Doydu - Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

"Doydu"
Ölüm Balığı.

Eşdeğer: TOYDU 

Yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılan efsânevî devasa balık. Ağzı gırtlağının altında, gözü ise ensesindedir. Belkemiği ters çevrilmiştir. Zincirlerle bağlı tutulur. Başını ve vücûdunu oynatınca depremler olur, tûfanlar kopar.
Ker Balık’da denir.

“Ker” sözcüğünün anlamını kör olarak açıklayan bazı görüşlere göre, bu onun öte âleme âit olduğunu gösterir.

Adı Abra ve Yutpa ile birlikte anılır.

Doğu ve Ortadoğu mitolojilerinde Dünyâ’yı taşıyan balık anlayışı oldukça yaygındır. 

Fakat Türk halk kültüründe (ekininde) bu taşıma işlevi çok fazla ilgi görmemiştir. Balığın yalnızca büyüklüğü ve yeraltında yaşaması daha fazla ilginç bulunmuştur ve bu yönü vurgulanmıştır.

Anlam: (Doy/Toy). 
Yeryüzünü yiyen demektir. Yemek, yutmak anlamlarını içerir.

Doymak fiili (eylemi) bu köktendir.

“Doydu” sözcüğü Türkçenin kimi lehçelerde Yeryüzü demektir. Bu bağlamda Yeryüzü Balığı veyâ yeryüzünü taşıyan balık olarak anlaşılabilir.

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu