Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 7

Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 7


Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 7

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de, da" bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır?

A) Dün akşam kitap da okumamış, dergideki yazılan da.

B) Geçen dönem, velilerin de öğrencilerin de isteklerini göz ardı ettiler.

C) Bu haber sizi de sevindirecek bizi de.

D) Sonuçların açıklanacağı gün, öğrenciler de velileri de çok heyecanıydılar.

E) O adamı bir daha görmedim de aramadım da.

 

2. I. Desem ki sen benim için

II. Havalar kadar lazım,

III. Ekmek kadar mübarek,

IV. Su gibi aziz bir şeysin,

V. Sen, bende hüküm sürmektesin.

Numaralanmış dizelerden hangisinde edat kullanılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "göre" edatı karşılaştırma anlamı katmıştır?

A) Ülkemiz, basketbolda futbola göre daha başarılı.

B) Pek çok yere baktı, ama kendine göre bir kıyafet bulamadı.

C) Öğrenci olduğunuza göre çalışmak zorundasınız.

D) Son baktığımız ev tam bize göreydi.

E) Böyle davrandığına göre güvendiği biri olmalı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "daha" sözcüğü zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Geçen hafta bir kitap daha okudum.

B) Daha kötüsü, otelin yerini hiçbirimiz bilmiyorduk.

C) O akşam size daha neler anlattı?

D) Hangi sorunun daha kolay olduğunu nereden bilecek!

E) Toplantı saati geldiği hâlde daha kimse gelmemişti.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde "kadar" edatı ölçü bildirmektedir?

A) Son zil çalana kadar hepimiz buradayız.

B) Çocuk, bir kedi kadar çevikti.

C) Yolumu gözler, her gün akşama kadar.

D) Uzaklaşır, rüyaların geldiği yere kadar.

E) Uyuyana kadar başımdan ayrılmazdı bir an.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sonra" sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Biraz bekleyin, on dakika sonra otobüs gelir.

B) Siz buradan iki durak sonra ineceksiniz.

C) Paltosuz dışarı çıkma, sonra üşütüp hastalanırsın.

D) Yağmur sonrasında trafik sıkışıklığı içinden çıkılmaz bir hâl aldı.

E) Sınıfa öğretmenden sonra girenler derse alınmazdı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "üzere" edatı "Akşam kafileye katılmak üzere, şehri yalnız dolaşabilirsiniz." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Henüz odaya girmek üzereyken kapıyı içerden kapadılar.

B) Dersaneye gitmek üzere evden çıkmıştım.

C) Birkaç saat uyumak üzere yatmıştı.

D) İki saat sonra dönmek üzere dışarı çıkabilirsiniz.

E) Biraz acele etmelisiniz, güneş batmak üzere.

 

8. Düşman sadece ateş boyunda değil, Ankara sırtlarına kadar bütün kırlarda, yollarda ve şehirlerdeydi.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükle görevce özdeş bir sözcük kutlanılmıştır?

Tüm yıldızların ışıklarını, yalnız ben yansıtırım yüzünüze.

Oyar mermer sütunlara nakış nakış yüreğimi.

Nasıl savrulurdum fırtınalarla kızgın çöllerde.

Sular, su değil; buğu buğu ışıltılardır uzayda.

Gün ışımasın artık, yıldızlar çarpsın yıldızlara.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir edat isim gibi kullanılmıştır?

A) Bakıyorsunuz, büyük sanatçıları hep bir ilgi ile okuyor.

B) Sizin için yapılanları göz ardı edemezsiniz.

C) Ne kadar arasanız da onun gibisini bulamazsınız.

D) Uzun zamandan beri bu işle ilgilendiğini öğreniyorsunuz.

E) Konunun temel noktalarını daha kavrayamamış.

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde edat yoktur?

A) Çocuklar görürüz, yolculukla mesut.

B) Aman kuşlar, kiraz dallarında usul ötün!

C) O kadar güzel sürülmüştü ki tarla…

D) Vurulmuş turnalar gibi çırpınıp çaresizlikten…

E) Ölüme karşı hayatın zaferini öğretmeye başlamıştı.

11. I. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

II. Herkesin yanında kalemle kâğıt olmalı.

III. Sütle giren huy, canla çıkarmış.

IV. Şairlerle yazarlar bir ülkenin aynasıdır.

V. Çocuklar, canla başla çalışıyorlar.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde ile (-le, -la) edat olarak kullanılmamıştır?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve IV.   E) IV. ve V.

 

12. Bu şekilde gidersek akşama ancak varırız.

Aşağıdakilerden hangisinde "ancak" sözcüğü, bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) İki haftadır çalışıyor, ancak yeterli değil.

B) İstediğiniz kitaplar ancak gelecek hafta gelir.

C) Buradan Ankara, ancak üç saat sürer.

D) Antika diye gösterilen bu halılar, ancak otuz yıllıktı.

E) Acele etmeliyiz; burada ancak on dakika bekleyebiliriz.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A) Ah güney deyince bir yaprak kopar içimden.

B) Toplanmış nice türküler gider peşinden.

C) Dostlarım, bu türkü çocuklar içindir gök mavisi.

D) Ben de akıp gidiyorum denize doğru.

E) Onlarla gelecek, bahar günlerimizin en sevgilisi.

 

14. Siz yalnız çalışın; başarı nasıl olsa gelecektir.

Aşağıdakilerden hangisinde "yalnız" sözcüğü bu cümledeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?

A) Burada bizi bekle; yalnız kimseyle konuşma.

B) İlkokuldaki okuma kitabımızda "Yalnız Çocuk" adlı bir öykü vardı.

C) Kimseden yardım bekleme; problemleri yalnız çöz.

D) Doğru buraya gel, yalnız kimseye bir şey söyleme.

E) İki günden beri yalnız uyuyor; hiçbir şey yapmıyordu.

 

15. I. Çok yorgundu, dinlenmek için eve gitti.

II. Babaannem, senin için hırka örüyor.

III. Bu yılki şenliklere katılmak için Karadeniz'e gitti.

IV. Arkadaşınız için herkes olumlu şeyler söylüyor.

V. Okullar tatil olduğu için, o gün çocuklar evdeydi.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde "için" sözcüğü cümleye aynı anlam katmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve III.   E) IV. ve V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bir" sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır?

A) İçimde bir garip sızı vardı.

B) Artık bize bir şey sormasınlar.

C) Her saati bir altın yaprak olup döküldü.

D) Dünyada bir annesi kalmıştı yakını olarak.

E) Belki bu şehirden alıp götürür bizi, bir gemi.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-E  3-A  4-E  5-B  6-C  7-D  8-A  9-C  10-B  11-B  12-B  13-D  14-E  15-D  16-D

Yorumlar (0)