Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 4

Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 4


Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 4

1. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Kesilir fakat çekmeye gelmez boynum

B) Aradım buldum izini

Buldum ama neden sonra.

C) Sert bir askerdi mesleğinde ancak

Ondan çok hisli bir gönlü vardı.

D) Yağsın nesi varsa kâinatın

Lâkin bu derin sükût dinsin.

E) Ben varım yalnız uzaktan gelmiş

Ben varım yalnız köyün bilmediği

 

2. (I)Bu saatler hakarete uğradığına inandığı (II)için öldürenlerin saatiydi. (III)Her gün kaçınılmaz olarak vurulmuş (IV)ya da bıçaklanmış (V)bir ceset taşınıyordu dışarı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri, diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile IV.  C) III. ile IV.   D) II. ile V.   E) IV. ile V.

 

3. En (I)açık gerçekler (II)bile benim (III)için bir sırra dönüşüyordu. Sürekli olarak yanıtını bilmediğim sorular keşfediyordum (IV)ve (V)bu soruları düşünüyordum.

Yukarıda numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "yalnız" sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Yalnız bende değil yalnızlık hali

Bir acayip kuşların hali.

B) Her tarafta yükseklik her tarafta ıssızlık.

Yalnız, arabacının dudağında bir ıslık.

C) Öyle sinmiş bu vatan semtine milletimiz.

Ki yalnız biziz hem görülen, hem duyulan.

D) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek.

E) Bir gün deniz ölgündü, bir oltayla balıkta

Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta.

 

I. Çekmecelerden birinin içinde yalnızca keser gibi bir şey vardı.

II. Orada dağınık bir masanın olduğunu hatırlıyordum.

III. O geceden kalan bir iz var mı diye dikkatle bakıyorum.

IV. Kâbus görüyormuş gibi gözleri büyüyerek baktı bana doğru.

V. Yüzlerce yıldan beri üstüne basan adımlarla aşınmıştı kaldırımlar.

5. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

 

6. Her şeyin karmakarışık olduğunu anlamıştım. Buna rağmen kendimi tutamayıp yine o çetrefil, karışık, acılarla dolu dünyada gezinmeye başladım.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Edat   B) Bağlaç   C)Zarf   D) Zamir   E) Sıfat

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, zarfları bağlama göreviyle kullanılmıştır?

A) Durgun ve derin sesi beni alıp götürüyordu bir yerlere.

B) Kafasını kaldırıp sıkıntıyla baktı ama bir şey söylemedi.

C) Duyduğu üzüntüyü ve şaşkınlığı görmüştüm aslında.

D) Sesi her zamanki gibi durgun ve donuk bir sesti.

E) Ellerim masanın üstünde büyük ve güçlü görünüyorlar.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Yanıt vermeden gülmüştüm yalnızca

B) Ona eskisi gibi davranmamaya kararlıydım.

C) Yalan söylememen benim için çok önemli

D) Benden o kadar kuşku duyduğunu unutmuşum.

E) Çünkü beklemediği bir soruyla karşılaştı.

 

I. İzleri ortadan kaldırmak için büyük çaba harcadı.

II. Benden geriye yarın bu odada hiçbir iz kalmayacaktı.

III. Odanın soğuk görüntüsünü biraz yumuşatmaya çalıştı.

IV. Genç kadın öfkeleri yerinden oynatacak bir söz söyledi.

V. Uykunun yavaş yavaş tüm bedenime yayılışını hissettim.

9. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde edat vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. (I)Çocukluğumdan beri (II)ölümden hiç korkmamıştım. (III)Gizliden gizliye onu bir (IV)kurtarıcı olarak gördüğümü (V)bugün fark edebiliyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcük ve sözcük öbeklerinden hangisinde edat vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Çeşme evleri bir yuva değildir, yalnızca mavi kıyıların beyaz süsüdür.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, bu cümledeki "yalnızca" sözcüğü ile tür bakımından özdeştir?

A) İşe başladığında bile babası yeterince yaşlıydı.

B) Gözleriniz her yeri bir ışık yumağı içinde görüyor.

C) Kâğıtları hızla değiştirebilmek için kapağı kapatmadı.

D) Kaynak çubuğunun çıkardığı alımlı ışıltıyı seyretti.

E) Burası memleketimden daha güzel bir yerdi sanki.

 

12. (I)İçine düştüğüm o korkunç (II)yenilgiden ve acıdan kurtulabilmem (III)için mümkün olduğu (IV)kadar büyük bir (V)saçmalığa ihtiyacım vardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I. ile II.   B) I. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile IV.   E) IV. ile V

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A) Bu mutlaka beni üzen ve hırpalayan bir ses olurdu.

B) Bana da küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor.

