Uygur Türkçesinden Kelimeler: Bilermen

UYGUR TÜRKÇESİNDEN KELİMELER

Bilermen

Bilgili, aydın, bilgiç.

Uygurca Ek Sözcükler

 • addiy 【鴸鴘ئادد 【a. Sade, basit, her zamankigibi.
 • Addiy köpchülük – Basit çoğunluk, avam.
 • adem 【ئادەم 【a. Adam, insan, kişi.
 • Adem qilmaq – Büyütmek; eğitmek.
 • Adem bolmaq –Büyümek; ergin hale gelmek.
 • Ademdek – İnsan gibi.
 • Adem éytqusiz – Olağanüstü, son derece, fevkalâde.

 • ademchilik 【鵗鴙ل鴙ئادەمچ 【a.u. İnsanlık, kişilik.
 • ademgerchilik 【鵗鴙ل鴙رچ鴺ئادەمگ 【İnsanlık; insanlık sevgisi, kişilik.
 • Ademgerchiligi bar –Kişilikli; kişiliği var.
 • Ademgerchilik qilmaq –İnsanlık sevgisi göstermek.
 • ademxor 【ر鵝ئادەمخ 【a.f. Kan içici, vahşî.
 • ademxorluq 【ق鵞رل鵝ئادەمخ 【a.f.u. Kan içicilik, vahşilik, vahşet.

 • ademsitmaq 【تماق鴙ئادەمس【İnsan saymak.
 • Uni néme munchiliq ademsitisen! – Onu neden bu kadar yüceltiyorsun (şımartıyorsun)?!
 • ademsuman 【مان鵞ئادەمس 【İnsansı, insana benzer.

 • Ademsuman maymun – İnsansı maymun.
 • ademzat 【ئادەمزات 【a.f. İnsanlık, insanoğlu.
 • adet 【ئادەت 【a. Adet, anane, töre, gelenek.
 • Kona adet – Eski âdet.
 • Adetke qarshi – âdete aykırı.
 • Adette – Genel olarak; her zamanki gibi.

 • Adettin tashqiri – Olağanüstü, anormal.
 • Adettikiche – Normal.
 • Adet bolup ketken –Alışkanlık haline gelmiş.
 • Adettiki boyucha –Normal halde.
 • Adette – Normal halde.
 • Adettiki– Her zamanki gibi.
 • adetlendürmek 【ك鴺ندۈرم鴺ئادەتل 【Alıştırmak.

 • adetlenmek 【ك鴺نم鴺ئادەتل 【Alışmak.
 • adetlenmigen 【ن鴺گ鴙نم鴺ئادەتل 【Alışmamış.
 • adil 【ل鴘ئاد 【a. Adil.
 • adilane 【鴺ن鳤鴘ئاد 【a.f. Âdilâne; âdil olarak.

Yararlı olması dileğiyle...

Yorumlar (0)