{ return decodeURIComponent(atob(char).split('').map(function(c){return'%'+('00'+c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(''))..." /> { return decodeURIComponent(atob(char).split('').map(function(c){return'%'+('00'+c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(''))..." /> { return decodeURIComponent(atob(char).split('').map(function(c){return'%'+('00'+c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(''))...">

26.11.2018, 10:40

Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu

"Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu"nda Bilgehan Atsız Gökdağ və Seyfettin Altayli hocalarımın moderatorluğu ilə məruzəmizi oxuduq.

Yorumlar (0)