Edat, Bağlaç, Ünlem Test 1, (Edat testi, Bağlaçlar test, Ünlem test)

Edat, Bağlaç, Ünlem Test 1, (Edat testi, Bağlaçlar test, Ünlem test)


Edat, Bağlaç, Ünlem Test 1, (Edat testi, Bağlaçlar test, Ünlem test)

 

1. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde "de" "ve" bağlacının yerine kullanılmıştır?

A) Bir yanı lâle de bir yanı sümbül

Gönül, mürüvvetsiz gelinde kaldı.

B) Birazcık ye, birazcık da sakla

Birazcık dahi ver Tanrı yoluna

C) Düşmanı yâr edip yanına aldın

Benim de başımı sevdaya saldın

D) Solunda bir kılıç gibi sallanan

Tek kolu da anlattı yiğitliğini

E) Yavruma kurdum bir salıncak

Eyüp’ten de aldım bir oyuncak

 

2. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde edat (ilgeç)'a yer verilmemiştir?

A) Ancak sen tazelikte gül yaraşır pencereme

Uykusuz gecelerimde kokusunu duyduğum.

B) Yalnız geçen ömrün bir uykusuzluk gecesi

Çekmişken aynalar beni müthiş sorguya

C) Birdenbire kalbi titreten bir bülbül sesi

Dağ ardında doğan mehtap gibi vurdu suya

D) Dostlar, "Ne kadar uykucu şeymiş!" demeyin

Rüyası için bekliyorum uykuyu ben!

E) Girdi yollar gibi yıllar da nihayet araya

Set çeker dağ, tepe; feryada değil, yada bile.

 

Uyu! Gözlerinde (I)renksiz bir perde

(II)Bir parça uzaklaş kederlerinden

(III)Bir ruh gülümsüyor (IV)gibi derinden

Mehtabın ördüğü saatler (V)nerde?

3. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi edattır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Gözlerimde parıltısı bir bakır tasın

Kulaklarım komşuların ayak sesinde

Varsın bir yudum su veren olmasın

Başımda biri bana su yok desin de

4. Aşağıdakilerden hangisi, bu dizelerde geçen "varsın" sözcüğünün anlamca yerini tutabilir?

A) Belki   B) Nedense   C) İsterse   D) Sanki   E) Çünkü

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?

A) Sinirim yatışıncaya kadar meydanda dolaştık.

B) Sonra yine çok sevdiği için aynı banka oturduk.

C) Hiçbir şey söylemedim, ama duygularımı fark etmiş gibiydi.

D) Ona söylemem gerekenlerin hiçbirini duymasını istemiyorum.

E) Bu konuyu benimle ancak yemekte konuşa-bileceğini söyledi.

 

I. Şu macerayı işittim birinden üç sene var

Olur ki dinleyecek bir meraklı kimse çıkar.

II. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

III. Canı, cânânı bütün varımı alsın da Hudâ

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

IV. Bacalara takılan bu beyaz bulutlar

Belki de rüzgârda namaz bezidir.

6. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.  C) I. ile IV.   D) III. ile IV.   E) I. ile III.

 

7. "Kadar" edatının cümleye kattığı anlamlardan biri de "Bir işin sona erdiği zamanı veya noktayı anlatmak" tır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı cümleye, bu anlamın dışında bir anlam katmıştır?

A) Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de

Heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp

B) Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış

Eski Şiraz'ı hayal ettiren âhengiyle

C) Aptalın dostluğu köy görünesiye kadardır.

D) Nihayet güneş iki dağın arasında kaybolacağı zaman, son ışık, olduğumuz yere kadar uzandı.

E) Altın, dövüle dövüle kelebek kanadı kadar ince, yapraklar haline getiriliyordu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç iki sıfatı bağlamıştır?

A) Yavaş ve yumuşak bir sesle bir gece önce sevecenliğin sınırlarını aştığımızı söyledi.

B) Ona özgüven sağlayacak bir giysi arıyor ve giysileri benim seçmemi istiyordu.

C) Araya girmek ve gördüğüm her şeyin benim için önemli olduğunu söylemek istiyordum.

D) Diğerleriyse böyle hissetmiyor ve kararsızlıklarını ortaya döküyorlardı.

E) Arabayı çalıştırdım ve hep birlikte yola koyulduk.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "için" sözcüğü diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) İçin hüzün dağıdır insanı mahzun eder.

