İnsidans ne demek? Türkçesi nedir?

Bu sözcük TDH Tıp Terimleri Sözlüğü'nde yer almaktadır.

İnsidans

Bu sözcük Tıp Terimleri Sözlüğü'nde yer almaktadır.

>>> ANLAMI-AÇIKLAMASI: Sıklık, sıklık oranı, yoğunluk.

İnsidans, insidans hızı (IH) veya insidans oranı:

Belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde,  belirli bir hastalık ya da  hastalıkların yeni olgularının sayısını gösterir.

Sık sık prevalans hızı ile karıştırılır. Prevalans risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısıyken insidans risk altındaki nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısıdır. İki anlam arasındaki fark şu tip bir örnekle daha rahat anlaşılabilir: kolayca ve hızla bulaşan fakat kısa bir sürede yok olan bir hastalık yüksek bir insidansa fakat düşük bir prevalansa sahiptir. Veya tam tersi biçimde, nüfusta zor ve yavaş yayılım gösteren fakat kronikleşen veya uzun bir dönem devam eden bir hastalık, nüfusta düşük bir insidans fakat yüksek bir prevalans gösterecektir.

Örneğin, Türkiye'de tüberküloz insidansı 100 000'de 35 denildiğinde, Türkiye'de yaşamakta olan her 100 000 kişiden 35'inin, bir yıl içinde tüberküloz olduğu anlaşılır. Çok sık görülen hastalıklar 1000 kişi üzerinden, nadir görülen hastalıkları ise bir milyon kişi üzerinde ifade edilir.


>> İliştiriler: Tıp Terimleri Sözlüğü > insidans kelimesinin kökeni, insidans kelimesinin anlamı, insidans kelimesinin etimolojisi, insidans ne demek, insidans nasıl yazılır, insidans nedir?

Yorumlar (0)