TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ - Arif Cengiz Erman

Demokrasi sözü bile Ön Türkçe kökenlidir. Bu sözün Yunanca halk anlamına gelen DEMOS ve iktidar ya da yönetim anlamına gelen KRATOS sözlerinin birleşiminden oluştuğu iddia edilir.

TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ - Arif Cengiz Erman

TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ

Arif Cengiz Erman

 

Drama, komedya, tragedya ve tiyatro gibi bir çok söz aslında Etrüskçe/Pelasgça kökenlidir.

Drama sözünün evrildiği Etrüskçe THRAMA (okunuşu tarama) sözü acele etme; hızlanma; telaş anlamlarına gelmektedir. Bu söz Peçenekçede CARIMA olarak yaşamıştır.

Komedi sözünün evrildiği Etrüskçe CAMTHİ (okunuşu kamati) sözü sevinç; neşe; keyif; mutluluk anlamına gelmektedir. Bu söz günümüze kavuşmak olarak evrilmiştir.

Trajedi sözünün evrildiği Etrüskçe tharx (okunuşu tark) sözü de cansız; duygusuz; uyuşuk yani tragedya anlamlarına gelmektedir. Bu söz günümüzde darıkmak ya da darılmak olarak yaşamaktadır.

Tiyatro (Latince theatrium, Yunanca theatron) sözü ise Etrüskçe yuvarlak yapı anlamına gelen THEATRE sözünden gelmektedir. Etrüskçe THE/THEC/DHEİG olarak yazılan söz, yoğurmak; yuvarlamak; biçimlendirmek anlamına gelmektedir ve günümüze yoğ(urmak) ve yuv(arlamak) olarak evrilmiştir. Bu söz Latinceden İngilizceye hamur anlamına gelen dough, Almancaya teig, İskandinav dillerine de deg olarak da geçmiştir.

ATHRE/ATRİ/ATRİUM biçimlerinde yazılan söz de bina; yapı anlamına gelmektedir ve günümüze yatır olarak evrilmiştir. Aynı kökten olan ve ATRŞ/ATURŞ biçimlerinde yazılan söz ise mezar; türbe anlamına gelmektedir. Türk diline Arapçadan geçen turbe sözünün karşılığı yatırdır.

Şehir anlamına gelen polis ve ondan türetilmiş olan politika sözleri de Etrüskçe/Pelasgça kökenlidir. Etrüskçe toplum; şehir anlamlarına gelen PUPLUN sözü geç dönem Etrüskçesine (“Latinceye”) POPULUS, geç dönem Pelasgçasına da (“Eski Yunancaya”) POLİS olarak evrilmiştir. Bu sözlerden de politika demek olan politicus (“Latince”) ve politikos (“Eski Yunanca”) sözleri türemiştir.

Etrüskçe puplun sözüyle ayni kökten olan PUPAİ sözü, bebek ve göz bebeği anlamlarına, PUPLİNA sözü de genç, tohum ve soy anlamlarına gelmektedir. Günümüz Türk dillerine bu sözler bebe ve bebek olarak evrilmiştir. Etrüskçe toplum; şehir anlamındaki puplun sözü günümüz Türkçesine bebelen, yani soylanma, çoğalma; üreme (bebelenme) olarak çevrilebilir; ancak bu bu söz günümüz Türkçesine evrilmemiştir.

Demokrasi sözü bile Ön Türkçe kökenlidir. Bu sözün Yunanca halk anlamına gelen DEMOS ve iktidar ya da yönetim anlamına gelen KRATOS sözlerinin birleşiminden oluştuğu iddia edilir. Yunancada halk sözü ANTROPİ, iktidar sözü İOHUS ve yönetim sözü de KANONAS (“Latince” canun) demektir ve Arapaya KANUN olarak geçmiştir.

Demoskratos sözü Pelasgçadır. Etrüskçe TMASE (okunuşu tamase) yapı; bina ve yargı anlamına gelmektedir; CAR (okunuşu kar) ya da CARU (okunuşu karu) sözü de kurmak anlamına gelmektedir.

Geç dönem Pelasgçasına DEMOSKRATOS olarak evrilen demokrasi sözünün aslı yapı kurmak/yargı kurmak anlamına gelen TAMASKARUTUŞ'tur. Etrüskçe TAM ya da TAMAS biçiminde olan bu söz, günümüz Türkçesine DAM; CAR ya da CARU biçiminde olan söz de KUR (kurmak) olarak evrilmiştir.

Demoskratos sözü, günümüz Türkçesi ile damkurutuş, yani DAMKURUŞ demektir. Geç dönem Pelasgçasına kratos (okunuşu karatoş) olarak evrilen karutuş sözü, günümüz Yunancasına hükümet ve devlet anlamlarına gelen kratikos olarak kalmıştır.

TÜRKLERİN GERÇEK TARİHİ

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 13:32
YORUM EKLE