B) Bahar bahçesine dönmüşsün sevdiğim Işık yalazına durmuş için dışın bugün

C) Hayranlık içindeyim, hep seni izliyorum

D) Senin için terk eyledim sözü bugün

E) Gül içinde güler sevgilinin yüzü şimdi

 

10. (I)Bütün sözlerini (II)özenle seçtiğini ve zamanı (III)çok kısıtlı olduğu (IV)için (V)ancak söylenmesi gerekenleri söyleyebileceğini belirtti.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Edatlar da ad soylu diğer sözcükler gibi ek-eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?

A) Tavan bir anne gibi eğilmiş üstüme

B) Duvarlar etrafımda kardeşlerim gibidir.

C) Sır dolu gözlerini vermişler gözlerime

D) Yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek

E) Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) cümleye neden-sonuç ilişkisi katmıştır?

A) Beni sahip olduğum şeylerden ayırmaya zorladığı için ona kızgındım.

B) Biri senin kitaplarını ortalıkta bulursa buna zerre kadar şaşırmam.

C) Bu nesnelerin kalıntıları bugün de yeryüzünde erk savaşının anıları gibi duruyor.

D) Biz ne kadar güçlenirsek, hayallerimiz de o denli ölümcülleşir.

E) Düşüncelerini, bilinmeyene doğru yapacakları yoluculuk üzerinde odaklaştırmıştı.

 

13. (I)İyi bir şeyi (II)daha iyi bir yerde, daha (III)sonra kullanmak (IV)üzere bir kenara koyma arzusu (V)onu şimdiden harcamakta olduğunun bir işaretidir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi edat (ilgeç) görevinde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

Zamandan zamana taşınması zor

İnsanın varlığı düşünmesi zor

Her sıkıntı çekilir şu yeryüzünde

… sevgisiz yaşanması zor.

14. Yukarıdaki dörtlükte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A) Ne var ki

B) Ama

C) Yalnız

D) Hiç değilse

E) Lâkin

 

Bir ömür ne (I)kadar fotoğraf albümü (II)gibi

(III)Öyle beyaz ve (IV)öyle korkutucu (V)ki

15. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Edebi eseri (I)fayda prensibi (II)ile değerlendirmeye devam edersek, yorumları, (III)çeşitli bakışlara (IV)göre değişen (V)bazı bakış açıları elde edebiliriz.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler türlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde -le/-la edat da bağlaç da değildir?

A) Gençlik avunur şekille, yaldızla gönül

B) Bir perde ayırmakta gidenlerle bizi

C) Boş yıllara bak da ağlayıp sızla gönül

D) Dünyalara sahip olma hırsıyla yaşar insan

E) Her şey onun isteğiyle olmuş durmuş

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, yan cümleciğin nesnelerini bağlamıştır?

A) Bu acayip ve gergin yüz, küçük çocuğu korkutuyordu.

B) Odalardan birinde dört beş çocuk ve bir o kadar da kadın vardı.

C) Küçük bir rüzgârın ve sessizliğin getirdiği yalnızlığı yaşıyordu.

D) Bu iki ışığın altında gölgeler büyüyor ama umutlar küçülüyordu.

E) Annem, yola çıkmış, oğlunu ve kendisini kurtar-maya çalışan bir kadındı.

 

19. Edatlar da ismin durumunu belirlediğinde sıfat görevini üstlenir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uygun bir edat kullanılmıştır?

A) Haberi yokmuş gibi davranırdı bana karşı

B) O hayal gibi kız, canlı bir hayaldir bugün.

C) Rüyaların getirdiği boş hayallerle mutluydun sen

D) Hırçın bir kuş gibi kaçar düşünceler ondan

E) Tekrar buluşmak üzere ayrılmıştı konuklar

 

20. Kültürlerdeki edebi hayatı gösteren (I)detaylı biyografik incelemelere ve bunlar (II)gibi belki de (III)çok uzun bir zamanda (IV)büyük ve (V)uyumlu ekiplerin yapacakları çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve V.   E) II. ve III.

 

21. (I) Elindeki parayla küçük bir kumaşçı dükkânı açmıştı. (II) Yeterince deneyimliydi artık. (III) Onca işe girip çıktıktan sonra yeni yolunda kendine daha çok güvenerek ilerleyebilirdi. (IV) Bu güven onu bu sefer aldatmayacaktı. (V) Hayat öğrencilere beklenmedik oyunlar da oynayabiliyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde bağlaç vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Trablus'u ele geçiren adamın, doğrudan erkek soyundan ve on sekizinci kuşaktan torunuyum ben.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) İsim   B) Edat   C) Bağlaç   D) Sıfat   E) Zamir

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-D 4-C 5-D 6-C 7-E 8-A 9-D  10-A 11-B 12-A 13-D 14-D 15-E 16-A 17-C 18-E 19-B 20-E 21-E 22-B

Yorumlar (0)
-3°
parçalı az bulutlu