GENİZDEN SÖYLEDİĞİMİZ /N/ SESİ (GENİZSİ N)

GENİZDEN SÖYLEDİĞİMİZ /N/ SESİ (GENİZSİ N)

GENİZDEN SÖYLEDİĞİMİZ /N/ SESİ (GENİZSİ N)


Şimdiki kullandığımız alfabeden önceki alfabemizde /Ñ-ñ/ sesi vardı. Bu sesi gösteren harfe değişik adlar verilmiş. Sağır Nun da bunlardan biri. Yabancıca karışımı bir ad da, Nazal /N/.
Türkiye dahil, Türk dünyasının hemen hemen her yerinde bu harf var. Alfabesinde olmayan yerlerde, bizde olduğu gibi, halk ağzında söylenmektedir.
Bu ses harf olarak değişik şekillerde yazılmakta.

Örnek:
Kazakistan: Ñ-ñ karşılığı Kiril harfi olan /Ң-ң/
Kırgızistan: Kiril harfi olan /Ң-ң/
Özbekistan: /NG-ng/
Azerbaycan: Türkiye'deki gibi; alfabede genizsi n yok.
Doğu Türkistan: /NG-ng/
Doğu Türkistan'ın içinde; Latin harfleri yerine, Arap alfabesine dayalı eski harfler kullanılmaktadır. 
/NG-ng/ harfleri birlikte yazıldığında, yazı karışabilmektedir. 


Eski Silifke ağzındaki konuşmaları yazıya dökerken genizsi n yerine biz de /ng/ harflerini kullanıyorduk. Şimdi bu iki harfin yerine /ñ/ harfini kullanır olduk. Ancak, telefonunda bu harf olmayan, ya da bilgisayar kullanan kişiler /ng/ yi kullanmaktalar.
Bilgilerinize sunulur.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (0)