygurca ve Kazakçada vardır.  

6. “Türkçede H sesi yoktur.”  YANLIŞ! H sesi hem eski Türkçede, hem de günümüz Türk dillerinde vardır. 

7. “Türkçede söz başlarında C, Ğ, L, M, N, R,V, Z ve Ñ harfleri yoktur.”  YANLIŞ! Türkçede söz başlarında C, L, M, N, V sesleri vardır. Günümüzde C ve V sesleri ile başlayan sözler, eski Türkçede Ç, B ve Y sesleriyle başlayan sözlerden dönüşmüştür. Ayrıca eski Türkçede C sesiyle başlayan sözler de vardır. cacık (çiçek),  cadalamak (yadalamak; yada taşından), cadı (yada), cağ (elmacık kemiği), caymak (çangılamak), cenk (çangılamak sözünden), ceylan/ceyran/ceren/ceyren (çermek/savaşmak sözünden), cılk (çulk), cibin (çıbun) gibi sözler bunlardan yalnızca bir kaçıdır. 

Ayrıca  eski Türkçede çok sayıda söz L,  M ve N sesleriyle başlar. Örneğin laçın (şahin), lağzın (domuz), lakşa (şehriye), lav (mühür mumu); mangmak (yürümek), maraz (karanlık gece), mekik, mercimek, merdek (ayı yavrusu); nadas, namlu, nar, ne, nek (timsah), nohut gibi sözler bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Bu sözleri eski Türk dillerinde de bulabilirsiniz.  

8. “Türkçede söz sonlarında B, C, D, G, Ğ sesleri bulunmaz.”  YANLIŞ! İran-Azerbaycan Türkçesinde var. Anadolu Türkçesinde de var. Oğuz dillerinin hepsinde var. ad, öd, od, ağ, çağ, kab, ac gibi sözler neyle bitiyor? Ayrıca eski Türkçede çok sayıda söz G sesi ile biter.

9. “Türkçede iki sesli yanyana bulunmaz.”  YANLIŞ! Kırgızca, Gagavuzca gibi Türk dillerinde bulunur. Bu dilleri Türkçe saymayacak mıyız? 

Bu saçmalıkları ders diye bir de Türk çocuklarına okutuyorlar. Türk Dil Kurumu ne iş yapar?

Arif Cengiz Erman 

Yorumlar (0)