"TÜRK" OLMASAYDI...

"TÜRK" OLMASAYDI...

Türk olmasaydı; Er meydanları güreşçisiz, harp sanatı tarifsiz ve anlamsız; at ersiz, kılıç ustasız, yay sahipsiz, pusat kullanımsız olurdu.

İzzet İbrahimsoylu - YENİ BALKAN (Makedonya Türklerinin Sesi)

Türk olmasaydı; Ötüken’de Otağ kurulmaz, Viyana’da kös vurulmaz, Kosova’da Murad vuruşmazdı.

Türk olmasaydı; Çin kaynaklarında “Tukuyu” ya da “Kuzey Kavimleri” yazmazdı.
Türk olmasaydı; Orhun’da “Türk” ve “Tanrı” adı yazan Anıtlar dikilmezdi. Bilge Kağan’ın, Kültigin’in ve Tonyukuk’un “Kutlu Sözleri” bize, “Türk Budun ökün” diye seslenmezdi.

Türk olmasaydı; Orhun’dan Tuna’ya atlar koşmaz, erler vuruşmaz, yaylar gerilip oklar atılmazdı.

Türk olmasaydı; Orta Asya’nın, Mısır’ın, Macaristan’ın, Hazar’ın ve Anadolu’nun adı “Türkia”(Türkiya) diye tarihte anılmazdı.

Türk olmasaydı; Avşar, Kayı, Kınık, Salur gibi boylar olmaz; Selçüklü, Saltuklu, Karamanlı, Osmanlı gibi hanedanlar kurulmazdı.

Türk olmasaydı; Erlere Oğuz, Temir, Börü, Yiğit, Tuğrul; kızlara Açına, Bike, Almıla, Yaşa adları konmazdı.

Türk olmasaydı; Göktanrı (Tanrıcı) inancının izleri Asya, Anadolu ve Balkanlar’da yaşamazdı. “Tanrı”, “Uçmak” kelimeleri hala Makedonya

Türkleri’nde var olmazdı.

Türk olmasaydı; Çin, “Çin Seddi”ni yapmaz, bu seddi, bugün dünyaya turistik yer diye sunmazdı.

Türk olmasaydı; Tarihte Hun, Göktürk, Avar, Peçenek, Kuman, Harezmşahlar, Babür, Hazar, Uygur devletler kurulmazdı.

Türk olmasaydı; Yunus Emre’nin “Gönül Çalap’ın tahtı, Çalap gönüle baktı”, Hacı Bektaş’ın “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözleri söylenmezdi.

Türk olmasaydı; Fars edebiyatı “Güzeli”, “Türk”süz anlatmaz, tarif edemezdi. Çünkü, Güzel ancak Türk’le anlatılırdı.

Türk olmasaydı; Yesili Hoca Ahmet, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş gibi gönüllere konuşan gönül erleri olmazdı.

Türk olmasaydı; Timur’un “Biz ki Mülük-i Turan, Emir-i Türkistan’ız. Biz ki Türk oğlu Türk’üz; Biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu, Türk’ün başbuğuyuz.”

Karamanoğlu Mehmet Beğ’in “Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.” sözleri dillendirilmezdi.

Türk olmasaydı; Er meydanları güreşçisiz, harp sanatı tarifsiz ve anlamsız; at ersiz, kılıç ustasız, yay sahipsiz, pusat kullanımsız olurdu.

Türk olmasaydı; Irk Betig, Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatü-it Türk betikleri(kitapları) yazılmazdı.

Türk olmasaydı; Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Korkut Ata destanları dilden dile anlatılmazdı.

Türk olmasaydı; İslamiyet, Arap yarımadası ile sınırlı kalır, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar’a yayılamazdı.

Balkanlar’daki Arnavutlar ve Boşnaklar Müslüman olmazdı.

Türk olmasaydı; Çinliler, Farslar, Hintler, Araplar, Ruslar, Ermeniler, Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar tarihlerini eksik yazardı.

Türk olmasaydı; Süleyman Çelebi “Mevlid”i, Evliya Çelebi “Seyhatname”sini yazmazdı.

Türk olmasaydı; Rumeli’nin adı “Balkanlar”, Tetova’nın adı “Kalkandelen” diye kullanılmazdı. Makedonya’da “Kumanova” adlı bir şehir olmazdı.

Türk olmasaydı; Balkanlar’da Müslüman’a “Türk”; “Müslüman oldu” yerine “Türk oldu” denmezdi.

Türk olmasaydı; Kars “Anı Ulu camii”, Bursa “Ulu camii”, İstanbul “Sultan Ahmet”, Edirne “Selimiye”, Üsküp “Murat Paşa camii”, Saraybosna “Gazi Hüsrev Beğ Camii”nde namaz kılınmazdı.

Türk olmasaydı; Adriyatik’ten Çin Seddine kadar “Türkçe” konuşulmazdı. Yoğurt, Kımız, Döner gibi yiyecek ve içecekler Batı dillerine geçmezdi.

Ve Türk Olmasaydı; Türk olmayanların uğraşacakları “Yiğit” bir millet olmazdı. Mazlum halklar “yönetimsiz” ,“adaletsiz” ve “umutsuz” kalırdı!

http://www.yenibalkan.com/kose-ya…/turk-olmasaydi-h8419.html

KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜNE GİTMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

DİĞER KÖKEN BİLGİSİ YAZILARINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ. :)

Yorumlar (0)