Türkler'in İlk Kahramanı- Yağmur Ozan Özben

Biz Türkler ’in tarihinde bilinen en eski hükümdar Teoman’dır. Ancak Türkler ‘in ilk kahramanı, devlet işleyiş ve düzenini kuran, Türk töresinin işleyişini oluşturan ve ilk düzenli orduyu başka bir değişle onluk, yüzlük ve binlik sistemini yaratan Teoman’ın Oğlu Mete olarak kabul edebiliriz.

METE HAN’IN OK HİKAYESİ ve TAHTA ÇIKIŞI

Tarihte “Çavuş Oku” adı verilen ıslıklı okun Mete Han tarafından icat edildiği bazı kaynaklarda yer geçmektedir. Mete Han’ın çocukluğundan beri oynadığı Hedefe Çevirme oyununun, onun tahta geçmesini sağladığı bazı Çin kaynaklarında anlatılmıştır. Bu oyuna göre Mete Han okunu bir yöne doğrulttuğunda, ordusundaki tüm okçular, hemen o hedefe doğru nişan alıp o hedefi vururlarmış. Yine bir gün okunu en sevdiği atına çevirmiştir ve askerlerinden bazıları tereddüt etmiş bu nedenle de oklarını Mete Han’ın atının üzerine doğrultmamışlardır. Bunun üzerine Mete Han hemen okunu tereddüt eden askerlerin üzerine doğrultmuştur. Bu nu gören diğer okçular hemen nişan alıp ateş ederek tereddüt eden diğer askerleri öldürmüşlerdir. Bu hareketi ile mutlak itaat kavramını ordusuna aşılayan Mete Han, zamanı geldiğinde 10.000 kişilik askeri ile birlikte okunu babasına doğru çevirmiş ve mutlak sonuç kaçınılmaz olmuştur. Böylece de Mete Han tahtın başına geçmiştir. (M.Ö. 209)

Tarihçiler tarafından Oğuz Kağan olarak adlandırılan Metehan, Asya’da yaşayan Ulusları (Moğol, Tunguz, Yüeçi, Türk vb.) tek çatı altında toplayan ve Çin Seddi’ni aşan ilk hükümdardır. Büyük Okyanus’tan Hazar’a, Keşmir’den Kuzey Sibirya’ya kadar Asya’nın hâkimi olmuştur. Aynı zamanda Ticaret yollarını ele geçirmiş, Hunlardan toprak isteyen doğu komşuları Donghu üzerine yürümüş ve onları ağır bir yenilgiye uğratarak, Hun Devleti’ne senelik sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödettirmiştir. (Donghular M.Ö. 208 yılında Hun hâkimiyetine girmiştir.)

TUNGUZLAR’IN TOPRAK İSTEME OLAYI

Bir gün Tunguz elçisi geldi ve Mete’den çok sevdiği atını istedi. Mete Han çok güçlü olmasına rağmen barış ortamının bozulmasını istemediğinden bu teklifi kabul etti. Tunguzlar bununla da yetinmedi bu sefer de otağındaki bir hanımı istediler, Mete yine barış ortamını korumak için diledikleri hanımı gönderdi. Bu olay karşısında Mete’nin her dilediklerini yapacağını sanan Tunguzlar şımarıp büyük bir hata yaparak ondan kendi sınırlarına yakın olan ufak ve çorak bir toprak istediler! Ancak bunu yaparak başlarını Türk’ün “vatan şuuru” kayasına çarptılar. Mete hemen toyu toplayıp bir konuşma yaptı ve yiğitlerine: “At istediler kendi malımdı verdim. Kadın kendi sorumluluğumdaydı milletimin huzuru için verdim. Ancak istenilen toprak vatan toprağıdır! Bu benim mülküm değildir. Çorak da olsa vatan toprağı verilemez!” dedi.

Bu konuşma sonrasında güçlü ve düzenli ordusunu Tunguzlara yöneltti. Öyle büyük ve kanlı bir savaş oldu ki Çin tarihçileri bu olayı “Asya’da kan banyosu” olarak adlandırdılar. Bu savaş sonucunda da Tunguzlar imha edilerek siyasi varlıkları sona erdi

Mete Han, Türk Ulus’unun belleğinde yaşattığı adıyla Oğuz Han, Türklüğün ufkunda bir Güneş gibi parlamaktadır. Mete Han’ın torunlarının kurduğu devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nde Kara Kuvvetleri ilk kuruluş tarihi olarak Mete’nin tahta çıkışını yani M.Ö 209 yılını kutlamaktadır.

Türk birliğini sağlayan ilk kahramanımız Mete Han’ımızın Yeri Yurdu Uçmağ olsun!

Esen kalın.

Yağmur Ozan Özben

Yorumlar (0)