Ünlem Nedir, Ünlem Örnekleri, Ünlem Çeşitleri, Ünlemler Test

Ünlem NedirÜnlem Örnekleri, Ünlem Çeşitleri

Ünlem Nedir? Ünlem Örnekleri, Ünlem Çeşitleri

Ünlem Nedir? Ünlem Örnekleri, Ünlem Çeşitleri

Ünlem Nedir? Ünlem Örnekleri, Ünlem Çeşitleri

Acı, üzüntü, korku, sevinç ve şaşma gibi aniden ortaya çıkabilen duyguları ifade eden kelimelere ünlem denir. Tek başına kullanıldıklarında pek bir şey ifade etmeyen ünlemlerden sonra çoğu zaman ünlem işareti (!) konulmaktadır. Birine seslenmede kullanılan sözcüklerde ünlem olarak kabul edilir. Bu nedenle ünlemleri seslenme ve duygu ünlemleri diye iki başlıkta incelememiz mümkün olmaktadır. 

Seslenme Ünlemleri

Ey!
Hey!
Şist!
Hişt!
Hu!
Ayol!
Bre!
Hoppala!
Hop!

Duygu Ünlemleri

Aman!
Ay!
Aaaa!
Tüh!
Eyvah!
Of!
Vah!
Be!
Ha!
Oooo!
Oha!
Eh!
Yaa!
Vay!
Pöh!
İmdat!
Dikkat! 

Diğer Ünlem Sözcükleri

Yukarıda yer alan ünlem örnekleri dışında aşağıda yer alan sözcükler de ünlem olarak kabul görür.

Amin! Hay hay! Dur! Sakın! Heyhat! Yazık! Güm! Pat! Miyav! Çat! Tıs!

NOT: Herhangi bir ek alan ünlemler cümle içinde farklı görevlerde kullanılabilir.

Ahımı almayacaktın.

Ahlasan da vahlasan da çalışmazsan geçemezsin.

Ünlemler: Ünlem Nedir? Ünlemlerin Türleri, Özellikleri, Örnekleri, Ünlem Konu Anlatımı

Ünlem Nedir?

Âniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir.

Bu kelimelerin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler, cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir.

Bu bakımdan ünlemler ikiye ayrılabilir:

1. ASIL ÜNLEMLER

Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka görevlerde kullanılamazlar. Seslenme veya duygu anlatırlar.

Seslenme Ünlemleri

Ey Türk Gençliği!
Hey! Biraz bakar mısın?
Bre melûn! Ne yaptın?
Hişt! Buraya gel!
Şşt! Sus bakayım!

Bunların yanında adlar ve özel adlar da seslenme ünlemi olarak kullanılabilir:

Anne!
Hemşehrilerim!
Tanrım!
Mehmet!

Duygu Ünlemleri

yeter artık! Aa! Bu da ne? Ah, ne yaptım!
Eh! Fena değil. Ay, elim! Gitme ha!
Hah, şimdi oldu! Hay Allah! Vah zavallı!
Vay sersem! Aman dikkat! Eyvah! Geç kaldım!
İmdat! Boğuluyorum!


2. ÜNLEM DEĞERİ KAZANMIŞ KELİME VE SÖZLER


Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir. Bunlar da duygu ya da seslenme anlatır.

Komşular! Babacığım! Simitçi! Çok ilginç!
Ne kadar güzel! Çabuk eve git! Ne olur yardım et! Çık dışarı!

Yansıma kelimelerin hemen hemen tümü ünlem olarak kullanılabilir:

Şır! Çat! Güm! Hav! Miyav! Tıs!

Genellikle tek başlarına anlamı olmayan; sevinme, korku, üzüntü, acıma gibi duyguları; yasaklama, onaylama, seslenme, uyarı gibi durumları anlatmaya yarayan sözcüklere “ünlem” denir.

Eyvah, şimdi ne yapacağız! Oh, sonunda bu işi de hallettik! Vah yavrum vah!

