ORMAN/ORGAN/URGAN/ÖRTÜ/ORDU/YILAN ve İSKANDİNAV  MİTOLOJISINDEKİ KIYAMET ALAMETLERİ

Ordu, Orta, Ortam, Orman kelimelerinin kökü olan Or kelimesi; eski Türkce kaynaklara yan bir anlam olan 'kesmek' fiiliyle geçse de asıl anlamı 'merkez' demektir.

Eski Uygur metinlerinde, Uygur yazitlarinda karargah insa etme' yerine kullanilan 'örüg' fiili kullanilir. Bir merkeze bağımlı toplulukları, uzantıları tanimlar.

Doğanın merkezinden/kaynağından kök salan uzantılar nasıl onun 'bitki örtüsünü', 'örüntüsunü' meydana getirmisse bir merkezden beslenen, yayılan canlı türleri de onun 'ortusunu'/ 'ordusunu' meydana getirmiştir.

. *'Irk' kelimesi ''Urug' dan gelir. Ur/Or kökünun 'tohum' anlamı da vardır."Ur" "tohum" sözcüğü Eski Uygur Türkçesi metinlerinde, "ırk, soy, aile, sülale, nesil" anlamlarını da taşımaktadır:oġulı kızı uruġı tarıġıbaġrı böşüki üküş bolur (TT VI s.454'ten aktaran Clauson, 1972: 214). "oğulları ve kızları, evlilik yoluyla oluşan kan akrabalığı ile nesli büyük olur" DLT'de de uruġ sözcüğünün "ırk, soy, aile, sülale, nesil" anlamına bağlı olarak hısımlara uruġ-turıġ(DLT I 63-4) dendiği ifade edilir.

XI. yüzyılda Bulgar Türklerinin birbirlerine akrabalık bağı ile bağlanmak anlamında kökleşmek deyimini kullanmalarını da bu bağlamda düşünmek mümkündür (DLT II 224-5; Genç, 2015: 77).

Yan anlamı Türkcede 'ip/halat' olarak kullanilan Urgan'ın ilk anlamı 'göbek bağı' olarak ortaya çıkmıştır. Yani; bugün Fransız kaynaklarına dayandırılan Organ kelimesinin etimolojisi de açık bir şekilde merkezle, ana gövdeyle bağı olan uzantı anlaminda öz Türkçe Urgan kelimesiyle bağlantılıdır. 'Örgün eğitim'deki örgün kelimesinin de; örgen kelimesinin de bir merkezden idare edilen anlamının 'urgan' kavramıyla bağlantısı gayet organiktir

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu