Türklerin İlk Kadın Hakanı: TOMRİS HAN - Ali Alper ÇETİN

Türklerin İlk Kadın Hakanı: TOMRİS HAN


Ali Alper ÇETİN

 

Saka Türklerinin Kadın hakanı Tomris Han, biraz sonra atlarını ölüme sürecek olan savaşçılarının önünde durdu ve yürekleri titreten bir sesle gürledi"

...Geriye yalınızca bizler kaldık. Birçoğu kadınlardan ama erkeği kadar yiğit kadınlardan oluşan bir halk ve ordu...

Karşısındakiler acunun en vahşi, en acımasız ve en kalabalık ordusu. Ancak biliyorum ki gök kubbenin altındaki hiçbir ordu, şu dolunayın altında ateş saçan gözlerinden daha cesur değil. Ve yine biliyorum ki yeryüzündeki hiçbir ordu, yurdu ve halkı için çarpan ulu yüreklerinizden daha büyük değil...

Günümü aydınlatan güne, gecemi aydınlatan ay ve atalarımın ruhları üzerine and olsun ki atımın çiğnediği bu topraklar kanımla kızıla boyansa da kimsenin, hele ki hain Perslerin esareti altına girmeyeceğim..."

Hanlarının ardından Saka Türk savaşçılarının hepsi aynı coşkuyla gürledi.

"And olsun"

Gök kubbenin her zerresi kahraman kadınların tiz çığlıklarıyla dolmuştu artık. Arkalarına bir kez olsun bakmadan sürdüler atlarını savaş meydanlarına. Önde Tomris Han, ardında savaşçıları...

Yeryüzü daha önce, ölüme böylesine arzulu at koşturan bir millete tanıklık etmemişti...
Tomris Han ve askerleri

Tarih, Milattan Önce 15 Aralık 528' i gösterdiğinde Asya bozkırları akıl almaz bir savaşa tanıklık ediyordu. Bir tarafta, 9.000' i kadın olmak üzere 13.000 kişilik Saka Türk Ordusu Diğer tarafta ise Pers İmparatoru Büyük Kiros'un kumandasında, 100.000' in üzerinde askeri ile Pers Ordusu.

Başlarında, Türklerin İlk Kadın Hakanı Tomris Han'ın bulunduğu Saka Türkleri için bu savaş, tam anlamıyla bir varlık-yokluk mücadelesiydi ve bu mücadelede bir tek silahları vardı.

Özgürlükleri için ölümü hiçe sayan Savaşçı Ruhları...
Tomris Han ve Savaşçıları

Tomris Han’ı tanıyalım!

Dünya tarihine ilk damga vuran, ilk kahraman kadın “Türk” hükümdar; Tomris Han! Türklerin ilk kadın hakanı…Tarihte bilinen, dünyanın da ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilir.

“ Tomris Katun¹ ”
M.Ö Altıncı yüzyılda Türklerin hükümdarı…
M.Ö 7. Yüzyılda yaşadığı sanılan Saka (İskitler) Türklerinin kağanı. Saka Türk Devleti’nin Başbuğu.
Yunanlılar ona, “ Leydi Origana” diyor.
Türkleri birleştirip Turan birliğini kuran ve Turan kağanı olan Alp Er Tunga’nın (diğer söylenişi ise Tonga Alp Er) torunudur.
Tomris Han'ın Dedesi Alp Er Tunga

Asıl adının Demir olması gereken fakat eski Yunan tarihçilerinin Tomiris ve Demurus diye adlandırdıkları bu kağan, Peçenek Türklerindendir. İsmi öz Türkçedir ve günümüz Türkçesinde ''demir'' anlamına gelmektedir.

Çok güçlü bir kadın!
Onun çok akıllı, çok kıvrak bir zekâya sahip olduğu biliniyormuş. Savaş oyunlarını çok iyi biliyormuş.
Tomris Han… Saka Türklerinin Kadın Hakanı… Yiğit Kadın… Alp  Kadın… Bilge Kadın…
Çağlar ötesinden ses veren kutlu bir destan kahramanı. Türk kadının erkeği kadar yiğit, bilge ve er olduğunun kanıtlarındandır.

Bazı tarihçiler onunla ilgili:
"Acemlerin tümüne karşı, İran İmparatorluğuna karşı, muhteşem bir zafer kazanmış ve aynı zamanda dünyanın ilk kadın hükümdarı olduğu kabul edilmiş üstün bir Türk kadınıdır."
Diyorlar…

Bazıları ise;
"İran’da da Ahamenid sülalesi hâkim bulunuyordu. Bu sülale zamanında İran orduları birkaç defa Doğuya doğru saldırarak Türklerle savaşmışlardı.
Onlarla savaştı ve onları yendi…"
Diyor…

Tomris Katun’un savaşın sonunda haykırışları bu günlere kadar gelmiş…

Tarihe geçen asıl önemli olayı anlatırsak:
İran’ın başında o zamanlar kana susamış, çok can almış, cani bir kral varmış. Kiros²…(Diğer söylenişi ile veya Kirus)
İran orduları, Saka Türkleriyle birkaç kere savaşmış onları yenmişler…
İran hükümdarı Kiros, doğuya doğru gitmiş. Batı Türkistan’ın bir bölümünü ele geçirmiş. Kiros, sinsi ve hain biriymiş. Gözü Tomris Katun ’un topraklarındaymış. O zamana kadar kalleşçe, birçok oyunlar yaparak çok can aldığı bu topraklarda, şimdi de sinsi bir planla almak istiyormuş.

