Selçuklu çini detayı 13. yy. - Nuray Bilgili

Selçuklu çini detayı 13. yy.


Kadın başlı kanatlı aslan figürü. Ezoterik sembolizm gizli anlamlar barındırır. Arkaik insanlar çoğu zaman gökyüzündeki önemli yıldız guruplarını, yeryüzündeki varlıklar ile eşleştirir.

Kova burcu ve Aslan burcu karşılıklı iki sabit yıldızdır. Kova insan figürü, Aslan yine Aslan figürü ile ifade edilir. Bunlar iki önemli yıldız gurubudur. Aslan burcu Selçuklunun simgesidir ve paralar üzerinde Güneş ikonografisi ile birlikte görülür. İnsan başlı kanatlı aslanın kanatları, onun gökselliğini ifade eder.

Nuray Bilgili
.
#kanatlıaslan #insanbaşlıkanatlıaslan #aslanburcu #kovaburcu #sabittakınyıldızlar #selçuklusanatı #selçukluçinisi #selçukluezoterizmi

Yorumlar (0)