Ünlemler cümlelere “şaşkınlık, seslenme, bıkkınlık, uyarı, takdir etme, pişmanlık…” gibi anlamlar

Çocuğa dikkat edin ha! (Seslenme anlamı)
Aman, her gün aynı iş! (Bıkkınlık anlamı)
Ah, yeniden genç olabilsem! (Üzüntü anlamı)
Aaa, kimler gelmiş! (Şaşırma anlamı)

Edat, Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test 1


 1. Bağlaç, Ünlem Testleri >Edat, Bağlaç, Ünlem Test

  1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de, da" bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır?

  A) Dün akşam kitap da okumamış, dergideki yazılan da.

  B) Geçen dönem, velilerin de öğrencilerin de isteklerini göz ardı ettiler.

  C) Bu haber sizi de sevindirecek bizi de.

  D) Sonuçların açıklanacağı gün, öğrenciler de velileri de çok heyecanıydılar.

  E) O adamı bir daha görmedim de aramadım da.  2. I. Desem ki sen benim için

  II. Havalar kadar lazım,

  III. Ekmek kadar mübarek,

  IV. Su gibi aziz bir şeysin,

  V. Sen, bende hüküm sürmektesin.

  Numaralanmış dizelerden hangisinde edat kullanılmamıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "göre" edatı karşılaştırma anlamı katmıştır?

  A) Ülkemiz, basketbolda futbola göre daha başarılı.

  B) Pek çok yere baktı, ama kendine göre bir kıyafet bulamadı.

  C) Öğrenci olduğunuza göre çalışmak zorundasınız.

  D) Son baktığımız ev tam bize göreydi.

  E) Böyle davrandığına göre güvendiği biri olmalı.  4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "daha" sözcüğü zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

  A) Geçen hafta bir kitap daha okudum.

  B) Daha kötüsü, otelin yerini hiçbirimiz bilmiyorduk.

  C) O akşam size daha neler anlattı?

  D) Hangi sorunun daha kolay olduğunu nereden bilecek!

  E) Toplantı saati geldiği hâlde daha kimse gelmemişti.  5. Aşağıdakilerden hangisinde "kadar" edatı ölçü bildirmektedir?

  A) Son zil çalana kadar hepimiz buradayız.

  B) Çocuk, bir kedi kadar çevikti.

  C) Yolumu gözler, her gün akşama kadar.

  D) Uzaklaşır, rüyaların geldiği yere kadar.

  E) Uyuyana kadar başımdan ayrılmazdı bir an.


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sonra" sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Biraz bekleyin, on dakika sonra otobüs gelir.

B) Siz buradan iki durak sonra ineceksiniz.

C) Paltosuz dışarı çıkma, sonra üşütüp hastalanırsın.

D) Yağmur sonrasında trafik sıkışıklığı içinden çıkılmaz bir hâl aldı.

E) Sınıfa öğretmenden sonra girenler derse alınmazdı.7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "üzere" edatı "Akşam kafileye katılmak üzere, şehri yalnız dolaşabilirsiniz." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Henüz odaya girmek üzereyken kapıyı içerden kapadılar.

B) Dersaneye gitmek üzere evden çıkmıştım.

C) Birkaç saat uyumak üzere yatmıştı.

D) İki saat sonra dönmek üzere dışarı çıkabilirsiniz.

E) Biraz acele etmelisiniz, güneş batmak üzere.8. Düşman sadece ateş boyunda değil, Ankara sırtlarına kadar bütün kırlarda, yollarda ve şehirlerdeydi.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükle görevce özdeş bir sözcük kutlanılmıştır?

Tüm yıldızların ışıklarını, yalnız ben yansıtırım yüzünüze.

Oyar mermer sütunlara nakış nakış yüreğimi.

Nasıl savrulurdum fırtınalarla kızgın çöllerde.

Sular, su değil; buğu buğu ışıltılardır uzayda.

Gün ışımasın artık, yıldızlar çarpsın yıldızlara.9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir edat isim gibi kullanılmıştır?

A) Bakıyorsunuz, büyük sanatçıları hep bir ilgi ile okuyor.

B) Sizin için yapılanları göz ardı edemezsiniz.

C) Ne kadar arasanız da onun gibisini bulamazsınız.

D) Uzun zamandan beri bu işle ilgilendiğini öğreniyorsunuz.

E) Konunun temel noktalarını daha kavrayamamış.10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde edat yoktur?

A) Çocuklar görürüz, yolculukla mesut.