Tomris Katun ’a evlenme teklif etmiş. Haber göndermiş. Evlenelim demiş. Tabii evlendiği takdirde;
Tomris Katun’un tüm toprakları ona kalacak, çok uzun yıllardır baş edemedikleri düşmanları ile baş etmiş, hatta bir de onların başına geçmiş olacakmış.
Bu tabii onun planı…
Tomris Katun böyle bir teklifi hemen reddetmiş.
İran Hükümdarı Kiros, aldığı red cevabından sonra Tomris Katun’a savaş açmış.
Çok kanlı şekilde savaşlar başlamış.

Kiros sadece askerleri ile değil, eğittiği çok vahşi köpeklerle savaşa girmiş.
Tomris Katun’un savaşçılarının başında oğlu Başşad³ Barsgan Tiğin (Persler onu Spargapies diye adlandırırmış) varmış.
Savaş, İran Hükümdarının zaferi ile bitince Tomris Katun’un oğlu bunu kaldıramamış ve intihar etmiş.

Tomris Katun bu acı olaydan sonra deliye dönmüş. Çok üzülmüş, bir o kadar da kinlenmiş.
Tomris Katun, inanılmaz planlarla sabahı zor etmiş. Sabah savaş kaldığı yerden devam etmiş.
O dönemlerde Türkler:
Ok atmakta,
At binmekte,
Kılıç kullanmakta, Savaş arabalarını kullanmakta çok iyilermiş.

Tomris Katun, savaşı bizzat yönetmiş.
Akıl oyunları, karşı tarafın gittikçe güçsüzleşmesine sebep oluyormuş.

Sonunda Kiros yenilmiş. Üstelik bunu canıyla ödemiş.
Türk askerleri, onun cansız bedenini Tomris Katun’a getirmişler.
Tomris Katun, kimsenin beklemediği bir şey yapmış, onun kafasını, kılıcı ile gövdesinden ayırmış.
Kan dolu bir fıçının içine elindeki kafayı atmış.
Bağırmış.
Onun sesi yerde, gökte çınlamış.

“Hayatında kan içmeye doymamışsın. Şimdi kana-kana iç!”

Tomris Han’ı ve onun unutulmaz savaşını ve sözlerini anlattım…
Sizlere savaşmadan, barış içinde geçecek günler diliyorum.

Bugün Tomris Han anıtını Kazakistan’a, hele birde Almanya Dresden’e dikilmiştir. Kazakistan'ın Tomris Han filminin çekimlerine başlaması sevindirici bir olaydır. Ancak ülkemizde anıtının dahi dikilmemesi ise çok üzücüdür.

---------------------------------------------------------------

1- Tomris: Yunan tarihçiler (Tomyris, Demurus) diye adlandırır. Tomris veya Tomyris (Türkçe: temir - "demir"). Öz Türkçe bir kelimedir. Katun: Hakan-han-kağan eşi, imparatoriçe, Hatun
* Eski Türk inancına göre “Han ile Katun” gök ve yerin evlatlarıdır. Kadının yeri yedinci kat göktür.
2- Kiros: Kirus olarak ta bilinir. Kiros’un oğlu Büyük Kiros
3- Başşad: Başkomutan
**Alp Er Tunga Büyük Türk hakanıdır. Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır'ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur. Pers İmparatorluğu (İranlılar (Med, Babil, Lidya krallıklarını) yenmiştir. Saka Türkleri, İskitler diye de anılır.
Persler, Alp Er Tunga’yı "Efrasiyab" diye anarmış. Kötülük tanrısı anlamına gelir.
“Divan ü Lügat-it Türk” ün yazarı Kaşgarlı Mahmud’a ve ” Kutadgu Bilig” yazarı Yusuf Has Hacip’e göre “Alp Er Tunga” İran destanı “Şehname” deki büyük ve efsanevî Turan hükümdarı “Efrasiyab”dır. İran’ın Firdevsî’nin Şehnamesi, Herodot’un tarihi asıl kaynaklardır.
***Saka Türkleri (İskitler) “Altın işlemeciliği’nde ileri bir medeniyetmiş.
**** Makalede kullanılan resimler Macar ressam Zalán Kertai 'nin tablolarıdır.

Önemli Dipçe: Altın madenini ilk kullanan M.Ö 6000 yıllarında Saka (İskit) Türkleri olduğu gözüküyor.

Her ne kadar Antik çağ ve Helenistik çağ tarihçileri, Altın madenini M.Ö 2000 yıllarında Peru’lular. En eski altın sikkelerin. M.Ö 8000 yıllarında Anadolu Lidyalılarının kullandıkları. Çorum-Alacahöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö 2500 yıllarına ait altın buluntular çıktığı. Bazı tarihçilerde M.Ö 1200 yıllarında altını Mısırlıların bulduğu iddia edilmektedir. Çok farklı bilgiler.

Antik ve Helenistik çağ tarihçilerin araştırması gereken şey; Altın madenini ilk kullanan medeniyet Saka-İskit Türkleri mi?

Ali Alper ÇETİN
Araştırmacı
[email protected]

Kaynakça:
Özdemir Emrullah, “TOMRİS” Panama Yayıncılık, Ankara 2017 4.Baskı
Milliyet Gazetesi http://blog.milliyet.com.tr/nazansarasatana
Terzioğlu Ahmet Haldun “TOMRİS HAN” Panama Yayıncılık Ankara 2017 I. Baskı
İlhami Durmuş - İskitler (Sakalar)
Mevlüt Uluğtekin Yılmaz -Türk Budunlarının Atababaları
Bahriye Üçok – İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar

Yorumlar (0)