DARDANEL- İRİ BEDENLİ, SAĞLAM ADAMIN ÜLKESİ

M.Ö. XIII bin yılda Yunanlıların mağlup ettikleri Truvalıların bir kısmı rivayetlere esasen İtalya’ya gelmiş ve burada yeni bir halkın, Romalıların esasını oluşturmuşlar. Birçok Avrupa dilcisi, İtalya’ya gelmiş Truvalıların Etrüskler olduklarını yazmışlar.

Türk Tarihi 07.10.2018, 23:49 07.10.2018, 23:51
DARDANEL-  İRİ BEDENLİ, SAĞLAM ADAMIN ÜLKESİ

DARDANEL-  İRİ BEDENLİ, SAĞLAM ADAMIN ÜLKESİ 

Etrüskler Küçük Asya’nın eski sakinleri olmuş Truvalıların ecdatları gibi tanınmaktadır.

M.Ö. XIII bin yılda Yunanlıların mağlup ettikleri Truvalıların bir kısmı rivayetlere esasen İtalya’ya gelmiş ve burada yeni bir halkın, Romalıların esasını oluşturmuşlar. Birçok Avrupa dilcisi, İtalya’ya gelmiş Truvalıların Etrüskler olduklarını yazmışlar. Onların yararlandıkları kaynaklardan biri Herodots'un Tirsenler olarak adlandırdığı halkın (Etrüsklerin) Küçük Asya’dan göçmesine dair bilgidir.

Truvalılarla Etrüsklerin ayni bir kavim olduklarını ve onların her ikisinin prototürk kökenli olduğunu gösterecek deliller mevcuttur.
Mesela, Truvalı Dardan çağdaş Kırgızlarda kişi adı gibi işlenmekte olan Dardan değil midir? 

Dardan Kırgız dilinde "iri bedenli ve sağlam adam" manasındadır. 

Alber, Alper eski Türkçe alp (“kahraman”) ve er (“er”) sözlerinden oluşuyor. Askanise Çuvaş Türkçesindeki askan (“ağzın”, “coşkun”) sözündendir. 

Truva’da vilayet adı olmuş Tarna Türk kökenli Hazarlara mahsus bir kavim adı idi. Truva’da dağ ve kasaba adı gibi malum olan Gargar ise eski ve çağdaş Türk halklarına mahsus kavim, dağ ve şahıs adları gibi malumdur.

Truva - Türk uygunlukları eski İskandinavya kaynaklarında Truvalıların Türk kökenli olduğuna dair hikayelerin doğruluğunu belirtmiyor mu? 

İtalya’da meskunlaşmış Etrüskler kaynaklara göre Küçük Asya kökenlidir. Onların Yunan - Truva savaşından sonra İtalya’ya göçmüş Truvalıların nesilleri olduğu kabul ediliyor.

Truva - Türk akrabalığı, tabii olarak, Etrüsklerle Türklerin de aynı kavimler olması anlamına geliyor. 

Kaynak: Çingiz KARAŞARLI- ETRÜSK YAZITLARI KONUŞMAYA BAŞLIYOR

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu