Ahaga - Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

"Ahaga"
Hayvan Tanrısı.

Eşdeğer:
1. AHAĞA
2. AĞA, AGA, AHA

Hayvanları Korur. Hayvanların ağası, onların efendisi olarak görülür. Ülgen tarafından yabâni hayvanların ve onların yavrularının sorumluluğu kendisine verilmiştir.

Türk kültüründe insanların diğer canlılarla, hayvanlarla, bitkilerle ve hattâ cansız varlıklarla kardeş olarak görülmesinin en güzel dışavurumlarından birisidir.

Anlam: (Ağ/Ah/Ak/Ag).

Eski Türkçe’de Ağa/Aha kelimeleri abi demektir. Büyük erkek kardeş anlamı veyâ sâhiplik ifâde eder. Beyazlık içeriğini de barındırır.

Moğolca ve Tunguz dillerinde geçmişte ve günümüzde erkek yanlı akrabalıkları tanımlamakta kullanılır. Moğolca Ah, Mançuca Ahon sözcükleri erkek kardeş demektir.

Yorumlar (0)
41°
az bulutlu