Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 6

Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 6


Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 6

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen altı çizili sözcük bağlaç değildir?

A) Her şey yerli yerinde, ancak kaybettiğim bir şey var.

B) Birlikte mısralar düşüyoruz, ama iyi ama kötü.

C) Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.

D) Su yürümüş dallara ve topraklara.

E) Ne şair yaş döker ne âşık ağlar.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat kullanılmıştır?

A) Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git.

B) Sen raksına dalarken için titrer derinden.

C) Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

D) Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz.

E) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek.

 

3. Aşağıdakiler in hangisinde "de" bağlacı cümleye yakınma, sitem anlamı katmıştır?

A) Nasıl yaptığını anlatsın, sen de öğren.

B) Şimdi uyuyacakmış da dinlenecekmiş.

C) Sınıfını geçsin de İspanya'ya gönderelim.

D) Buraya kadar gelmiş de bize uğramamış.

E) Herhâlde şimdi onu görsem de tanımam.

 

4. "Konularını işlerken sadece düşüncesini ortaya koymakla kalmıyor; —- düşüncesinin ilkelerini, gelişmesini, karşılaştığı engelleri aşmanın çabasını da ortaya koyuyor."

Boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilmelidir?

A) ne var ki

B) böylece

C) kaldı ki

D) aynı zamanda

E) nitekim

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" bağlacı "amaç" ilgisi kurmuştur?

A) Bu çocuk hiç söz dinlemiyor ki…

B) Evden biraz erken çıkalım ki, trene yetişelim.

C) Yıllardır bağırıyoruz, duyulmuyor ki sesimiz.

D) Derler ki, bu dağda eskiden bir pınar varmış.

E) Görüyorum ki anlatılanları iyi dinlemişsin.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat grubu zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Babam bize göre bir ev bulamamıştı.

B) Ordu'da, denize karşı küçük bir evimiz vardı.

C) Fidan gibi delikanlılar mahalli oyunlar oynuyorlardı.

D) Bekleyenler taş gibi sessiz ve donukturlar.

E) Bu insanlar yıllardır birbiriyle tanışıyormuş gibiydiler.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" edatı zaman anlamı katmıştır?

A) Güneşin batmasıyla hava soğuyuverdi.

B) Çocuk, eve arkadaşlarıyla geldi.

C) Adam, olanları telaşla izliyordu.

D) Gelmeleri ile gitmeleri bir oldu.

E) Artık, ihtiyar ile kimse ilgilenmiyordu.

 

8. "ne..,ne" bağlacı aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de…de" nin yerine kullanılmıştır?

A) Bu işe ne sen ne ben karışmasaydı.

B) Ne sert ol asıl ne yavaş ol basıl.

C) Ne öldüğümü ne olduğumu ister.

D) Ne kızı verir ne dünürü küstürür.

E) Adam, ne kapıyı açtı ne pencereyi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" bağlacı yükleme "aşırılık" anlamı katmıştır?

A) Bu yüzden ona bir ceza verirler mi ki?

B) Onun buraya gelmesine o kadar sevindik ki…

C) Bu çocuklara hiçbir zaman güvenilmez ki…

D) Bu soruyu daha önce görmediniz ki…

E) Sizi beklememiş ki, onunla karşılaşasınız.

 

10. Çevirisi (I) ancak 10 yılda tamamlanan bu kitabın ilk sayfasına (II) çevirmen (III) bir (IV) önsöz (V) yazmış.

Numaralanmış yerlerden hangisine "de" bağlacı eklenirse "aynı işi başkasının da yaptığı" anlamı ortaya çıkar?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem soylu bir sözcük zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Eyvah, yapayalnız kaldık, şimdi ne yapacağız!

B) Aman karanlığı görmesin gözüm!

C) Adam, hop içeriye girdi.

D) İhtiyar, bizi karşısında görünce, derin bir "oh" çekti.

E) Hey arkadaşlar, yarın maça gidiyoruz, dedi.

 

12. Neredeyse on iki saat uyudum, ama hâlâ kendime gelemedim.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ama" bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kitap okuyacaksınız, ama bu yıl çeviri kitapları okumayacaksınız.

B) İki saattir çalışıyor, ama ödevlerini bitiremedi.

C) Olabilecekleri herkese anlatmayı denedim, ama kimse beni dinlemek istemedi.

D) Bir bildiği olmalı, ama söylemek istemiyor.

E) Arkadaşlarla soğuk, ama çok soğuk bir kış günü yola çıkmıştık.

 

13. "Özür dilemeler (I) göz yummalar, (II) -ölçülü olmak (III) şartıyla alçakgönüllülük (IV) bile- birer ustalıklı (V) gösterişten başka bir şey değildir."

Yukarıdaki cümlede "hatta" sözcüğünün numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi uygun olur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bile" yerine "de, da" ve "dahi" getirilemez?

A) Böyle bir kişi, kendi çocuğunu bile düşünmez.

B) Küçük bir çocuk bile burada denize girebilir.

C) Belki de oyunun son perdesi bitti bile

D) Bu saatten sonra gelse bile bir şey yapamaz.

E) Öyle zayıflamış ki iki ekmeği bile elinde taşıyamıyor.

 

15. Sınav kağıtlarında öğrencinin adını yazdığı bölüm katlanıp yapıştırılır; —- sınav kağıtları değerlendirildikten sonra bu bölüm açılır.

Boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) ne var ki

B) üstelik

C) bununla beraber

D) ayrıca

E) ancak

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne … ne" bağlacı isim tamlamalarını bağlamıştır?

A) Akşama kadar yağmur yağdı; ne pikniğe gidebildik ne maça.

B) Bu sabah çok halsizdim, ne köşe yazılarını okudum ne spor haberlerini.

C) Son günlerde öylesine değişti ki ne kimseyle konuşuyor ne ders çalışıyor.

D) Ne Ahmet ne Kemal; ikisi de düzenli çalışmıyor.

E) Bu insanlara ne bir yardım eden var ne de dertlerini dinleyen.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-D  4-D  5-B  6-D  7-A  8-A  9-B  10-C  11-C  12-B  13-B  14-C  15-E  16-B

Yorumlar (0)