Türklerin Uğradığı Katliamlar
1/47

Dünyanın En Büyük Katliamları Türklere Yapılmıştır! İşte Görsellerden Bir Derleme

TÜRKLÜĞÜN BİTMEYEN ÇİLESİ!

Avruğa'dan Asya'ya, Rusya'dan Arabistan'a kadar her yerde öldürülen biziz...

Başta Stalin olmak üzere, birçok zalim sömürgeci tarafından aç-susuz bir şekilde trenlere doldurulup sürgünlere gönderilen; acımasızca kurşuna dizilen, katliama uğradığı halde sesini dünyaya duyuramayan Türkler...

Öldürülen soydaşlarımız; yok edilen kimliğimiz, kültürümüz, dilimiz...

250 milyon kişilik görkemli ancak dağınık Türk dünyası...

Birlik olma zamanımız gelmedi mi?

Suat Özer