B) Aman kuşlar, kiraz dallarında usul ötün!

C) O kadar güzel sürülmüştü ki tarla…

D) Vurulmuş turnalar gibi çırpınıp çaresizlikten…

E) Ölüme karşı hayatın zaferini öğretmeye başlamıştı.


 1. I. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

  II. Herkesin yanında kalemle kâğıt olmalı.

  III. Sütle giren huy, canla çıkarmış.

  IV. Şairlerle yazarlar bir ülkenin aynasıdır.

  V. Çocuklar, canla başla çalışıyorlar.

  Numaralanmış cümlelerden hangilerinde ile (-le, -la) edat olarak kullanılmamıştır?

  A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve IV. E) IV. ve V.  12. Bu şekilde gidersek akşama ancak varırız.

  Aşağıdakilerden hangisinde "ancak" sözcüğü, bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?

  A) İki haftadır çalışıyor, ancak yeterli değil.

  B) İstediğiniz kitaplar ancak gelecek hafta gelir.

  C) Buradan Ankara, ancak üç saat sürer.

  D) Antika diye gösterilen bu halılar, ancak otuz yıllıktı.

  E) Acele etmeliyiz; burada ancak on dakika bekleyebiliriz.  13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

  A) Ah güney deyince bir yaprak kopar içimden.

  B) Toplanmış nice türküler gider peşinden.

  C) Dostlarım, bu türkü çocuklar içindir gök mavisi.

  D) Ben de akıp gidiyorum denize doğru.

  E) Onlarla gelecek, bahar günlerimizin en sevgilisi.  14. Siz yalnız çalışın; başarı nasıl olsa gelecektir.

 1. hangisinde "yalnız" sözcüğü bu cümledeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?

  A) Burada bizi bekle; yalnız kimseyle konuşma.

  B) İlkokuldaki okuma kitabımızda "Yalnız Çocuk" adlı bir öykü vardı.

  C) Kimseden yardım bekleme; problemleri yalnız çöz.

  D) Doğru buraya gel, yalnız kimseye bir şey söyleme.

  E) İki günden beri yalnız uyuyor; hiçbir şey yapmıyordu.  15. I. Çok yorgundu, dinlenmek için eve gitti.

  II. Babaannem, senin için hırka örüyor.

  III. Bu yılki şenliklere katılmak için Karadeniz'e gitti.

  IV. Arkadaşınız için herkes olumlu şeyler söylüyor.

  V. Okullar tatil olduğu için, o gün çocuklar evdeydi.

  Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde "için" sözcüğü cümleye aynı anlam katmıştır?

  A) I. ve II. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve III. E) IV. ve V.  16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bir" sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır?

  A) İçimde bir garip sızı vardı.

  B) Artık bize bir şey sormasınlar.

  C) Her saati bir altın yaprak olup döküldü.

  D) Dünyada bir annesi kalmıştı yakını olarak.

  E) Belki bu şehirden alıp götürür bizi, bir gemi.


  CEVAP ANAHTARI

  1-D 2-E 3-A 4-E 5-B 6-C 7-D 8-A 9-C 10-B 11-B 12-B 13-D 14-E 15-D 16-D

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Konu: Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Kesme işareti, noktalama işaretleri kısaca, noktalama işaretleri örnekleri, sözcükleri yazarken saat ve dakika bildiren sayıların arasına ne konur, noktalı virgül nerelerde kullanılır, soru işaretinin kullanıldığı yerler, noktalama işaretleri tablosu, üç noktanın kullanıldığı yerler, iki noktanın kullanıldığı yerler, Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizg, noktalı virgül nedir, noktalı virgül nerelerde kullanılır, noktalı virgül nerede kullanılır, noktalı virgülün kullanıldığı yerler tdk, noktalı virgül özellikleri, bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanılır mı, noktalı virgül vikipedi, noktalı virgül püf noktaları, noktalı virgül, noktalı virgül örnekler.

Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Kesme işareti, noktalama işaretleri kısaca,noktalama işaretleri kısaca, noktalama işaretleri örnekleri,Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizginoktalı virgül nedir, noktalı virgül nerelerde kullanılır, noktalı virgül nerede kullanılır,

Yorumlar (0)