Bulgar Türkçesinde ''Kab'' Adı - Kumsal Şimşek

Bulgar Türkçesinde ''Kab'' Adı 

Bulgar Türkçesi’nde "kab" adı verilen çok önemli ilmi bir kelime bulunmaktadır. Kab kelimesinin Bulgar Türkleri’nden Slavlar’ın diline aziz resmi, put, resim olarak geçmiş olması, kab’ın kutsallığını ispatlamaktadır. Bu eşyalar ya resim olarak ya da taşınabilir küçük objeler olarak kullanılmaktaydı.

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Eski Türklerdeki Tengri inancı ve her boyun türediğine inandıkları kendi ongunları olan bir hayvan - ataları vardı.

Bu hayvan - atanın gücünün kendilerine güç vermesi için hayvan - atanın tasvirinden yapılmış bir tılsımı (kemikten bir kolye ucu, altın, gümüş küçük objeler, kilden objeler gibi) yanlarında taşırlardı. Bu küçük objelerin malzemesi ahşap, taş ve madendir. Maden Türkler’in kısa ve öz anlattıkları tüm destanlarında mutlaka geçmektedir.

Destanlarda geçen maden isimlerinin hepsinin Türkçe olması önemlidir. Türkler destanlarında madenden olan süs konfor eşyalarını, silahlarını hangi madenden yaptıklarını zevk duyarak, iftiharla anlatırlardı. Taberi’nin bildirdiğine göre Türkler yanlarında gümüş tabak taşırlardı.

Kaynak:

Dr. Gözde Sazak -PETERBURG ERMİTAJ DEVLET MÜZESİNDEKİ DOĞU AVRUPA TÜRK BAKİYELERİNDEN İDİL-BULGAR TÜRKLERİNE AİT ESERLERİN İNCELEMESİ
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 177 Aralık 2014 Cilt: 16 Sayı: 2 (177-198)

#bulgarca türkçe ortak kelimeler #bulgarca abece #türkçe bulgarca sözlük kitabi #türkçe bulgarca çeviri latin alfabesi

Yorumlar (0)