C) Halimden o kadar memnundum ki kımıldamak bile istemedim.

D) Mutluluğun içimdeki bu sessizlik olduğunu düşündüm.

E) Ya seni bıktırıncaya kadar ararım ya da hiç aramam.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcüğü farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Ruhuyla yüzü arasındaki bütün barikatlar yıkılmış.

B) Yüzü kara kalemle yapılmış bir resim gibiydi.

C) Kapı şımarık bir ısrarla kesintisiz çalıyordu.

D) Özlemleri, istekleri ve korkularıyla birlikte terk edilmiş.

E) Yağan yağmurla ıslanan pencerenin kenarında oturdu.

 

15. (I) Taşınabilir bir bilgisayar alıyorum. (II) Oğlum nasıl kullanacağını öğreniyor. (III) Çok direndim bilgisayara ama gereksizmiş. (IV) Onu çabucak seviyorum. (V) Hız kazandırıyor bana çünkü.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde bağlaç vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile V.   D) IV. ile V.   E) I. ile III

 

16. "İçin" edatı aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde "uğruna" anlamında kullanılmamıştır?

A) Bir gül için ben garibi küstürdüm.

Önü sonu, canı cana sarmalı.

B) Kalsaydı terkeşimde bugün tek bir altın da

En tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma.

C) Bir yar için başkalarıyla kavgadan usandık.

D) Kendimiz olarak yaşayabilmek için anlaşmaya mecburuz.

E) Ki istikbal için çarpan yürekler durdu.

 

17. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde kullanılmıştır?

A) Bunu ilk kez bu kadar derinden duyuyorum.

B) Bir deniz feneri gibi uykusuz ve tehlikelere açık.

C) Kendi acısına bile uzaktan bakan biriydi.

D) Uzun zaman direnişim yalnızca benim sorunum.

E) Bu, kayıtsızlıktan daha yıkıcıdır onun için.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A) Rahat görünüyor ama çekingen ve dikkatli.

B) Belki ben de bir başkasıydım o zamanlar.

C) Anlaşılıyor ki hiçbir garantisi yok bunların.

D) Yavaş yavaş kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor.

E) Anılar iyi ve değerli görünür insana.

 

19. Öyle tatlı bir sohbete daldık ki o gece sabaha karşı yattık.

Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Zamir   B) Sıfat   C) Zarf   D) Edat   E) Bağlaç

 

(I)Kim derdi ki (II)bir gün

Hınçla sıkılmış (III)birer yumruk (IV)gibi

Yuvalarından (V)fırlayacaktı gözleri

20. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi edattır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat yoktur?

A) Ayrılıklar içinde taş mı kesildi kalbin.

B) Öyle bir ayrılık ki ölümden beter

C) Bir gün beni de unut her yalan gibi

D) Dünyadan bezginliğim dünyalar kadar eski

E) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bağlaç zarf tümleçlerini bağlama göreviyle kullanılmıştır?

A) Bu soruyu şimdi de daha sonra da yanıtlayamazsın.

B) Asıl dünyasını daha çok o renklerde ve şekillerde bulmuş.

C) Onun o dünyada hem gerçekliği hem de rüyası vardı.

D) Ne güçleri, ne heyecanları ne de istekleri kalmıştı.

E) Yıpratılmış ama tüketilmemiş uzun bir hikâyeydi bu.

 

23. Bir (I)yere tutunmak (II)için savaşmanın bir başka biçimiydi bu. Geçmişte aldıkları (III)derslerin etkisiyle (IV)öyle yapmışlardı. Susmayı ve içlerine kapanmayı bir kez (V)daha hatırlamışlardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler, türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Hayat insanlara her zaman bu kadar cömert davranmıyordu.

B) Mantık sınırlarını fazlasıyla aşan bir miktar değildi bu.

C) O günlerde altmışını geçmiş gibi görünüyordu Muammer Bey.

D) Çevresindekilerin, gerçekliğine inanmak istedikleri bir görünümde yalnızca.

E) Papyon onun en kişisel, en vazgeçilmez özelliklerinden biriydi.

 

25. (I) Başlangıçtaki teftişlerinden vazgeçmişti. (II) O günler biraz da bu anılar yüzünden kötü günler gibi görünmüyordu. (III) Yer başka bir yerdi. (IV) Zaman başka bir zamandı sadece. (V) Ya da o günler sevilebilecek kadar uzaktılar.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde hem edat hem bağlaç vardır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) II. ile V.   D) IV. ile V.   E) III. ile IV.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-B 3-C 4-E 5-B 6-B 7-E 8-E 9-A 10-A 11-C 12-C 13-D 14-A 15-C 16-D 17-C 18-D 19-A 20-D 21-B 22-A 23-B 24-E 25-C

Yorumlar (0)