HUN KAĞANI –ÇİN ELÇİSİ , YAŞLILARA SAYGI TARTIŞMASI

HUN KAĞANIÇİN ELÇİSİ ,
YAŞLILARA SAYGI TARTIŞMASI

Çin kaynakları, Hunlarda ,“güçlülerin [etin] yağlı ve güzel kısmını, yaşlıların ise onlardan arta kalanı yediklerini, güçlü ve sağlıklı olanlara değer verilip, yaşlı ve zayıfların hor görüldüklerini kaydetmişlerdir.(1)

Ancak Türklerin bu yargıyı kabul etmedikleri görülmektedir.

Nitekim Çin kaynaklarının naklettiği Hun kağanıyla Çin elçisi arasında geçen şu kayıtlar konuya açıklık getirmektedir:

“Han elçisi bir ara konuşurken Hunların yaşlılara değer vermeme gibi [bir] gelenekleri olduğunu söyleyince Chunghang Yüeh, karşılığında Han elçisine:

"Han geleneklerine göre kışlaya gönderilmek üzere orduya katılan askerler [olduğunda] yakınları, kendi arzularıyla sıcak ve kalın elbiseleri ile birlikte en iyi yiyecek ve içeceklerini giden [askerlere] vermezler mi?" diye sormuş.

Han elçisi, "Evet öyle." diye cevap vermişti.

Bunun üzerine Hun Kağanı:
"Hunların başlıca uğraşlarının savaş olduğu açıktır. Yaşlı ve zayıflar savaşamadıklarından dolayı yiyecek ve içeceklerinin en iyisini güçlü ve sağlıklı olanlara vererek kendilerini güvence altına almış olurlar. Bu yolla baba-oğul her biri karşılıklı olarak birbirlerini kollarlar. [Bu durumda], Hunların yaşlıları küçük gördüğü nasıl söylenebilir?” (2)

1-2 (Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi, (Açıklamalı Metin Neşri), (Haz. Ayşe Onat, Sema Orsoy, Konuralp Ercilasun), TTK Yay.,
Ankara 2004., s.1,17

Yorumlar (0)
18°
açık