Uygurca Dersler, Uygurca Sayılar, Uygurca Sanlar

Uygurca Dersler, Uygurca Sayılar, Uygurca Sanlar

Uygurca Dersler, Uygurca Sayılar, Uygurca Sanlar

Uygurca diğer derslere ulaşmak için tıklayınız: Uygurca Dersler

Bu yazı dizimizde Uygurca, Uygurca ders, Uygurca dersler, Uygurca Öğren, Uygurca Kişi Zamirleri, uygurca alfabesi uygurca kelimeler, uygurca çeviri, uygurca nedir, uygurca Türk, uygurca kelimeler ve anlamları, uygurca öğren, eski uygurca, Uygurca Dersleri: Uygurca Kişi Zamirleri, Uygurca Türk: تۈركىيىلىك gibi konular ele alınacaktır.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Uygurca Dersler, Uygurca Sayılar, Uygurca Sanlar

0 - Nul
1 - Bir
2 - İkki
3 - Üç
4 - Tört
5 - Beş
6 - Altı
7 - Yetti
8 - Sekkiz
9 - Tokkuz
10 - On
11 - On Bir
12 - On İkki
13 - On Üç
...

20 - Yigirmi
30 - Ottuz
40 - Kırq
50 - Ellik
60 - Altmış
70 - Yetmiş
80 - Seksen
90 - Toksan
100 - Yüz

Bin - Ming
Milyon - Milyon, Million
Milyar - Bilyon, Milliar

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Yorumlar (0)