Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 5

Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 5


Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ve" bağlacı tamlayanları bağlama göreviyle kullanılmıştır?

A) Doğumlar, nikâh ve cenaze törenleri sonsuza kadar sürecek

B) Bunlar çaresizlik duygusu ve ürperti uyandırır insanda.

C) Sizi ameliyat edeceğiz ve hiçbir şeyiniz kalmayacak.

D) Rengim soluk ve kafamın içi bomboş, neşesizim.

E) Galerideki halinden daha güvenli ve rahat burada.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Eylül yağmurlarıyla ıslak tren rayları

B) Yıldızları sermez miyim ayaklarına

C) Seher vakti türkülerle düştüm yollara

D) Yürekliysen sen de beni sev bu gece

E) Daha bir mutluyduk her şeye rağmen.

 

3. (I)Ben o sesi duymak istiyordum (II)yalnızca(III)Kendini yakan bir Budist (IV)gibi hayatımı, zamanımı, her (V)şeyimi o sese adamıştım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) IV. ile V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem vardır?

A) Ne vardı diyorum ah bir dönseydin son anda.

B) Yalnızlık üşümekmiş, yalnızım üşüyorum.

C) Uçurummuş sensizlik, tut beni düşüyorum.

D) Bütün maviler sensiz şimdi her şey düş rengi.

E) Geleceksen deli dalgalarla deli yağmurlarla gel.

 

5. Aslında kafanın içinde duyguların net (I)ama böyle söyleyince sen (II)bile kendi duygularından kuşku duyuyorsun. Karşındaki de senin söylediklerine (III)göre davranıyor (IV)ve ilişkiler gerçekte olduğu (V)gibi güvenilir olmuyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "için" sözcüğü cümleye amaç anlamı katmıştır?

A) O sadece gece vardı, gerçek gecedir onun için.

B) Her gece hikâyelerini anlatmak için gemilerini beklerler.

C) Deniz feneri okyanus için vazgeçilmez bir sevgili.

D) Desem ki sen benim için hava kadar lazımsın.

E) O ev, okuluna yakın olduğu için oğlum orada kalıyor.

 

7. Terk edilmenin acısını yaşayacağını ve bu acının (I)nasıl bir (II)şey olduğunu biliyordum. Rakipleri (III)için üzülecek (IV)kadar derinden yaralanmış insanlardan (V)biriydim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Sürekli uzlaşmaz ve kırıcıydık birbirimize karşı.

B) Karşı kıyının ışıkları ateşböcekleri gibi yanıyor.

C) Belki de korkmam gerektiği kadar korkmuyorum.

D) Bütün iyimserliğime rağmen bir kaygı var içimde.

E) Bencilliğin ve sahiplenmenin üstesinden gelmeye çalıştık.

 

9. Başkalarına verebileceğim her şeyi ancak bir tek yolla verebilme gücüm var: Yazarak.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bu cümledeki altı çizili edatla yakın anlamlıdır?

A) Kemik kaybını önlemek için bunu gerekli görüyorlar.

B) Yüzüme gelen yumruğa karşı kolumu kaldırmıştım.

C) Bu sorunun yanıtı da aslında o kadar basit ve ilginçti.

D) Çevremdeki kadınlar bir kuş sürüsü gibi havalanmıştı.

E) Yalnızca pişmanlık duyduğumu söyleyebilirim.

 

Bir ben varım artık bu yeşil kıtada, bir sen

Rüzgâr ile sudur başka bir âhenk işitirsen.

10. “İle” sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu dizelerdekiyle aynı tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Ne sal iledir, ne mal iledir

Beyim ululuk kemâl iledir.

B) Güneş balçık ile asla sıvanmaz

Hakikat acıdır bir dem tatlanmaz.

C) Başucumda matem renkli serviler

Hüznüyle titreşir sanki hayatın.

D) Çıktım yücesine seyran eyledim.

Dost ile gezdiğim çöller perişan.

E) Rüya ile hayal arasında

Yalnız sen varsın yavrum.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Normal insanlar gibi yaşamak istiyorduk.

B) Başlangıçta onu sonsuza kadar reddetmiştim.

C) Mevziler teslim olmuyorsa kazanılır ya da kaybedilir.

D) Öç almak için yaşamaya karar verdim.

E) Yaşamlarımız bunlar üzerine kurulu değil mi?

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ve" bağlacı sıfatlan bağlamıştır?

A) Onda bana benzeyen bir şeyler var ve ben bundan hoşlanmıyorum.

B) Terk edilmiş bir gölün ıssız ve soğuk lokantasında oturduk.

C) Sen acı çekecek olanlardansın ve acı da çektireceksin başkalarına.

D) Çevremdeki her şey renk ve biçim değiştiriyordu.

E) Bir sesi severek ve bir ses tarafından sevilerek uyudum.

