Hokand Hanlığı, Hokand Hanlığı Özet

Hokand Hanlığı (1710-1876) 


Özbekler zamanında Mâveraünnehir’e bağlı iken, daha sonra, bir müddet, kendilerinin Peygamber neslinden geldiklerini ilân eden “Hoca”ların nüfuzu altına düşmüş olan Fergane’de Şahruh adında bir Şibânî Hokand merkez olmak üzere bir hanlık kurdu (1710). Bir ara Çin’in yüksek hâkimiyetini tanımak zorunda kalan (1758) hanlık, Han Âlim (Ölm. 1809) zamanında Taşkent’i, onun oğlu Muhammed (Ölm. 1822) zamanında Yesi (Türkistan) şehrini içine alıyor ve Han M. Ali (Ölm. 1840) zamanında Balkaş gölü yakınına kadar genişliyordu. Buhâra’nın Rus himâyesini kabulünden (1868) sonra Hokand hanı Haydar da aynı yola girdi ve hanlık 1876’da Ruslar tarafından ortadan kaldırıldı. 

Hokand Hanlığı

Hokand Hanlığı (1710-1876)Şibanoğulları'ndan olan Şahruh, 1710 yılında, Fergana'da bir hanlık kurdu. Bu hanlığın merkezi Hokand idi. Fergana, Özbekler zamanında Maveraünnehir'e bağlı kalmıştı. 

Hokand Hanlığı

Hokand Hanlığı (1710-1876) 

Şibanoğulları'ndan olan Şahruh, 1710 yılında, Fergana'da bir hanlık kurdu. Bu hanlığın merkezi Hokand idi. Fergana, Özbekler zamanında Maveraünnehir'e bağlı kalmıştı. Daha sonra peygamber soyundan geldiklerini iddia eden ve Hoca denen Seyyidler tarafından idare edilmişti. 

Şibanoğulları'ndan Şahruh'un kurduğu hanlık 1758'de kısa bir süre Çin hakimiyetini tanımak zorunda kaldı 19. yüzyılın ilk yarısında Alim, Muhammed ve Mehmed Ali Han'lar zamanında hanlığın sınırları. Taşkent ve Yesi şehirlerini içine alıyor Balkaş Gölü'ne kadar uzanıyordu. 

Hokand Hanlığı, tıpkı Buhara Hanlığı gibi 1868'de Rus himayesini kabul etmek zorunda bırakıldı. 1876'dan itibaren de tamamen Rus hakimiyetine alınarak ortadan kaldırıldı. 

Yorumlar (0)