 

I. Kendimi bu kozanın içine eskisi kadar rahat bırakamıyordum.

II. Sıcak ve şefkatli bir kadını yazmış olmayı çok isterdim.

III. Kapılarla ve cinayetlerle ilgili kâbuslar görüyordum.

IV. Fikirler gerçekliğini ve korkutuculuğunu kaybediyordu.

V. Kendisiyle gizli gizli alay ettiğimi mi düşünüyordu.

13. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. İşleri olduğu için buluşamayacağımızı söyledi, sesi kırgın ve kilitli kapılar gibiydi.

Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Edat   B) Bağlaç   C) Ünlem   D) İsim   E) Sıfat

 

15. "Kadar" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "Otuz kadar atlı, bileğinin üzerinde bir şahin taşıyordu." cümlesindeki görev ve anlamıyla kullanılmıştır?

A) İnsanı zaman kadar terbiye eden bir şey yoktur.

B) Dört yüz kadar davetli büyük bir kadırgaya bindirildi.

C) Ömründe bu kadar kirli, harap bir yatak görmemişti.

D) Hayatımda bu kadar temiz bir insan görmedim.

E) Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış.

16. Ne olursa olsun, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını içgüdülerimle seziyorum.

Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Zamir   B) Edat   C) Bağlaç   D) Sıfat   E) Zarf

 

17. (I)Uzun yıllar kaldığı yurtdışından (II)yeni dönmüş olduğu (III)için (IV)daha (V)önce tanışmamıştık.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcük ve sözcük öbeklerinden hangisi farklı türde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde -la (-le) eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kimseye boyun eğmeden, el açmadan onurla yaşamış.

B) Hak ettiği biçimde görkemle Kocamustafapaşa'dan geçti.

C) Her türlü mal buraya yelkenli gemilerle getirili-yordu.

D) Ben ciddiye alınmış olmanın verdiği keyifle oturuyordum.

E) Yeni çoraplarını ve ayakkabılarını heyecanla gi-yiyordu.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Her sabah kırlarda ya da kentin sokaklarında dolaşırım.

B) Bu cümleler çocukluğumdan beri beni beklemişlerdi.

C) Benim verdiğim cevaplar bir terzinin elinden çıkmış gibiydi.

D) Her duygu, her algı gerçek olamayacak kadar şişmişti.

E) Dolabın üstündekilere ulaşmak için sandalyeye çıkmam gerekiyor.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı cümleye yaklaşıklık anlamı katmıştır?

A) Uzun gezilerinden birinde Büyükçekmece’ye kadar gitti.

B) Bugün denize kadar araba süreceklerini anlattı benzinciye.

C) Şimdiye kadar hiç gitmedikleri yerlere doğru gittiler.

D) Ev, yolun öte yanına geçince ulaşılacak kadar yakındır.

E) Olayın üzerinden henüz bir yıl kadar geçmişti.

 

21. "Gibi" edatı aşağıdakilerden hangisinde "Ellerim bir kanat gibi titrekti" dizesindeki görev ve anlamıyla kullanılmıştır?

A) Haberi aldığı gibi yola çıktı.

B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

C) Küçük kızla bir arkadaş gibi konuşuyordu.

D) Eski vali bu gibilerle çok mücadele etti.

E) Her şey hikâyenin başında söylediğim gibi oldu.

 

22. Deliye göre aptal her zaman akıllıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bu cümledeki altı çizili edatla yakın anlamda kullanılmıştır?

A) İstanbul bu kadın için serin, berrak, şifalı suların şehriydi.

B) Karpuz, üzüm gibi meyveler yaz aylarında çok fazla yenir.

C) Duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk vardı.

D) Konak yerine yalnız sadrazam çadırı kurula-bilmişti.

E) Yalnızca çalışmanızı istiyorum, başka bir şeye gerek yok.

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile (-le, -la)" sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Korkularımla pişmanlıklarımı durmaksızın düşünüyorum.

B) Babasının cenazesinden beri onunla hiçbir şey konuşmadım.

C) Söylentilere bakılırsa arkadaşım ile gizlice anlaşmışım.

D) Oysa bunun da gerçekle hiçbir ilişkisi yoktu bana göre.

E) Gelecek yılla ilgili söylentiler konusunda bildiklerimi anlattım.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A) Aldatıldıklarını değil yalnızca hakarete uğradıklarını düşünürler.

B) Kimi işlerimin yükünü ona aktarmaya başlamıştım bile.

C) Tüm yüzü kızarmıştı, mezar ötesinden gelen bir sesle fısıldadı.

D) Yaşamımın sakin akışına da alıştım artık.

E) Kitabımı aldım ve bir çocuk gibi sevinerek masama yerleştim.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat da bağlaç da yoktur?

A) Kervanlarda güvenlik söylentisi gibidir o.

B) Her deve haber kenti, hayat ve aşk kenti.

C) Onlar için her doğum bir çöl fırtınasıydı.

D) Devlet kadar ağır, sabırlı ve öfkeli

E) Gözlere görünür oldu gece gündüz

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-D 4-A 5-E 6-B 7-A 8-E 9-E 10-E 11-C 12-B 13-C 14-C 15-B 16-C 17-C 18-C 19-A 20-E 21-B 22-A 23-A 24-E 25-E

Yorumlar (0)